V. MANDAT
  • Pretekli mandati
Objavljeno14.12.2020 Posodobljeno22.10.2021

Kronologija

Obdobje mandata15.10.200821.12.2011

15. 10.
Na konstitutivni seji Državnega zbora so bili potrjeni mandati novoizvoljenih poslancev za mandatno obdobje 2008-2012. Na seji so izvolili tudi vodstvo Državnega zbora, in sicer: za predsednika Državnega zbora: dr. Pavla Gantarja (ZARES), za podpredsednike pa: Franceta Cukjatija (SDS), mag. Vasjo Klavora (DeSUS) in Mirana Potrča (SD).

7. 11.
Državni zbor je na predlog predsednika Republike Slovenije za predsednika Vlade Republike Slovenije izvolil Boruta Pahorja. Zanj je od 84 - ih poslancev, ki so oddali glasovnice, glasovalo 59 poslancev.

Državni zbor je imenoval generalno sekretarko Državnega zbora, in sicer Mojco Prelesnik.

21. 11.
Državni zbor je izvolil nove ministre - deveto slovensko vlado: 13 ministrov in 5 ministric. Glasovanja o novi vladi se je udeležilo 86 poslancev. "Za" vlado je glasovalo 56 poslancev, "proti" jih je glasovalo 30.

28. 11.
Franc Pukšič je izstopil iz poslanske skupine SDS in do 5. 10. 2009 deloval kot nepovezan poslanec, 5. 10. 2009 se je pridružil poslanski skupini SLS.

6. 2.
Odbor za kulturo, šolstvo, šport in mladino je organiziral kulturno prireditev v počastitev slovenskega kulturnega praznika, 8. februarja - Prešernovega dne.

13. 2.
Poslanska skupina SNS je vložila pobudo za razpis zakonodajnega referenduma o uveljavitvi Zakona o ratifikaciji Protokola o pristopu Republike Hrvaške k Severnoatlantski pogodbi. Referendumsko vprašanje se je glasilo: "Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o ratifikaciji Protokola o pristopu Republike Hrvaške k Severnoatlantski pogodbi, ki ga je sprejel Državni zbor RS na 2. redni seji dne 9. 2. 2009?"

16. 2.
Stranka slovenskega naroda je vložila pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o ratifikaciji Protokola o pristopu Republike Hrvaške k Severnoatlantski pogodbi. Predsednik Državnega zbora je razpisal rok za zbiranje podpisov. Ker ni bilo dovolj zbranih podpisov, referendum ni bil razpisan.

19. 2.
Predsednik Državnega zbora je določil rok za zbiranje podpisov volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o ratifikaciji Protokola o pristopu Republike Hrvaške k Severnoatlantski pogodbi. Za začetek roka za zbiranje podpisov v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma je določil petek, 20. 2. 2009.

Na ta dan pred 50. leti je bila odprta zgradba parlamenta - tedanje Ljudske skupščine, danes zgradba Državnega zbora. Zgradbo je zasnoval arhitekt Vinko Glanz.

23. 2.
Skupina poslancev (prvopodpisani Jože Tanko) je vložila interpelacijo o delu in odgovornosti ministrice za notranje zadeve Katarine Kresal. Državni zbor je o tem odločal 1. 4.

2. 3.
Predsednik Državnega zbora je pred redno sejo Državnega zbora v veliki dvorani Državnega zbora s pozdravnim nagovorom odprl začetek novega projekta Znanje žanje, ki sta ga skupaj zasnovala Državni zbor in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo z namenom, da bi slovenski znanosti dala sloves in veljavo, ki naj bi jo v družbi znanja tudi imela. Dogodka se je udeležil tudi evropski komisar za znanost in raziskave dr. Janez Potočnik.

23. 3.
V Državnem zboru je potekal 19. nacionalni otroški parlament.

27. 3.
Državni zbor je sprejel Zakon o jamstveni shemi, ki omogoča državna jamstva v višini 1,2 milijarde evrov. Ta zakon naj bi banke spodbudil k dajanju posojil, podjetjem pa zagotovil zadostna sredstva za vlaganje. Zakon je bil sprejet z namenom blažitve gospodarske in finančne krize.

1. 4.
Slovenijo je obiskal generalni sekretar Sveta Evrope Terry Davis. V Državnem zboru se je srečal s predsednikom Državnega zbora in z delegacijo Državnega zbora v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Obisk generalnega sekretarja Sveta Evrope je bil namenjen predvsem pogovorom o pripravah Slovenije na predsedovanje Svetu Evrope, ki se je pričelo 12. 5. 2009.

Državni zbor je odločal o interpelaciji o delu in odgovornosti ministrice za notranje zadeve Katarine Kresal. Rezultat glasovanja je bil: "za" interpelacijo 31 poslancev, "proti" interpelaciji pa 48 poslancev. Navzočih je bilo 79 poslancev.

3. 4.
Skupina poslancev s prvopodpisanim Jožetom Tankom je vložila zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o odvetništvu. Referendumsko vprašanje se je glasilo: »Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu...?«. Na predlog Državnega zbora (9. izredna seja, 8.4.2009) je Ustavno sodišče ugotovilo, da bi lahko z odložitvijo uveljavitve zakona nastale protiustavne posledice, zato referendum ni bil razpisan.

14. 4.
V Državnem, zboru je potekala simulacija osmega rednega zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, ki so jo izvedli študentje 4. letnika mednarodnih odnosov Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani in gostujoči študentje programa Erasmus (iz Španije, Kanade, Francije in Venezuele). Udeležence je uvodoma nagovoril predsednik Državnega zbora in predsednik Odbora Državnega zbora za zunanjo politiko.

8. 5.
V veliki dvorani Državnega zbora je potekala slavnostna seja Odbora za zadeve Evropske unije, ki je tradicionalno namenjena počastitvi Dneva Evrope. Osrednja tema slavnostne seje je bila: Pet let članstva Republike Slovenije v Evropski uniji.

