Klub parlamentark
  • Poslanke in poslanci
Skupinska fotografija
Skupinska fotografija Kluba parlamentark (23. 10. 2018). Manjkajoče poslanke: Anja Bah Žibert (SDS), Nada Brinovšek (SDS), Iva Dimic (NSi), Lidija Divjak Mirnik (LMŠ), Jelka Godec (SDS), Monika Gregorčič (SMC), mag. Meira Hot (SD), Eva Irgl (SDS), Alenka Jeraj (SDS), Jerca Korče (LMŠ), Janja Sluga (SMC), Nataša Sukič (Levica).

Klub parlamentark Državnega zbora deluje kot oblika medstrankarskega povezovanja vseh poslank Državnega zbora in deluje kot forum za razpravljanje o aktualnih zadevah, skupnim vsem parlamentarkam.

Ustanovljen je bil na pobudo predsednika Državnega zbora dr. Milana Brgleza. Na seji Kluba parlamentark, ki je potekala 22. junija 2017, je bil sprejet Poslovnik Kluba parlamentark. Ta datum štejemo za datum ustanovitve in datum, od katerega tečejo – s poslovnikom Kluba parlamentark – določeni roki za menjavo in kroženje predsedstva Kluba Parlamentark. Prvo predsedovanje Kluba parlamentark je pripadlo poslanki iz največje stranke, Stranke modernega centra, nato pa se bodo predsednice menjavale po velikosti poslanskih skupin.

Dejavnost Kluba obsega redne seje (te so v skladu s Poslovnikom Kluba praviloma tisti četrtek v mesecu, ko poteka seja Državnega zbora), delovne obiske v različne dele Slovenije, srečanja z zainteresirano javnostjo, organizacijo različnih dogodkov ter mednarodno dejavnost.

Klub parlamentark imenuje tudi kontaktno osebo v okviru Svetovnega foruma žensk v parlamentih (WIP).

Predsedstvo Kluba parlamentark (april 2021 – 23. oktober 2021)

- Iva Dimic (NSi), predsednica,

- Violeta Tomić (Levica), podpredsednica,

- Mateja Udovč (SMC), podpredsednica.

 

Predsedstvo Kluba parlamentark (23. oktober 2020 - april 2021):

Violeta Tomić (Levica), predsednica,

Mateja Udovč (SMC), podpredsednica,

- Iva Dimic (NSi), podpredsednica.

 

Predsedstvo Kluba parlamentark (23. april 2020-23. oktober 2020):

Mateja Udovč (SMC), predsednica,

mag. Bojana Muršič (SD), podpredsednica,

Violeta Tomić (Levica), podpredsednica.

 

Predsedstvo Kluba parlamentark (23. oktober 2019−23. april 2020):

mag. Bojana Muršič (SD), predsednica,

Andreja Zabret (LMŠ), podpredsednica,

Mateja Udovč (SMC), podpredsednica.

 

Predsedstvo Kluba parlamentark (23. april 2019−23. oktober 2019):

Andreja Zabret (LMŠ), predsednica,

Suzana Lep Šimenko (SDS), podpredsednica in

mag. Bojana Muršič (SD), podpredsednica.

 

Predsedstvo Kluba parlamentark (23. oktober 2018−23. april 2019):

Suzana Lep Šimenko (SDS), predsednica,

mag. Bojana Muršič (SD), podpredsednica,

Andreja Zabret (LMŠ), podpredsednica.

Dogodki Kluba parlamentark

 

17. seja Kluba parlamentark (21. 10. 2021 ob 9. uri, veliki salon)

Na dnevnem redu je bila Določitev kontaktne osebe Državnega zbora za sodelovanje v okviru Svetovnega foruma žensk v parlamentih (WIP) ter določitev delegacije in izhodišč za udeležbo na Globalnem forumu voditeljic (Global Forum - Women Leaders 2021) v Reykjaviku na Islandiji.

 

16. seja Kluba parlamentark (24. 9. 2020 ob 10. uri, veliki salon)

Na dnevnem redu je bil pogovor o Istanbulski konvenciji. 

