VIII. MANDAT
Objavljeno18.03.2021 Posodobljeno27.10.2021

Kronologija

Obdobje mandata22.06.2018

December 2018

21. 12.
V Državnem zboru je potekala 18. izredna seja, na kateri so poslanci obravnavali in sprejeli Predlog zakona o spremembi Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP-A), druga obravnava, EPA 303-VIII in Predlog odloka o spremembi Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 (OdPSD18–20-C), EPA 316-VIII.

V Državnem zboru je potekala slavnostna seja ob dnevu samostojnosti in enotnosti, slavnostni govornik na seji je bil predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan. V okviru kulturnega programa so nastopili Duo harmonik Miha Debevec in Dejan Kušer ter Parlamentarni pevski zbor Kvorum pod vodstvom zborovodkinje Ane Marie Beguš.

20. 12.
Državni zbor je skupaj s Čebelarsko zvezo Slovenije v preddverju velike dvorane Državnega zbora priredil slovesnost v počastitev prve obletnice razglasitve svetovnega dneva čebel v Združenih narodih. Zbrane na slovesnosti sta uvodoma nagovorila predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan in predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč.

18. 12.
Predstavniki Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov so že tradicionalno prinesli plamen Luči miru iz Betlehema v Državni zbor. Navzoče je nagovoril podpredsednik Državnega zbora Branko Simonovič.

17. 12.
V počastitev 100-letnice Ivana Cankarja - klasika slovenske literature in enega največjih slovenskih pisateljev, je v Državnem zboru potekala kulturna slovesnost. Zbrane je nagovoril predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan. Pisateljevo življenje in delo je predstavil velik poznavalec Cankarja ddr. Igor Grdina, z recitalom Cankarjevih del je nastopila poslanka Violeta Tomić, z glasbenim nastopom pa sta slovesnost obogatili mladi glasbenici.

14. 12.
Državni zbor se je sestal na 3. redni seji, na kateri so poslanci med drugim obravnavali Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-V), nujni postopek, EPA 282-VIII in  ga tudi sprejeli. Prav tako so na predlog predsednika Republike Slovenije z večino glasov imenovali mag.  Boštjana Vasleta za guvernerja - člana Sveta Banke Slovenije. Poslanci so na predlog Vlade potrdili dr. Iztoka Puriča za ministra brez resorja, pristojnega za razvoj, strateške projekte in kohezijo.

13. 12.
V Državnem zboru je potekala 17. izredna seja, na kateri so poslanci obravnavali Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-A), nujni postopek, EPA 278-VIII in Predlog zakona o spremembah Zakona o minimalni plači (ZMinP-B), druga obravnava, EPA 228-VIII, ter ju tudi sprejeli. Prav tako so obravnavali Predlog zakona o spremembi Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP-A), prva obravnava, EPA 303-VIII.

Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan se je udeležil ustne razglasitve odločitve Ustavnega sodišča v postopku za oceno ustavnosti 4. člena Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor in nekaterih drugih členov Zakona o volitvah v Državni zbor.

11.–12. 12.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan se je skupaj s predsednikom Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ dr. Anžetom Logarjem in predsednikom Skupine prijateljstva z Republiko Srbijo Predragom Bakovićem  mudil na uradnem obisku v Republiki Srbiji. V Narodni skupščini se je predsednik Državnega zbora z delegacijo srečal s predsednico Majo Gojković in podpisal memorandum o sodelovanju med Narodno skupščino ter Državnim zborom. Sogovornika sta poudarila, da so odnosi med državama odlični, izrazila sta tudi zadovoljstvo, da sta v obeh državah oblikovani številčni parlamentarni skupini prijateljstva. Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan se je z delegacijo srečal tudi s predsednico Vlade Republike Srbije Ano Brnabić. V sklopu obiska so se člani delegacije  udeležili sprejema ob odprtju 5. dnevov slovenskega filma in ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja, kjer so se srečali s predstavniki slovenske skupnosti, predstavniki slovenskega gospodarstva in drugimi gosti s področja kulture v Republiki Srbiji.

7. 12.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je bil na delovnem obisku na Portugalskem, kjer se je v Lizboni srečal s predsednikom portugalskega parlamenta Eduardom Ferrom Rodriguesom, s predsednikom Vlade Portugalske republike Antoniem Costo in drugimi visokimi predstavniki Portugalske republike. Osrednje teme pogovorov so bile aktualni izzivi in prihodnost Evropske unije. Obisk je bil tudi priložnost za pogovor o prioritetah naslednjega predsedovanja Svetu EU, v katerem bosta državi skupaj z Nemčijo sestavljali trojko predsedstev.

6. 12.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan se je srečal s predsednikom vlade Katalonije Quima Torro. S predsednikom Katalonije se je srečal tudi predsednik Odbora za zunanjo politiko Matjaž Nemec skupaj s člani odbora.

5. 12.
V Državnem zboru je potekala 14. izredna seja, na kateri so poslanci obravnavali Predlog priporočila v zvezi z odgovornostjo vlade Mira Cerarja kot skupščine SDH-ja, za škodo, ki je slovenskim davkoplačevalcem nastala zaradi zamud od decembra 2016 do novembra 2018 pri prodaji večinskega deleža v NLB d. d., EPA 261-VIII. Po zaključeni 14. izredni seji je potekala še 16. izredna seja, na kateri so poslanci obravnavali Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2H), prva obravnava, EPA 247-VIII, ki ga je v zakonodajni postopek vložila skupina poslancev.  Državni zbor je ugotovil, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

1. 12.
Članica delegacije Državnega zbora v Parlamentarni skupščini foruma jugo-vzhodnega evropskega procesa sodelovanja  (SEECP) Nataša Sukič se je udeležila zasedanja Stalnega odbora Parlamentarne skupščine SEECP. Zasedanje je potekalo v Sarajevu (Bosna in Hercegovina).

November 2018

29. 11.
V Državnem zboru je potekala 15. izredna seja, na kateri so poslanci obravnavali dva predloga zakona. Predlog zakona o spremembah Zakona o minimalni plači (ZMinP-B), prva obravnava, EPA 228-VIII so poslanci z večino glasov potrdili kot primernega za nadaljnjo obravnavo. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G), prva obravnava, EPA 191-VIII pa so zavrnili, zato je v tem primeru zakonodajni postopek končan.

26.–28. 11.
Predsednica Kluba parlamentark Državnega zbora Suzana Lep Šimenko (PS SDS) in podpredsednica kluba Andreja Zabret (PS LMŠ) sta se udeležili letnega svetovnega vrha Globalnega foruma voditeljic (The Women Leaders Global Forum), ki je potekal v Reykjavíku na Islandiji.

27. 11.
Državni zbor je na 2. redni seji obravnaval tudi predlog predsednika Republike Slovenije za izvolitev sodnice Ustavnega sodišča. Dr. Katja Šugman Stubbs je bila z večino glasov vseh poslank in poslancev izvoljena za sodnico Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

21. 11.
V Državnem zboru je potekala 13. izredna seja, na kateri so poslanci obravnavali Predlog priporočila v zvezi z Globalnim dogovorom o varnih, urejenih in zakonitih migracijah ter obveščanju javnosti in Državnega zbora RS o mednarodnih zavezah, ki se nanašajo na meddržavne nezakonite migracije, EPA 226-VIII.

20. 11.
Predsednik Komisije za narodni skupnosti Ferenc Horváth je sprejel ministra za zunanje zadeve in trgovino Madžarske Pétra Szijiártó.

19.–28. 11.
V Državnem zboru je potekala 2. redna seja, na kateri so poslanci med drugim obravnavali in z večino glasov sprejeli Poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2017 s predlogom priporočila in Triindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2017 s predlogom priporočila. Potrdili so tudi Zaključni račun Proračuna Republike Slovenije za leto 2017.

Državni zbor je na seji tudi ponovno odločal o Zakonu o nepremičninskem posredovanju, na katerega je Državni svet vložil zahtevo za odložilni veto še v prejšnjem mandatu (20. marec 2018). Zakon pri ponovnem odločanju ni bil sprejet.

16. 11.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan se je v Pliberku udeležil slovesnosti ob 30. obletnici Kmečke izobraževalne skupnosti. Ob tej priložnosti se je srečal tudi z deželnim glavarjem avstrijske zvezne dežele Koroške dr. Petrom Kaiserjem ter predstavniki avtohtone slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem.

9. 11.
V Državnem zboru je potekala 12. izredna seja, na kateri so poslanci obravnavali Predlog priporočila v zvezi s črpanjem evropskih kohezijskih sredstev finančne perspektive 2014-2020, EPA 222-VIII in Vladi priporočili, da v roku 30 dni pripravi načrt pospešitve črpanja sredstev evropske kohezijske politike in ga predstavi Državnemu zboru. Prav tako so obravnavali in z večino glasov po nujnem postopku sprejeli Predlog zakona o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-G), EPA 195-VIII.

Oktober 2018

19. 10.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je sprejel predsednika Madžarske Jánosa Áderja, ki je bil na uradnem obisku v Sloveniji. Osrednja tema pogovora med predsednikoma je bilo vprašanje migracij. Na pogovoru je bil prisoten tudi predsednik Komisije Državnega zbora za narodni skupnosti Ferenc Horváth.

14.-18. 10.
V Ženevi (Švica) je potekalo 139. zasedanje Skupščine Interparlamentarne unije. Zasedanja se je udeležil mag. Branislav Rajić, vodja stalne delegacije Državnega zbora, ki je predstavil slovensko stališče v okviru Odbora za demokracijo in človekove pravice na temo krepitve medparlamentarnega sodelovanja za boljše upravljanje mednarodnih migracij.

9. 10.
Državni zbor se je sestal na 10. izredni seji Državnega zbora, na kateri je glasoval o predlogu predsednika republike za imenovanje Primoža Dolenca za guvernerja Banke Slovenije (EPA 168-VIII). Predlagani kandidat je na tajnem glasovanju dobil 30 glasov, za izvolitev bi jih potreboval 46.

Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je sprejel generalnega sekretarja zveze NATO Jensa Stoltenberga, ki je bil na povabilo predsednika Vlade Marjana Šarca na uradnem obisku v Republiki Sloveniji. Generalni sekretar zveze NATO je nagovoril poslanke in poslance in pri tem poudaril, da ceni predanost Slovenije k zvezi NATO in prispevek Slovenije k skupni varnosti.

6. 10.
Slovenski član v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope poslanec mag. Andrej Šircelj in nadomestna članica, poslanka Violeta Tomić sta se udeležila jesenskega zasedanja Parlamentarne skupščine Sveta Evrope (PSSE), ki je potekala v Strasbourgu v Franciji.

5. 10.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan se je v Budimpešti udeležil 5. podonavske parlamentarne konference, in sicer na temo blaženja učinkov podnebnih sprememb na kmetijstvo in vprašanja modernih sistemov upravljanja in rabe voda. Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je imel govor v okviru prvega panela s področja podnebnih sprememb in kmetijstva. Ob robu konference je imel predsednik Državnega zbora tudi bilateralni srečanji, in sicer s predsednikom madžarskga parlamenta Lászlom Kövérjem in s predsednico Narodne skupščine Republike Srbije Majo Gojković, kratko pa se je srečal tudi z zagovornico slovenske narodne skupnosti v madžarskem parlamentu Eriko Köles Kiss.

Poslanec dr. Milan Brglez se je udeležil konference Preoblikovanje zahodno-balkanske regije: parlamentarna perspektiva o vlogi in prihodnosti EU pristopnega procesa, ki je potekala v Sofiji (Bolgarija), na kateri je sodeloval pri razpravi na temo regionalnega sodelovanja v imenu Trojke PS SEECP.

September 2018

26. 9.
V Državnem zboru je potekala 9. izredna seja, na kateri so poslanci najprej potrdili mandate nadomestnim poslancem, ki opravljajo funkcijo poslank oziroma poslancev namesto poslancev, ki opravljajo funkcijo ministrov oziroma predsednika vlade. V poslanski skupini LMŠ je Marjana Šarca nadomestila Karla Urh (Državni zbor ji je potrdil mandat že na 6. izredni seji), Rudija Medveda je nadomestila Nina Maurovič. V poslanski skupini SMC je dr. Mira (Miroslava) Cerarja nadomestil Jani (Janko) Möderndorfer in Zdravka Počivalška je nadomestil Gregor Židan. V poslanski skupini SAB je Petra Jožefa Česnika nadomestila Maša Kociper, Marka Bandellija pa je nadomestil Andrej Šušmelj. V nadaljevanju so obravnavali Predlog priporočila v zvezi s problematiko škodljivih in uničujočih ukrepov zoper slovenske podjetnike, ki so dogovorjeni v koalicijski pogodbi ter napadov oziroma ogrožanja slovenskega gospodarstva in s tem blaginje vseh državljanov.

25. 9.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan se je z delegacijo mudil na delovnem obisku v Republiki Makedoniji. V delegaciji so bili še poslanka Iva Dimic, poslanec dr. Darij Krajčič in generalna sekretarka Državnega zbora Uršula Zore Tavčar. V Sobranju Republike Makedonije je predsednika Državnega zbora z delegacijo na pogovoru sprejel predsednik Sobranja Republike Makedonije Talat Xhaferi. Predsednik Državnega zbora se je z delegacijo na pogovoru sestal tudi s predsednikom Vlade Republike Makedonije Zoranom Zaevom. Prav tako se je predsednik Državnega zbora sestal tudi z vodjo makedonske opozicije, predsednikom VMRO-DPMNE Hristijanom Mickoskim. V pogovoru je izpostavil, da bosta »sporazum z Grčijo in vstop v evroatlantske povezave Makedoniji prinesla ohranitev makedonskega jezika,  identitete, hitrejšo gospodarsko rast in večjo blaginjo za vse državljane. Delovni obisk je slovenska delegacija zaključila s srečanjem z gospodarstveniki slovenskih podjetij v Republiki Makedoniji in predstavniki slovenskih društev v Republiki Makedoniji. Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan se je v sklopu obiska srečal tudi z vodjo delegacije  Evropske unije v Republiki Makedoniji Samuelom Žbogarjem in vodjo Natove povezovalne pisarne v Skopju kapitanom bojne ladje mag. Gorazdom Bartolom. Pogovor je tekel predvsem o prihodnosti Makedonije v Evropski uniji in približevanju Natu.

13. 9.

V Državnem zboru je potekala 8. izredna seja, na kateri so poslanci z večino glasov potrdili predlagano listo kandidatk in kandidatov za ministrice in ministre Vlade Republike Slovenije, EPA 99-VIII pod vodstvom Marjana Šarca (LMŠ).

12. 9.

Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je sprejel ministra brez listnice Vlade Republike Makedonije, zadolženega za izseljenstvo Edmonda Ademija. Sogovornika sta poudarila dobro parlamentarno sodelovanje med državama. Izpostavila sta pomen uspešnosti bližnjega referenduma o imenu Makedonije, saj rešitev vprašanja o imenu pomeni korak naprej pri članstvu Makedonije v NATO in v EU, kar je med drugim pomembno tudi za večji gospodarski napredek, blaginjo, varnost in stabilnost države.

10. 9.

Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je sprejel glavnega pogajalca Evropske unije za brexit Michela Barniera. Osrednja tema pogovora je bila predstavitev trenutnega stanja pogajanj glede izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije. Glavnega pogajalca Michela Barniera so v Državnem zboru sprejeli tudi člani Odbora za zadeve Evropske unije in Odbora za zunanjo politiko.

4. 9.

V Vili Podrožnik je potekalo uradno srečanje predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja in predsednika Državnega zbora mag. Dejana Židana.

 

Avgust 2018

31.8.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je ob pričetku mandata vljudnostno sprejel predsednika Državnega sveta Alojza Kovšco.

29.8.
Državni zbor je na 7. izredni seji sprejel Predlog odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-6), EPA 95-VIII. Na seji je bil z večino glasov za tretjega podpredsednika Državnega zbora izvoljen Branko Simonovič (DeSUS). Prav tako je Državni zbor z večino glasov za generalno sekretarko Državnega zbora ponovno imenoval Uršulo Zore Tavčar.

23. 8.
Na nadaljevanju 5. izredne seje je Državni zbor za podpredsednico izvolil Tino Heferle (LMŠ). Poslanci so obravnavali in sprejeli Predlog odloka o spremembi Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 ter s tem namenili dodatnih 35 milijonov evrov sredstev za skrajšanje čakalnih vrst v zdravstvu.

Po končani 5. izredni seji se je Državni zbor sestal na 6. izredni seji, na kateri je bil z večino glasov za podpredsednika Državnega zbora izvoljen Jože Tanko (SDS). Prav tako je Državni zbor s tajnim glasovanjem z večino glasov za predsednika Državnega zbora izvolil mag. Dejana Židana (SD). Novoizvoljeni predsednik Državnega zbora se je v kratkem nagovoru poslankam in poslancem zahvalil za podporo in izvolitev.

17.8.
V Državnem zboru je potekala 5. izredna seja, na kateri so poslanci z večino glasov izvolili Marjana Šarca (LMŠ) za predsednika Vlade Republike Slovenije.

Julij 2018

27. 7.
Državni zbor se je na 4. izredni seji seznanil z obvestilom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, da ne bo predlagal kandidata za predsednika vlade, EPA 54-VIII.

19. 7.
Državni zbor se je sestal na 3. izredni seji, na kateri je sprejel Predlog zakona za zaščito vrednosti kapitalske naložbe Republike Slovenije v Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana (ZVKNNLB), nujni postopek, EPA 42-VIII ter Sklep o razglasitvi odločitve, ki je bila sprejeta na ponovnem glasovanju na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT).

13. 7.
Predsednik Državnega zbora mag. Matej Tonin je razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov.

11. 7.
Predsednik Državnega zbora mag. Matej Tonin je ob pričetku mandata vljudnostno sprejel predsednika Državnega sveta Alojza Kovšco. Na pogovoru sta bila prisotna tudi generalna sekretarka Državnega zbora in sekretar Državnega sveta.

10. 7.
Državni zbor se je sestal na 2. izredni seji, na kateri je po nujnem postopku obravnaval Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-G), EPA 16-VIII in ga z 48 glasovi za ter 12 proti tudi sprejel.

3. 7.
Državni zbor se je sestal na 1. izredni seji, na kateri je sprejel Predlog odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-5), EPA 17-VIII , s katerim je ustanovil tri delovna telesa: Skupni odbor, Odbor za zadeve Evropske unije in Odbor za zunanjo politiko.

Junij 2018

 

27. 6.
V Vili Podrožnik je potekalo srečanje predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja in predsednika Državnega zbora mag. Mateja Tonina.

24. 6.
V veliki dvorani Državnega zbora je potekala slavnostna seja ob dnevu državnosti. Slavnostni govornik je bil predsednik Državnega zbora mag. Matej Tonin.

22. 6.
Poslanke in poslanci, ki so bili izvoljeni na predčasnih volitvah 3. junija 2018, so se zbrali na konstitutivni seji Državnega zbora VIII. mandata. Državni zbor in navzoče je nagovoril predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Državni zbor je z večino glasov sprejel Sklep o imenovanju predsednika in podpredsednice Mandatno-volilne komisije. V nadaljevanju je na predlog Mandatno-volilne komisije potrdil mandate vsem 90-im poslankam in poslancem, in sicer: 25 mandatov Slovenska demokratska stranka – SDS; 13 mandatov Lista Marjana Šarca – LMŠ; 10 mandatov Socialni demokrati – SD; 10 mandatov Stranka modernega centra – SMC; 9 mandatov Levica – Levica; 7 mandatov Nova Slovenija – NSi; 5 mandatov Stranka Alenke Bratušek – SAB; 5 mandatov Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DeSUS; 4 mandate Slovenska nacionalna stranka – SNS in po en mandat za madžarsko in italijansko narodnostno skupnost – IMNS. Na predlog 50 poslank in poslancev s prvopodpisanim Marjanom Šarcem je Državni zbor z večino glasov za predsednika Državnega zbora izvolil mag. Mateja Tonina. Novoizvoljeni predsednik Državnega zbora se je v kratkem nagovoru poslankam in poslancem zahvalil za podporo in izvolitev.

December 2019

23. 12. 
Ob dnevu samostojnosti in enotnosti je v veliki dvora potekala slavnostna seja Državnega zbora. Slavnostni govornik na seji je bil podpredsednik Državnega zbora Jože Tanko. Izpostavil je, da se »spominjamo enega najpomembnejših dni v slovenski zgodovini. Tega dne pred 29-imi leti je bil izpeljan plebiscit, na katerem smo se prebivalci Slovenije odločali o svoji nadaljnji poti. O tem, ali bomo še ostali v Jugoslaviji, ki ni delovala kot pravno urejena država, saj so se v njej hudo kršile človekove in nacionalne pravice ter pravice republik in avtonomnih pokrajin, ali pa bomo šli svojo pot, ki bo temeljila na svobodi in demokraciji.«
Na slavnostno sejo so bili vabljeni poslanke in poslanci Državnega zbora ter bivši poslanci in poslanke, predstavniki Državnega sveta, visoki predstavniki Republike Slovenije, predstavniki drugih držav in številni drugi visoki predstavniki političnega, družbenega in verskega življenja.
V kulturnem programu so nastopili Parlamentarni pevski zbor Kvorum pod vodstvom zborovodkinje Ane Marie Beguš in Jazz combo band - Univerza v Ljubljani Akademija za glasbo.

Na slavnostno sejo so bili vabljeni poslanci Državnega zbora, predstavniki Državnega sveta, visoki predstavniki Republike Slovenije, predstavniki drugih držav in številni drugi visoki predstavniki političnega, družbenega in verskega življenja.

23. 12.
Zaključila se je prenova male dvorane na Šubičevi, in sicer s slavnostno otvoritvijo. Slavnostna govornika sta bila predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan in predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca.
V kulturnem programu so nastopili Parlamentarni pevski zbor Kvorum, Policijski orkester, Ženska vokalna skupina Zarja in parlamentarni ansambel Parlament Dixie band.

19. 12.
Državni zbor je s 44 glasovi za in 43 proti imenoval Angeliko Mlinar za novo ministrico, pristojno za razvoj, strateške projekte in kohezijo.

18. 12.
Parlamentarni pododbor za spremljanje rakavih obolenj se je sestal na prvi seji in določil program dela. Vodi ga predsednica pododbora Iva Dimic.