15. 5.
Odrejena je bila parlamentarna preiskava za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri pripravi in izvedbi štetja t. i. "izbrisanih. Preiskovalna komisija je bila ustanovljena 16. 6. 2009.

V Državnem zboru je potekal Pomladni dan , ki je namenjen učencem in dijakom. Pomladni dan je edini evropski projekt, ki podpira učenje in razpravo o Evropski uniji v šolah. Je priložnost za mlade, da se aktivno vključijo v evropske tokove, izrazijo svoje mnenje, pripombe in skrb za prihodnost Evropske unije ter vzpostavijo dialog z evropskimi ustanovami.

17.-19. 5.
V Sloveniji je bil na uradnem obisku predsednik Evropskega računskega
sodišča Vítor Manuel da Silva Caldeira. Nagovoril je tudi poslance.

25. 5.
Odrejena je bila parlamentarna preiskava za ugotovitev politične odgovornosti zaradi suma vpletenosti pri financiranju spornih menedžerskih prevzemov in pomanjkljive prevzemne zakonodaje. Preiskovalna komisija je bila ustanovljena 16. 6. 2009.

28. 5.
Zavod Mir iz Ljubljane je vložil pobudo volivcem za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami. Rok za zbiranje podpisov ni bil razpisan, saj je pobudnik zbral premalo podpisov, pobuda pa je bila vložena prepozno.

29. 5.
V okviru predsedovanja Odboru ministrov Sveta Evrope je Državni zbor organiziral sestanek Stalnega odbora PS SE. Udeležence je nagovoril predsednik Državnega zbora, zasedanje pa je vodil predsednik PS SE Lluís Maria de Puig, udeležila pa sta se ga tudi generalni sekretar Sveta Evrope Terry Davis in njegova namestnica Maud de Boer-Buquicchio.

7. 6.
Potekale so volitve v Evropski parlament.

10. 6.
Državni zbor je organiziral konferenco z naslovom "Vloga Sveta Evrope pri varstvu človekovih pravic, izgrajevanju demokracije in vladavine prava na območju jugovzhodne Evrope."

2. 7.
V Državnem zboru je potekalo IX. tradicionalno vseslovensko srečanje pod naslovom: (Pre)živeti integracijo ali asimilacijo.

15. 7.
Državni zbor je odredil parlamentarno preiskavo za ugotovitev politične odgovornosti pri pripravi in izvedbi gradbenih investicij na področju izgradnje avtocest in objektov gospodarske javne infrastrukture, financiranih s sredstvi državnega proračuna. Komisija je bila ustanovljena 25. 9. 2009.

Na zahtevo poslanskih skupin (SDS, SNS, SLS) je bila odrejena parlamentarna preiskava za ugotovitev politične odgovornosti ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregorja Golobiča zaradi suma klientelizma in koruptivnega ravnanja. Komisija je bila ustanovljena 25. 9. 2009.

18. 7.
Ob 50. obletnici otvoritve zgradbe , v kateri deluje Državni zbor, je bila v Državnem zboru razstava. Plakati prikazujejo prostorske pogoje in gradnjo palače Ljudske skupščine, ki se je začela leta 1954 in končala leta 1959. Z arhitekturnim opusom je predstavljen tudi glavni projektant Vinko Glanz.

23. 9.
Na zahtevo poslancev (SLS, SNS, SDS) je bila odrejena parlamentarna preiskava za ugotovitev politične odgovornosti pri pripravi in izvedbi nekaterih projektov Mestne občine Ljubljana, Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, Univerze na Primorskem in javnih zdravstvenih objektov, financiranih iz državnega oziroma proračuna Mestne občine Ljubljana. Komisija je bila ustanovljena 22. 10. 2009.

25. 9.
Državni zbor je sprejel odlok o razpisu referendumov, na katerih se bo ugotavljala podpora prebivalcev za ustanovitev nove občine Mirna, delitvi Kopra na štiri občine in izločitvi Ankarana iz Mestne občine Koper.

29. 9.
Skupina poslancev s prvopodpisanim Jožetom Tankom je vložila dve zahtevi za razpis zakonodajnih referendumov, in sicer: o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi. Ker je Ustavno sodišče na predlog Državnega zbora ugotovilo (odločba št. U-II-2/09-8), da bi z zavrnitvijo zakonov na referendumu nastale protiustavne posledice, referenduma nista bila razpisana.

6.-7. 10.
V okviru slovenskega predsedovanja Odboru ministrov Sveta Evrope je v Tednu otroka v Državnem zboru potekala mednarodna konferenca o otrokovih pravicah in zaščiti pred nasiljem, ki so jo organizirali Državni zbor, Varuh človekovih pravic in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Častni pokrovitelj je bil predsednik države dr. Danilo Türk. Na konferenci so aktivno sodelovali tudi otroci in mladostniki, ki so na svojevrsten način izkoristili pravico do izražanja. Sporočila so izrazili raznoliko, med drugim tudi skozi pesem, ples in druge kreativne načine. Celotna konferenca je bila predvajanja na RTV SLO 3 in tolmačena v jezik za gluhe. Konferenca je tako prispevala k dvigu standardov na temo razprave o pravicah otrok.

16.-17. 10.
V Državnem zboru je potekalo srečanje predsednikov parlamentov Regionalnega partnerstva - Avstrije, Češke, Madžarske, Poljske, Slovaške in Slovenije. Na srečanju so se jim pridružili tudi predsednica bolgarskega parlamenta, predsednik hrvaškega Sabora in podpredsednik romunskega Senata.

19. 10.
Državni zbor je bil obveščen o odstopu ministrice brez resorja, odgovorne za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, mag. Zlate Ploštajner.

