Pravno obvestilo
Pravno obvestilo

Pogoji uporabe in omejitev odgovornosti

Vse informacije na spletnem mestu so informacije javnega značaja. Vse informacije, ki so vključene ali dosegljive s tega spletnega mesta, se lahko kadarkoli spremenijo brez poprejšnjega obvestila.

Kazenska in civilna odgovornost Državnega zbora za stvarne ali pravne napake na objavljenih informacijah je popolnoma izključena. Državni zbor ne odgovarja za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnih napačnih ali netočnih informacij, ki bi se znašle na spletnem mestu.

Dokumenti, objavljeni na spletnem mestu, niso izvirniki, zato uredništvo spletnega mesta uporabnikom priporoča, naj v primerih, ko dokumente potrebujejo v uradnih postopkih, preverijo njihovo istovetnost pri pristojnem organu.

Vse informacije na tem spletnem mestu o zakonih in predpisih, uradna obvestila, priporočila in druge informacije smo skrbno preverili in verjamemo, da ne vsebujejo napak. V primeru kakršnih koli neskladij je veljavna različica besedila oziroma obvestila tista, ki jo je objavil pristojni uradni organ. Informacije o pravnih zadevah in priporočila na tej strani so neobvezujoči; uredništvo spletnega mesta ne zagotavlja pravnega svetovanja.

V rubrikah Poslanska vprašanja in pobude ter Magnetogrami so objavljene vsebine v takšni obliki, kot so bile zapisane v vprašanju oziroma kot so bile izgovorjene na seji Državnega zbora ali delovnega telesa.

Uredniški odbor si pridržuje pravico, da v rubriki Dialog zavrne objavo oziroma umakne že objavljeni prispevek ali del prispevka:

- če ta napeljuje na protipravna dejanja in ravnanja,

- če je žaljiv,

- če spodbuja kakršnokoli nestrpnost ali

- če so kako drugače v nasprotju s predpisi v Republiki Sloveniji.

Na tem spletnem mestu so povezave do spletnih mest drugih javnih organov doma in v tujini ter drugih pravnih in fizičnih oseb. Državni zbor ne odgovarja za vsebino, obliko in spremembe na spletnih mestih teh organov, kot tudi ne za njihovo morebitno politiko do uporabnikov teh spletnih mest. Ti pogoji uporabe in omejitev odgovornosti ne veljajo za ta spletna mesta.

Vsebina izjave o omejitvi odgovornosti se lahko kadarkoli spremeni, in sicer brez poprejšnjega obvestila uporabnikov ali njihovega privoljenja.

 

Zaščita avtorskih pravic

Vsi oblikovni elementi, objavljeni na tem spletnem mestu, so avtorsko zaščiteni, in jih ni dovoljeno v celoti ali delno ponatisniti, reproducirati, prevesti, računalniško obdelati ali uporabiti v kateri koli drugi namen brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja avtorjev.

Avdio-vizualne vsebine, ki so na voljo v avdio, video in foto arhivu spletnega mesta, se lahko uporabljajo v nekomercialne namene in za uporabo v medijih pod pogojem, da uporabnik navede avtorja/-ico fotografskega materiala (če je avtor naveden) kot »Državni zbor/Priimek fotografa/-inje« oz. "Državni zbor" (če avtor ni znan) in avtorja avdio-vizualnih vsebin kot »Državni zbor«. Za kakršno koli drugačno uporabo je treba predhodno pridobiti pisno dovoljenje.

Vse fotografije in slike na spletnem mestu so avtorsko zaščitene.

 

Osebni podatki

Ponekod na spletnem mestu prosimo za osebne ali službene kontaktne podatke (e-naslov, ime in priimek), vendar jih niste dolžni navesti. Teh podatkov tudi ne hranimo. Brez vaše vednosti in privolitve ne zbiramo nobenih podatkov.

 

Napake

Hvaležni vam bomo, če nas boste obvestili (gpdz-rs.si) o kakršnih koli napakah oziroma neaktualnih, nepopolnih ali nerazumljivih podatkih na tem spletnem mestu.