18. 12.
Poslanke in poslanci so na zaprti seji obravnavali Poročilo o obveščevalni in protiobveščevalni dejavnosti v povezavi z dogodki med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško med arbitražnim postopkom pred arbitražnim razsodiščem v Haagu.

17. 12.
Predstavniki Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov v sodelovanju z Zvezo bratovščin odraslih katoliških skavtinj in skavtov ter Slovensko zamejsko skavtsko organizacijo so v Državni zbor tradicionalno prinesli plamen Luči miru iz Betlehema. Geslo letošnje poslanice je »Ne boj se goreti«.

16. 12.
Državni zbor je začel 14. redno sejo, in sicer s poslanskimi vprašanji in pobudami. V nadaljevanju je obravnaval še 14 točk dnevnega reda.

13. 12.
V Državnem zboru so se srečali nekdanji predsedniki Državnega zbora. Gostitelj srečanja je bil aktualni predsednik Državnega zbora, mag. Dejan Židan. 

11. 12. 
Odbor za pravosodje je organiziral javno predstavitev mnenj o Predlogu zakona o dopolnitvi Kazenskega zakonika (KZ-1F), EPA 717-VIII.
Podpredsednica Odbora Meira Hot je uvodoma izpostavila, da želijo pridobiti širši nabor mnenj o predlogu za ukinitev zastaralnih rokov za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost. Izpostavila je številna pomembna vprašanja, povezana s to tematiko: kako taka kazniva dejanja vplivajo na dolgoročno duševno zdravje žrtev, kako starost žrtev vpliva na njeno sposobnost soočenja s kaznivim dejanjem, ali bi bilo treba spremeniti model prisile pri tovrstnih kaznivih dejanjih in podobno.

10. 12.
V organizaciji Klub parlamentark  pod vodstvom predsednice mag. Bojane Muršič je potekala okrogla miza z naslovom Zagotavljanje uravnoteženosti spolov pri urejanju pasivne volilne pravice v načrtovani reformi volilne zakonodaje. 

4.–6. 12.
Na povabilo predsednika Skupine prijateljstva z Republiko Srbijo Predraga Bakoviča je bila na povratnem uradnem obisku delegacija Poslanske skupine prijateljstva z Republiko Slovenijo Narodne skupščine Republike Srbije pod vodstvom predsednika skupine Milije Miletića.
Obisk je bil namenjen utrjevanju dobrih odnosov med državama in izmenjavi mnenj med zakonodajnima telesoma

4. 12.
Državni zbor in Društvo poslancev 90 sta organizirala slavnostno akademijo ob 30. obletnici sprejema ustavnih amandmajev, ki so predstavljali temelj za uveljavitev pravice slovenskega naroda do samoodločbe, večstrankarstva in demokracije.

3. 12.
Ob mednarodnem dnevu invalidov je bila v Državnem fotografska razstava Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje CIRIUS Kamnik z naslovom »Ljubezen do drugačnosti«, ki je nastala v sodelovanju s fotografskim društvom Janez Puhar Kranj kot nadaljevanje mednarodnega natečaja.
Ob dnevu invalidov je predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan s posebno poslanico izpostavil tudi pomen opolnomočenja invalida kot posameznika za neodvisno življenje, da bo lahko ustvarjal in prispeval k naši skupnosti. 

2. 12.
Državni zbor je na 30. izredni seji ponovno odločal o dveh zakonih, na katera je Državni svet sprejel veto, in sicer o Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) in o Zakonu o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021). Oba zakona je potrdil z ustrezno večino.

November 2019

 

29. 11.
Državni zbor se je sestal na 29. izredni seji, na kateri je obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2I) in Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-E) in ju sprejel.

26. 11.
Na povabilo predsednika Državnega zbora mag. Dejana Židana je Državni zbor obiskal predsednik Deželnega sveta Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine Piero Mauro Zanin z delegacijo.

22. 11.
Državni zbor je na 28. izredni seji, ki jo je zahtevala skupina poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem (PS SDS), obravnaval predlog priporočila v zvezi z zaščito pitne vode na območju ljubljanskega vodonosnika.

20. 11.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan in Junior ambasadorka UNICEFa Arja Ela Hvala sta ob svetovnem dnevu otroka in 30-letnici Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah nagovorila poslanke in poslance.

Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je ob tej priložnosti tudi sprejel izvršnega direktorja Slovenske fundacije za UNICEF, Junior ambasadorko Unicefa, namestnika varuha človekovih pravic, predsednico Zveze prijateljev mladine Slovenije, zagovornika načela enakosti ter predsednika Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide.

18.–26. 11.
Državni zbor se je sestal na 13. redni seji, na kateri je bilo uvrščenih 21. točk dnevnega reda. Poslanke in poslanci so sejo začeli s poslanskimi vprašanji.

Osrednjo pozornost je bila namenjene obravnavi proračunskih dokumentov za leti 2020 in 2021 in zakonov, s katerimi so določena pravila za izvajanje državnega proračuna in nekateri ukrepi, vezani na proračun. Po obsežni razpravi je Državni zbor z nekaj dopolnili navedene dokumente tudi sprejel.

Po vetu Državnega sveta je ponovno odločal o Zakonu o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB) in ga s 47 glasovi ZA in 41 glasovi PROTI sprejel. Prav tako je pri ponovnem odločanju sprejel tudi Zakon o spremembah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-F) (s 87 glasovi ZA in nihče proti. Ni pa sprejel Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-H) – 39 glasov ZA in 20 PROTI.

18. 11.
Ob mesecu osveščanja o raku dojk  so Združenje Europa Donna Slovenije ter Slovensko onkološko Društvo za moške OnkoMan in Združenje EuropaColon Slovenija  v Državnem zboru opozorili na problematiko zbolevanja za rakom dojke, rakavih obolenj pri moških ter raka pankreasa. Predstavnike društev in prisotne sta nagovorila predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan in predsednik Odbora za zdravstvo dr. Franc Trček.

15. 11.
Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino je v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport organiziral javno predstavitev mnenj o informiranem ustvarjanju politik in sistemski transformaciji družbe pod naslovom: Boljše politike za boljšo družbo (Znanost za politiko, politika za znanost) – Družbeni transformaciji naproti. Uvodoma sta zbrane nagovorila predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan in državni sekretar na Ministrstvu izobraževanje, znanost in šport  dr. Jernej Štromajer.

Na javni predstavitvi so kot govorci nastopili predstavniki institucij, ki z znanjem podpirajo delo Evropske komisije in Evropskega parlamenta, nekateri tuji in domači znanstveni inštituti, ki nudijo strokovne podlage za politično odločanje na različnih področjih (izpostavljeno je bilo svetovanje na področju podnebnih sprememb, prehoda na krožno gospodarstvo, makroekonomsko svetovanje…). Na kratko se bila predstavljena tudi raziskovalna dejavnost v Državnem zboru. V nadaljevanju je potekala tudi seja Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, ki je v sklepih  izpostavil pomen in potrebo za sistematični začetek uvajanja pristopa na znanju temelječega in informiranega oblikovanja politik v slovenski prostor. Odbor bo začel s procesom priprave izhodišč za uvedbo takega pristopa pri svojem delu, upoštevajoč dobre prakse, ki jih na tem področju razvijajo v Evropskem parlamentu in drugih nacionalnih parlamentih.

14. 11.
Državni zbor je skupaj s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti,  Ministrstvom za okolje in prostor, klimatologinjo dr. Lučko Kajfež Bogataj, Slovensko fundacijo za trajnostni razvoj Umanotero in Odborom Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor organiziral posvet Podnebni dogovor.

Zbrane na posvetu so nagovorili predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan, minister za okolje in prostor Simon Zajc in predstavnica gibanja "Mladi za podnebno pravičnost" Aja Vrenjak. Posvet je potekal  v treh panelih: panel s klimatologinjo dr. Lučko Kajfež Bogataj o ukrepih prilagajanja na podnebne spremembe, panel s predstavnikom navladnega sektorja Andrejem Gnezdo (Umanotera) o blaženju podnebnih sprememb v prometu in industriji, panel z geografom ter ekologom akademikom dr. Dušanom Plutom (SAZU) o iskanju načina zagotavljanja učinkovite, varne in ogljično nevtralne proizvodnje energije.

13. 11.
Odbor za pravosodje je organiziral javno predstavitev mnenj o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C), EPA 703-VIII. Namen javne predstavitve mnenj je bil pridobiti mnenja in stališča strokovne in širše javnosti k navedenemu predlogu zakona kot podlago za njegovo obravnavo na matičnem delovnem telesu.

11.–15. 11.
Ob Mednarodnem letu periodnega sistema elementov je bila v Državnem zboru v organizaciji Kemijskega inštituta in ob sodelovanju Urada za Unesco, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Pedagoške fakulteta, Centra Kemikum, Slovenskega kemijskega društva ter Hiše eksperimentov na ogled razstava »Elementi vsepovsod okoli nas«.

7. in 8. 11.
Člani delegacije Državnega zbora v Parlamentarni dimenziji Srednjeevropske pobude (SEP): vodja delegacije mag. Branko Grims in člana dr. Franc Trček in Maša Kociper so sodelovali na zasedanju Parlamentarne skupščine SEP v Rimu. Tematika zasedanja  je bilo osredotočeno na razvoj infrastrukture v regiji in vlogi parlamentov, ki s sprejemanjem ustrezne zakonodaje prispevajo k izpolnjevanju zastavljenih ciljev.

7. 11.
Pred predsednikom Državnega zbora je priseglo 5 novih okrožnih sodnic in en sodnik.

6. 11.
Na seji Odbora za zdravstvo so poslanke in poslanci obravnavali  predlog  zakona Levice, s katerim bi se ukinilo dopolnilno zdravstveno  zavarovanje. Ker poslanci koalicijskih strank predloga niso podprli,  so v  Levici poudarili,  da sporazuma o sodelovanju z Vlado  in s tem podpore manjšinski vladi ne bo več mogoče izvajati.

5. 11.
Državni svet je izglasoval veto na novelo zakona o socialnovarstvenih prejemkih, s katero želi vlada ukiniti dodatek za delovno aktivnost.

4. 11.
Skupina volivk in volivcev je s 5000 podpisi v Državni zbor vložila  predlog Zakon o spremembah Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov  - EPA 0862 – VIII.

Oktober 2019

30. 10.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je bil slavnostni govornik na državni proslavi ob dnevu reformacije.

25. 10.
Državni zbor je državni praznik Dan suverenosti obeležil s poslanico podpredsednika Državnega zbora Jožeta Tanka.

24.–25. 10.
Delegacija Državnega zbora, ki jo je vodil predsednik mag. Dejan Židan, v kateri sta vodja Delegacije Državnega zbora v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope mag. Andrej Šircelj in generalna sekretarka Državnega zbora Uršula Zore Tavčar, se je udeležila Evropske konference predsednikov parlamentov v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope v Strasbourgu. 

21.–29. 10.
Državni zbor je 12. redno sejo pričel s poslanskimi vprašanji in pobudami. V nadaljevanju seje je obravnaval še 26 točk dnevnega reda, med drugim tako-imenovani paket davčne zakonodaje po nujnem postopku. 
Obravnaval je tudi predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank ter novelo zakona za uravnoteženje javnih financ,  s katero se zvišuje minimalna urna postavka za študentsko delo.  O obeh zakonih bo moral Državni zbor odločati še enkrat, saj je nanju Državni svet   28. 10. izglasoval odložilni veto.  
Državni zbor je obravnaval in sprejel Predlog zakona o Državnem zboru, s katerim se utrjuje avtonomija Državnega zbora v vseh vidikih njene pojavnosti zakonodajne veje oblasti. Ni pa sprejel predlaganih sprememb in dopolnitev Zakona o poslancih.
Veliko časa za obravnavo so poslanke in poslanci namenili tudi sklopu zakonov s področja trga dela, socialno varstvenih prejemkov, pravic iz javnih sredstev, pokojninsko-invalidskega zavarovanja, uporabi eksplozivnih in pirotehničnih izdelkov in drugo. 
V prvi obravnavi je razpravljal tudi o dveh zakonih, s katerimi je predvideno  državno poroštvo, in sicer za projekt drugi tir med Divačo in Koprom in del tretje razvojne osi.

17. 10.
Državni zbor se je na zahtevo skupine poslank in poslancev (prvopodpisani Danijel Krivec, PS SDS) sestal na 27. izredni seji, na kateri je obravnaval ukrepe vlade pri dolgotrajni oskrbi. Poslanci so obravnavo zahtevali po objavi mnenja Računskega sodišča, iz katerega izhaja, da država ni bila uspešna pri dostopnosti storitev socialnega varstva.

17. 10.
Član Evropskega računskega sodišča Samo Jereb je predsedniku Državnega zbora mag. Dejanu Židanu predal Letno poročila Evropskega računskega sodišča.

13. –17. 10.
V Beogradu je potekalo 141. zasedanje Skupščine Interparlamentarne unije. Zasedanja se je udeležila delegacija Državnega zbora pod vodstvom predsednika Državnega zbora mag. Dejana Židana. V delegaciji so bili še vodja Nacionalne skupine Interparlamentarne unije v Državnem zboru Matjaž Nemec, člana skupine mag. Branislav Rajić in Iva Dimic ter generalna sekretarka Državnega zbora Uršula Zore Tavčar.

8.–18. 10.
Na delovnih telesih Državnega zbora je potekala obravnava proračunskih dokumentov za leti 2020 in 2021.

7. 10.
Državni zbor se je sestal na 26. izredni seji, na kateri se je seznanil s predlogom proračunskega memoranduma za leti 2020 in 20021 ter predlogom proračuna za 2020 in 2021. Na dnevnem redu je bila tudi seznanitev, da bo funkcijo ministra brez resorja, pristojnega za razvoj, strateške projekte in kohezijo do nadaljnjega opravljala Alenka Bratušek. Državni zbor je opravil tudi prvo obravnavo predlogov zakonov o spremembah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakona o prevozih  v cestnem prometu in Zakona o dohodnini.

2.–4. 10.
Delegacija Odbora za zunanjo politiko v sestavi: predsednik odbora Matjaž Nemec, podpredsednica Monika Gregorčič in član Nik Prebil, je na povabilo Odbora za mednarodne odnose in izseljence Skupščine Črne gore bila na uradnem obisku v Črni gori. Delegacija se je sestala z  Odborom za mednarodne odnose in izseljence, Odborom za evropske integracije  in Odborom za varnost in obrambo ter Skupino prijateljstva s Slovenijo, ki ji predseduje podpredsednik Skupščine Črne gore Branimir Gvozdenović. Delegacijo so sprejeli tudi predsednik Skupščine Črne gore Ivan Brajović, predsednik Vlade Črne gore Duško Marković in minister za zunanje zadeve Črne gore, Srđan Darmanović. Delegacija se je srečala tudi s predstavniki slovenske skupnosti in slovenskimi podjetniki v Črni gori.

September 2019

26. 9.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je ob prihajajoči 30. obletnici sprejetja amandmajev IX do XC k Ustavi Socialistične republike Slovenije, ki so tlakovali pot samostojni in demokratični državi, sprejel člane takratne Komisije za ustavna vprašanja: Mirana Potrča, Valentina Dvojmoča, Milana Kučana, dr. Mirana Mihelčiča, Antona Peršaka, dr. Cirila Ribičiča in sekretarja komisije Jerneja Rovška. V nagovoru je poudaril, da se v Državnem zboru zavedamo pomena sprejetja 81 amandmajev, ki so omogočili mirno pot za prehod v parlamentarno demokracijo in tržno ekonomijo.
Predsednik Državnega zbora je ob začetku seje Državnega zbora ob 30. obletnici sprejetja ustavnih amandmajev IX do XC nagovoril poslanke in poslance. Poudaril je, da je bil sprejem ustavnih amandmajev do danes "v evropskem prostoru edinstven primer razvojne spremembe političnega in gospodarskega sistema, ki je izpostavil suverenost slovenskega naroda ter pravico, da njegovi demokratično izvoljeni državni organi odločilno vplivajo na položaj, pravice in dolžnosti Slovenije v okviru takratne Jugoslavije".

23. 9.
Državni  zbor je pričel 11. redno sejo, in sicer s poslanskimi vprašanji in pobudami. Na seji, ki je trajala do 1. 10. 2019,  so poslanke in poslanci obravnavali 17 točk dnevnega reda. Med drugim: Predlog resolucije o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije, Predlog zakona o spremembah Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji, Predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti. Državni zbor je tudi določil sestavo Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler.
Zadnji dan seje se je seznanil z obvestilom predsednika Vlade o odstopu dr. Iztoka Puriča s funkcije ministra brez resorja, pristojnega za razvoj, strateške projekte in kohezijo, nadaljeval pa je tudi s prekinjeno točko poslanska vprašanja in pobude, v okviru katere je  na zastavljena poslanska vprašanja odgovarjal predsednik vlade.

19. 9.
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pod vodstvom podpredsednice Nine Maurovič je sprejel delegacijo Republike Severne Makedonije.

18. 9.
Člani Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor pod vodstvom predsednika Edvarda Pavliča so sprejeli delegacijo Odbora za okolje in energijo parlamenta Nemške zvezne dežele Saške-Anhalt.

17. in 18. 9.
Državni zbor je obiskal predsednik Predstavniškega doma Republike Ciper Demetris Syllouris z delegacijo. Goste je sprejel predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan. Osrednja tema pogovora je bil položaj manjših držav v Evropski uniji, pri čemer sta se predsednika parlamentov strinjala o pomembnosti medsebojnega sodelovanja z vidika uveljavljanja skupnih interesov, z vidika lažjega doseganja ciljev, z izmenjavo dobrih praks in medsebojno podporo. Pogovor  je tekel tudi o pomenu stabilnosti v regiji Zahodni Balkan in pomenu širitve Evropske unije ob hkratnem izpolnjevanju kriterijev. Spregovorila sta tudi o večjem sodelovanju med državama na različnih področjih skupnega interesa, pri čemer sta osvetlila predvsem možnosti gospodarskega sodelovanja. Pogovor je tekel tudi o okoljskih in podnebnih vprašanjih.
S ciprsko delegacijo se je pogovarjala tudi skupna delegacija Odbora za zunanjo politiko, Odbora za zadeve EU in Skupine prijateljstva s Ciprom .

12. 9.
Člani Odbora za obrambo so pod vodstvom predsednika Sama Bevka sprejeli predsednika Vojaškega odbora Nata generala Sir Stuarta Peacha.

12. 9.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je v okviru uradnega obiska v Sloveniji, ki ga je gostil predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, v Državnem zboru sprejel podpredsednika Nacionalnega odbora Kitajske ljudske politične posvetovalne konference (CPPCC) Yanga Chuantanga z delegacijo.

9. 9.
Na povabilo predsednika Državnega zbora mag. Dejana Židana je bila na obisku predsednica parlamenta Republike Latvije Inâra Műrniece. V pogovoru izpostavila tri razloge za obisk Slovenije: željo po okrepitvi parlamentarnega sodelovanja (ob tem izpostavila zadovoljstvo, da v slovenskem parlamentu deluje Skupina prijateljstva z Latvijo); željo po intenzivnejših in pogostejših stikih ter izmenjavah obiskov med državama; poudarila je sodelovanje na področju obrambe (Latvija lahko ponudi veliko -  mednarodno okolje, dobre zmogljivosti za vojaško usposabljanje in ob tem omenila tudi njen nedavni obisk vojaške baze, kjer so naseljeni slovenski vojaki).
Pogovor je tekel  tudi o možnostih krepitve gospodarskega sodelovanja, pri čemer sta izpostavila predvsem sodelovanje med tehnološko naprednimi podjetji ter se strinjala, da obstaja še veliko neizkoriščenega potenciala za krepitev sodelovanja tudi na področju lesnopredelovalne industrije, okolja, kulture in turizma.

6. 9.
V Državnem zboru je potekala okrogla miza z naslovom Temelji pravne države, ki so jo soorganizirali Državni zbor, Vrhovno sodišče in Ministrstvo za pravosodje.
Okrogla miza je potekala v treh delih; uvodni del se je začel z govoroma predsednika Državnega zbora mag. Dejana Židana in ministrice za pravosodje Andreje Katič ter osrednjima prispevkoma predsednika Vrhovnega sodišča mag. Damijana Florjančiča in predsednika Ustavnega sodišča dr. Rajka Kneza, sledila je razprava z naslovom Človekove pravice v sistemu delitve oblasti, ki jo je moderiral prvi predsednik Ustavnega sodišča dr. Peter Jambrek, in tretji del, ki ga je moderiral predsednik Odbora za pravosodje Blaž Pavlin in je potekal po vzoru javne predstavitve mnenj.

4.–6. 9.
Predsednik Odbora za zunanjo politiko Matjaž Nemec, podpredsednica Odbora za zunanjo politiko Monika Gregorčič, predsednik Odbora za obrambo Samo Bevk in član Odbora za obrambo mag. Matej Tonin so se udeležili Medparlamentarne konference o skupni zunanji in varnostni politiki ter skupni varnostni in obrambni politiki (SZVP/SVOP), ki je potekala v Helsinkih.

2. 9.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan se je ob uradnem obisku v Republiki Sloveniji srečal s predsednico Republike Estonije Kersti Kljulaid.
Predsednika sta v pogovoru naslovila teme, ki so skupnega interesa obeh držav: področje digitalizacije in kibernetske varnosti, razvoj in investicije v visoke tehnologije, podnebnih sprememb, situacija na Zahodnem Balkanu in prihodnost EU ter vladavina prava.

Avgust 2019

30. 8.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je v Državnem zboru z nagovorom odprl Blejski strateški forum (BSF) za mlade, ki je letos potekal pod geslom Mladi kot vir (za prihodnost).

18. 8.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je bil na povabilo predsednika Državnega zbora Republike Avstrije mag. Wolfganga Sobotke v Salzburgu, v Mozartovem mestu, v katerem je potekal 99. poletni festival - največja poletna kulturna prireditev v Avstriji.
Predsednika parlamentov sta se srečala na delovnem pogovoru z namenom utrjevanja dobrih odnosov med državama. 

Julij 2019

27. 7.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan se je kot častni pokrovitelj in slavnostni govornik udeležil spominske slovesnosti pri Ruski kapelici pod Vršičem.

23. 7.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je sprejel deželnega glavarja Gradiščanske mag. Hansa Petra Doskozila z delegacijo. Sogovornika sta spregovorila o socialni politiki, največjo pozornost pa sta sogovornika namenila pomenu učinkovite evropske kohezijske politike.