9. 11.
Skupina poslancev s prvopodpisanim Bojanom Kontičem je vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o arbitražnem sporazumu glede ureditve meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Upoštevajoč predlog predlagateljev je Državni zbor o predlogu za razpis referenduma odločal šele po prejemu odločitve Ustavnega sodišča v zvezi z arbitražnim sporazumom. Iz obrazložitve Ustavnega sodišča med drugim izhaja, da arbitražni sporazum ne določa poteka državnih mej, da gre za akt, katerega namen je vzpostaviti mehanizem za mirno rešitev mejnega spora in da pravila, ki določajo organizacijo, pristojnosti in delovanje arbitražnega sodišča, niso protiustavna.

16. 11.
UNICEF Slovenija je s slavnostnim dogodkom v Državnem zboru proslavil 20. rojstni dan Konvencije o otrokovih pravicah. Ob tej priložnosti je Državni zbor kot prvi parlament na svetu postal UNICEF-ova Varna točka, s čimer se je pridružil prizadevanjem za ustvarjanje varnejšega okolja za otroke in mladostnike.

25. 11.
Državni zbor je sprejel Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize. S tem zakonom se je z namenom stabilizacije javnih financ začasno omejila rast določenih izdatkov državnega proračuna, proračunov občin, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. S tem zakonom so se začasno omejili tudi prejemki in plače funkcionarjev ter javnih uslužbencev.

30. 11.
V Državnem zboru je potekala predstavitev izida prvega dela slovenskega prevoda Slave vojvodine Kranjske. Predstavitev je bila obeležena tudi z odprtjem razstave "Slava skozi čas", ki so jo pripravili v Zavodu Dežela Kranjska, v sodelovanju z Javnim zavodom Bogenšperk.

1. 12.
V veljavo je stopila Lizbonska pogodba. Z njo se je na novo vzpostavil položaj in vloga nacionalnih parlamentov, torej tudi Državnega zbora.

1. 12.
Iz poslanske skupine DeSUS sta izstopila Vili Rezman in mag. Franc Žnidaršič. Do ustanovitve Poslanske skupine nepovezanih poslancev 8. 11. 2010, sta delovala kot nepovezana poslanca.

3. 12.
V Državnem zboru je potekalo predavanje mag. Vide Ogorelec Wagner: "Neprijetna resnica: podnebno poročilo" Javno multimedijsko predavanje je potekalo po licenci Nobelovega nagrajenca Ala Gora.

17. 12.
Civilna iniciativa za družino in pravice otrok je zbrala 25.000 podpisov proti novemu družinskemu zakoniku.

25. 1.
V predverju velike dvorane je bila otvoritev likovne razstava poslanca Bogdana Baroviča z naslovom: "Opus Soline."

26. 1.
Državni zbor je v občinah, v katerih leži Triglavski narodni park, razpisal javne predstavitve mnenj o Predlogu zakona o Triglavskem narodnem parku.

28. 1.
Skupina poslancev (prvopodpisani Jože Tanko) je vložila predlog obtožbe predsednika republike pred Ustavnim sodiščem zaradi kršitev Ustave in hujših kršitev zakona. Državni zbor je o tem odločal 3. 3. 2010. Od navzočih 86 poslancev se je "za" izreklo 32 poslancev, 52 pa "proti."

2. 2.
Državni zbor je sprejel sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra za okolje in prostor Karla Erjavca zaradi odstopa s funkcije ministra.

4. 2.
Civilna pobuda za preprečevanje nadzora na spletu, spletne cenzure in nepotrebnega kriminaliziranja civilne družbe je vložila pobuda za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o igrah na srečo. Državni zbor je 10. 2. 2010 pobudnika obvestil, da zaradi neizpolnjevanja zakonskih pogojev, zakonski pogoji za določitev roka za zbiranje podpisov niso izpolnjeni.

5. 2.
V Državnem zboru je v organizaciji Odbora za kulturo, šolstvo, šport in mladino potekala prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku.

12. 2.
Skupina poslancev (prvopodpisani mag. Radovan Žerjav) je vložila interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Milana Pogačnika. Državni zbor se je 18. 3. seznanil z odstopno izjavo ministra, zato do odločanja o interpelaciji ni prišlo.

23. 2.
Skupina poslancev (prvopodpisani Jože Tanko) je vložila interpelacijo o delu in odgovornosti ministrice za notranje zadeve Katarine Kresal. Državni zbor je odločal o tem 21. 4. Od navzočih 87 poslancev je bilo "za" interpelacijo 38 poslancev, "proti" pa 40 poslancev.

26. 2.
V Državnem zboru je potekala okrogla miza z naslovom "Vloga parlamenta v procesu pridruževanja EU - slovenska izkušnja", ki se jo je udeležilo okoli trideset predstavnikov Bosne in Hercegovine.

4. 3.
Odrejena je bila parlamentarna preiskava za ugotovitev in oceno dejanskega stanja izdajanja in financiranja brezplačnih tednikov "Slovenski tednik" in "Ekspres." Preiskovalna komisija je bila ustanovljena 26. 3. 2010.

9. 3.
V Državnem zboru - v prostorih poslanske skupine SNS je bila izvedena kriminalistična preiskava.

12. 3.
Skupina poslancev (prvopodpisani Jože Tanko) je vložila zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji. Poslanske skupine SD, Zares, DeSUS in LDS so 15. 3. vložile predlog sklepa, da o zahtevi za referendum odloči Ustavno sodišče. Državni zbor je 18. 3. ta sklep sprejel. Ustavno sodišče je 15. 6. 2010 odločilo, da bi z zavrnitvijo zakona na referendumu lahko nastale protiustavne posledice, zato Državni zbor referenduma ni razpisal.

18. 3.
Državni zbor ni podelil imunitete poslancu Srečku Prijatelju. Tako je bil omogočen kazenski pregon zoper njega. Enako je pred tem odločila že Mandatno-volilna komisija.

