P077
JožeTanko
Pišite mi
Podpredsednik Državnega zbora
Datum nastopa funkcije:23. 8. 2018
Podpredsednik Državnega zbora predstavlja Državni zbor in vodi njegovo delo.
Pristojnosti
Poslanec
Datum nastopa funkcije:22. 6. 2018
SDS - Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke
Volilna enota IV
Volilni okraj Ribnica 
Poslanska pisarna
Škrabčev trg 40, Ribnica
Trg zbora odposlancev 64, Kočevje
Uradne ure:
Predhodni dogovor na povezavi "Pišite mi".