22. 7.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je sprejel delegacijo Federativne zveze evropskih narodnosti pod vodstvom predsednika Loránta Vincza. Poleg predsednika Vincza so delegacijo FUEN sestavljali članica Narodnega sveta Koroških Slovencev (NSKS) in podpredsednica FUEN Angelika Mlinar, svetovalec FUEN za evropsko državljansko iniciativo Minority SafePack Dénes András Nagy, predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) dr. Valentin Inzko, predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SSK) Bernard Sadovnik ter predsednik Sveta slovenskih organizacij (SSO) Walter Bandelj.
Gostje so predstavili evropsko državljansko pobudo Minority SafePack in njihovo prizadevanje za izboljšanje položaja pripadnikov narodnih skupnosti. Pobuda Minority SafePack je nastala z namenom izboljšanja zaščite pripadnikov narodnih in jezikovnih manjšin ter krepitve kulturne in jezikovne raznolikosti v Evropi. Z iniciativo želijo pobudniki doseči celovito obravnavo vprašanja zaščite narodnih in jezikovnih manjšin na evropski ravni.

18. 7.
V Državnem zboru je potekala 25. izredna seja, na kateri so poslanci ponovno odločali o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,(ZOFVI-L), EPA634-VIII, na katerega je Državni svet vložil zahtevo za odložilni veto. Zakon pri ponovnem odločanju ni bil sprejet. Državni zbor je ponovno odločal tudi o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-C), EPA 650-VIII, na katerega je prav tako Državni svet vložil zahtevo za odložilni veto, in ga z večino glasov sprejel.

16. 7.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je sprejel predsednika Republike Severne Makedonije Steva Pendarovskega, ki je bil na uradnem obisku v Republiki Sloveniji. Osrednjo pozornost sta predsednika namenila pogovoru o približevanju Republike Severne Makedonije zvezi NATO in o pričakovanjih glede začetka pristopnih pogajanj Republike Severne Makedonije z Evropsko unijo.

9.–12. 7.
Državni zbor se je sestal na 10. redni seji, na kateri je med drugim obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L), druga obravnava, EPA 634-VIII, ki je bil z večino glasov sprejet. Na zakon je Državni svet vložil odložilni veto. Prav tako je odločal o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-C), EPA 650-VIII, ki ga je z večino glasov sprejel. Tudi na ta zakon je Državni svet vložil odložilni veto.

9. 7.
Državni zbor je skupaj z Državnim svetom slovesno proslavil 100. obletnico združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom s predvajanjem dokumentarno-igranega filma »Za Prekmurje gre!«, avtorja in režiserja Štefana Celca. Film, ki je nastal v koprodukciji z Radiotelevizijo Slovenija in govori o nemirnem in dinamičnem času združevanja Prekmurcev z matičnim narodom, je nastal prav za namen obeležitve tega zgodovinskega jubileja. Zbrane so uvodoma nagovorili predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan, predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca ter avtor in režiser dokumentarno-igranega filma Štefan Celec.

8. 7.
V Državnem zboru je potekala razstava »Slovenska ladja v slovenski luki«, s katero se obeležuje 60. obletnico prihoda prve čezoceanske ladje v Koper (7. december 1958). Obsegala je enajst razstavnih panojev, v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku, prikazuje čas od zamisli do izvedbe mednarodnega pomorskega pristanišča. Razstavo je pripravil Pokrajinski muzej Koper v sodelovanju z Luko Koper, d. d.. Na razstavi je bil prikazan tudi dokumentarni film.

5. 7.
Odbor za obrambo je organiziral javno predstavitev mnenj o Predlogu resolucije o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (ReSNV-2), EPA 496-VIII.

4. 7.
V Državnem zboru je potekalo XVIII. tradicionalno Vseslovensko srečanje z naslovom "Sloven'c, tvoja zemlja je zdrava..., pa vendar mladi odhajajo". Udeležence srečanja so pozdravili predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan, minister brez resorja, odgovoren za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, Peter Jožef Česnik ter podpredsednica Komisije Državnega zbora za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu Karla Urh. Srečanje je obogatil glasbeni program pevske skupine Dekleta Smrtnik z avstrijske Koroške.

2.–3. 7.
Na povabilo predsednika Državnega zbora mag. Dejana Židana je bila na uradnem obisku v Republiki Sloveniji predsednica Narodne skupščine Republike Srbije Maja Gojković. Predsednik Državnega zbora je gostom predstavil aktualne zakonodajne aktivnosti, vezane predvsem na interno delovanje Državnega zbora. Obisk je bil tudi priložnost za pogovor o nadaljnjem razvoju medparlamentarnega sodelovanja ter bilateralnih odnosov, vključno s spodbujanjem gospodarskega sodelovanja. Delegaciji sta si izmenjali poglede glede ključnih notranjepolitičnih tem, aktualnih razmer v regiji Zahodnega Balkana ter globalne politične in varnostne situacije ter migracij. Izpostavljeno je bilo tudi sodelovanje v okviru regionalnih pobud.

 

Junij 2019

 

27. 6.
V Državnem zboru je bila na obisku Skupina prijateljstva z Republiko Slovenijo v Državni dumi Federalnega zbora Ruske federacije. Člane Skupine prijateljstva so ločeno sprejeli predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan ter člani Skupine prijateljstva Državnega zbora z Rusko federacijo pod vodstvom poslanke mag. Meire Hot.

26.–27. 6.
Na uradnem obisku v Republiki Sloveniji je bil predsednik švedskega parlamenta dr. Andreas Norlen. Sprejel ga je predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan, predsednika sta bila v sklopu obiska slavnostna govornika na okrogli mizi z naslovom »Izzivi demokracije in vladavine prava v Evropski uniji«, ki je potekala v Hiši EU. Predsednika švedskega parlamenta so v Državnem zboru sprejeli tudi vodje poslanskih skupin, predsednik Odbora za zunanje zadeve Matjaž Nemec. Obisk je bila priložnost za pogovor o nadaljnjem razvoju dvostranskih odnosov, ki se na najvišji parlamentarni ravni ponovno krepijo po desetih letih. Delegaciji sta si izmenjali poglede na ključne notranjepolitične teme, poudarek je bil na gospodarstvu in socialni politiki ter aktualne evropske teme, politična situacija po evropskih volitvah, migracije ter področje skupnega strateškega interesa - Zahodni Balkan ter vključevanje oz. članstvo držav v evroatlantskih povezavah.

21.–22. 6.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan, ki je tudi vodja delegacije Državnega zbora v Parlamentarni skupščini Procesa sodelovanja v Jugovzhodni Evropi (PS SEECP), se je z delegacijo udeležil plenarnega zasedanja skupščine v Sarajevu v Bosni in Hercegovini. Na plenarnem zasedanju PS SEECP je imel prispevek v okviru nagovorov predsednikov oz. vodij delegacij, ki so potekali pod naslovom "Boljša povezljivost za boljše življenje - kako doseči resnične spremembe v procesu regionalnega sodelovanja?" Pred zaključkom zasedanja je Parlamentarna skupščina sprejela sklepno deklaracijo. Osnovni namen Parlamentarne skupščine SEECP (South-East European Cooperation Process) je krepitev sodelovanja in usklajevanja aktivnosti med parlamenti držav članic z namenom zagotavljanja miru, varnosti, stabilnosti in sodelovanja v regiji.

21. 6.
Državni zbor je obravnaval interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za obrambo Karla Viktorja Erjavca in jo z 39 glasovi proti in 35 za zavrnil.

17.–20. 6.
Državni zbor se je sestal na 9. redni seji, na kateri so poslanke in poslanci med drugim obravnavali in odločali o Predlogu zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (ZIOMVN), nujni postopek, EPA 647-VIII in ga z večino glasov sprejeli. Poslanke in poslanci so obravnavali tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L), prva obravnava, EPA 634-VIII. Poslanke in poslanci so z večino glasov za informacijsko pooblaščenko ponovno imenovali Mojco Prelesnik. Državni zbor je odločal tudi o Predlogu za izvolitev sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije, EPA 642-VIII in z večino glasov izvolil dr. Roka Čeferina.

17. 6.
Konec leta 2018 je slovenska klekljarska tradicija dobila svoje mesto na UNESCO-vem reprezentativnem seznamu nesnovne kulturne dediščine človeštva. Na ta pomemben dosežek smo se v Državnem zboru spomnili s klekljarsko razstavo čipk članic Klekljarskega društva Deteljica Gorenja vas, katere rdeča nit je povest Ivana Tavčarja Cvetje v jeseni.

14. 6.
Državni zbor se je devetič pridružil Poletni muzejski noči. Letos obeležujemo 60. obletnico parlamentarne stavbe, zato je bila le-ta rdeča nit razstavnega dogajanja. Obiskovalke in obiskovalce je nagovorila generalna sekretarka Državnega zbora Uršula Zore Tavčar. Organizatorji Poletne muzejske noči so bili Skupnost muzejev Slovenije, Muzej narodne osvoboditve Maribor in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

6. 6.
V Državnem zboru je v organizaciji Odbora Državnega zbora za kulturo in Državnega sveta potekala proslava ob prazniku – dnevu Primoža Trubarja. Zbrane so nagovorili predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan, predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca in podpredsednik Odbora za kulturo Marko Bandelli. V kulturnem programu je nastopil parlamentarni pevski zbor Kvorum.

5.–6. 6.
V Državnem zboru je bil na uradnem obisku predsednik Skupščine Črne gore Ivan Brajović. Sprejel ga je gostitelj, predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan. Obisk je bil priložnost za pogovor o razvoju dvostranskih odnosov, zlasti na parlamentarni ravni, ter izmenjavi pogledov na nekatere ključne notranjepolitične in druge aktualne teme - regija Zahodni Balkan, vključevanje oziroma članstvo v evroatlantskih integracijah. Predsednika Skupščine Črne gore so v parlamentu sprejeli tudi vodje poslanskih skupin, nato pa še skupna delegacija Odbora za zadeve Evropske unije, Odbora za zunanjo politiko in Skupine prijateljstva s Črno goro.

5. 6.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan se je udeležil svečane otvoritve razstave o Emilu Korytku, mlademu poljskemu izgnancu, ki ga je s slovenskim okoljem zbližala prav kultura, spoprijateljil pa se je tudi z našim največjim pesnikom Francetom Prešernom. Zbrane na otvoritvi razstave sta nagovorila predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednik Republike Poljske Andrzej Duda. V kulturnem programu je nastopila sopranistka Izabela Kniaź ob klavirski spremljavi pianista Tadeja Horvata. Razstavo in življenje Emila Korytke je predstavil profesor dr. Nikolaj Jež.

4.–5. 6.
Podpredsednik Državnega zbora Branko Simonovič se je udeležil vrha predsednikov parlamentov držav Srednje in Vzhodne Evrope, ki potekal v Varšavi (Poljska), na katerem je sodeloval v razpravi s prispevkom Soočanje Srednje in Vzhodne Evrope z izzivi modernega časa.

3. 6.
V Državnem zboru je potekala razstava posvečena mlademu poljskemu izgnancu Emilu Korytku, ki ga je z našim slovenskim okoljem zbližala kultura. Razstavo je pripravil Državni svet v sodelovanju z Državnim zborom, Filozofsko fakulteto, Narodno in univerzitetno knjižnico ter Veleposlaništvom Republike Poljske.

 

Maj 2019

 

31. 5.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je sprejel predsednika Fiskalnega sveta dr. Davorina Kračuna, ki mu je predal letno poročilo.

V sodelovanju Državnega zbora, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Zavoda Republike Slovenije za šolstvo je v Državnem zboru potekal prvi odprti seminar za učitelje in učiteljice osnovnih šol »Aktivno državljanstvo – Državni zbor odpira svoja vrata«. Udeležence so uvodoma nagovorili mag. Dejan Židan, predsednik Državnega zbora, dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport ter dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

30. 5.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je sprejel predsednika Komisije za preprečevanje korupcije gospoda Borisa Štefaneca, ki mu je predal letno poročilo.

29.–30. 5.
Skupina prijateljstva s Poljsko pod vodstvom Suzane Lep Šimenko je gostila delegacijo poljsko-slovenske parlamentarne skupine Sejma Republike Poljske, ki jo je vodil predsednik skupine Kazimierz Gwiazdowski. Delegacijo poljsko-slovenske parlamentarne skupine so ločeno sprejeli predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan, člani Odbora za kulturo, Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor ter predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca. Delegacijo Sejma Republike Poljske so v Državnem zboru sprejeli tudi člani Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo pod vodstvom Zvonka Černača.

29. 5.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je sprejel delegacijo Parlamentarne skupščine Mediteranskih držav pod vodstvom predsednice Skupščine Alie Bouran, ki je v pogovoru poudarila ključno vlogo te medparlamentarne organizacije, ki podpira tudi delo drugih mednarodnih organov, odgovornih za spodbujanje varnosti, stabilnosti in miru v evro-sredozemski regiji. Kot pomembno temo sodelovanja je navedla tudi področje okolja in klimatske spremembe, izpostavila pa je tudi vprašanje migracij ter druge politične in socialno-ekonomske teme skupnega interesa.

28. 5.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je sprejel predsednika Vlade Republike Severne Makedonije Zorana Zaeva, ki je bil na uradnem obisku v Republiki Sloveniji.

23. 5.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je sprejel predsednika Republike Finske Saulija Väinämöja Niinistöja, ki je bil na uradnem obisku v Republiki Sloveniji. Predsednika sta spregovorila o predvidenih glavnih poudarkih finskega predsedovanja Svetu EU, ki ga bodo prevzeli 1. julija. Med prednostnimi temami je finski predsednik izpostavil podnebne spremembe. Predsednika sta se v pogovoru dotaknila tudi prihodnosti Evropske unije, Brexita in evropske perspektive Zahodnega Balkana.

22. 5.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan se je srečal s predsednikom Vrhovnega sodišča mag. Damijanom Florjančičem, ki mu je predal Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto 2018.

20.–28. 5.
Državni zbor se je sestal na 8. redni seji, na kateri so poslanke in poslanci obravnavali 19 točk dnevnega reda.

20. 5.
V Državnem zboru je potekala razstava ob svetovnem dnevu čebel - 20. maj. Razstavljeno gradivo prikazuje dokumente, povezane z idejo o mednarodnem dnevu čebel, sklepi vlade, dopisi ministrstev, gradiva pripravljena za svetovno čebelarsko organizacijo - Apimundio, na ogled pa so bile tudi pisne podpore držav članica FAO. Razstavo sta si v okviru uradnega obiska predsednice Nacionalnega sveta Švicarske konfederacije v Republiki Sloveniji ogledala predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan in predsednica Nacionalnega sveta Švicarske konfederacije Marina Carobbio Guscetti.

19.–21. 5.
Na povabilo predsednika Državnega zbora mag. Dejana Židan je bila na uradnem obisku v Republiki Sloveniji predsednica Nacionalnega sveta Švicarske konfederacije Marina Carobbio Guscetti.

17. 5.
V Državnem zboru je potekala 23. izredna seja, na kateri so poslanci obravnavali Predlog priporočila v zvezi z anomalijami v sistemu plač v javnem sektorju, EPA 576-VIII.

13. 5.
V Državnem zboru je potekala 22. izredna seja, na kateri so poslanci obravnavali in odločali o spremembah zakonske ureditve na področju evidentiranja nepremičnin ter vrednotenja nepremičnin. Obravnavali so tudi Predlog priporočila državnim organom v zvezi z zlorabami v pravosodju in vplivih na neodvisne sodne odločitve, EPA 569-VIII.

9. 5.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je sprejel predsednika Zvezne republike Nemčije Franka Walterja Steinmeierja. Na pogovoru sta bila prisotna tudi predsednik Odbora za zunanjo politiko Matjaž Nemec in predsednik Skupine prijateljstva z Nemčijo mag. Branko Grims. Predsednika sta spregovorila o dobrih odnosih med državama, o bližajočih volitvah v Evropski parlament. Pozornost sta namenila Skupnemu pozivu za Evropo enaindvajsetih (21) evropskih predsednikov pred volitvami v Evropski parlament kot skupnem trudu držav članic Evropske unije za čim boljšo udeležbo na volitvah.

V Državnem zboru je potekala prireditev ob dnevu Evrope z naslovom »Praznujemo dan Evrope 2019«. Udeležence prireditve sta nagovorila predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan in predsednik Odbora Državnega zbora za zadeve Evropske unije Igor Peček. V kulturnem delu programa je sodeloval parlamentarni pevski zbor Kvorum.

6. 5.
Predsednik Državnega zbora je sprejel zagovornika načela enakosti Miho Lobnika, ki mu je predstavil poročilo zagovornika za leto 2018.

April 2019

 

25. 4.
V Državnem zboru je potekala 21. izredna seja, na kateri so poslanci obravnavali in odločali o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2V), nujni postopek, EPA 490-VIII, o Predlogu zakona o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G), nujni postopek, EPA 491-VIII in o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSV-I), skrajšani postopek, EPA 492-VIII ter vse predlagane zakone tudi potrdili. S spremembami bo neto izplačilo regresa že letos višje.

23. 4.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je sprejel dijake in mentorici iz Gimnazije Rudolfa Maistra Kamnik ter Gimnazije Maribor II., ki so se marca v Merani (Italija) udeležili že 14. srečanja Mladinskega parlamenta Alpske konvencije (YPAC). Naslovna tema zasedanja je bila "Kako se spoprijeti s podnebnimi spremembami". Dijaki so bili razdeljeni v štiri odbore, v okviru katerih so poglobljeno razpravljali na področjih ekologije, zdravja, človekovih pravic in politične participacije mladih. Ob koncu so sprejeli postulate, ki so jih predsedniku Državnega zbora predali in mu nekatere med njimi tudi podrobneje predstavili. V okviru zelo aktualne teme ob bližajočih volitvah v evropski parlament – kako spodbuditi politično participacijo med mladimi - pa so spregovorili tudi o znižanju starosti za pridobitev volilne pravice na 16 let.

15.–16. 4.
Poslanci so se sestali na 7. redni seji, na kateri so obravnavali osem točk dnevnega reda. Državni zbor je med drugim po skrajšanem postopku sprejel Zakon o spremembi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, EPA 419 – VIII, s katerim je preimenoval praznik, s katerim se obeležuje vrnitev Primorske k matični domovini. Na zakon je Državni svet na 4. seji izglasoval odložilni veto.

15. 4.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je sprejel Paula A. Gosarja, člana Kongresa ZDA. Sogovornika sta spregovorila o političnem sistemu v Sloveniji in v Združenih državah Amerike in o aktualnem političnem dogajanju v obeh državah. Predsednik Državnega zbora je izrazil zadovoljstvo nad ustanovitvijo skupine prijateljev Slovenije (House Friends of Slovenia Caucus) v Predstavniškem domu Kongresa. V Državnem zboru skupina prijateljstva z ZDA deluje že od leta 1993 in se je po zadnjih parlamentarnih volitvah ponovno oblikovala. Kongresnik se je srečal tudi z njenimi člani pod vodstvom predsednika Matjaža Nemca. V Državnem zboru je potekala pregledna razstava dosedanjih volitev poslank in poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament. Razstavo je pripravila Informacijska točka Europe Direct Savinjska.

11. 4.
Ob svetovnem dnevu Romov je v Državnem zboru potekala slovesnost, na kateri so se s kulturnim programom predstavili romski otroci iz pripravljalnega vrtca in večnamenskega centra v naselju Kerinov grm v Občini Krško, ki delujeta v okviru projekta Skupaj za znanje, katerega je na dogodku podrobneje predstavila vodja projekta dr. Barbara Kejžar.

9. 4.
Člani Odbora za zunanjo politiko pod vodstvom predsednika Matjaža Nemca so sprejeli ministra za zunanje zadeve, Evropsko unijo in sodelovanje Kraljevine Španije Josepa Borrella.

8.–12. 4.
Vodja delegacije Državnega zbora v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope (PSSE) mag. Andrej Šircelj in članica Violeta Tomić sta se udeležila spomladanskega zasedanja PSSE, ki je potekalo v Strasbourgu v Franciji.

8.–9. 4.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan se je udeležil Konference predsednikov parlamentov držav članic Evropske unije in Evropskega parlamenta, ki je potekala na Dunaju (Avstrija). V prvem delu konference so predsednice in predsedniki nacionalnih parlamentov razpravljali na temo Evropske unije in njenih sosednjih držav, in pri tem izpostavljali predvsem perspektivo držav Zahodnega Balkana v Evropski uniji. V drugem delu pa so razpravljali o Evropski uniji pred evropskimi volitvami 2019 – nadaljnji razvoj sodelovanja med nacionalnimi parlamenti in evropskimi institucijami.

8. 4.
V Državnem zboru je potekalo zasedanje 29. nacionalnega otroškega parlamenta, ki ga tradicionalno prireja Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Osrednja tema letošnje razprave je bila »Šolstvo in šolski sistem«, ki so jo mlade parlamentarke in parlamentarci obravnavali v štirih vsebinskih sklopih: »Šola za življenje«, »Odnosi v šoli«, »Metode in načini poučevanja/učenja« in »Učne vsebine«. Uvodoma je mlade parlamentarke in parlamentarce ter njihove mentorje nagovorila podpredsednica Državnega zbora Tina Heferle.

Ob svetovnem dnevu Romov je bila v Državnem zboru postavljenafotografska razstava Vsi otroci so naši otroci/Sa čhavora hile mengare čhavora« in spremljajočim dogodkom. Fotografije so delo avtorjev Boštjana Colariča, članic Društva zaveznikov mehkega pristanka Julije Minet in Charlene Bijou ter iz foto-arhiva zaposlenih.

5.–10. 4.
Delegacija Državnega zbora se je udeležila 140. zasedanja Skupščine Interparlamentarne unije, ki je potekalo v Dohi (Katar). Zasedanja so se udeležili člani stalne delegacije Državnega zbora Iva Dimic, Suzana Lep Šimenko in Vojko Starović.

5. 4.
V Državnem zboru je potekala okrogla miza na temo kulture dialoga in sovražnega govora, ki jo v okviru 11. Dijaške nacionalne konference organizira Dijaška organizacija Slovenije. Uvodoma je zbrane nagovorila podpredsednica Državnega zbora Tina Heferle.

Člani Komisije Državnega zbora za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu pod vodstvom predsednice Ljudmile Novak so sprejeli učitelje dopolnilnega pouka slovenščine v tujini.