22. 3.
V Državnem zboru je potekal 20. nacionalni otroški parlament. Tema otroškega parlamenta je bila: stereotipi, rasizem in diskriminacija.

26. 3.
Državni zbor je v okviru redne marčevske seje obeležil dvajseto obletnico sprejetja Zakona o himni Republiki Slovenije, ki je bil sprejet 29. 3. 1990. Poslance je nagovoril predsednik Državnega zbora, nato pa so prisluhnili slovenski himni v izvedbi Parlament Dixie Banda z vokalistko Bredo Senčar.

6. 4.
Na pobudo Borisa Popoviča (Koper) je bila vložena pobuda za razpis zakonodajnega referenduma o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. Državni svet je na spremembo Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij vložil veto. Državni zbor je o zakonu ponovno odločal 22. 4. 2010 in zakon zavrnil. Zato se je postopek v zvezi z navedeno pobudo ustavil.

Ob svetovnem dnevu Romov je predsednik Državnega zbora sprejel delegacije Romov, in sicer predstavnike Zveze romske skupnosti Dežnik, predstavnike Foruma romskih svetnikov Slovenije in predstavnike Zveze Romov Slovenije.

7. 4.
Državni zbor je sprejel sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra za zdravje Boruta Miklavčiča zaradi odstopa s funkcije ministra.

8. 4.
Na ta dan pred 20 leti so potekale v Sloveniji prve povojne večstrankarske in demokratične volitve. V počastitev te obletnice je v Državnem zboru je potekala slavnostna seja. Poleg predsednika Državnega zbora dr. Pavla Gantarja je bil slavnostni govornik tudi tedanji predsednik Skupščine Republike Slovenije dr. France Bučar.

9. 4.
V Državnem zboru je bila otvoritev razstave "Ustvarjajmo iz odpadkov," v okviru projekta "Očistimo Slovenijo v enem dnevu." Razstavljeni so bili likovni izdelki, ki so jih ustvarili otroci šestih izbranih osnovnih šol in vrtcev.

15.-16. 4.
V Državnem zboru je potekalo srečanje delovnih skupin odborov Parlamentarne skupščine Mediteranskih držav.

17. 4.
V organizaciji društva Ekologi brez meja je v Sloveniji potekala največja prostovoljska okoljska akcija v zgodovini Slovenije Očistimo Slovenijo v enem dnevu! Eden od častnih pokroviteljev projekta je bil tudi predsednik Državnega zbora.

19. 4.
Državni zbor je na seji sprejel Zakon o ratifikaciji Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške. "Za" ratifikacijo je glasovalo vseh 48 navzočih poslancev, opozicija pa je izvedla obstrukcijo.

V preddverju velike dvorane Državnega zbora je bila otvoritev razstave : "Aljana riše vas rada" karikaturistke Aljane Primožič.

21. 4
Državni zbor je razpravljal o interpelaciji ministrice za notranje zadeve Katarini Kresal. Od 87 prisotnih poslancev je predlog interpelacije podprlo 38, zavrnilo pa 40 poslancev.

22. 4.
Državni zbor je ponovno odločal o ustanovitvi občin Ankaran in Mirna (zaradi veta Državnega sveta). Poslanci zakona niso sprejeli, "za" zakon je glasovalo 45 poslancev od 65 navzočih, devet poslancev je bilo "proti."

26. 4.
Skupina poslancev (prvopodpisani poslanec Bojan Kontič) je v Državni zbor vložila zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o ratifikaciji Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške, s predlogom Odloka o razpisu zakonodajnega referenduma.

6. 5.
Odbor za zadeve Evropske unije obeležil Dan Evrope in 60. obletnico predstavitve Schumanovega načrta.

10. 5.
Skupina poslancev (prvopodpisani Jože Tanko) je vložila zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije. Zaradi umika podpisov štirih poslancev je bil še isti dan prvopodpisani pod zahtevo obveščen, da zaradi tega dejstva ustavni in zakonski pogoji za nadaljevanje postopka niso več izpolnjeni.

11. 5.
V preddverju velike dvorane Državnega zbora je bila odprta fotografska razstava "Prelomnica trenutka" avtorjev Toneta Stojka (iz zbirke Muzeja novejše zgodovine Slovenije), Srdjana Živulovića in Joca Žnidaršiča. Razstavljenih je bilo 31 črnobelih – doslej neobjavljenih – fotografij. Predstavljeno dogajanje dokumentarno sledi dogodkom, ki so se zvrstili 9. 5. 1990, na dan ustanovne seje novoizvoljene večstrankarske Skupščine Republike Slovenije.

13. 5.
V Državnem zboru je potekal posvet z naslovom: "Odlagališče radioaktivnih odpadkov – priložnost za varno sožitje z ljudmi in okoljem." Posvet sta priredila Parlamentarna skupina GLOBE Slovenija in Agencija za radioaktivne odpadke

19. 5.
Pred poslopjem parlamenta so potekale demonstracije študentov in dijakov. Poleg zavzemanja za ohranitev njihovih pravic so dijaki in študentje nasprotovali spremembam pri t. i. malem delu. Predsednik Državnega zbora dr. Pavel Gantar je ob tem dogodku podal izjavo: "To, čemur smo danes priča, niso demonstracije, temveč vandalizem brez primere. Ljudje, ki mečejo jajca, ne morejo biti lačni. Vse od leta 1968 sem sodeloval na številnih demonstracijah, a česa takega še nisem videl. Kar smo videli danes, je primer zanikanja dialoga in zatekanja v nasilje, ki nikoli ne more biti prava pot reševanja odprtih vprašanj. Med tako imenovanimi demonstracijami je na stavbi Državnega zbora nastala materialna škoda, ki jo še ocenjujemo, prav tako je moteno delo nekaterih služb Državnega zbora. Prepričan sem, da nikomur v državi, še najmanj mladi populaciji, ki se, to je treba priznati, sooča z različnimi težavami, ni v interesu ustvarjanje navideznih izrednih razmer."