 

 

15. seja Kluba parlamentark (17. 6. 2020 ob 13. uri, veliki salon)

Na dnevnem redu je pregled dela prejšnjega predsedstva in program dela do oktobra 2020. Uvodoma je poslanke nagovoril predsednik Državnega zbora Igor Zorčič. 

 

 

21. 1. 2020 ob 13.30, sejna soba 217

14. seja Kluba parlamentark

Na dnevnem redu je bil pogovor s Corinno Horst, vodjo projekta The Brussels Binder ob pripravi prve baze strokovnjakinj v Sloveniji.

 

Pogovor s Corinno Horst

Pogovor s Corinno Horst

 

 

10. 12. 2019 ob 12. uri, velika dvorana na Tomšičevi

Okrogla miza Zagotavljanje uravnoteženosti spolov pri urejanju pasivne volilne pravice v načrtovani reformi volilne zakonodaje

V okviru priprave sprememb volilne zakonodaje Klub parlamentark Državnega zbora je v torek, 10. decembra 2019 organiziral okroglo mizo z naslovom Zagotavljanje uravnoteženosti spolov pri urejanju pasivne volilne pravice v načrtovani reformi volilne zakonodaje.

Udeležence okrogle mize sta nagovorila predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan in predsednica Kluba parlamentark mag. Bojana Muršič.

Na okroglo mizo je bil vabljen širok krog strokovnjakov s področja, predstavniki Vlade in predstavniki poslanskih skupin.

 

Okrogla miza

Okrogla miza

Okrogla miza

 

27. 11. 2019 ob 10. uri, velika dvorana na Tomšičevi

Okrogla miza z naslovom Uravnoteženost spolov v nadzornih in poslovodnih organih gospodarskih družb

Klub parlamentark je v sredo, 27. 11. 2019, ob 10. uri v veliki dvorani na Tomšičevi organiziral Okroglo mizo z naslovom Uravnoteženost spolov v nadzornih in poslovodnih organih gospodarskih družb.

Udeležence so nagovorile podpredsednica Državnega zbora in članica Kluba parlamentark Tina Heferle, predsednica Kluba mag. Bojana Muršič in generalna sekretarka Državnega zbora Uršula Zore Tavčar. Okroglo mizo je povezovala podpredsednica Kluba Andreja Zabret.

Na okroglo mizo so bili vabljeni:

  • Saša Mrak, izvršna direktorica Združenja Manager,
  • Danica Purg, vodja delovne skupine za uravnoteženost spolov, ki deluje v okviru UO Sekcije managerk,
  • Lea Wildmann iz Pravne službe Gospodarske zbornice Slovenije,
  • Andrej Božič, član UO Združenja Manager,
  • Iztok Seljak, član UO Združenja Manager,
  • Enej Kirn, strokovni sodelavec za pravno področje Združenja Manager,
  • mag. Irena Prijović, izvršna direktorica Združenja nadzornikov Slovenije in
  • mag. Karla Pinter, generalna direktorica Direktorata za notranji trg na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

Uravnoteženost spolov v nadzornih in poslovodnih organih gospodarskih družb

Uravnoteženost spolov v nadzornih in poslovodnih organih gospodarskih družb

21. 11. 2019 ob 11.30, veliki salon

13. seja Kluba parlamentark

Na dnevnem redu seje je letno srečanje s predstavnicami Združenja Europa Donna Slovenije.

 

21. 11. 2019 ob 11. uri, veliki salon

12. seja Kluba parlamentark

Na dnevnem redu je bil pregled dela prejšnjega predsedstva in program dela za predsedovanje do aprila 2020.

 

12. seja Kluba parlamentark

12. seja Kluba parlamentark

22. 10. 2019

9. seja Kluba parlamentark Državnega zbora 

Na dnevnem redu seje je bil tretji pogovor s predstavnicami Sekcije managerk Združenja manager, in sicer o pobudi sekcije za zakonsko ureditev uravnoteženosti spolov v nadzornih in poslovodnih organih gospodarskih družb.

 

9. seja Kluba parlamentark

9. seja Kluba parlamentark

9. seja Kluba parlamentark

9. seja Kluba parlamentark

26. 9. 2019

10. seja Kluba parlamentark Državnega zbora 

Na seji je bil obravnavan položaj žensk skozi statistiko v sodelovanju s Statističnim uradom RS.