Marec 2019

 

27. 3.
Člani Odbora Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide ter Odbora Državnega zbora za zdravstvo so sprejeli člane Odbora Skupščine Črne gore za zdravstvo, delo in socialno skrbstvo.

25.–28. 3.
Poslanci so se sestali na  6. redni seji, na kateri so obravnavali 10. točk dnevnega reda. Med drugim so  na predlog predsednika Vlade Marjana Šarca  za ministra za zdravje imenovali Aleša Šabedra in Simona Zajca za ministra za okolje in prostor.

22. 3.
V Državnem zboru je potekala razstava o kraških ovčarjih, najstarejši slovenski avtohtoni pasmi psov, ki je zato pod posebnim varstvom države. Avtor razstave je akademski slikar Blaž Vehovar.

V okviru projekta Aktivno državljanstvo je v Državnem zboru je potekala okrogla miza z naslovom »Zakaj z znanjem in podjetništvom odločati o prihodnosti Evropske unije?«.

21. 3.
V Državnem zboru je potekala javna predstavitev mnenj o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper, ki jo je organiziral Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor. Namen javne predstavitve mnenj je bil pridobiti mnenja in stališča strokovne in širše javnosti glede izgradnje, upravljanja in gospodarjenja z drugim tirom železniške proge Divača-Koper.

V Državnem zboru je bila na delovnem obisku delegacija Odbora za človekove pravice in svoboščine Skupščine Črne gore. Z delegacijo se je sestala Komisija Državnega zbora za peticije, človekove pravice in enake možnosti pod vodstvom predsednice Eve Irgl.

20. 3.
Državni zbor se je sestal na 20. izredni seji, na kateri je ponovno odločal o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, ki ga je z večino glasov tudi sprejel. Na seji Državnega zbora je po nujnem postopku potekala obravnava Predloga zakona o ureditvi določenih vprašanj v primeru izstopa Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije brez sporazuma o izstopu (ZUVIZK), EPA 471-VIII, za je glasovalo 50 in proti 4. Predsednik Vlade Republike Slovenije je Državni zbor obvestil o odstopu Sama Fakina s funkcije ministra za zdravje in o odstopu Jureta Lebna s funkcije ministra za okolje in prostor.

19.–21. 3.
Na uradnem obisku v Republiki Sloveniji je bila delegacija Skupine prijateljstva Avstrija-Slovenija parlamenta Republike Avstrije pod vodstvom predsednice skupine Martine Kaufmann. Delegacija se je sestala  s predsednikom Državnega zbora mag. Dejanom Židanom, s člani Skupine prijateljstva z Republiko Avstrijo, s člani Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in s člani Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino.

19. 3.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan se je udeležil 16. konference predsednikov parlamentov Jadransko-jonske pobude (JJP), ki je potekala v Budvi, v Črni gori. Osrednji temi konference sta bili »Turizem in kultura kot skupni imenovalec, prednost in strateška zaveza držav Jadransko-jonske pobude« in »Parlamenti kot pomemben vir  krepitve sodelovanja na prioritetnih področjih Jadransko-jonske pobude«, na katerih je s prispevkom sodeloval tudi predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan. Predsednik mag. Dejan Židan se je na dvostranskih srečanjih sestal tudi s predsedniki parlamentov Republike Srbije, Republike Albanije, Republike Severne Makedonije in Republike Črne Gore. Skupno vsem pogovorom je bilo  približevanje držav Evropski uniji in evroatlantskim povezavam.

11. 3.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je na Ljubljanskem gradu sprejel predsednika Republike Bolgarije Rumena Radeva, ki se je mudil na uradnem obisku v Sloveniji. Oba predsednika sta spregovorila o odnosih med državama na različnih področjih, kakor tudi o prihodnosti in izzivih Evropske unije.

7. 3.
V Državnem zboru je že drugič, v organizaciji Kluba parlamentark, potekal Dan s poslanko. Namen dogodka je bil spodbujanje mlajših žensk za vstop v politiko. Udeleženke so sodelovale tudi na seji Kluba parlamentark, kjer je potekala razprava na temo »Ženske v politiki«.

6. 3.
Na povabilo predsednika Državnega zbora mag. Dejana Židana je bil na uradnem obisku v Sloveniji predsednik Državnega zbora Republike Avstrije mag. Wolfgang Sobotka z delegacijo. Predsednika sta spregovorila o dobrem bilateralnem sodelovanju med državama na različnih področjih skupnega interesa. Strinjala sta se, da državi delita enako vizijo Evropske unije, da mora biti uspešna, učinkovita in tudi solidarna, prav tako delita tudi interes za stabilnost Zahodnega Balkana. Predsednik Državnega zbora Avstrije se je med drugim v slovenskem parlamentu vpisal v Zlato knjigo gostov in si ogledal potek plenarnega zasedanja v veliki dvorani, kjer so ga pozdravili tudi poslanke in poslanci Državnega zbora.

4. 3.
V Državnem zboru je potekala slovesnost ob 60. obletnici parlamentarne zgradbe. Navzoče so nagovorili predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan, predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca ter generalna sekretarka Državnega zbora Uršula Zore Tavčar.
Slovesnosti so se udeležili nekateri, še danes živeči kamnarji in kamnoseki iz Koprive na Krasu in iz Hotavelj, ki so sodelovali pri gradnji Palače Ljudske skupščine, avtor knjige Kraški kruh Božidar Premrl in dr. Tomaž Sajovic, slovenski jezikoslovec in pedagog, ki je bil leta 1957 kiparju Karlu Putrihu model za enega bronastih kipcev na portalu stavbe.

4.–8. 3.
V Državnem zboru je potekala 5. redna seja, na kateri so poslanke in poslanci med drugim z večino glasov sprejeli rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2019 in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019. Poslanke in poslanci so na seji Državnega zbora sprejeli tudi Predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju januar 2019–junij 2020. Prav tako je Državni zbor sprejel Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB, za predsednika je imenoval dr. Anžeta Logarja (SDS). Državni zbor je potrdil mandat poslancu Niku Prebilu (LMŠ). Nadomestil je poslanca dr. Darija Krajčiča, ki je odstopil. Državni zbor je z večino glasov za ministra za kulturo imenoval mag. Zorana Pozniča. Državni zbor je za kandidata za sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu izvolil prof. dr. Marka Pavliho.

 

Februar 2019

 

27. 2.
V Državnem zboru je v sklopu projekta Aktivno državljanstvo pred majskimi evropskimi volitvami potekala javna tribuna z mladimi v sodelovanju z mladinskimi organizacijami Mladinski svet Slovenije, Študentska organizacija Slovenije, Dijaška organizacija Slovenije, Mladinska mreža MaMa, Sindikat Mladi plus in Pisarno Evropskega parlamenta v Sloveniji. Razprava je potekala v treh sklopih: Sodelovanje in udeležba mladih pri upravljanju javnih zadev, Izobraževanje in zaposlovanje in V kakšni Evropi želimo živeti?.

25. 2.
Članice in člani Odbora Državnega zbora za zadeve Evropske unije pod vodstvom predsednika dr. Darija Krajčiča, Odbora Državnega zbora za finance pod vodstvom predsednika Roberta Polnarja in Odbora Državnega zbora za gospodarstvo pod vodstvom predsednika Gregorja Periča so v Državnem zboru sprejeli evropsko komisarko za konkurenco Margretho Vestager.

23. 2.
Državni zbor je v okviru dogajanja ob 60. obletnici parlamentarne zgradbe – podobno kot številni parlamenti po svetu – začel z uporabo instagrama na naslovu @drzavnizbor. Objave so namenjene krepitvi ugleda Državnega zbora, zato bomo predstavljali zlasti parlamentarno zgradbo, njeno arhitekturno in umetniško dediščino, obeleževali bomo državne praznike ter pomembne obletnice, povezane z oblikovanjem in razvojem slovenske države.

21. 2.
Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije mag. Dejan Židan in predsednik Državnega zbora Republike Madžarske dr. Lászlo Kövér sta bila na skupnem obisku Prekmurja in Porabja. Predsednika sta se srečala s predstavniki slovenske manjšine na Madžarskem, prav tako sta obiskala dvojezično šolo Gornji Senik. To je bilo prvo tovrstno srečanje dveh predsednikov parlamentov v zgodovini Slovenije in Madžarske.

20. 2.
Varuhinja človekovih pravic Vlasto Nussdorfer je predsedniku Državnega zbora mag. Dejanu Židanu predala letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2018. Prav tako mu je izročila poročilo Državnega preventivnega mehanizma za leto 2018 in pregled uresničevanja priporočil v obdobju njenega mandata.

19. 2.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je sprejel generalnega sekretarja Srednjeevropske pobude (SEP) Roberta Antonioneja z delegacijo. Na pogovoru sta ga sprejela tudi predsednik delegacije Državnega zbora v Parlamentarni dimenziji SEP mag. Branko Grims in članica Maša Kociper.

Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je sprejel tradicionalne pustne like in maske s Ptujskega, na čelu s kurenti.

14. 2.
V Državnem zboru je ob 60. letnici dvojezičnega šolstva v Prekmurju potekal posvet z naslovom Dvojezično šolstvo – pogled z več zornih kotov. Posvet je organizirala Komisija za narodni skupnosti. Udeležence so uvodoma pozdravili predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan, predsednik Komisije za narodni skupnosti Ferenc Horváth, podpredsednik Komisije Felice Žiža in veleposlanica Republike Madžarske. Posvet je bil priložnost za seznanitev širše javnosti z omenjeno tematiko in za izmenjavo stališč ter iskanje rešitev na odprta vprašanja na tem področju.

11. 2.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je sprejel predsednika Sobranja Republike Makedonije mag. Talat Xhaferija, ki je bil na uradnem obisku. Naslednji dan je predsednik Sobranja nagovoril poslanke in poslance Državnega zbora. Ta je na izredni seji ratificiral pristopni protokol Severne Makedonije k zvezi NATO.

6. 2.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je sprejel predsednika Zveznega sveta Republike Avstrije Inga Appéja. Namen obiska je bila seznanitev s postopkom vpisa pravice do pitne vode v Ustavo, ki ga je Slovenija kot druga država Evropske unije izvedla leta 2016.

5. 2.
V Državnem je v organizaciji Kluba parlamentark potekala okrogla miza z naslovom Dolgotrajna oskrba, ki jo je vodila mag. Bojana Muršič, podpredsednica kluba. Udeležence okrogle mize sta nagovorila predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan in podpredsednica Državnega zbora in članica Kluba parlamentark Tina Heferle. Na okroglo mizo so bili vabljeni strokovnjaki s področja zdravstva in socialnega varstva ter drugi poznavalci področja dolgotrajne oskrbe z namenom izmenjave mnenj, predlogov in primerov dobre prakse na tem področju.

 

Januar 2019

 

28.–31. 1.
V Državnem zboru je potekala 4. redna seja na kateri so poslanke in poslanci obravnavali 20 točk dnevnega reda.

Državni zbor je na pobudo skupine poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem (PS SDS) obravnaval predlog obtožbe predsednika Vlade Republike Slovenije pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije zaradi kršitev Ustave in hujših kršitev zakona in ga z večino glasov zavrnil.

Med drugim je tudi zavrnil Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi migracij, EPA 265-VIII, ki ga je predlagala skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem (PS SDS).

Državni zbor je sprejel sklep o sestavi dveh preiskovalnih komisij, in sicer: Sklep o sestavi in imenovanju predsednika (Jani (Janko) Möderndorfer), podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM d.d., domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje SDS za predčasne volitve poslancev v Državni zbor 2018, EPA 379-VIII ter Sklep o sestavi in imenovanju predsednice (Jelka Godec), podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom, EPA 381-VIII.

Prav tako je Državni zbor na predlog skupine poslank in poslancev s prvopodpisanim Jožefom Horvatom (PS NSi) obravnaval in potrdil Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da so posredno ali neposredno vplivali na domnevno negospodarne ali protipravne odločitve Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., (v nadaljevanju: DUTB) v zvezi s prenosom, upravljanjem in prodajo terjatev bank ali drugega premoženja, drugimi ukrepi iz njene pristojnosti ter upravljanjem družbe, vplivali na odločitve Banke Slovenije, vlade, državnega zbora, drugih državnih organov, ter na odločitve drugih domačih in tujih pravnih oseb, ki so povezane s prenosom, nakupom, prodajo in upravljanjem terjatev bank ali drugega premoženja DUTB, EPA 343-VIII.

Državni zbor je odločal o predlogu predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, da za varuha človekovih pravic izvoli Petra Svetino. Predlog so poslanci soglasno sprejeli.

31. 1.
Članice Kluba parlamentark so sprejele županje slovenskih občin. Zbrane sta nagovorila predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan in predsednica Kluba parlamentark Suzana Lep Šimenko, ki je uvodoma županjam predstavila delo in glavne dejavnosti kluba.

24. 1.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan z delegacijo se je v Trstu srečal s predstavniki avtohtone slovenske narodne skupnosti ter s predstavniki Avtonomne dežele Furlanije-Julijske krajine (FJK). V delegaciji predsednika Državnega zbora sta bila predsednica Skupine prijateljstva z Italijansko republiko mag. Meira Hot in poslanec italijanske narodne skupnosti Felice Žiža. Slovenska delegacija se je v okviru obiska srečala tudi s predsednikom Deželnega sveta Avtonomne dežele Furlanije-julijske krajine Pierom Maurom Zaninom, predsednikom Avtonomne dežele Furlanije-julijske krajine Massimilianom Fedrigo in županom Občine Trst Robertom Dipiazzo. Obiskali so tudi uredništvo Primorskega dnevnika ter Srednjeevropski inštitut za zgodovino in kulturo Josip Pangerc.

23. 1.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je sprejel državno ministrico za evropske zadeve Irske Helen McEntee. Prav tako sta jo sprejela predsednik Odbora za zunanjo politiko Matjaž Nemec in predsednik Odbora za zadeve EU dr. Darij Krajčič.

21. 1.
V Državnem zboru je potekal posvet z naslovom Aktivno državljanstvo: Zakaj na EU volitve. Posveta se je udeležilo vseh osem slovenskih poslank in poslancev v Evropskem parlamentu; Franc Bogovič, mag. Tanja Fajon, Alojz Peterle, dr. Igor Šoltes, Patricija Šulin, Romana Tomc, Ivo Vajgl, dr. Milan Zver. Udeležence posveta je nagovoril in se jim zahvalil za sodelovanje gostitelj predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan.

21. – 25. 1.
Delegacija Državnega zbora v sestavi: vodja mag. Andrej Šircelj, člana dr. Milan Brglez in Violeta Tomič ter nadomestni članici Andreja Zabret in Maša Kociper (PSSE), se je udeležila zimskega zasedanja Parlamentarne skupščine Sveta Evrope (PSSE) v Strasbourgu v Franciji.

11. 1.
V Državnem zboru je potekala javna predstavitev mnenj o pomenu znanosti, raziskav in inovacij za družbeni in gospodarski razvoj Slovenije, ki jo je organiziral Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino. Namen javne predstavitve mnenj je bil pridobiti mnenja in stališča strokovne in širše javnosti glede navedenih področij,kot podlago za pripravo Predloga zakona o znanstveno raziskovalni dejavnosti.

10. 1.
V veliki dvorani Državnega zbora je potekala slavnostna akademija, ki sta jo ob 25. obletnici sprejema Republike Slovenije v Svet Evrope organizirala Državni zbor in Društvo poslancev 90. Uvodoma je navzoče nagovoril in pozdravil predsednik Društva poslancev 90, dr. Mitja Slavinec. Slavnostni govornik pa je bil predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan. Prav tako so bili na slavnostni akademiji vabljeni govorci nekdanji poslanci Državnega zbora Lojze Peterle, Darja Lavtižar Bebler in Ivo Hvalica. Za pester kulturni program slavnostne akademije je poskrbel parlamentarni ansambel Parlament Dixie band.

9. 1.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je sprejel predsednika Republike Ciper Nicosa Anastasiadesa, ki je bil na uradnem obisku v Sloveniji. Predsednika sta se pogovarjala predvsem o prihodnosti EU in bližajočih se evropskih volitvah, o zdravstvenem sistemu obeh držav, pomembnosti izboljševanja zdravstvene oskrbe za državljane, prav tako pa o dogajanju na Bližnjem vzhodu in drugih mednarodnih aktualnih temah ter o  krepitvi medparlamentarnega sodelovanja.

8. 1.
Predsednik Državnega zbora je sprejel kolednike iz Misijonskega središča Slovenije. Koledniki po starodavnih običajih prinašajo mir, pogum in blagoslov ter sprejemajo darove za dobrodelne namene, tokrat bodo zbrana sredstva namenili za več projektov slovenskih misijonarjev.

December 2020

30. 12.
Poslanci so na 56. izredni seji sprejeli Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP7).

29. 12.
Na 55. izredni seji so poslanci med drugim obravnavali in sprejeli t. i. sedmi proti koronski zakon - Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP7) (ZIUPOPDVE).

23. 12.
Poslanci so se zbrali na slavnostni seji v počastitev dneva samostojnosti in enotnosti. Na praznični dan (26. 12.) je državljane nagovoril  tudi predsednik Državnega zbora s poslanico.

23. 12.
Ob 30. obletnici plebiscita je potekala otvoritev interaktivnega zaslona, v preddverju velike dvorane Državnega zbora, in sicer o najpomembnejših dogodkih na osamosvojitveni poti Republike Slovenije. Otvorili so ga: predsednik Državnega zbora Igor Zorčič, predsednik Društva poslancev 90 Marjan Podobnik in generalna sekretarka Državnega zbora Uršula Zore Tavčar.

21. 12.
Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič se je v Predsedniški palači udeležil tradicionalnega vsakoletnega srečanja predsednikov (Republike, Državnega zbora, Vlade in Državnega sveta. 

18. 12.
Poslanci so se sestali na 54. izredni seji, kjer so obravnavali Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor. Predlog zakona je v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev. Zakon ni bil sprejet.

17. 12.
Poslanci so v sklopu glasovanj izredne seje sprejeli več zakonov oziroma dopolnitev; med drugim tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo na katerega je (23. 12. 2020) Državni svet izglasoval veto. Državni zbor o zakonu še ni ponovno odločal. 

14. 12.
S poslanskimi vprašanji in pobudami se je začela 53. izredna seja Državnega zbora.

14. 12.
Predsednik Državnega zbora je sprejel predstavnike slovenskih skavtov, ki so (tradicionalno) prinesli Luč miru iz Betlehema.

10. 12.
Predsednik Državnega zbora je s poslanico obeležil dan človekovih pravic.

7. 12.
Poslanci so se sestali na 52. izredni seji, kjer so sprejeli Zakon o finančni razbremenitvi občin. Zakon je bil sprejet z 81 glasovi »za« in nobenim »proti.«

3. 12.
Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič se je v predsedniški palači udeležil tradicionalnega sprejema ob mednarodnem dnevu invalidov, ki ga je gostil s predsednikom republike Borutom Pahorjem in predsednikom vlade Janezom Janšo.

Poslanci so se tudi v mesecu decembru udeležili več virtualnih videokonferenc, srečanj in sestankov.
 

November 2020

27. 11.
Poslanci so na 50. izredni seji sprejeli Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19, na 51. izredni pa Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026.

25. 11.
Državni zbor se je sestal na 49. izredni seji. Tudi na tej seji je del poslancev sodeloval na daljavo. Poslanci so sprejeli Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19.

25. 11.
Ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami sta si tudi predsednik Državnega zbora Igor Zorčič in generalna sekretarka Državnega zbora Uršula Zore Tavčar nadela beli pentlji.

23. 11.
Predsednik Državnega zbora je s čestitko obeležil dan Rudolfa Maistra.

20. 11.
V zaključnem delu 48. izredne seje so poslanci med drugim sprejeli Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2019, Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v slovenski vojski v letih 2021 do 2026, Sklep o sestavi Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij za finančno neustrezne ukrepe in sum neupravičenega omejevanja pravic pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 in Sklep o imenovanju predsednika in članov Državne volilne komisije ter njihovih namestnikov. 

18. 11.
Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je sprejel izvršilnega direktorja Unicefa Slovenije Tomaža Bergoča.

18. 11.
Na nadaljevanju 48. izredne seje so poslanci sprejeli na Spremembe  proračuna Republike Slovenije za leto 2021, Proračun Republike Slovenije za leto 2022, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022.

17. 11.
Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je sprejel člana Evropskega računskega sodišča Sama Jereba. G. Jereba sta sprejela tudi predsednik Komisije za nadzor javnih financ Igor Peček in predsednik Odbora za zadeve EU mag. Marko Pogačnik.

16. 11.
V Državnem zboru se je začela 48. izredna seja. Izven sedeža Državnega zbora so  na seji sodelovali poslanci, ki jim je bila odrejena karantena ali bi njihova osebna udeležba na seji iz epidemioloških razlogov predstavljala tveganje za zdravje in varnost poslancev. Poslanci so sejo začeli s poslanskimi vprašanji in pobudami.

14. 11.
Državni zbor se je pridružil obeleženju dneva slovenskega znakovnega jezika s spletnim ogledom dokumentarnega filma Jezik enakopravnosti.

10. 11.
V Državnem zboru je potekalo delovno srečanje predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča in generalne sekretarke Uršule Zore Tavčar s predsedniki nekaterih delovnih teles Državnega zbora v okviru priprav na parlamentarno dimenzijo predsedovanja Svetu EU.

2. 11. 
V Državnem zboru je potekala prva izredna seja na daljavo. Na njej je del poslancev sodeloval izven sedeža Državnega zbora, na daljavo, s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Pred tem (27. 10.) je Kolegij predsednika Državnega zbora sprejel Sklep o obstoju izrednih okoliščin ter sklicu in izvedbi 47. izredne seje Državnega zbora zaradi nezmožnost osebne navzočnosti nekaterih poslancev zaradi odrejene karantene. Poslanci so obravnavali Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi s kadrovanjem v državne institucije in gospodarske družbe, ki ga je v obravnavo predložila skupina poslancev.  

Tudi v tem mesecu so poslanci sodelovali na več videokonferencah in sestankih v okviru mednarodne dejavnosti.

V času od 23. oktobra do 1. novembra so poslanci tradicionalno polagali vence ob dnevu spomina na mrtve.