21. 5.
Državni zbor je na tajnem glasovanju odločal o razrešitvi predsednika Državnega zbora. "Proti" razrešitvi je glasovalo 47 poslancev, "za" razrešitev pa 28. Dve glasovnici sta bili neveljavni, vseh glasovnic je bilo oddanih 77.

26. 5.
Poslanci so sprejeli Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Zakon je prvič uredil tudi področje lobiranja v Sloveniji.

27. 5.
V Državnem zboru je potekal seminar za poslanke in poslance ter za zaposlene v strokovnih službah Državnega zbora z naslovom "Lizbonska pogodba in vloga nacionalnih parlamentov. Seminar sta organizirala Državni zbor in Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji.

3. 6.
V Državnem zboru je potekal tradicionalni Pomladni dan. Tokrat je bil namenjen "Evropskemu državljanstvu in temeljnim pravicam".

5. 6.
Na osnovi novega zakona (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije) je v Državnem zboru prenehala delovati Komisija po Zakonu o preprečevanju korupcije.

15. 6.
Poslanci so z 38 glasovi "za" in 27 "proti" podprli novelo Zakona o lokalni samoupravi. Z novelo naj bi preprečili nadaljnje ustanavljanje manjših občin, saj je po novem izključujoč kriterij za ustanovitev občine najmanj 5.000 prebivalcev.

29. 6.
Državna volilna komisija je sprejela poročilo o izidu referenduma o arbitražnem sporazumu o meji s Hrvaško, ki je potekal 6. 6. Komisija je ugotovila, da je večina volivcev uveljavitev zakona o ratifikaciji arbitražnega sporazuma podprla.

1. 7.
V Državnem zboru se je začelo X. vseslovensko srečanje z naslovom: Skupni slovenski kulturni, gospodarski in znanstveni prostor: realnost ali utopija?

9. 7.
Državni zbor je sprejel sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra za gospodarstvo dr. Mateja Lahovnika zaradi odstopa s funkcije ministra.

Poslanci so z 41 glasovi "za" in 22 "proti" sprejeli spremembe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, s čimer so med drugim zamrznili tudi plače zaposlenih v javnem sektorju.
Zveza svobodnih sindikatov in druge sindikalne konfederacije so protestirale pred parlamentom. Poslanci so namreč obravnavali in pozneje tudi sprejeli novelo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki je s sindikati le deloma usklajena.

16. 7.
V skladu s prizadevanji, da bi Državni zbor čim bolj racionaliziral svoje delo in v celoti prešel na elektronsko poslovanje, je bilo posodobljeno glasilo Državnega zbora Poročevalec. Na spletnem mestu Državnega zbora je objavljena nova različica elektronskega Poročevalca, ki ažurno prikazuje gradiva, ki jih obravnava Državni zbor. Omogoča sprotno seznanjanje z dokumenti, ki so vloženi v obravnavo, in je opremljena z ustreznimi povezavami na dokumente.

29. 7.
Skupina poslancev (prvopodpisani Jože Tanko) je vložila interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za šolstvo in šport dr. Igorja Lukšiča. O interpelaciji so odločali 23. 9., in sicer od navzočih 70 poslancev se je "za" interpelacijo izreklo 23 poslancev, 46 jih je bilo "proti."

14. 9.
Vodja pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja je vložil pobudo za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Določen je bil rok za zbiranje podpisov. Ker je bilo oddanih le 2.856 podpisov, so predlagatelja obvestili o neizpolnjevanjem pogojev za razpis zakonodajnega referenduma.

24. 9.
Na zahtevo poslancev (SDS, SNS) je bila odrejena parlamentarna preiskava za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zadevi Patria. Komisija je bila ustanovljena 24. 9. 2010.

11. 10.
V Državnem zboru je potekala konferenca parlamentarnih skupin GLOBE evropskih držav o biotski raznovrstnosti.

Pred parlamentom se je odvijal protest upokojencev. Sindikat upokojencev Slovenije je izrazil nasprotovanje zamrznitvi pokojnin.

26. 10.
Skupina poslancev (prvopodpisani Jože Tanko) so vložili zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija. Zakon je Državni zbor sprejel 20. 10. 2010. Državni zbor je 2. 11. 2010 sprejel odlok o razpisu referenduma, za dan glasovanja je bil določen 12. 12. 2010.

27. 10.
Iz poslanske skupine SD je izstopil Andrej Magajna. Do 8. 11., ko je bila ustanovljena poslanska skupina nepovezanih poslancev, je deloval kot nepovezan poslanec.

2. 11.
Študentska organizacija Slovenije je vložila pobudo za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o malem delu. Državni svet je na zakon izglasoval veto; zakon je bil ob ponovnem glasovanju 16. 11. 2010 sprejet. Referendumsko odločanje o zakonu je potekalo 10. 4. 2011. Volivci so zakon na referendumu zavrnili.

9. 11.
V Državnem zboru je potekalo strokovno srečanje "Prihodnost parlamentarne demokracije." Namen strokovnega srečanja je bil osvetliti, v kateri smeri in kako se bo predvidoma razvijal slovenski parlamentarizem glede na stanje in potencial demokratične vladavine v Sloveniji, v Evropski uniji in v globalnih razmerah.

29. 11.
V Državnem zboru je bila razstava Iconotheca Valvasoriana, ki je ponudila ogled faksimilov: grafike, risbe in akvarele različnih formatov, ki jih je Janez Vajkard Valvasor (1641–1693) kupil med letoma 1659 in 1672 na potovanjih po Evropi in jih zvezal v osemnajst zvezkov, od katerih je en izgubljen.