 

10. seja Kluba parlamentark

10. seja Kluba parlamentark

10. seja Kluba parlamentark

25.-27. 6. 2019

Udeležba vodstva kluba parlamentark na Vrhu političnih voditeljic 2019

Predsedstvo Kluba parlamentark v sestavi Andreja Zabret (LMŠ), predsednica, Suzana Lep Šimenko (SDS), podpredsednica in mag. Bojana Muršič (SD), podpredsednica, se udeležuje Vrha političnih voditeljic (Women Political Leaders Summit 2019), ki od 25. do 27. junija 2019 poteka v Tokiu (Japonska).

 

Vrh političnih voditeljic 2019

Vrh političnih voditeljic 2019

 

20. 6. 2019

8. seja Kluba parlamentark Državnega zbora

Na dnevnem redu seje je bil pogovor s predstavnicami Sekcije managerk Združenja manager.

 

8. seja Kluba parlamentark Državnega zbora

8. seja Kluba parlamentark Državnega zbora

 

15. 5. 2019

Srečanje članic Kluba parlamentark s kandidatkami za poslanke v Evropskem parlamentu

Na srečanje je bilo vabljenih vseh 51 kandidatk za poslanke v Evropskem parlamentu.

 

Srečanje članic Kluba parlamentark s kandidatkami za poslanke v Evropskem parlamentu

Srečanje članic Kluba parlamentark s kandidatkami za poslanke v Evropskem parlamentu

Srečanje članic Kluba parlamentark s kandidatkami za poslanke v Evropskem parlamentu

Srečanje članic Kluba parlamentark s kandidatkami za poslanke v Evropskem parlamentu

Srečanje članic Kluba parlamentark s kandidatkami za poslanke v Evropskem parlamentu

Srečanje članic Kluba parlamentark s kandidatkami za poslanke v Evropskem parlamentu

23. 4. 2019

Nova predsednica Kluba Parlamentark

Vodenje kluba z današnjim dnem prevzema Andreja Zabret (LMŠ).

16. 4. 2019

7. seja Kluba parlamentark Državnega zbora

Na dnevnem redu seje je bila predaja predsedovanja za naslednjega pol leta in dogovor o delu.

28. 3. 2019

6. seja Kluba parlamentark Državnega zbora

Na dnevnem redu seje je bil pogovor s predstavnicami Sekcije managerk Združenja manager.

7. 3. 2019

5. seja Kluba parlamentark Državnega zbora in dan s poslanko

Na dnevnem redu 5. seje je bila točka z naslovom Ženske in politika. seja je potekala v okviru projekta dan s poslanko: vzpodbuda mlajšim ženskam za vstop v politiko.

5. 2. 2019

Okrogla miza Kluba parlamentark z naslovom Dolgotrajna oskrba

Udeležence okrogle mize (ob 13. uri v veliki dvorani (Tomšičeva)) so nagovorili predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan, podpredsednica Državnega zbora in članica Kluba parlamentark Tina Heferle ter podpredsednica Kluba parlamentark mag. Bojana Muršič. Na okroglo mizo so bili vabljeni strokovnjaki s področja zdravstva in socialnega varstva ter drugi poznavalci področja dolgotrajne oskrbe, ki so izmenjali mnenja, predloge in primere dobre prakse na tem področju.

 

Okrogla miza na temo dolgotrajne oskrbe

Okrogla miza na temo dolgotrajne oskrbe

 

 

31. 1. 2019

4. seja Kluba parlamentark Državnega zbora in srečanje z županjami slovenskih občin

Na dnevnem redu 4. seje je bila organizacija dveh dogodkov: okrogle mize z naslovom Dolgotrajna oskrba (5. februarja 2019) in Dan s poslanko (7. marca 2019). Po seji je bilo srečanje in sprejem z županjami slovenskih občin. Zbrane sta nagovorila predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan in predsednica Kluba parlamentark Suzana Lep Šimenko.