 

Oktober 2020

Poslanci so sodelovali na številnih videokonferencah/sestankih in srečanjih v okviru mednarodne dejavnosti Državnega zbora.

V počastitev dnevu spomina na mrtve so predstavniki Državnega zbora polagali vence na spominskih krajih v Sloveniji.

31. 10.
Predsednik Državnega zbora je s poslanico počastil državni praznik dan reformacije.

27. 10.
Kolegij predsednika Državnega zbora je sprejel Sklep o obstoju izrednih okoliščin ter o sklicu in izvedbi 47. izredne seje Državnega zbora za 2. 11. 2020. Odločil je, da se navedena seja izvede na daljavo zaradi nezmožnosti osebne navzočnosti nekaterih poslancev (karantena zaradi epidemije covida-19). 

27. 10.
Na nadaljevanju 21. redne seje so poslanci sprejeli Predlog priporočila k Petindvajsetemu rednemu letnemu poročilu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2019 in Predlog priporočila k Poročilu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2019.

Državni zbor je tudi odredil parlamentarno preiskavo za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo COVID-19 in z blaženjem njenih posledic, zaradi suma nesmotrne porabe javnih sredstev ter kršenja človekovih pravic in temeljnih svoboščin za obdobje od 13. marca 2020 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave in za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja ukrepanje države pri spopadanju z epidemijo nalezljive bolezni oziroma z njenimi posledicami. Zahtevo za uvedbo parlamentarne preiskave je predložila skupina 39 poslank in poslancev s prvopodpisanim Branetom Golubovićem.

25. 10.
Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je s poslanico počastil državni praznik dan suverenosti.

21. 10.
Na nadaljevanju 21. redne seje so poslanci obravnavali Predlog za izvolitev sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Kandidat dr. Anže Erbežnik ni prejel večine glasov vseh poslank in poslancev, zato ni bil izvoljen za sodnika Ustavnega sodišča. Za izvolitev je glasovalo 44 poslancev, proti pa 35 poslancev. 

Poslanci so glasovali tudi o Predlogu za imenovanje članice Sveta Banke Slovenije, viceguvernerke dr. Arjane Brezigar Masten. Za njeno imenovanje je glasovalo 44 poslancev, proti pa 35 poslancev. Ker kandidatka ni prejela večine glasov vseh poslancev, ni bila imenovana za viceguvernerko.

19. 10.
Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je sprejel ministra za zunanje zadeve Republike Severne Makedonije Bujarja Osmanija.

19. 10.
V Državnem zboru se je s poslanskimi vprašanji in pobudami začela 21. redna seja.

15. 10.
Poslanci so se sestali na 46. izredni seji, kjer so sprejeli Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), t. i. 5. protikorona paket. Namen zakona je preprečiti oziroma omiliti posledice covida-19. Prav tako so odločali o novem ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Minister je z 48 glasovi za in 7 proti postal dr. Jože Podgoršek.

15. 10.
Predsednica in člani Odbora za zunanjo politiko ter predsednik in člani Odbora za zadeve Evropske unije so sprejeli glavnega pogajalca Albanije za pristop k EU Zefa Mazija.

14. 10.
Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je sprejel predstavnike slovenske narodne skupnosti v Italiji.

9. 10.
V preddverju Državnega zbora je bila otvoritev razstave Kärnten/Koroška (ne)deljena dežela – 100 let po plebiscitu. Organizatorje razstave je sprejel predsednik Državnega zbora Igor Zorčič.

8. 10.  
Pred predsednikom Državnega zbora so zaprisegli novi sodniki.

5. 10.
Državni zbor je na 45. izredni seji obravnaval Predstavitev proračunskega memoranduma 2021–2022, Predloga sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 in Predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2022. V nadaljevanju seje so poslanci obravnavali predlog za razrešitev dr. Aleksandre Pivec, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ministrica je med sejo podala odstopno izjavo, s katero so se poslanci seznanili na isti seji.

4. 10.
Na današnji dan pred 30 leti je bil na skupni seji vseh treh zborov Skupščine Republike Slovenije razglašen Ustavni zakon za izvedbo ustavnega amandmaja XCVI k Ustavi Republike Slovenije. Ustavni zakon je določil postopen izstop iz pravnega sistema Socialistične federativne republike Jugoslavije in odmik od zveznih zakonov, ki v Republiki Sloveniji niso bili sprejemljivi in ki niso bili v skladu z Ustavo Republike Slovenije.

 

September 2020

30. 9.
Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je sprejel predsednika Sodnega sveta dr. Erika Kerševana.

29. 9.
Na nadaljevanju redne seje so poslanci sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini, po katerem bodo trgovine ob nedeljah večinoma zaprte. Za je glasovalo 72 poslancev, 13 pa proti.

29. 9.
Vodja delegacije Državnega zbora v Parlamentarni skupščini NATO mag. Branko Grims se je udeležil videosestanka Stalnega odbora PS NATO.

28.–29. 9.
Poslanec Nik Prebil – vodja delegacije v Skupini za parlamentarni nadzor Europola se je udeležil virtualnega srečanja Skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola.

28. 9.
Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je sprejel vodjo Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji dr. Zorana Stančiča.

25. 9.
Članica Odbora za kulturo, znanost, izobraževanje in medije PS SE Tadeja Šuštar se je udeležila virtualnega sestanka omenjenega odbora.

24. 9.
Zasedal je Klub parlamentark Državnega zbora. Na 16. seji so razpravljale o Istanbulski konvenciji. 

23. 9.
Poslanka Suzana Lep Šimenko – vodja delegacije Državnega zbora v PS SE se je udeležila videosestanka Odbora za politične zadeve in demokracijo.

23. 9.
Na nadaljevanju redne seje so poslanci sprejeli Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2020 in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021.

22. 9.
Poslanka Tadeja Šuštar – predsednica Skupine prijateljstva z Državo Izrael je opravila videosestanek s predsednico Skupine prijateljstva s Slovenijo v Knessetu Hilo Shay Vazan.

22. 9.
Glede na spremenjeno situacijo v zvezi s koronavirusom so bili tudi novinarji obveščeni o spremenjenih pogojih za njihovo delo v Državnem zboru. Že pred tem pa je predsednik Državnega zbora v pisnem sporočilu apeliral na vse, ki se nahajajo v prostorih Državnega zbora, naj dosledno upoštevajo navodila za preprečevanje širjenja covida-19.

22. 9.
Predsednik Državnega zbora se je srečal z zagovornikom načela enakosti Mihom Lobnikom, ki mu je predstavil Redno letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2019. 

21. 9.
September je mesec ozaveščanja o obolelih otrocih za rakom, zato so si zlato pentljico, ki je mednarodni simbol boja proti otroškemu raku, pripeli tudi poslanci.

21. 9.
S poslanskimi vprašanji in pobudami se je začela 20. seja Državnega zbora.

19. 9.
Ob mednarodnem dnevu gluhih je Svetovna zveza gluhih pozvala voditelje držav po svetu, da se letošnji slogan Znakovni jeziki so za vsakogar naučijo v svojem nacionalnem znakovnem jeziku. Izziv je sprejel tudi predsednik Državnega zbora Igor Zorčič.

18. 9.
Poslanci so se sestali na 44. izredni seji, kjer so obravnavali interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa. Za interpelacijo je glasovalo 38 poslancev, proti pa 43, Aleš Hojs je ostal minister za notranje zadeve.
Poslanci so se na začetku seje z minuto molka poklonili nedavno preminulemu poslancu Bojanu Kontiču.

18. 9.
Predsednica in člani Odbora za zunanjo politiko ter predsednik in člani Odbora za zadeve Evropske unije so sprejeli ministra za zunanje zadeve Helenske republike Nikosa Dendiasa.

17. 9.
Predsednik Državnega zbora je podal sporočilo ob dnevu brez smrtnih žrtev v prometnih nesrečah.

15. 9.
Poslanka Tadeja Šuštar – nadomestna članica Delegacije Državnega zbora v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope se je udeležila virtualnega sestanka Stalnega odbora PS SE. Kot predsednica Skupine prijateljstva z Državo Izrael se je udeležila še videonagovora predsednika Knesseta ob novem letu po judovskem koledarju.

14. 9.
Predsednik Odbora za zadeve Evropske unije mag. Marko Pogačnik se je udeležil videokonference COSAC.

11. 9.
Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je sprejel apostolskega nuncija Svetega sedeža v Republiki Sloveniji nadškofa msgr. Jeana-Marieja Speicha.

4. 9.
Nemški parlament je organiziral virtualno Medparlamentarno konferenco o skupni zunanji in varnostni politiki ter skupni varnostni in obrambni politiki (SZVP/SVOP). Konference so se udeležili: predsednica Odbora za zunanjo politiko Monika Gregorčič, član Odbora za zunanjo politiko Nik Prebil, predsednik Odbora za obrambo Samo Bevk in podpredsednik Odbora za obrambo Andrej Černigoj.

3. 9.
V Državnem zboru je potekala žalna seja Državnega zbora ob smrti nekdanjega predsednika Državnega zbora Franca (Ferija) Horvata. Na žalno sejo Državnega zbora so bili vabljeni svojci pokojnega, predsednik republike, poslanke in poslanci Državnega zbora, predstavniki Vlade, predstavniki Državnega sveta, drugi najvišji predstavniki Republike Slovenije ter člani Društva poslancev 90.

3. 9.
Predsednik Državnega zbora je sprejel generalnega državnega tožilca Draga Šketo.

 

Avgust 2020

23. 8.
Ob vseevropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov je predsednik Državnega zbora Igor Zorčič izdal poslanico.

19.–20. 8.
V okviru Interparlamentarne unije (IPU) je potekala virtualna Svetovna konferenca predsednikov parlamentov. Poleg predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča je na konferenci sodelovala tudi predsednica Odbora za zunanjo politiko Monika Gregorčič. 

17. 8.
Ob državnem prazniku združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom in obletnici priključitve Prekmurja je predsednik Državnega zbora Igor Zorčič voščil Prekmurkam in Prekmurcem ter državljankam in državljanom.

2. 8.
Umrl je nekdanji poslanec Državnega zbora Bojan Kontič. V Državni zbor je bil prvič izvoljen v drugem mandatu Državnega zbora (1996–2000) in bil poslanec tri zaporedne mandate. Več let je bil župan Mestne občine Velenje in državni svetnik.

1. 8.
Umrl je nekdanji poslanec in predsednik Državnega zbora Franc (Feri) Horvat. V Državni zbor je bil prvič izvoljen leta 1992, kjer je kot poslanec deloval štiri zaporedne mandate. Leta 2004 je postal predsednik Državnega zbora. V preddverju velike dvorane Državnega zbora je bila od 4. do 8. 8. odprta žalna knjiga v počastitev njegovega spomina.

 

Julij 2020

16. 7. 
V Državnem zboru so se po poslovniku začele parlamentarne počitnice. Poslanci pa so se sestali še na dveh izrednih sejah. Na 42. izredni seji so poslanci razpravljali o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini. Odločanje o predlogu zakona, po katerem bi bile trgovine ob nedeljah večinoma zaprte, so preložili na jesenski del zasedanja. Zatem so na 43. izredni seji obravnavali vladni Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v slovenski vojski v letih 2021–2026. Na podlagi zahteve skupine poslank in poslancev so opravili splošno razpravo. Sprejeli so sklep, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo.

15. 7. 
V Državnem zboru je potekal strokovni posvet v zvezi s spremembo volilne zakonodaje. Ustavno sodišče je novembra 2018 ugotovilo, da je 4. člen Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor v neskladju z Ustavo, zato je treba neskladnost odpraviti v roku dveh let. Državni zbor je sicer na 16. seji Državnega zbora že obravnaval predlog novele Zakona o volitvah v državni zbor, a ta ni prejel zadostne podpore. 

15. 7. 
Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je sprejel predstavnike Zelenih Slovenije. Ti so mu predali peticijo »Pravica do čiste pitne vode za vse? Dovolj je bilo obljub, čas je za dejanja. Naša voda ne bo nikoli naprodaj!«

14. 7. 
Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je sprejel varuha človekovih pravic Petra Svetino, ki mu je izročil Poročilo o delu Varuha človekovih pravic za leto 2019 in Poročilo o izvajanju nalog in pooblastil Državnega preventivnega mehanizma za leto 2019.

10. 7. 
Poslanci so se sestali na 41. izredni seji, kjer so razpravljali in sprejeli Predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19.

10. 7. 
Na začetku nadaljevanja 19. redne seje Državnega zbora je predsednik Državnega zbora z nagovorom obeležil dan spomina na žrtve genocida v Srebrenici. Poslanci so spomin na žrtve počastili z minuto molka.

9. 7. 
Začela se je 19. redna seja Državnega zbora. Poslanci so najprej obravnavali Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19, ki je bil tudi sprejet. Zakon določa začasne ukrepe na področju dela in delovnih razmerij, štipendij, zdravstva in socialnovarstvenih zavodov. Obravnavali so tudi Predlog zakona o spremembi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ki bi upokojencem zagotovil zaščitne maske. Predlog zakona je predložila skupina poslank in poslancev. Odbor za finance – matično delovno telo je predlog zakona obravnaval, a predloga zakona  ni sprejel. Po predstavitvi stališč poslanskih skupin je bil zakonodajni postopek o predlogu zakona končan.

8. 7. 
Z ogledom dokumentarnega filma RTV Slovenije z naslovom Požig so v Državnem zboru obeležili 100-letnico požiga Narodnega doma v Trstu.
 
8. 7. 
V veliki dvorani Državnega zbora je potekal redni letni zbor članov Društva poslancev 90. Člane društva je pozdravil tudi predsednik Državnega zbora.

 

Junij 2020

30. 6. 
Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je sprejel predstavnike slovenske narodne skupnosti v Republiki Avstriji. 

29. 6. 
V Državnem zboru je preko videokonference potekal slovesni podpis Izjave parlamentov Zvezne republike Nemčije, Republike Portugalske in Republike Slovenije v zvezi z izvedbo parlamentarne dimenzije tria predsedstev Sveta Evropske unije od 1. julija 2020 do 31. decembra 2021. Dokument so podpisali predsedniki vseh domov parlamentov: predsednik Državnega zbora Igor Zorčič in predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca v imenu Slovenije, predsednik Bundestaga Wolfgang Schäuble in predsednik Bundesrata Dietmar Woidke v imenu Nemčije ter v imenu Portugalske predsednik Skupščine Eduardo Ferro Rodrigues.

24. 6. 
Pred praznikom - dnevom državnosti je v Državnem zboru potekala slavnostna seja s kulturnim programom. Slavnostni govornik na seji je bil predsednik Državnega zbora. Na seji so bili prisotni tudi zastavonoše Slovenske vojske ter praporščaki veteranskih in domoljubnih organizacij. 

18. 6. 
Poslanci so s sprejetjem Predloga zakona o dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji na 18. seji določili, da je 23. september dan športa. Praznik ne bo dela prost dan.

18. 6. 
Predsednik republike je na lastno pobudo na 18. seji Državnega zbora nagovoril poslanke in poslance o nujnosti sprememb volilne zakonodaje, kot narekuje ustavna odločba (UI 32/2015). Ustavno sodišče je namreč ugotovilo, da območja volilnih okrajev od sprejetja volilne zakonodaje ne ustrezajo več merilom, zapisanim v Zakonu o volitvah v Državni zbor (enako število prebivalcev, geografska zaokroženost, največja mogoča integriteta občine). 

17. 6. 
Sestal se je Klub parlamentark. Poslanke so obravnavale pregled dela prejšnjega predsedstva in program dela do oktobra 2020. Nagovoril jih je predsednik Državnega zbora.

17. 6. 
Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je sprejel predsednika Komisije za preprečevanje korupcije dr. Roberta Šumija. Pogovarjala sta se o nadaljnjem sodelovanju med institucijama, tudi z vidika Etičnega kodeksa za poslanke in poslance. Menita, da sprejetje kodeksa prinaša pozitivno sporočilo javnosti.

16. 6. 
Poslanci so na 18. seji glasovali tudi o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih, po katerem cepljenje ne bi bilo več obvezno, pač pa prostovoljno. Poslanci so izglasovali, da zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Predlog je Državnemu zboru predložila skupina 5 tisoč volivk in volivcev.

16. 6. 
Dr. Andraž Teršek v Državnem zboru ni dobil ustrezne podpore za izvolitev za ustavnega sodnika (večina glasov vseh poslancev). Za njegovo izvolitev je glasovalo 42 poslancev, proti pa 38 poslancev. Državni zbor je o tem odločal na nadaljevanju 18. seje Državnega zbora.

16. 6. 
Predsednik Odbora za zadeve EU mag. Marko Pogačnik je sodeloval v videokonferenci predsednikov odborov za zadeve EU v okviru konference COSAC. Gre za sklepni dogodek v okviru parlamentarne dimenzije hrvaškega predsedovanja Svetu Evropske unije.

15. 6. 
Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je sprejel novega predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) akad. prof. dr. Petra Štiha. Zavzela sta se za nadaljevanje dobrega sodelovanja med institucijama.

15. 6. 
S poslanskimi vprašanji in pobudami se je začela 18. seja Državnega zbora.
 
12. 6. 
Poslanci so na Kolegiju predsednika Državnega zbora sprejeli Etični kodeks za poslanke in poslance Državnega zbora. 

11. 6. 
Na nadaljevanju 40. izredne seje so poslanci odločali o interpelaciji o delu in odgovornosti ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška. Interpelacijo je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina 37 poslank in poslancev s prvopodpisanim Branetom Golubovićem. Ministru za gospodarski razvoj nezaupnica ni bila izglasovana, za je glasovalo 37 poslancev, proti pa 51 poslancev.

11. 6. 
40. izredna seja Državnega zbora se je začela z minuto molka v spomin na preminula poslanca dr. Janeza Kocijančiča, ki je bil poslanec Državnega zbora v prvem mandatu 1992–1996, ter Ivana Kebriča, ki je bil poslanec Državnega zbora v mandatih 1996‒2000 in 2000–2004.                                                             
8. 6. 
S prispevkom predsednika Državnega zbora smo se v Državnem zboru spomnili dneva Primoža Trubarja.

5. 6. 
Skupina poslank in poslancev je Kolegiju predsednika Državnega zbora v odločanje predložila Predlog etičnega kodeksa za poslanke in poslance. 

2. 6. 
Predsednik Državnega zbora je sprejel predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije dr. Rajka Kneza.

1. 6. 
Večina zaposlenih v Državnem zboruje začela z običajnim delom v prostorih Državnega zbora (pred tem jih je veliko delalo od doma).

 

Maj 2020

30. 5.
Na 39. izredni seji je Državni zbor k zakonom iz tretjega svežnja ukrepov za blažitev posledic epidemije COVID-19 sprejel sklepe o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma.

29. 5.
Državni zbor je na 38. izredni seji obravnaval in sprejel tako-imenovani tretji sveženj ukrepov za blažitev posledic epidemije nove koronavirusne bolezni za gospodarstvo, in sicer: Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno podporo zmanjševanju tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 (ZPEIPZB), Predlog interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG) in Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE).

28. 5. 
Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič in  predsednik republike Borut Pahor sta na delovnem razgovoru obravnavala možnosti za uveljavitev odločbe Ustavnega sodišča glede sprememb in dopolnitev volilne zakonodaje.

28. 5.
Odbor za finance je obravnaval Predlog zakona o poroštvu Slovenije v instrumentu Sure, v katerem bo članicam EU na voljo 100 milijard evrov posojil za zaščito trga dela zaradi nove koronavirusne bolezni. 
Odbor za infrastrukturo in okolje pa je obravnaval predlog interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19.

26. 5.
Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je sprejel predsednika Računskega sodišča RS Tomaža Vesela.

26. 5.
Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je na nočni seji obravnaval predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 – EPA 1173-VIII. Nosilni ukrep je subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, s katerim naj bi gospodarstvo spodbudili, da se po koncu epidemije znova zažene. 
Ker z obravnavo celotnega predloga zakona ni zaključil, je sejo nadaljeval še 27. 5.. 

25.–27. 5.
Državni zbor se je sestal na 17. redni seji, ki jo je pričel s poslanskimi vprašanji. Na prva 4 vprašanja je odgovarjal predsednik Vlade. Vsa štiri vprašanja so bila povezana  z epidemijo COVID-19, njenimi posledicami za socialni položaj ljudi in javnofinančno sliko države ter z ukrepi vlade za zajezitev teh posledic.
V nadaljevanju seje so poslanke in poslanci med drugim govorili o predlogu sprememb Zakona o ohranjanju narave, s katerimi se zaostrujejo pogoji za sodelovanje nevladnih organizacij v upravnih postopkih. Obravnavali so tudi predlog zakona, ki so ga v zakonodajni postopek vložili poslanci Levice in ki predvideva zaprtje trgovin ob nedeljah in praznikih in ga v prvi obravnavi podprli. Nadaljevali so z obravnavo  predloga sklepa o izvajanju izjemnih pooblastil Slovenske vojske pri širšem varovanju državne meje. Ker predlog na matičnem delovnem telesu ni prejel zahtevane podpore, so se poslanke in poslanci s tem le seznanili, niso pa o sklepu odločali.
Na delno zaprti seji so obravnavali tudi vmesno poročilo vmesno poročilo o opravljeni parlamentarni preiskavi o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v Družbi za upravljanje terjatev bank.

21. 5.
Predsednik Državnega zbora je obiskal mestno občino Novo mesto kot prvo, ki jih namerava obiskati  v okviru načrta delovnih obiskov mestnih občin. Namen delovnih obiskov je seznanitev s problematiko občin in ljudi, ki tam živijo, približanje zakonodajne veje oblasti ljudem, njihovim problemom in pomoč pri iskanju konkretnih rešitev in izboljšav.

20. 5.
Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je sprejel predsednika Vrhovnega sodišča RS mag. Damijana Florjančiča, ki mu je predstavil Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto 2019.

15. 5.
Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je ob mednarodnem dnevu družine sprejel varuha človekovih pravic Petra Svetino.

14. 5.
Državni zbor je 37. izredni seji nadaljeval z obravnavo Predloga sklepa o seznanitvi s Poročilom o stanju, razlogih, zalogah in naročilih osebne zaščitne ter kritične medicinske opreme ob razglasitvi epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) ter nabavah, ki so omogočile Sloveniji uspešen spopad z njo. Državni zbor je poročilo sprejel soglasno (s 50 glasovi). Pred glasovanjem o poročilu so poslanci opozicije (Levica, SD, LMŠ in SAB, razen poslancev SNS) napovedali obstrukcijo. Izpostavili so, da bi se s poročilom, skladno s poslovnikom in negativnim mnenjem Zakonodajno-pravne službe, Državni zbor lahko le seznanil, na pa o njem odločal.