6. 12.
V Državnem zboru je potekala javna razprava z naslovom "Pomen parlamentarizma in vključenosti mladih v upravljanje javnih zadev". Mladi (od 15. do dopolnjenega 29. leta) so razpravljali o predlogu "Deklaracije o pomenu parlamentarizma in vključenosti mladih v upravljanje javnih zadev" in jo ob koncu srečanja tudi sprejeli.

Na ta dan pred 20-imi leti so politične stranke podpisale sporazum o skupnem nastopu na plebiscitu za samostojno in neodvisno državo Republiko Slovenijo (6. 12. 1990).

Pred 20-imi leti je Skupščina Republike Slovenije sprejela Zakon o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. "Za" so glasovali 203-je delegati, "proti" ni bil nihče, 4-je pa so bili "vzdržani."

14. 12.
Državni zbor je sprejel Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. "Za" je glasovalo 49 poslancev, 35 poslancev je glasovalo "proti." Navzočih je bilo 85 poslancev.

15. 12.
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je vložila pobudo za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Državni svet je na zakon vložil veto, Državni zbor je 23. 12. 2010 ponovno odločal o zakonu in ga sprejel. Državni zbor je 11. 1. 2011 sprejel sklep, da pobudo za razpis referenduma posreduje v presojo Ustavnemu sodišču. Ustavno sodišče je zahtevo Državnega zbora, naj odloči, da bi z odložitvijo uveljavitve ali zaradi zavrnitve Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju na referendumu nastale protiustavne posledice, zavrnilo. Zbiranje podpisov se je nadaljevalo, predlagatelj je zbral dovolj podpisov in za dan glasovanja je bil določen 5. 6. 2011.

22. 12.
Ob 20. obletnici plebiscita in prvih demokratičnih volitev je v Državnem zboru potekala svečana seja Društva 90.

23. 12.
Državni zbor je sprejel sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Henrika Gjerkeša zaradi odstopa s funkcije ministra.

Pred 20-imi leti je potekal plebiscit o samostojnosti Slovenije. Volilni upravičenci so odgovarjali na vprašanje: "Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država?" "Za" samostojnost se je izreklo 88,5 % vseh volivcev.

11. 1.
Poslanci so z 39 glasovi "za" in 30 "proti" potrdili novo ministrico za lokalno samoupravo - Dušo Trobec Bučan.

18. 1.
Dejan Kovačević je vložil pobudo za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembi in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012. Referenduma zaradi neizpolnjevanja pogojev za razpis ni bil razpisan oziroma izveden.

2. 2.
Predsednik Državnega zbora je sprejel predstavnike Zveze kulturnih društev nemško govoreče etnične skupnosti v Sloveniji.

4. 2.
Poslanci so po nujnem postopku sprejeli novelo Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter o arhivih. Spremembe so bile tudi na področju arhivskega gradiva, ki vsebuje podatke obveščevalno-varnostnih služb.

9. 2.
Odbor za lokalno samoupravo je zavrnil predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, s katerim bi ustanovili občino Ankaran. Osem poslancev je glasovalo "za" in osem "proti," en poslanec pa je bil vzdržan.

11. 2.
Skupina poslancev (prvopodpisani Jože Tanko) je vložila zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Državni zbor je zahtevo posredoval v odločanje Ustavnemu sodišču. Ustavno sodišče je zahtevo Državnega zbora, naj Ustavno sodišče odloči, da bi zaradi zavrnitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih na referendumu nastale protiustavne posledice, zavrnilo. Za dan glasovanja je bil določen 5. 6. 2011.

15. 2.
Skupina poslancev (prvopodpisani Tadej Slapnik) je vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o izgradnji Bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ 6). Državni zbor je o predlogu odločal 29. 3. 2011 in ga ni sprejel.

16. 2.
V Državnem zboru je potekala javna predstavitev mnenj o predlogu Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora.

3. 3.
Stranka NSi - Nova Slovenija je podala pobudo (ljudska iniciativa ) za sprejetje Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Predlog zakona je bil vložen 20. 4., rok za zbiranje podpisov je potekel 19. 5. O noveli zakona je Državni zbor odločal junija in novele ni sprejel.

8. 3.
V Državnem zboru je potekal "Mentorski dan s političarko". Dogodek sta organizirala Urad za enake možnosti in Državni zbor. Namen je spodbuditi zanimanje mlajših žensk za (večje) udejstvovanje v politiki.

16. 3.
V Državnem zboru je potekala javna predstavitev mnenj o Strategiji razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji. Namen javne predstavitve mnenj je bil pridobiti mnenja in stališča strokovne in širše javnosti o potrebnih institucionalnih prilagoditvah sistema lokalne samouprave procesom decentralizacije, sposobnostim lokalnih skupnosti za urejanje in opravljanje javnih zadev ter finančnim zmožnostim države kot dela procesa prilagajanja političnega in gospodarskega sistema novonastalim ekonomskim in finančnim razmeram v Evropi in svetu.

17. 3.
Mandatno-volilna komisija se je seznanila z obvestilom Okrožnega sodišča v Kopru o pravnomočnosti obsodbe poslanca Srečka Prijatelja. Komisija je odločila, da bo Državnemu zboru predlagala, naj zaradi pravnomočne obsodbe poslancu preneha mandat.

21. 3.
V Državnem zboru je potekal 21. nacionalni otroški parlament na temo: "Vpliv družbe in medijev na oblikovanje mladostnika."

22. 3.
V počastitev Mediteranskega dne (to je po odločitvi Parlamentarne skupščine Mediteranskih držav 21. marec) je bila v preddverju velike dvorane Državnega zbora otvoritev razstave o predstavitvi delovanja Evro-mediteranske univerze.

5. 4.
Državni zbor je prejel zahtevo 31-ih poslancev (prvopodpisani Jože Tanko)za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanju na črno je Državni zbor sprejel 29. 3. 2011. Za dan glasovanja je bil določen 5. 6. 2011. Zakon s strani volivcev ni bil potrjen.