 

4. seja Kluba parlamentark Državnega zbora

4. seja Kluba parlamentark Državnega zbora

4. seja Kluba parlamentark Državnega zbora

4. seja Kluba parlamentark Državnega zbora

 

 

 

18. 12. 2018

3. seja Kluba parlamentark Državnega zbora

Na dnevnem redu 3. seje je bilo Poročilo o udeležbi na Globalnem forumu političnih voditeljic (Women Political Leaders - WPL), ki je potekal od 26. do 28. novembra 2018 v Reykjaviku na Islandiji. Pred začetkom seje je bilo srečanje članic Kluba na temo Ženske na vodilnih mestih v gospodarstvu, ki so se je udeležile tudi direktorica projektov Slovenian Business Club Jerneja Lampret, viceguvernerka Lions Distrikt Slovenija Nadja Pahor Bizjak in generalna direktorica Gospodarska zbornica Slovenije mag. Sonja Šmuc.

 

3. seja Kluba parlamentark Državnega zbora

3. seja Kluba parlamentark Državnega zbora

 

 

 

26.-28. 11. 2018

Delegacija Kluba parlamentark na letnem vrhu Globalnega foruma voditeljic

Predsednica Kluba parlamentark Državnega zbora Suzana Lep Šimenko (PS SDS) in podpredsednica Kluba Andreja Zabret (PS LMŠ) sta se udeležili letnega svetovnega vrha Globalnega foruma voditeljic (The Women Leaders Global Forum), ki je potekal od 26. do 28. novembra 2018 v Reykjavíku na Islandiji.

Suzana Lep Šimenko (PS SDS) je v imenu slovenske delegacije kot pozitivno izpostavila, da imamo v Državnem zboru Klub parlamentark. Prisotne je seznanila z dejstvom, da je trenutno v parlamentu le 28% žensk ter da je izjemnega pomena, da se ženske povezujemo in pomagamo druga drugi, še posebej mlajšim od nas.

Glavna tema letošnjega vrha je bila digitalizacija. Več o konferenci, ki je potekala pod sloganom We can do it! (Zmoremo!).

 

Delegacija Kluba parlamentark na letnem vrhu Globalnega foruma voditeljic

22. 11. 2018

2. seja Kluba parlamentark Državnega zbora

Članice Kluba parlamentark so sprejele  okvirni program dela prvega predsedstva in razpravljale o drugih vsebinah skupnega pomena, s katerimi se bodo soočale v prihodnjih mesecih.

 

2. seja Kluba parlamentark Državnega zbora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klub parlamentark v mandatu 2014-2018

 

DOGODKI

22. 3. 2018

Srečanje s Slovenskim klubom Ženske federacije za mir na svetu

V Državnem zboru je v četrtek, 22. marca 2018, potekalo srečanje s Slovenkim klubom Ženske federacije za mir na svetu. Članice Kluba so predstavile svoje delo in dejavnosti Kluba.

7. 3. 2018

Dan s poslanko v Državnem zboru: vzpodbuda mlajšim ženskam za vstop v politiko

V Državnem zboru je v sredo, 7. marca 2018, potekal Dan s poslanko. Mlade ženske so s poslankami preživele en delovni dan v parlamentarnem življenju; spremljale so jih pri vsakodnevnih poslanskih obveznostih in se z njimi udeležile sej delovnih teles. Namen dogodka, ki ga organizira Klub parlamentark Državnega zbora, je vzpodbuda mlajšim ženskam za vstop v politiko.

Več...

 

7. 3. 2018

Sprejem predsednice Nacionalne zveze zahodnosaharskih žensk

Članice Kluba parlamentark so v sredo, 7. marca 2018, ob 10. uri v sobi 209 sprejele predsednico Nacionalne zveze zahodnosaharskih žensk.

Več...

 

20. 12. 2017

Srečanje poslank vseh sklicev Državnega zbora in predstavitev knjige

Poslanke Državnega zbora: uradno in osebno od prvega do sedmega mandata (1992–2017)

V sredo, 20. decembra 2017, je v Državnem zboru v okviru dogodkov ob 25-letnici Državnega zbora potekalo srečanje poslank vseh dosedanjih mandatov Državnega zbora. Poslanke so se srečale ob izidu publikacije Poslanke Državnega zbora: uradno in osebno od prvega do sedmega mandata (1992–2017) (PDF 12,5 MB).