12. 5.
Odbor za infrastrukturo in okolje je obravnaval Predlog zakona o spremembah zakona ohranjanju narave in amandma PS SNS, s katerim se spreminjajo pogoji za sodelovanje nevladnih organizacij v upravnih in sodnih postopkih.  Pred poslopjem Državnega zbora se je popoldne zbralo okrog 300 protestnikov in opozarjalo na posledice za naravo, ki naj bi jih imena predlagana sprememba. 

11. 5.
Državni zbor je na 37. izredni seji obravnaval spremembe Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022, po katerih bi država letos zaradi učinkov epidemije nove koronavirusne bolezni in z njo povezanih ukrepov namesto presežka ustvarila javnofinančni primanjkljaj v višini 8,1 odstotka bruto družbenega proizvoda.

5. 5.
Poslanke in poslanci koalicijskih strank (SDS, NSi, DeSUS in SMC) so vložili zahtevo za  odreditev parlamentarne preiskave o stanju, ravnanju, zalogah, naročilih in nabavah zaščitne in kritične medicinske opreme za učinkovito zoperstavljanje okužbam z nalezljivimi boleznimi ter delovanju institucij in nosilcev javnih funkcij v zvezi s pravočasno zajezitvijo epidemije COVID-19 za obdobje od 1. 2. 2020 do 30. 4. 2020.
Zahtevo je podpisalo 46 poslank in poslancev.

Svojo zahtevo za parlamentarno preiskavo je vložila tudi skupina poslank in poslancev iz opozicijskih poslanskih skupin (LMŠ, SD in SAB). Namen je preiskati nabave v času od 12. marca 2020 naprej.

4. 5. 
Opozicijski poslanci iz vrst LMŠ, SD, Levica in SAB (sedemintrideset poslank in poslancev s prvopodpisanim Branetom Golubovičem) so v Državni zbor vložili interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška, nanaša pa se na očitke pri nabavi zaščitne opreme v epidemiji.

 

April 2020


30. 4.
Pred predsednikom Državnega zbora Igorjem Zorčičem je zapriseglo 11 novoimenovanih sodnic in sodnikov.

30. 4.
Poslanke in poslanci so na 36. izredni seji obravnavali in na podlagi drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije, 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi  in 112. člena Poslovnika državnega zbora sprejeli sklepe o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19, EPA 1120-VIII, o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, EPA 1122 in o Zakonu o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), EPA 1121-VIII.
Poslanska skupina Levice, PS LMŠ, PS SD in PS SAB so po glasovanju o predlogu sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 napovedale obstrukcijo in sejo zapustile.

29. 4.
Državni zbor je nadaljeval s 35. izredno sejo. Obravnaval in sprejel je spremembe in dopolnitve zakonov: s področja gradnje (podaljšal roke za pridobitev zahtevane izobrazbe), izkoriščanja energetskega potenciala Spodnje Save (zaradi zahtev pri gradnji HE Mokrice), energetskega zakona in zakona o vodah ter zakona o divjadi in lovstvu, zakona o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov.
S predstavitvijo stališč poslanskih skupin se je zaključila obravnava Predloga zakona o dopolnitvah zakona o nadzoru državne meje in Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu javnega reda in miru. Predloga zakonov na matičnem delovnem telesu nista dobila zadostne podpore, zato je bila druga obravnava obeh predlogov zakonov na seji delovnega telesa končana. Državni zbor je tako ugotovil le, da je zakonodajni postopek pri obeh predlogih zakonov končan.

28. 4.
Poslanke in poslanci Državnega zbora so se sestali na 35. izredni seji. Med 12 točkami dnevnega reda velja izpostaviti: predloga zakonov, s katerima spreminjajo in dopolnjujejo interventna zakona na področju sodnih, upravnih in drugih javnopravnih zadev za obvladovanje širjenja COVID-19 ter zakona o že sprejetih interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Poleg tega pa so obravnavali in sprejeli tudi predlog zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE). Na podlagi zakona bo oblikovana jamstvena shema v višini dveh milijard evrov, s katero bo država jamčila za najem posojil podjetij pri poslovnih bankah. Z zakonom se občinam za približno šest odstotkov zvišuje povprečnina. Obravnavali so tudi več kadrovskih zadev: imenovali so sedem članov Programskega sveta RTV Slovenija,  sprejeli sklepe o spremembah v sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov preiskovalnih komisij, na novo so imenovali predsednike in podpredsednike delovnih teles Državnega zbora, sprejeli sklep o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb.
Na začetku seje se je Državni zbor seznanil s prenehanjem poslanske funkcije Nuši Ferenčič  (s 17. 4.) in s ponovnim opravljanjem funkcije poslanca Franca Breznika, in sicer od 18. 4. dalje.

24. 4.
Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je predsednikom parlamentov držav članic Evropske unije, držav EFTA, Velike Britanije, držav Zahodnega Balkana in predsedniku Evropskega parlamenta (skupaj 38 pisem) poslal pismo podpore v boju za zamejitev koronavirusne bolezni.

20. 4.
Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič podpisal odlok o razpisu nadomestnih volitev v Državni svet. Nadomestne volitve člana Državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov v 3. volilni enoti za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet, bodo v četrtek, 18. 6. 2020.

16. 4.
Kolegij predsednika Državnega zbora  je na 65. seji sprejel terminski program dela Državnega zbora za mesec maja. Z njim je za mesec maj predvideno, da se bo Državni zbor sestal na redni seji, kar pomeni tudi postopen prehod v smeri običajne dinamike dela.

7. 4.
Na 34. izredni seji je Državni zbor je sprejel Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-E), EPA 1098-VIII, s katerim se omejuje možnost razpisa referenduma v nekaterih primerih. Sprejel je tudi Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora (PoDZ-1F), EPA 1105-VIII. Razpravo o Predlogu sklepa o izvajanju izjemnih pooblastil Slovenske vojske pri širšem varovanju državne meje, EPA 1097-VIII, pa je na predlog koalicije prestavil na eno od prihodnjih sej.

3. 4.
Skupina poslank in poslancev je v zakonodajni postopek vložila Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora. Z njimi se vzpostavlja pravna podlaga za način dela Državnega zbora, Kolegija predsednika Državnega zbora in delovnih teles v času razglašene epidemije, da v izjemnih okoliščinah zaradi zmanjšanja tveganja v zvezi z varnostjo in zdravjem poslancev lahko izvede  seje na daljavo. Predvidena je le obravnava nujnih zadev (npr. aktov vlade za omejitev ali odpravo posledic epidemije) in možnost, da tisti poslanci, ki se sej zaradi upravičenih razlogov ne morejo udeležiti, sodelujejo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije (ta omogoča sodelovanje v razpravi in glasovanje, če glasovanje ni možno, se poslanec izreče na drugače predpisan način).

2. 4.
Državni zbor se je sestal na 33. izredni seji, na kateri je obravnaval Predlog zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), EPA 1095-VIII. Zakon je Državni zbor sprejel s 53 glasovi za in enim glasom proti.
Poslanke in poslanci so se seznanili z mirovanjem funkcije poslanca Franca Breznika in poslanke Jelke Godec zaradi imenovanja za državnega sekretarja/sekretarko. Namesto njiju opravljata funkcijo poslanke oz. poslanca Ljubo Žnidar in Nuša Ferenčič.

1. 4.
V zakonodajni postopek je Vlada vložila Predloga zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, EPA 1098-VIII. Predlog zakona ureja postopek odločanja Državnega zbora v primeru, ko referenduma ni dopustno razpisati.
Ustava namreč določa, da referenduma med drugim ni mogoče razpisati o zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč. Državni zbor mora v 14 dneh po tem, ko prejme referendumsko pobudo za zakon, za katerega referenduma ni dopustno razpisati, sprejeti sklep, s katerim to ugotovi in ga nato objavi v uradnem listu.

1. 4.
Odbor za obrambo je obravnaval Predlog sklepa o izvajanju izjemnih pooblastil Slovenske vojske pri širšem varovanju državne meje, EPA 1097-VIII in ga zavrnil.

1. 4.
Odbor za finance je nadaljeval z obravnavo Predloga zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), nujni postopek, EPA 1095-VIII.

 

Marec 2020


31. 3. 
Odbor za finance je na 36. nujni seji pričel z obravnavo Predloga zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), nujni postopek, EPA 1095-VIII

19. 3. 
Poslanke in poslanci so se zbrali na 32. izredni seji. Obravnavali so paket predlogov zakonov o interventnih ukrepih za delno povračilo nadomestila plače, ukrepov na trgu kmetijskih pridelkov, ukrepov v zvezi s sodnimi, upravnimi in javnoupravnimi  zadevami za obvladovanje širjenje COVID-19, ukrepi na javnofinančnem področju in interventnimi ukrepi odloga obveznosti kreditojemalcev in jih sprejeli. Obravnavali so tudi več kadrovskih zadev, in sicer so se seznanili s prenehanjem funkcije poslancev, mirovanjem poslanske funkcije in spremembami v sestavi Preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM d.d., domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje SDS za predčasne volitve poslancev v Državni zbor 2018.
Novi poslanci in poslanke Državnega zbora so postali: Leon Merjasec, Mojca Škrinjar, Elena Zavadlav Ušaj in Jure Ferjan (SDS), Mihael Prevc  in Andrej Černigoj (NSi), za preostanek mandata namesto dr. Mirota (Miroslava) Cerarja Jani (Janko) Möderndorfer (SMC) ter namesto Petra Jožefa Česnika Maša Kociper (SAB).

16. 3. 
Kolegij predsednika Državnega zbora je v zvezi z epidemijo COVID -19 sprejel nekatere spremembe v organizaciji dela Državnega zbora in delovnih teles.
Sklenil je, da se bo Državni zbor v marcu in aprilu sestajal le na izrednih sejah. Zadeve, ki so bile predvidene za obravnavo na redni marčevski in redni aprilski seji, bodo tako poslanci obravnavali na redni seji, ki je predvidena za maj. 

13. 3. 
Državni zbor se je sestal na 31. izredni seji. Poslanke in poslanci razpravljali o predlaganih kandidatih in kandidatkah za ministre in z 52 glasovi za in 31 glasovi proti potrdili 14. slovensko vlado.

10. 3.–13. 3. 
V delovnih telesih Državnega zbora so potekale predstavitve kandidatov za ministrice in ministre nove vlade. Vsi predlagani kandidati so dobili podporo.

6. 3. 
Mandatar za sestavo nove vlade Janez (Ivan) Janša je v Državni zbor vložil kandidatno listo za ministrice in ministre 14. slovenske vlade.

6. 3.
Na predlog koalicijskih poslanskih skupin je Kolegij predsednika Državnega zbora sprejel sklep, s katerim  se je spremenila sestava nekaterih delovnih teles. Povečalo se je število mest, ki jih zasedajo predstavniki  koalicijskih poslanskih skupin.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je javnost seznanil, da so v Državnem zboru že sprejeli preventivne ukrepe proti morebitni okužbi z novim koronavirusom, v prvi vrsti predvsem povezane s higieno kašlja, rok in prostorov. Sprejet je tudi sklep o omejitvi obiskov v parlamentarnih prostorih, predvsem vodenih ogledov parlamentarnih prostorov in drugih nenujnih obiskov, kjer se sreča veliko število ljudi.

5. 3. 
Državni zbor je z  48 glasovi za in 29 proti za svojega predsednika izvolil Igorja Zorčiča (SMC).

3. 3. 
Na predlog predsednika republike je Državni zbor na tajnem glasovanju z 52 glasovi za, 31 proti za novega predsednika Vlade izvolil  Janeza (Ivana) Janšo (SDS).
V nadaljevanju seje je predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan podal svojo odstopno izjavo. Državni zbor se je na podlagi 112. in 202. člena Poslovnika zbora seznanil z odstopom.

2. 3.–3. 3. 
Državni zbor se je sestal na 16. redni seji, na kateri je obravnaval 13 točk dnevnega reda. Sejo je Državni zbor pričel s točko vprašanja poslank in poslancev. 
 

Februar 2020

28. 2.
Ob svetovnem dnevu redkih bolezni je predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan odprl fotografsko razstavo z naslovom Srčne zgodbe malih borcev v organizaciji Društva za pomoč otrokom z redkimi boleznimi Viljem Julijan.

26. 2.
Predsednik republike Borut Pahor je na podlagi prvega odstavka 111. člena Ustave in po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin Državnemu zboru za novega predsednika Vlade predlagal Janeza Janšo, predsednika SDS. 

26. 2. 
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je sprejel člana Lordske zbornice Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske in predsednika parlamentarnega zbora britanskega parlamenta Lorda Germana. Gost se je srečal tudi z generalno sekretarko Uršulo Zore Tavčar.

24. 2.
Poslanci SMC so vložili predlog novele Zakona o nalezljivih boleznih, s katerimi želijo stopnjo precepljenosti dvigniti na vsaj 95 odstotkov. Ta delež po medicinski doktrini namreč omogoča kolektivno imunost. 

Stranka Za zdravo družbo pa je zbrala 5000 podpisov predlog zakona, s katerim predlagajo odpravo obveznega cepljenja. 

20.–21. 2.
Vodja delegacije v Parlamentarni skupščini Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi Gregor Perič in nadomestni član Zmago Jelinčič Plemeniti sta se udeležila zimskega zasedanja PS OVSE na Dunaju.

18.–19. 2.
Predsednik Odbora za gospodarstvo Gregor Perič, podpredsednik Odbora za finance Luka Mesec in predsednik Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide Vojko Starović  so se udeležili Evropskega parlamentarnega tedna 2020.
Evropski parlamentarni teden sestavljata Konferenca o evropskem semestru in Medparlamentarna konferenca o stabilnosti, gospodarski koordinaciji in upravljanju v Evropski uniji. Poslanci so obravnavali možnosti krepitve ekonomske in monetarne unije ter položaj Evropske unije pri spopadanju s podnebnimi spremembami. Sodelovali so tudi pri izmenjavi mnenj glede uspešnih praks za doseganje vključujoče rasti. 

18. 2.
Ob mednarodnem letu zdravja rastlin 2020 in delovanju prvih EU referenčnih laboratorijev na Nacionalnem inštitutu za biologijo je v Državnem zboru  v organizaciji Nacionalnega inštituta  za biologijo (NIB) in Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in zdravje rastlin potekal dogodek z udeležbo mednarodno priznanih strokovnjakov iz EU.
V kulturnem programu je nastopil Biološki oktet.

17.–18. 2.
Člana Nacionalne skupine Interpalamentarne unije Nataša Sukič in mag. Branislav Rajić sta sodelovala  na tako-imenovanem parlamentarnem »hearingu« v Organizaciji združenih narodov v New Yorku.

14. 2.
Državni zbor so obiskali kurenti in drugi tradicionalni pustni liki in maske s Ptujskega. Pred glavnim vhodom v zgradbo Državnega zbora jih je sprejel podpredsednik Državnega zbora Jože Tanko.

10.–11. 2. 
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan z delegacijo  je bil na povabilo predsednika Sobranja Republike Severne Makedonije mag. Talata Xhaferija na uradnem obisku v Republiki Severni Makedoniji. V delegaciji sta bila tudi predsednica Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu ter predsednica Skupine prijateljstva z Republiko Severno Makedonijo Iva Dimic in predsednik Odbora za zadeve Evropske unije ter član Skupine prijateljstva z Republiko Severno Makedonijo Igor Peček.

7. 2. 
V organizaciji Odbora za kulturo je potekala kulturna prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku – Prešernovem dnevu. 
Zbrane sta nagovorila predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan in predsednica Odbora za kulturo Violeta Tomić. Nastopili so Parlamentarni pevski zbor Kvorum ter mladi glasbeni ustvarjalci iz Bele krajine: pevka Tina Pezdirc in recitator Rok Babič ob spremljavi kitarista Natka Štiglića.

Januar 2020

29. 1.
Državni zbor se je seznanil z obvestilom Marjana Šarca o odstopu s funkcije predsednika Vlade Republike Slovenije. S tem so prenehale tudi funkcije ostalim članom Vlade. Do izvolitve novega predsednika Vlade in imenovanja novih ministrov
opravljajo tekoče posle. 

27. 1.–29. 1.
Državni zbor se je sestal na 15. redni seji, na kateri je obravnaval 12 točk dnevnega reda. 
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je na začetku seje v poslanici  ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta izpostavil, da letos ta dan nosi še posebno težo, saj mineva 75 let od osvoboditve  koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau, v katerem je umrlo več kot 1 milijon ljudi. Poslanke in poslanci so se z minuto molka poklonili njihovemu spominu in spominu vseh žrtev holokavsta.

Sejo je Državni zbor pričel s točko vprašanja poslank in poslancev. Na prva štiri vprašanja je odgovarjal predsednik Vlade RS Marjan Šarec, ki je pred tem dopoldan napovedal svoj odstop z mesta predsednika vlade. Tekom prvega dne seje je obvestilo o njegovem odstopu tudi prispelo v Državni zbor. 

Največ časa na seji so namenili tretji obravnavi Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-O), ki je predvideval ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Zakon ni bil sprejet (za je glasovalo 32, proti 51 poslank in poslancev).

Na zahtevo Državnega sveta je Državni zbor ponovno odločal o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo. Za zakon je glasovalo 41, proti pa 44 poslank in poslancev. Zakon ni bil potrjen.

27. 1. 
Ob jubilejni 100-letnici organiziranega dela slepih in slabovidnih v Sloveniji in svetovnem dnevu brajice je bila v Državnem zboru odprta razstava, ki prikazuje življenje in delo slepih in slabovidnih. Dogodek je bil namenjen tudi predstavitvi brošure o čebelarstvu v brajici, ki jo je pripravila Čebelarska zveza Slovenije v sodelovanju z Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije.

17. 1. 
V okviru uradnega obiska v Sloveniji  je evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson obiskala tudi Državni zbor. Srečala se je s predsednikom Državnega zbora mag. Dejanom Židanom in s člani Odbora za zadeve Evropske unije ter Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo.
Glavna tema obiska evropske komisarke je bilo oblikovanje novega pakta o migracijah in azilu, ki naj bi ga pripravila komisarka.

6. 1.
Predsednik Državnega zbora je sprejel kolednike Misijonskega središča Slovenije, ki želijo s svojim delovanjem še naprej pomagati pomoči potrebnim in ohranjati kulturo solidarnosti. 

 

September 2021

30. 9.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič se je z uvodnim nagovorom in razpravo z mladimi udeležil konference Mohorjeve družbe v Celovcu z naslovom Razvoj pravic narodnih skupnosti.

29. 9.

V Državnem zboru je potekala 82. izredna seja, na kateri so poslanci odločali o Predlogu zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (ZZSISZ) in o Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2K), oba predloga zakonov so z večino glasov tudi sprejeli.

Predsednica Odbora za zunanjo politiko Monika Gregorčič je sprejela generalnega sekretarja Organizacije Afriških, Karibskih in Pacifiških držav Georgesa Rebela Pinto Chikotija.

28. 9.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je sprejel dr. Hansa-Gerta Pötteringa, predsedujočega Združenju nekdanjih poslancev Evropskega parlamenta, z delegacijo.

V okviru obiska se je delegacija na pogovoru ločeno srečala s člani Odbora za zadeve Evropske unije in Odbora za zunanjo politiko.

28. 9.

V Državnem zboru je v okviru parlamentarne dimenzije slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije potekala Medparlamentarna konferenca o stabilnosti, gospodarskem usklajevanju in upravljanju v Evropski uniji. Na konferenci so sodelovali predstavniki nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta, ki so skupaj s predstavniki Evropske komisije in Evroskupine razpravljali o aktualnih finančnih in gospodarskih temah. Srečanju sta predsedovala predsednik Odbora Državnega zbora za finance Robert Polnar in predsednica Odbora Državnega zbora za gospodarstvo Mateja Udovč. Udeležence je pozdravil predsednik Državnega zbora Igor Zorčič in uvodoma nagovoril predsednik Evroskupine Paschal Donohoe.

28. 9.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je sprejel predsednika Republike Latvije Egilsa Levitsa, ki se je mudil na uradnem obisku v Republiki Sloveniji.

27.–30. 9.

Vodja delegacija Državnega zbora v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope (PSSE) Suzana Lep Šimenko, članici mag. Meira Hot in Violeta Tomić ter nadomestna članica Tadeja Šuštar so se preko videokonference udeležile jesenskega zasedanja PSSE. Osrednja tema zasedanja je bila pravica do zdravega okolja.

27. 9.

Predsednica Pododbora za spremljanje rakavih obolenj v Republiki Sloveniji Iva Dimic se je udeležila video srečanja Posebnega odbora Evropskega parlamenta za boj proti raku z naslovom »Zajezitev rakavih obolenj: stališče nacionalnih parlamentov glede Evropskega načrta za boj proti raku«.

26.–27. 9.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je gostil Srečanje predsednikov parlamentov Zahodnega Balkana. V uvodnem delu srečanja je predsednik Državnega zbora Igor Zorčič poudaril, da srečanje s predsedniki parlamentov Zahodnega Balkana izraža nedvomno pripravljenost tako Evropske unije kot tudi partnerk s področja Zahodnega Balkana, da se zagotovi nov zagon širitvi tudi s krepitvijo medparlamentarnega sodelovanja.

25. 9.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je nagovoril udeležence slavnostne akademije ob mednarodnem dnevu gluhih in 90. obletnici ustanovitve Društva gluhonemih v Dravski banovini, ki sta jo organizirala Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana ter Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije.

23. 9.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič se je udeležil državne proslave ob dnevu slovenskega športa.

20. – 24.

Državni zbor se je sestal na 25. redni seji. Poslanci so med drugim obravnavali Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru, ki so ga s 43 glasovi za in 44 proti zavrnili. Poslanci so glasovali tudi o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah, s 44 glasovi za in 44 proti zakon ni bil sprejet. Prav tako so poslanci z večino glasov sprejeli Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Odločali so tudi o Predlogu za imenovanje člana nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d. in tako s 46 glasovi za in 36 proti potrdili petletni mandat dr. Leonu Cizlju.

21. 9.