17. 5.
Poslanci so z 48 glasovi "ZA" in 36 " PROTI " potrdili spremembe Zakona o poslancih, v skladu s katerimi ne bo več mogoče hkrati opravljati funkcijo poslanca in župana.

27. 5.
Predsednik Državnega zbora je razpisal redne volitve v občinski svet in redne volitve župana v Mestni občini Koper. Za dan volitev je bil določen 10. 7. 2011.

13. 6.
Ustavno sodišče RS je razglasilo odločitev o pobudi za oceno ustavnosti Zakona o razpisu rednih lokalnih volitev v Mestni občini Koper in akta o razpisu rednih volitev v občinski svet in rednih volitev župana v Mestni občini Koper.

16. 6.
Državni zbor se je seznanil z odstopom Gregorja Golobiča s položaja ministra za visoko šolstvo, znanost in šport.

22. 6.
Državni zbor je na predlog poslanskih skupin (prvopodpisani Jože Tanko) glasoval o razrešitvi predsednika Državnega zbora dr. Pavla Gantarja. Predsednik Državnega zbora je prejel podporo poslancev; "za" je glasovalo 29 poslancev, "proti" je glasovalo 46 poslancev.

Aleš Primc (vodja civilne iniciative) je vložil pobudo za razpis zakonodajnega referenduma o Družinskem zakoniku. Določen je bil rok za zbiranje podpisov. Ker je Državni zbor menil, da bi lahko z odložitvijo uveljavitve zakona ali zaradi njegove zavrnitve nastale protiustavne posledice, je dne 2. 9. 2011 zahteval, da o tem odloči Ustavno sodišče. Zbiranje podpisov v podporo referendumski zahtevi je bilo zadržano do odločitve Ustavnega sodišča.

11. 7.
Državni zbor se je seznanil z odstopom mag. Darje Radić s položaja ministrice za gospodarstvo, z odstopom Majde Širca Ravnikar s položaja ministrice za kulturo in z odstopom Irme Pavlinič Krebs s položaja ministrice za javno upravo.

19. 8.
Poslanci so se na izredni seji Državnega zbora seznanili z odstopom Katarine Kresal s položaja ministrice za notranje zadeve.

2. 9.
Državni zbor se je na 45. izredni seji seznanil z odstopom dr. Pavla Gantarja s funkcije predsednika Državnega zbora. Za novega predsednika Državnega zbora je bil na isti seji s 57 glasovi poslancev "za" in 24-imi "proti" izvoljen Ljubo Germič.

20. 9.
Državni zbor je obravnaval predlog predsednika Vlade za imenovanje liste kandidatov za ministrici in ministre, na katerega je predsednik Vlade, v skladu s prvim odstavkom 117. člena Ustave Republike Slovenije, vezal vprašanje zaupnice Vladi. Predlagana odločitev ni bila sprejeta, kar pomeni, da je Državni zbor izglasoval nezaupnico Vladi. "ZA" je glasovalo 36 poslancev, "PROTI" pa 51 poslancev.

14. 10.
Kolegij predsednika Državnega zbora je na seji sprejel Dogovor o delu Državnega zbora v času razpusta, ki je določal, da lahko Državni zbor v času do prve seje novega sklica obravnava le nujne zadeve, in sicer na izredni seji zbora. O predlogu za obravnavo, razen zadev določenih v ustavi ali drugih predpisih, je odločal Kolegij predsednika. Predlog je bil uvrščen na izredno sejo Državnega zbora, če so ga podprli vodje poslanskih skupin, katerih člani so predstavljali dve tretjini poslancev od skupnega števila poslancev, ki so jih predstavljali vsi navzoči vodje poslanskih skupin, vendar ne manj kot večino vseh poslancev Državnega zbora.

21. 10.
Predsednik republike je podpisal akt o razpustitvi Državnega zbora in razpisu predčasnih volitev v Državni zbor. Za dan volitev je bil določen 4. 12. 2011.

26. 10.
Na novinarski konferenci je potekala predstavitev prenovljenega spletnega mesta Državnega zbora, ki temelji na portalski tehnologiji in postaja tudi orodje za delo Državnega zbora. Z izboljšavami ponuja lažji in preglednejši dostop do dogajanj v Državnem zboru in učinkov njegovega delovanja. Hkrati so z orodji e-demokracije povečane možnosti neposredne komunikacije med Državnim zborom in državljani ter drugimi zainteresiranimi javnostmi.

9. 11.
Boris Šuštaršič je vložil pobudo za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije. Določen je bil rok za zbiranje podpisov za podporo zahtevi.

25. 11.
V Državnem zboru je v okviru projekta "Res dijaška EU" potekala nacionalna simulacija delovanja Evropskega parlamenta za dijake.

4. 12.
Potekale so prve predčasne parlamentarne volitve v samostojni Sloveniji. Rezultat volitev je bil naslednji: Lista Zorana Jankoviča - Pozitivna Slovenija - 28 poslancev, Slovenska demokratska stranka - 26 poslancev, Socialni demokrati - 10 poslancev, Državljanska lista Gregorja Viranta - 8 poslancev, Demokratična stranka upokojencev Slovenije in SLS Radovana Žerjava - Slovenska ljudska stranka po 6 poslancev, Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka - 4 poslance in poslanca italijanske ter madžarske narodne skupnosti

13. 12.
V Državnem zboru je bila otvoritev razstave ob 20. obletnici sprejetja slovenske Ustave in predstavitev skupnih projektov, ki so za priložnost 20. obletnice sprejema Ustave nastali v sodelovanju med Državnim zborom in Ustavnim sodiščem.

Legenda - pomen kratic:

PS SD - Socialni demokrati
PS SDS - Slovenska demokratska stranka
PS ZARES - ZARES - nova politika
PS DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
PS SNS - Slovenska nacionalna stranka
PS SLS - Slovenska ljudska stranka
PS LDS - Liberalna demokracija Slovenije
PS NS - Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti
PS NP - Poslanska skupina nepovezanih poslancev
PS NeP - Nepovezani poslanec
 

Besedo "poslanec" uporabljamo enakovredno za oba spola.