Vabilo (PDF 28 KB)

Več...

 

6. 12. 2017

Okrogla miza Prihodnost in politika sta ženski

Na okrogli mizi so sodelovale nekdanja poslanka Nada Skuk, nekdanja delegatka Sonja Lokar, profesorica na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela ter poslanki Državnega zbora dr. Simona Kustec Lipicer (SMC) in mag. Alenka Bratušek (NP). Zbrane je  v imenu predsednika Državnega zbora uvodoma nagovoril podpredsednik Državnega zbora Primož Hainz.

Vabilo (PDF 152 KB)

Več ...

 

28.–30. 11. 2017

Globalni forum političnih voditeljic (WPL), Islandija

Foruma se bo udeležila delegacija v sestavi:
- dr. Jasna Murgel, kontaktna oseba Državnega zbora v okviru WIP,
- Suzana Lep Šimenko, podpredsednica Kluba parlamentark in
- mag. Bojana Muršič.

Več ...

 

19. 10. 2017

Srečanje z Združenjem Europa Donna Slovenije

Predsednica Združenja Europa Donna ga. Tanja Španić je podrobno predstavila delovanje združenja ter izpostavila ključne projekte (DORA, ZORA, ROZA, mobilna aplikacija idr.), ki pripomorejo k večjemu in boljšemu ozaveščanju bolnic v času zdravljenja ter širše javnosti. V razpravi so bili izpostavljeni bolniška odsotnost bolnic, paliativna oskrba ter pomoč zdravih žensk bolnim. Predsednica kluba je naslovila pobudo, da klub tudi v prihodnje aktivno sodeluje v javni obravnavi predlogov zakonov s področja zdravstvene zakonodaje.

Članice kluba so se dogovorile:

- da bodo dvakrat letno organizirale srečanji z Združenjem Europa Donna Slovenije za izmenjavo mnenj s področja zdravstvene politike, ki je v tesni povezavi s področjem onkologije in
- da bodo sprotno in konstruktivno sodelovale z združenjem Europa Donna Slovenije pri pripravi sprememb in sprejemanju zakonodaje na področju zdravstva s posebno skrbjo za onkološke bolnike.

 

 

 


 

DELOVNI OBISKI

9. 10. 2017

Prvi delovni obisk Kluba parlamentark Državnega zbora v Pomurju

V okviru delovnega obiska so poslanke obiskale in se srečale:
- na okrogli mizi  Mladi in politika z dijakinjami in dijaki Gimnazije Murska Sobota, s predsednikom dijaške organizacije Markom Irgoličem  in ravnateljem Gimnazije Murska Sobota Romanom Činčem.
- z vodstvom Eko-socialne kmetije Korenika v Šalovcih in se podrobno seznanile s kmetijo, njenim poslanstvom ter delom in zaposlovanjem ranljivih skupin (npr. oseb z motnjami v duševnem razvoju in invalidov).
- z zaposlenimi in varovanci Doma starejših Rakičan - Center za starejše v Murski Soboti.
- z romskim in mestnim svetnikom Darkom Rudašem ter drugimi predstavniki Romskega kulturnega in turističnega društva Pušča v romskem naselju Pušča. Naselje je primer dobre prakse integracije Romov v okolje.

 
Vodstvo in članice kluba

Članice Kluba parlamentark so vse aktualne poslanke Državnega zbora.

Predsedstvo Kluba parlamentark (od 23. oktobra 2021 do 23. aprila 2022):

Kontakt kluba

Koordinatorka kluba: Ana Komac

Poslovnik Kluba parlamentark

Poslovnik Kluba parlamentark Državnega zbora (PDF 123 KB)

Kakšen je delež poslank po posameznih mandatnih obdobjih Državnega zbora?

Več ...

The Women Political Leaders Global Forum (WPL) je neodvisna globalna mreža žensk, s poslanstvom povečanja števila in vpliva žensk na vodstvenih položajih v politiki. V WPL delujejo: WIP (Women in Parliaments), WEL (Women European Leaders), WGL (Women Government Leaders) in WMI (Women Mayors International).