Člani Odbora za zadeve Evropske unije pod vodstvom predsednika mag. Marka Pogačnika in člani Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor pod vodstvom predsednika Bojana Podkrajška so sprejeli evropsko komisarko za energijo Kadri Simson.

V mesecu septembru je minilo 25 let od izdaje prve številke internega časopisa Parlamentarec, ki ga je izdajal Državni zbor.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič se je kot gost udeležil okrogle mize Zlati september, ki jo je organizirala Gimnazija Bežigrad v sodelovanju z Gold Ribbon Slovenia ter Društvom Junaki 3. nadstropja.

14. 9.

Državni zbor je zasedal na 81. izredni seji, na kateri je obravnaval in odločal o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o tujcih (ZTuj-2G) ter o Predlogu zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (ZZSISZ). Poslanci so oba predloga zakonov z večino glasov tudi sprejeli.

Vodja Delegacije Državnega zbora v Skupini za parlamentarni nadzor Europola (JPSG) Nik Prebil in vodja Delegacije Državnega sveta v JPSG Bojana Potočan sta se preko videopovezave srečala s predsednikom Odbora Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE) Juanom Fernanom Lópezom Aguilarjem.

11. 9.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič se je udeležil slavnostne prireditve ob prazniku vrnitve Primorske k matični domovini. Predsednik Državnega zbora je ob državnem prazniku pripravil tudi poslanico.

10. 9.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič se je srečal s predstavniki Društva Junaki 3. nadstropja. Gre za otroke in mladostnike, ki se zdravijo na Hemato-onkološkem oddelku Pediatrične klinike v Ljubljani.

9. 9.

V Državnem zboru je potekala Medparlamentarna konferenca o skupni zunanji in varnostni politiki ter skupni varnostni in obrambni politiki, ki so se je prek video povezave udeležile delegacije nacionalnih parlamentov držav članic Evropske unije, držav kandidatk in držav članic Zveze Nato, ki niso članice Evropske unije, delegacija poslank in poslancev Evropskega parlamenta ter predstavniki Evropske službe za zunanje delovanje. Udeležence konference je uvodoma nagovoril predsednik Republike Borut Pahor, kot vabljeni govorec je nastopil tudi visoki predstavnik Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Josep Borrell. Navzoče sta poleg predsedujočih konferenci, predsednice Odbora Državnega zbora za zunanjo politiko Monike Gregorčič, predsednika Odbora Državnega zbora za obrambo Sama Bevka, predsednika Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve Bojana Kekca in predsednika Odbora za zunanje zadeve Evropskega parlamenta Davida McAllisterja, nagovorila predsednik Državnega zbora Igor Zorčič in predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca.

7.–8. 9.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič se je udeležil 5. Svetovne konference predsednikov parlamentov na Dunaju. Konferenca s krovno temo »Parlamentarno vodenje za učinkovitejši multilateralizem, ki zagotavlja mir in trajnostni razvoj za ljudi in planet«, je potekala v organizaciji Interparlamentarne unije in parlamenta Republike Avstrije ter v sodelovanju z Organizacijo združenih narodov.

3. 9.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je sprejel ministra za zunanje zadeve Republike Indije dr. Subrahmanyama Jaishankarja. Sogovornika sta spregovorila o možnostih krepitve sodelovanja med državama na različnih področjih, predvsem v logistiki, izobraževanju in tehnologiji. Prav tako sta v pogovoru namenila pozornost mednarodnim temam, med drugim sta spregovorila o razmerah v Afganistanu.

1. 9.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič se je udeležil 16. Blejskega strateškega foruma. Ob robu dogodka se je srečal s predsednikom Evropskega parlamenta Davidom Mariom Sassolijem.

Avgust 2021

26.– 27. 8.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič se je z delegacijo na povabilo predsednika Narodne skupščine Republike Srbije Ivice Dačića mudil na dvodnevnem uradnem obisku v Republiki Srbiji. Predsednik Državnega zbora se je z delegacijo sestal s predsednikom Poslanske skupine prijateljstva z Republiko Slovenijo Milijo Miletićem, prav tako se je srečal s predstavniki slovenskega gospodarstva v Republiki Srbiji. Predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča z delegacijo so sprejeli predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić, minister za zunanje zadeve Republike Srbije Nikola Selaković in župan mesta Beograd dr. Zoran Radojičić. Ob koncu uradnega obiska se je predsednik Igor Zorčič z delegacijo sestal še s predstavniki slovenske skupnosti v Republiki Srbiji. Delegacijo so sestavljali predsednik Skupine prijateljstva z Republiko Srbijo in podpredsednik Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo Predrag Baković, podpredsednik Odbora za obrambo Andrej Černigoj ter generalna sekretarka Državnega zbora Uršula Zore Tavčar.

25. 8.

Vodja Delegacije Državnega zbora v Parlamentarni skupščini NATO mag. Branko Grims, predsednica Odbora za zunanjo politiko Monika Gregorčič in predsednik Odbora za obrambo Samo Bevk so sprejeli člane Senata Združenih držav v Amerike. Delegacijo Senata so sestavljali vodja delegacije, senator Richard Shelby, senator Mike Crapo, senator John Cornyn, senatorka Deb Fischer, senator John Kennedy in senator Roger Marshall.

25. 8.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je sprejel ministra za zunanje in evropske zadeve Republike Malte Evarista Bartola. Obisk malteškega zunanjega ministra je bil namenjen izmenjavi stališč v luči slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije in krepitvi sodelovanja med Slovenijo in Malto.

16. 8.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič se je udeležil regijske proslave ob dnevu združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Ob državnem prazniku združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom je predsednik Državnega zbora Igorja Zorčiča državljane nagovoril s poslanico.

Julij 2021

31. 7.

Predsednik Skupine prijateljstva z Rusko federacijo Matjaž Han in člani skupine: Lidija Divjak Mirnik, Andrej Černigoj in mag. Andrej Rajh ter predsednica Odbora zunanjo politiko Monika Gregorčič so se udeležili spominske slovesnosti pri Ruski kapelici pod Vršičem.

28. 7.

Člani skupne delegacije Odbora za zadeve Evropske unije, Odbora za zunanjo politiko in Odbora za obrambo pod vodstvom predsednice Odbora za zunanjo politiko Monike Gregorčič so v Državnem zboru sprejeli podpredsednico Nacionalne skupščine Republike Francije Laëtitio Saint-Paul in predsednico Odbora za evropske zadeve Nacionalne skupščine Republike Francije Sabine Thillaye. Delegacijo Državnega zbora so sestavljali še poslanci Nik Prebil, Lidija Divjak Mirnik, Andrej Černigoj in Zmago Jelinčič Plemeniti.

Predsednica Odbora za zunanjo politiko Monika Gregorčič je sprejela poslance Bundestaga, prof. dr. Haralda Weyela, Norberta Kleinwächterja in Siegberta Droeseja.

19. 7.

V Državnem zboru je v obliki videokonference potekalo srečanje predsednikov odborov za evropske zadeve Konference COSAC, kot prvo v nizu dogodkov parlamentarne dimenzije slovenskega predsedovanja. Na srečanju so predsedniki Odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve izmenjali mnenja o prednostnih nalogah slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije in o kibernetski varnosti v Evropski uniji. Uvodoma je udeležence srečanja nagovoril predsednik Državnega zbora Igor Zorčič, ki je poudaril je pomen nacionalnih parlamentov kot osrednjih predstavniških institucij, ki so najbližje državljanom, ter njihovo medsebojno povezovanje in povezovanje z evropskimi inštitucijami. Srečanju sta predsedovala predsednik Odbora Državnega zbora za zadeve Evropske unije mag. Marko Pogačnik ter predsednik Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve Bojan Kekec.

16. 7.

V Državnem zboru je v obliki videokonference potekal sestanek predsedniške Trojke COSAC, predsednikov odborov za evropske zadeve portugalskega, slovenskega in francoskega parlamenta, z Evropskim parlamentom.

14. 7.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič in predsednica Odbora za zdravstvo Anja Bah Žibert sta sprejela dr. Hansa Henrija P. Klugeja, regionalnega direktorja Urada Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo.

13. 7.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je gostil pogovor s predstavniki reprezentativnih sindikalnih central, članic Ekonomsko-socialnega sveta.

7. 7.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič se je udeležil slovesnosti ob 30. obletnici sprejema Brionske deklaracije, ki jo je priredil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor v parku Vile Podrožnik.

5.–15. 7.

V Državnem zboru je potekala 24. redna seja, ki je obsegala 50. točk. Državni zbor je začel s poslanskimi vprašanji in pobudami. Državni zbor je med drugim s 47 glasovi za in 25 proti potrdil Predlog Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva, kot tudi Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih s 44 glasovi za in 42 proti, na katerega je Državni svet izglasoval odložilni veto. Pri ponovnem glasovanju Državni zbor omenjenega zakona vnovič ni potrdil, proti je glasovalo 78 poslancev in 1 za. Proti so glasovali tudi poslanci koalicije, saj so ocenili, da je nekatere kritike in pomisleke o noveli zakona še smiselno proučiti in pripraviti novo besedilo. Državni zbor je odločal tudi o preložitvi Predloga Zakona o nacionalnem demografskem skladu, na eno izmed naslednjih sej Državnega zbora, za preložitev je glasovalo 47 poslancev in 25 proti. Poslanci so odločali tudi o Predlogu Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 in ga prav tako s 47 glasovi za in 8 proti potrdili. Državni zbor je soglasno sprejel tudi Predlog Zakona o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 5. in 9. aprilom leta 2021. Poslanci so potrdili tudi Predlog Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031, za je glasovalo 63 poslancev in 2 proti. Državni zbor je potrdili tudi Predlog Priporočila v zvezi z Revizijskim poročilom Računskega sodišča Izvajanje nadzorstvene funkcije Banke Slovenije, prav tako je potrdil Predlog Resolucije o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050. Državni zbor je s 45 glasovi za in 44 proti potrdil tudi Predlog kandidata za ministra brez resorja, pristojnega za digitalno preobrazbo Marka Borisa Andrijaniča. Državni zbor je odločal tudi o izvolitvi kandidata za sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu in tako je z 74 glasovi za in 15 proti bil izvoljen dr. Damjan Kukovec. Prav tako je Državni zbor z večino glasov imenoval mag. Ireno Vodopivec Žan za članico Sveta Banke Slovenije, viceguvernerko (67 za in 22 proti). Državni zbor je glasoval tudi predlogu kandidata za sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije, kandidat dr. Janez Kranjc ni prejel večine glasov, zato ni bil izvoljen za sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Poslanci so potrdili Predlog za imenovanje zagovornika načela enakosti Miha Lobnika, za je glasovalo 53 in proti 23. Državni zbor je obravnaval tudi Predloga za imenovanje na sodniško mesto vrhovne sodnice in vrhovnega sodnika sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije Stanko Živič in mag. Aleksandra Karakaša, v obeh primerih je za glasovalo 42 poslancev in 43 proti, tako kandidata nista bila izvoljena.

5. 7.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je gostil predsednika Evropskega računskega sodišča Klausa-Heinerja Lehneja z delegacijo, v katero sta bila vključena tudi člana Sodišča Samo Jereb in Rimantas Šadžius. Na srečanju so prisostvovali še predsednik Odbora za zadeve Evropske unije mag. Marko Pogačnik in predsednik Komisije za nadzor javnih financ Igor Peček ter poslanec Jože Lenart. Obisk predstavnikov Evropskega računskega sodišča v državi članici je utečena tradicija ob prevzemu predsedovanja Svetu Evropske unije z namenom krepitve odnosov med to neodvisno zunanjo revizijsko institucijo in državami članicami.

Vodja delegacije Državnega zbora v Skupini za skupni parlamentarni nadzor Europola  Nik Prebil in član Zmago Jelinčič Plemeniti sta se v Haagu na Nizozemskem udeležila delovnega obiska na sedežu Europola.

1. 7.

Slovenija, teden dni po svojem 30. rojstnem dnevu, prevzema drugo predsedovanje Svetu Evropske unije. Predsedovanje je simbolično prevzela od Portugalske, konec leta pa ga bo predala Franciji. Ob prevzemu slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije se je predsednik Državnega zbora Igor Zorčič z delegacijo srečal s predsednico Evropske komisije Ursulo Von der Leyen in Kolegijem Evropske komisije. V pogovoru s Kolegijem Evropske komisije v Kongresnem centru Brdo so sodelovali vodje oziroma predstavniki poslanskih skupin Danijel Krivec, Nik Prebil, Matjaž Nemec, dr. Matej T. Vatovec, Jožef Horvat, Gregor Perič, Maša Kociper, Ivan Hršak in Janja Sluga ter predsednica Odbora za zunanjo politiko Monika Gregorčič in predsednik Odbora za obrambo Samo Bevk.

Junij 2021

30. 6.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je sprejel Varuha človekovih pravic Petra Svetino, ki mu je predal redno letno poročilo o delu Varuha človekovih pravic.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je skupaj s predsednikom Državnega sveta Alojzom Kovšco od predhodnice Portugalske simbolno prevzel parlamentarno dimenzijo predsedovanja Svetu Evropske unije.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je v Vili Podrožnik ob 30. obletnici razglasitve samostojne in neodvisne Republike Slovenije ter pričetku drugega predsedovanja Svetu Evropske unije gostil srečanje nekdanjih predsednikov Državnega zbora.

28. 6.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič se je v Evropskem parlamentu v Bruslju udeležil 2. vrha med Evropskim parlamentom in predsedniki parlamentov Zahodnega Balkana. Vrha, ki ga je vodil predsednik Evropskega parlamenta David Maria Sassoli, so se udeležili predsedniki parlamentov šesterice držav Zahodnega Balkana: Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Kosova, Severne Makedonije in Srbije ter podpredsednik parlamenta Portugalske. Predsednik Zorčič se je udeležil tudi srečanja Odbora za zunanje zadeve Evropskega parlamenta (AFET) in se srečal še z evropskim komisarjem za krizno upravljanje Janezom Lenarčičem. Opravil je tudi dvostranske pogovore: s predsednikom Sobranja Severne Makedonije mag. Talatom Xhaferijem in s predsednikom Narodne skupščine Republike Srbije Ivico Dačićem.

25. 6.

V Državnem zboru je potekala slavnostna seja ob dnevu državnosti s katero smo obeležili 30. obletnico samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Slavnostni govornik je bil predsednik Državnega zbora Igor Zorčič.

24. 6.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je v Državnem zboru sprejel ministra za zunanje zadeve Portugalske republike dr. Augusta Santosa Silvo.

22. 6.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je v Državnem zboru sprejel predsednika Državnega zbora Republike Avstrije mag. Wolfganga Sobotko z delegacijo, ki je na njegovo povabilo na uradnem obisku v Republiki Sloveniji. Pogovora sta se udeležila tudi predsednik Skupine prijateljstva z Avstrijo v Državnem zboru Jožef Horvat in generalna sekretarka Državnega zbora Uršula Zore Tavčar.

V luči skorajšnjega predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije je Državni zbor obiskala podpredsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola. Podpredsednico Metsolo sta najprej sprejela gostitelja, predsednik Odbora Državnega zbora za zadeve Evropske unije mag. Marko Pogačnik in predsednik Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve v Državnem svetu Bojan Kekec. V Državnem zboru je podpredsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsola sprejel tudi predsednik Državnega zbora Zorčič.

V Državnem zboru je ob 30. obletnici samostojnosti Slovenije potekala Slavnostna akademija Društva poslancev 90. Zbrane so nagovorili predsednik Državnega zbora Igor Zorčič, dr. Ernest Petrič in predsednik Društva poslancev 90 Marjan Podobnik.

21. 6.

Državnem zboru je v organizaciji Odbora za zadeve Evropske unije potekala okrogla miza z naslovom Prihodnost upravljanja Evropske unije. Okrogla miza je potekala v sklopu vseevropskega projekta Konference o prihodnosti Evrope. Uvodoma je zbrane nagovorila vodja Predstavništva Evropske komisije v Republiki Sloveniji dr. Jerneja Jug Jerše. Srečanje je moderiral predsednik Odbora za zadeve Evropske unoje mag. Marko Pogačnik, poleg strokovne in zainteresirane javnosti so v razpravi sodelovali tudi poslanci, in sicer Andrej Černigoj (NSi), Nik Prebil (LMŠ) in mag. Branko Grims (SDS).

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je v Državnem zboru sprejel predstavnike organizacij slovenske narodne skupnosti v Avstriji. S strani narodne skupnosti so se pogovora udeležili dr. Valentin Inzko, predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev, Bernard Sadovnik v imenu Skupnosti koroških Slovencev in kot župan Globasnice, Gabriel Hribar, predsednik Enotne liste koroških Slovencev in Manuel Jug, predsednik Zveze slovenskih organizacij na Koroškem. Poleg predsednika Državnega zbora sta se pogovora udeležila tudi predsednik Skupine prijateljstva z Avstrijo v Državnem zboru Jožef Horvat in generalna sekretarka Državnega zbora Uršula Zore Tavčar.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič se je v okviru projekta »Šolska ura s predsednikom parlamenta« že drugič virtualno srečal z osnovnošolci, tokrat iz krških in kostanjeviških osnovnih šol.

19. 6.

Državni zbor se je desetič pridružil Poletni muzejski noči, skupaj z Državnim svetom je obiskovalcem pripravil razstave, ki so posvečene 30. obletnici samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije. Zbrane obiskovalce sta pozdravila Igor Zorčič, predsednik Državnega zbora in Uršula Zore Tavčar, generalna sekretarka Državnega zbora.

17.–18. 6.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič se je z delegacijo na povabilo predsednika Skupščine Črne gore Alekse Bečića mudil na uradnem obisku v Črni gori. Predsednika Zorčič in Bečić sta uvodoma izrazila željo po poglabljanju odnosov tako na politični kot gospodarski ravni. Predsednik Zorčič je poudaril pospešitev procesa integracije tega območja v EU. Slovensko predsedovanje EU je ocenil kot priložnost za dodaten zagon integracijskemu procesu, saj je v času slovenskega predsedovanja med drugim načrtovan tudi vrh EU - Zahodni Balkan. Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič se je v nadaljevanju srečal tudi s predsednikom Vlade Črne gore Zdravkom Krivokapićem, ki je poudaril zavezo Črne gore k vstopu v EU integracijo in izrazil prepričanje, da bo država znala izkoristiti slovensko predsedovanje Svetu EU. V okviru obiska je predsednik Igor Zorčič skupaj z županom Podgorice Ivanom Vukovićem položil venec k Prešernovem spomeniku, ki je po Zorčičevem mnenju znamenje prijateljstva dveh mest – Podgorice in Ljubljane, kjer stoji spomenik pesniku Petru Petroviću Njegošu – in dveh narodov ter dokaz, da imata kultura in umetnost moč zbliževanja in povezovanja. Predsednik Državnega zbora se je z delegacijo, ki so jo sestavljali predsednik Skupine prijateljstva s Črno goro Tomaž Lisec, podpredsednik Odbora za zadeve Evropske unije in član Skupine prijateljstva s Črno goro Nik Prebil ter generalna sekretarka Državnega zbora Uršula Zore Tavčar v okviru uradnega obiska srečal še s člani nedavno ustanovljene parlamentarne skupine prijateljstva s Slovenijo ter ločeno s člani Odbora za mednarodne odnose in migrante ter Odbora za evropske integracije. Predsednik Zorčič se je sestal tudi z ministrom za gospodarstvo Črne gore Jakovom Milatovićem in s člani Slovenskega poslovnega kluba ter se z delegacijo udeležil sprejema na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Črni gori, kjer je imel pogovor s predstavniki slovenske skupnosti in gospodarstveniki.

16. 6.

Predsednik Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Edvard Paulič in član odbora Tomaž Lisec sta se preko video povezave udeležila Medparlamentarne konference o razvoju podeželja, kmetijstvu in teritorialni koheziji.

Član Nacionalne skupine Interparlamentarne unije v Državnem zboru Andrej Černigoj se je preko video konference udeležil zasedanja e-Parlamenti.

15. 6.

Državni zbor se je sestal na 77. izredni seji, odločal je o Predlogu kandidata za ministra za pravosodje, EPA 1935-VIII, katerega je s 44 glasovi za in 41 proti tudi potrdil. Poslanci so odločali tudi o Kandidatni listi za izvolitev dveh članov Sodnega sveta, EPA 1909-VIII, ki so jo prav tako z 81 glasovi potrdili.

Člana delegacije Državnega zbora v Parlamentarni dimenziji Srednjeevropske pobude (PD SEP) Vojko Starović in Tomaž Lisec sta se udeležila video sestanka zasedanja Parlamentarnega odbora PD SEP. Na zasedanju so udeleženci razpravljali o promociji enakosti in solidarnostnih mehanizmov na področju zdravstvenega varstva.

Umrl je Marjan Drofenik, nekdanji poslanec Državnega zbora, ki je bil poslanec v IV. mandatnem obdobju Državnega zbora (2004-2008). Poslanke in poslanci Državnega zbora so se mu na 77. izredni seji poklonili v spomin z minuto molka.

14. 6.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič se je udeležil druge Medparlamentarne konference na visokem nivoju o migracijah in azilni politiki, ki je potekala v organizaciji Evropskega parlamenta in Skupščine Republike Portugalske. Z uvodnimi govori so jo odprli predsednik Evropskega parlamenta David-Maria Sassoli, predsednik Skupščine Republike Portugalske Eduardo Ferro Rodrigues, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Igor Zorčič in predsednik nemškega Bundestaga Wolfgang Schäuble. Osrednji govor je imel podpredsednik Evropske komisije Margaritis Schinas, pristojen za spodbujanje evropskega načina življenja. Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je v govoru med drugim dejal, da bo skorajšnje slovensko predsedstvo nadaljevalo s prakso organiziranja Medparlamentarne konference na visokem nivoju o migracijah in azilni politiki.

Član delegacije Državnega zbora v Parlamentarni skupščini foruma jugo-vzhodnega evropskega procesa sodelovanja (PS SEECP) Blaž Pavlin se je preko video konference udeležil zasedanja Stalnega odbora PS SEECP.

11. 6.

Odbor za zadeve Evropske unije je preko video povezave gostil delegacijo Sekretariata Konference odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve (COSAC). Šlo je za delovno srečanje pred prevzemom šestmesečnega predsedovanja Slovenije Svetu EU. Udeležence sta uvodoma nagovorila generalna sekretarka Državnega zbora Uršula Zore Tavčar in predsednik Odbora za zadeve Evropske unije mag. Marko Pogačnik.