Poslanke in poslanci

Državni zbor se je po volitvah 21. septembra 2008 sestal na konstitutivni seji 15. oktobra 2008. Državni zbor je bil razpuščen 21. oktobra 2011.

 

  Ime Poslanska skupina
1. Anton Anderlič PK LDS
2. Bogdan Barovič SNS
3. Roberto Battelli ITALIJANSKA NS
4. Samo Bevk SD
5. Marjan Bezjak SDS
6. Mag. Julijana Bizjak Mlakar NeP (izvoljena na listi SD)
7. Franc Bogovič SLS
8. Mirko Brulc SD
9. Renata Brunskole SD
10. Alan Bukovnik SD
11. Anton Colarič SD
12. France Cukjati SDS
13. Milan Čadež SDS
14. Bogdan Čepič SD
15. Zvonko Černač SDS
16. Dr. Andreja Črnak Meglič SD
17. Silva Črnugelj SD
18. Matevž Frangež SD
19. Dr. Pavel Gantar ZARES
20. Ljubo Germič PK LDS
21. Joško Godec DeSUS
22. Gregor Golobič ZARES
23. Dr. László Göncz MADŽARSKA NS
24. Dr. Vinko Gorenak SDS
25. Ivan Grill SDS
26. Mag. Branko Grims SDS
27. Milan Gumzar PK LDS
28. Miran Györek SNS
29. Matjaž Han SD
30. Robert Hrovat SDS
31. Eva Irgl SDS
32. Janez Janša SDS
33. Zmago Jelinčič Plemeniti SNS
34. Alenka Jeraj SDS
35. Miran Jerič PK LDS
36. Jožef Jerovšek SDS
37. Franco Juri ZARES
38. Dr. Luka Juri SD
39. Franc Jurša DeSUS
40. Anton Kampuš SD
41. Franci Kek ZARES
42. Janez Kikelj SD
43. Janja Klasinc SD
44. Mag. Vasja Klavora DeSUS
45. Miroslav Klun SD
46. Bojan Kontič SD
47. Gvido Kres SLS
48. Katarina Kresal PK LDS
49. Danijel Krivec SDS
50. Dr. Franc Križanič SD
51. Marijan Križman SD
52. Dušan Kumer SD
53. Zvonko Lah SDS
54. Dr. Matej Lahovnik ZARES
55. Darja Lavtižar Bebler SD
56. Dejan Levanič SD
57. Rado Likar SDS
58. Dr. Igor Lukšič SD
59. Andrej Magajna NP (izvoljen na listi SD)
60. Silven Majhenič SNS
61. Branko Marinič SDS
62. Tomaž Tom Mencinger SD
63. Darko Menih SDS
64. Borut Pahor SD
65. Breda Pečan SD
66. Damijan Perne ZARES
67. Rudolf Petan SDS
68. Miro Petek SDS
69. Iztok Podkrižnik SDS
70. Marijan Pojbič SDS
71. Alojz (Lojze) Posedel NP (izvoljen na listi ZARES)
72. Alojzij Potočnik ZARES
73. Mag. Majda Potrata SD
74. Miran Potrč SD
75. Jakob Presečnik SLS
76. Srečko Prijatelj SNS
77. Franc Pukšič SLS (izvoljen na listi SDS)
78. Aleksander Ravnikar SD
79. Vili Rezman NP (izvoljen na listi DeSUS)
80. Janez Ribič SLS
81. Mag. Andreja Rihter SD
82. Mag. Anton Rop SD
83. Vito Rožej ZARES
84. Mag. Borut Sajovic PK LDS
85. Tadej Slapnik ZARES
86. Majda Širca Ravnikar ZARES
87. Jože Tanko SDS
88. Mag. Štefan Tisel SDS
89. Vili Trofenik NP (izvoljen na listi ZARES)
90. Anton Urh DeSUS
91. Ivo Vajgl ZARES
92. Janko Veber SD
93. Dr. Peter Verlič SDS
94. Mag. Sara Viler SNS
95. Mag. Andrej Vizjak SDS
96. Dr. Patrick Vlačič SD
97. Cvetka Zalokar Oražem ZARES
98. Matjaž Zanoškar DeSUS
99. Milenko Ziherl SDS
100. Aleksander Zorn SDS
101. Mag. Radovan Žerjav SLS
102. Mag. Franc Žnidaršič NP (izvoljen na listi DeSUS)
103. Mag. Melita Župevc SD
       
 

VODSTVO

DRŽAVNEGA ZBORA

PREDSEDNIK
dr. Pavel Gantar je bil izvoljen na konstitutivni seji Državnega zbora 15. 10. 2008. Funkcijo predsednika je opravljal do 2. 9. 2011.
Ljubo Germič je bil  izvoljen na 45. izredni seji Državnega zbora 2. 9. 2011.

PODPREDSEDNIKI
France Cukjati
mag. Vasja Klavora
Miran Potrč
so bili izvoljeni na konstitutivni seji  Državnega zbora 15. 10. 2008.

GENERALNA SEKRETARKA
Mojca Prelesnik je bila imenovana na 1. izredni seji Državnega zbora  7. 11. 2008.

 
   

Legenda - pomen kratic (po abecednem vrstnem redu):

SD – Socialni demokrati
SDS – Slovenska demokratska stranka
ZARES – ZARES - nova politika
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
SNS – Slovenska nacionalna stranka
SLS – Slovenska ljudska stranka
LDS – Liberalna demokracija Slovenije
NS – Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti
NP – Poslanska skupina nepovezanih poslancev
NeP – Nepovezani poslanec

Besedo "poslanec" uporabljamo enakovredno za oba spola.