10. 6.

V Državnem zboru je potekla javna predstavitev mnenj o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B), EPA 1168-VIII, ki jo je organiziral Odbor za kulturo.

9. 6.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je sprejel predsednika Švicarske konfederacije Guya Parmelina, ki je bil na uradnem obisku v Republiki Sloveniji. Na pogovoru so bili prisotni tudi predsednik Odbora za zadeve Evropske unije mag. Marko Pogačnik, predsednica Odbora za gospodarstvo Mateja Udovč, predsednik skupine prijateljstva s Švico mag. Branislav Rajić in generalna sekretarka Državnega zbora Uršula Zore Tavčar. Predsednika sta med drugim spregovorila o Okvirnem institucionalnem sporazumu med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo, ki ga Zvezni svet nedavno ni podpisal. Pogovor je v nadaljevanju tekel tudi o možnostih krepitve gospodarskega sodelovanja. Priložnost za nadgradnjo sodelovanja vidijo v distribucijskih podjetjih in infrastrukturi, vse večje pa je tudi povpraševanje po podjetjih, ki vodijo v inovacijah. V pogovoru je predsednik Državnega zbora Igor Zorčič predstavil tudi prioritete bližajočega predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije. Predsednika sta ob koncu spregovorila tudi o regiji Zahodni Balkan, ki je ena od prioritet slovenskega predsedovanja.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je imel video nagovor na 53. mednarodnem srečanju pisateljev na Bledu. Video nagovor je imel v okviru Generalne skupščine odbora Mednarodnega PEN Pisatelji za mir.

Predsednik Odbora za zadeve Evropske unije mag. Marko Pogačnik je sprejel ministra za EU zadeve Irske Thomasa Byrna. Prav tako so ga sprejeli tudi člani Skupine prijateljstva Irske pod vodstvom mag. Bojane Muršič.

8. 6.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je sprejel državnega podsekretarja pri Svetu ministrov Italijanske republike Vincenza Amendola.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je ob dnevu Primoža Trubarja obiskal Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani.

4. 6.

Državni zbor se je sestal na 76. izredni seji, na kateri je med drugim odločal tudi o Predlogu odloka o razglasitvi Ustavnega zakona o dopolnitvi II. poglavja Ustave Republike Slovenije. Za je glasovalo 75 poslancev, proti nihče.

Po sprejetju odloka o razglasitvi dopolnitve Ustave z vpisom znakovnega jezika in jezika gluhoslepih je potekala krajša slovesnost. V okviru obeležitve je zbrane nagovoril predsednik Državnega zbora Igor Zorčič, predsednik Ustavne komisije mag. Dejan Židan ter minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. Prisotne sta nagovorila tudi predsednik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije Mladen Veršič in predsednik Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN Janko Plesec. Program sta popestrili predstavnici gluhe in gluhoslepe skupnosti.

3. 6.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič se je udeležil slavnostnega koncerta Združenja vojnih invalidov in svojcev padlih 1991 v počastitev 30. obletnice samostojne in neodvisne Slovenije in v spomin na vse umrle v osamosvojitveni vojni.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič se je na povabilo predsednika estonskega parlamenta Jürija Ratasa udeležil Parlamentarnega foruma pobude Tri morja (3SI). Namen Parlamentarnega foruma Tri morja (3SI) je bila razprava o vlogi parlamentov v pobudi Tri morja in njihovem možnem doprinosu k večji prepoznavnosti formata. Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je v nagovoru udeležencem konference dejal, da je sodelovanje v Pobudi Tri morja eden izmed pomembnih instrumentov uresničevanja zunanjepolitične strategije Slovenije.

Forum je potekal preko video povezave.

1. 6.

Državni zbor je zasedal na 75. izredni seji. Med drugim so odločali o Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu, katerega so poslanci s 46 glasovi proti zavrnili.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič se je udeležil obeležitve 30. obletnice prve zaprisege slovenskih vojakov.

 

Maj 2021

31. 5.

Predsednik Državnega zbora je sprejel predsednika Portugalske republike dr. Marcela Rebela de Souse.

28. 5.

V okviru 75. izredne seje so poslanci odločali o predlogu za razrešitev predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča. Predlog ni bil sprejet.

28. 5.

Predsednik Državnega zbora je sprejel predsednika Vlade Črne gore dr. Zdravka Krivokapića.

27. 5.

Na nadaljevanju izredne seje so poslanci med drugim sprejeli ustavni zakon glede uporabe slovenskega znakovnega jezika. V ustavo je bil dodan nov 62.a člen.

26. 5.

Poslanci so na 75. izredni seji obravnavali Predlog obtožbe predsednika Vlade Republike Slovenije pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije, zaradi kršitev Ustave Republike Slovenije in zakona. Predlog je vložila skupina poslancev in ni bil izglasovan. Predlagatelji so želeli pridobiti tudi mnenje predsednika republike o predlogu obtožbe, a predlog ni bil izglasovan. 

26. 5.

Vodja Delegacije Državnega zbora v Skupini za skupni parlamentarni nadzor Europola Nik Prebil je sprejel predstavnika Cert.si.

25. 5.

Na 74. izredni seji so poslanci sprejeli Predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah. Glasovali so tudi o predlogu za izvolitev kandidata za sodnika na sodišču Evropske unije v Luksemburgu, a ta ni bil sprejet.

24. 5.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je sprejel dr. Roberta Šumija, predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, ki je predsedniku predal letno poročilo.

20. 5.

Vodja Delegacije Državnega zbora v Skupini za skupni parlamentarni nadzor Europola Nik Prebil je sprejel predstavnike Centra za varnejši internet

17. 5.

V Državnem zboru se je začela 23. redna seja. Poslanci niso sprejeli dnevnega reda (izid glasovanja je bil neodločen) zato je bila seja zaključena. 

15. 5.

Četrtega maja je pobudnik politična stranka Resni.ca, (zanjo predsednik) vložil obvestilo o pobudi volivcem za vložitev predloga za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije. Predsednik Državnega zbora je kot prvi dan 60-dnevnega roka za zbiranje podpisov volivcev za podporo navedeni pobudi določil 16. 5. 2021, za zadnji dan pa 14. 7. 2021.

14. 5.

Poslanci so se zbrali na 73. izredni seji, kjer so obravnavali in sprejeli spremembe/dopolnitve nekaterih zakonov (Zakon o medijih, Zakon o železniškem prometu, Zakon o nalezljivih boleznih, Zakon o državni upravi).

14. 5.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je sprejel ministrico za zunanje zadeve Kneževine Andore Mario Ubach Font.

13. 5.

Predsednik Državnega zbora je sprejel predstavnike Mladinskega parlamenta Alpske konvencije.

12. 5.

Na 72. izredni seji so poslanci obravnavali Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača - Koper (ZIUGDT-A). Poslanci so odločili, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

7. 5.

Predsednik Državnega zbora je sprejel evropskega komisarja za krizno upravljanje Janeza Lenarčiča. 

7. 5.

Državni zbor je ob Dnevu Evrope, v sodelovanju z Arhivom Slovenije, otvoril razstavo "Evropa in Evropejci 1950–2020", ki obeležuje 70. obletnico nastanka Schumanove deklaracije.

6. 5.

Poslanci koalicije so vložili predlog za razrešitev Igorja Zorčiča z mesta predsednika Državnega zbora. Razrešitev so predlagali/predlagajo, ker je predsednik član poslanske skupine nepovezanih poslancev.

6. 5.  

Predsednik Državnega zbora je sprejel mag. Damijana Florjančiča, predsednik Vrhovnega sodišča, ki je predsedniku izročil letno poročilo.

5. 5.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič se je prek videokonference srečal z osnovnošolci v okviru projekta "Učne ure s predsednikom parlamenta." Dogodek je bil izveden prvič.

5. 5.

Predsednik Državnega zbora je sprejel zagovornika načela enakosti Miha Lobnika, ki je predsedniku predal letno poročilo.

4 . 5.

Vodja delegacije Državnega zbora v Skupini za skupni parlamentarni nadzor Europola Nik Prebil je sprejel informacijsko pooblaščenko Mojco Prelesnik.

4. 5.

Na neformalnem obisku v Državnem zboru je bila beloruska opozicijska voditeljica Svetlana Tihanovska. Poleg predsednika Državnega zbora so jo sprejeli tudi vodje poslanskih skupin.

1. 5.

Predsednik Državnega zbora je s poslanico obeležil 1. maj, praznik dela in delavskih pravic. Poslanci so se tudi v mesecu maju udeležili več virtualnih srečanj, sestankov ipd. dogodkov.

April 2021

26. 4. 

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je sprejel vodjo Predstavništva Evropske komisije Jernejo Jug Jerše.

26. 4. 

Predsednik Državnega zbora je sprejel predstavnike Študentske organizacije Slovenije.

23. 4. 

Na 71. izredni seji so poslanci obravnavali Predlog odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024, Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 in Predlog zakona o Javni agenciji Republike Slovenije za trg, varnost prometa in potrošnike in Javni agenciji Republike Slovenije za finančne trge.

23. 4. 

Člani Odbora za zadeve Evropske unije pod vodstvom predsednika mag. Marka Pogačnika in člani Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo pod vodstvom predsednika mag. Branka Grimsa so sprejeli evropsko komisarko za notranje zadeve Ylvo Johansson.

22. 4. 

Predsednica Odbora za zunanjo politiko Monika Gregorčič je sprejela vodjo Sektorja za Centralno Evropo State Departmenta Daniela J. Lawtona.

22. 4. 

Na Svetovni dan zemlje in na Svetovni dan brez avtomobila se je tudi Državni zbor  pridružil ozaveščanju o nujnosti spreminjanja navad. Od leta 2010 deluje EKO delovna skupina, izdelan je akcijski načrt za zmanjševanje negativnih vplivov na okolje, v Državnem zboru ločujemo odpadke, varčujemo z vodo in elektriko, papirjem. Za prevoz po Ljubljani imamo na voljo službeni kolesi in službeno Urbano.

22. 4. 

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčičje sprejel predsednico Helenske republike Katerino Sakellaropoulou, ki je bila na uradnem obisku v Sloveniji.

21. 4. 

Predsednik Odbora za obrambo Samo Bevk je sprejel ministrico za obrambo Črne gore dr. Olivero Injac.

21. 4. 

Državni zbor je virtualno gostil 31. nacionalni otroški parlament, ki ga organizira Zveza prijateljev mladine Slovenije. Mlade je nagovoril predsednik Državnega zbora.

20. 4. 

Vodja Delegacije Državnega zbora v Skupini za skupni parlamentarni nadzor Europola Nik Prebil je sprejel Varuha človekovih pravic Petra Svetino.

15. 4.

Državni zbor je gostil (virtualno) 17. konferenco predsednikov parlamentov držav Jadransko-jonske pobude (JJP) v okviru enoletnega predsedovanja Slovenije JJP (od junija 2020 do maja 2021).

13. 4. 

Poslanci so se sestali na 69. izredni seji, kjer so obravnavali Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi z ugotovitvami revizijskega poročila Učinkovitost nabav zaščitne in medicinske opreme za obvladovanje širjenja virusa SARS-CoV-2. Po zaključeni seji so poslanci nadaljevali z delom; na 70. izredni seji so sprejeli Predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022.

6. 4. 

V Državni zbor sta bili vloženi dve pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah. Za vsako pobudo posebej je razpisan rok zbiranja podpisov volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma, in sicer je prvi dan  20. 4. 2021, zadnji pa 24. 5. 2021.

2. 4. 

Poslanci opozicijskih parlamentarnih strank so v Državni zbor vložili predlog ustavne obtožbe zoper predsednika vlade Janeza (Ivana) Janše. Glavni očitki so kršenje ustave in zakonov. 
Tudi ta mesec je v Državnem zboru potekalo več virtualnih sestankov idr., ki so se jih udeležili poslanci – tudi v okviru mednarodne dejavnosti. Nekateri dogodki pa so že potekali v hibridni obliki (delno z navzočnostjo, delno virtualno).
 

Marec 2021

31. 3. 

Predsednik Odbora za zadeve Evropske unije mag. Marko Pogačnik in predsednica Odbora za zunanjo politiko Monika Gregorčič sta sprejela podpredsednika Vlade za evropske zadeve Republike Severne Makedonije Nikola Dimitrova.

30. 3. 

Poslanci so na 68. izredni seji imenovali Tino Žumer za članico Sveta Banke Slovenije – viceguvernerko, Anka Čadež pa je bila imenovana za direktorico Agencije za trg vrednostnih papirjev.

30. 3. 

Poslanci so v okviru 68. izredne seje izvedli tajno glasovanje o razrešitvi predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča. Predlog za razrešitev je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslancev. Za razrešitev je glasovalo 45 poslancev, proti ni glasoval nihče; poslanci opozicijskih strank so glasovanje obstruirali. Ker za razrešitev ni glasovala večina vseh poslancev predsednik ni bil razrešen.

30. 3. 

V Državnem zboru je bila ustanovljena Poslanska skupina nepovezanih poslancev. Sestavljajo jo nekateri nekdanji poslanci SMC in DeSUS. Med njimi tudi aktualni predsednik Državnega zbora.

30. 3. 

Predsednik Državnega zbora je sprejel predstavnike društva TIGR Primorske.

29. 3. 

Na nadaljevanju 67. izredne seje je bila med drugim odrejena nova parlamentarna preiskava za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij za nedopustno politično vmešavanje v delo slovenske policije, njenih preiskovalnih organov, preiskovalnih skupin in avtonomnih preiskovalnih enot zaradi suma političnega vplivanja na potek in/ali izid predkazenskih in drugih postopkov za obdobje od 13. marca 2020 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave in za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja organizacijo, delovanje, vodenje, naloge in pooblastila slovenske policije.

27. 3. 

Državni zbor se je pridružil pobudi Ura za Zemljo, ki poteka pod okriljem Svetovnega sklada za naravo (WWF) z ugasnitvijo luči od 20.30 do 21.30.

26. 3. 

Predsednik Državnega zbora je sprejel ministra za zunanje zadeve Romunije Bogdana Luciana Aurescuja.

25. 3. 

Poslanci so na nadaljevanju 67. izredne seje obravnavali interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija. Za interpelacijo je glasovalo 43 poslancev, proti 40. Interpelacija ni bila izglasovana.

22. 3. 

Predsednik Državnega zbora je sprejel predstavnike Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije (ZZB NOB Slovenije).

22. 3.

Od današnjega dne je javnosti dostopen modernejši in tehnološko izpopolnjen spletni portal Državnega zbora.

22. 3. 

Sedeminšestdeseta izredna seja Državnega zbora se je začela s poslanskimi pobudami in vprašanji.

19. 3. 

Za poslance in za zaposlene v Državnem zboru se je začelo cepljenje proti covid-19 (s cepivom AstraZeneca).

19. 3. 

Predsednik Državnega zbora je podpisal Odlok o razpisu volitev članov Sodnega sveta.

18. 3. 

Predsednik Odbora za obrambo Samo Bevk je sprejel ministrico za obrambo Republike Severne Makedonije Radmilo Shekerinsko Jankovsko.

18.–19. 3. 

Državni zbor se je sestal na 66. izredni seji, kjer so obravnavali Interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja. Interpelacija ni bila izglasovana; za je glasovalo 38 poslancev, proti pa 44. 

16. 3. 

Predsednik Odbora za zadeve Evropske unije mag. Marko Pogačnik in člani ter  predsednik Odbora za pravosodje Blaž Pavlin in člani so sprejeli Michaela O'Flahertyja, direktorja Agencije EU za temeljne pravice.

15.–16. 3.  

Poslanci so se sestali na 65. izredni seji, kjer so obravnavali Interpelacijo o delu in odgovornosti ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Simone Kustec. Interpelacija ni bila izglasovana; za interpelacijo je glasovalo 38 poslancev, proti pa 41 poslancev.

14. 3. 

Na ljubljanskih Žalah je potekala žalna slovesnost v spomin preminulim zaradi covid-19. Žalne slovesnosti se je udeležil tudi predsednik Državnega zbora. 

11. 3. 

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je sprejel ministrico za zunanje zadeve in sodelovanje Kraljevine Španije Arancho González Layo.

8. 3. 

Poslanci so v okviru glasovanj 63. izredne seje dali soglasje k imenovanju dr. Tatjane Mlakar za generalno direktorico Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za dobo štirih let.

8. 3. 

Predsednik Državnega zbora je s čestitko obeležil 8. marec – mednarodni dan žensk.

8. 3. 

Na spletni strani Državnega zbora je bil objavljen javni poziv za predlaganje kandidatov za člana Programskega sveta RTV Slovenija, ki ga imenuje Državni zbor.

4. 3. 

Na 64. izredni seji so poslanci obravnavali Predlog priporočila v zvezi s pripravo nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost. Predlog priporočila je v obravnavo predložila skupina poslancev.

3. 3. 

Na nadaljevanju 63. izredne seje so poslanci obravnavali predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in druge.

1. 3. 

Poslanci so se sestali na 63. izredni seji Državnega zbora. Seja se je začela s poslanskimi vprašanji in pobudami. 

Poslanci so se udeležili več virtualnih/video sestankov in konferenc, tudi v okviru mednarodne dejavnosti. Generalna sekretarka Državnega zbora se je udeležila video konference generalnih sekretarjev nacionalnih parlamentov držav članic EU in evropskega parlamenta.

 

 

Februar 2021

24. 2.

Predsednik Državnega zbora je sprejel predstavnike Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije.

23. 2.

Poslanci so na 62. izredni seji potrdili kandidata za ministra za zdravje Janeza Poklukarja.

18. 2.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič se je prek video povezave pogovarjal s predsednico parlamenta Kraljevine Norveške Tone Wilhelmsen Troen. 

16. 2.

Na 60. izredni seji so poslanci med drugim odločali in sprejeli Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor (ZDVEDZ-B). Predlagatelji so sledili odločbi Ustavnega sodišča, ki je presodilo, da po obstoječi ureditvi območja volilnih okrajev niso ustrezna (U-I-32/15).

15. 2.

Poslanci so na 61. izredni seji odločali o predlogu za izvolitev novega predsednika vlade. Predlog je vložila skupina poslank in poslancev opozicije. Za izvolitev novega predsednika vlade (Karla Viktorja Erjavca) je glasovalo 40 poslancev, proti je glasovalo 7 poslancev. Kandidat ni prejel večine glasov vseh poslancev, zato ni bil izvoljen.

8. 2.

Ob kulturnem prazniku sta bili objavljeni Poslanica predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča in Poslanica predsednice Odbora za kulturo v Državnem zboru Violete Tomić.

4. 2.

Na 59. izredni seji so poslanci izglasovali Predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19, EPA 1638-VIII.

3. 2.

Poslanci so se sestali na 58. izredni seji, kjer so mandat poslanke potrdili mag. Alenki Bratušek (SAB) namesto preminulega poslanca.

3. 2.

V Državnem zboru je potekala žalna seja v počastitev spomina na poslanca Državnega zbora Franca Kramarja (SAB). Na žalno sejo so bili povabljeni: predsednik republike, poslanci Državnega zbora, predstavniki vlade, drugi najvišji predstavniki Republike Slovenije ter predsednik Društva poslancev 90. V preddverju velike dvorane Državnega zbora je bila od 1. 2. do 5. 2. odprta žalna knjiga.

3. 2.

V nadaljevanju 57. izredne seje so poslanci sprejeli Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 EPA 1638-VIII, t. i. osmi protikoronski zakon.

2. 2.

Državni zbor se je sestal na 57. izredni seji. Uvodoma so se poslanci z minuto molka poklonili preminulemu poslancu Francu Kramarju. 

2. 2.

Zavod raziskovalni inštitut 8.marec je obvestil predsednika Državnega zbora o podani pobudi volivcem za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika. Prvi dan šestdesetdnevnega roka za zbiranje podpisov volivcev za podporo zakonskemu predlogu je 17. 2. 2021, zadnji, šestdeseti dan pa 17. 4. 2021.

Poslanci so se virtualno udeležili več srečanj, seminarjev ipd . dogodkov.
 

Januar 2021

30. 1.

Umrl je poslanec Franc Kramar, član poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek (SAB). Poslanec Državnega zbora je bil od leta 2018. Bil je član več delovnih teles, v letih 1994 - 1998 in 2002 - 2018 je bil župan občine Bohinj. 

28. 1.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je sprejel predsednika Društva poslancev 90 Marjana Podobnika.

27. 1.

Državni zbor je sprejel Sklep o imenovanju namestnika varuha človekovih pravic Ivana Šeliha.

27. 1.

Državni zbor je sprejel sklep o izvolitvi kandidatke za sodnico na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu, in sicer dr. Majo Brkan.

27. 1.

Ob začetku nadaljevanja redne seje, je predsednik Državnega zbora imel nagovor ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta.

27. 1.

Državni zbor je ponovno odločal o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo in zakon ni bil sprejet. Veto na zakon je Državni svet sprejel konec leta 2020.

25. 1.

S poslanskimi vprašanji in pobudami se je začela 22. redna seja Državnega zbora.

25. 1.

Predsednik Državnega zbora je sprejel predstavnika Zveze hrvaških društev v Sloveniji.

15. 1.

Na predlog skupine poslank in poslancev je bil vložen Predlog za izvolitev novega predsednika Vlade Republike Slovenije. Kandidat za novega predsednika vlade Karl Viktor Erjavec je 19. 1. umaknil soglasje h kandidaturi.

14. 1.

Predsednik Državnega zbora je sprejel v. d. vodje Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Natašo Goršek Mencin.

12. 1.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je sprejel predstavnike Študentske organizacije Slovenije.

Tudi v mesecu januarju so se poslanci udeležili več virtualnih srečanj, sestankov, pogovorov ipd. dogodkov.
 

Legenda - pomen kratic (po abecednem vrstnem redu):

PS DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
PS IMNS - Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti
PS NP- nepovezani poslanci
PS NSi - Nova Slovenija - krščanski demokrati
PS SD - Socialni demokrati
PS SDS - Slovenska demokratska stranka
PS SMC - Stranka modernega centra (prej: Stranka Mira Cerarja)
PS SAB - Stranka Alenke Bratušek
PS Levica - Stranka Levica
 
Besedo "poslanec" uporabljamo enakovredno za oba spola.