Podatki v obliki XML
Podatki v obliki XML

Mandati Državnega zbora

 

Podatki o oznaki, začetku in koncu mandatov Državnega zbora.

Pogostost posodabljanja: ob menjavi mandata.

XML shema: mandati.xsd


 

MANDATI.xml

Šifranti

Podatki o poslancih, poslanskih skupinah, delovnih telesih, stalnih delegacijah in skupinah prijateljstva. Podatki so na voljo v slovenskem in angleškem jeziku, v pripravi je italijanski in madžarski prevod.

Interval posodabljanja: 24 ur

XML shema: sif.xsd


 

SIF.xml

Zakonodaja

- Predlogi zakonov

Podatki o
-    vloženih predlogih zakonov v tekočem mandatu Državnega zbora in
-    sprejetih zakonih, ki še niso objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zajeti so tudi evidenčni podatki pripadajočih dokumentov in povezave na vsebine v PDF obliki.

Interval posodabljanja: 24 ur

XML shema: pz.xsd


 

PZ.xml

- Zakoni - konec postopka

Podatki o obravnavanih predlogih zakonov, ki so bili vloženi v Državni zbor od 28. 11. 1996 dalje. Zajeti in razvrščeni po mandatih (posamezne xml datoteke so označene z zaporedno številko mandata) so evidenčni podatki pripadajočih dokumentov v fazi obravnave in povezave na vsebine v PDF ali TIFF obliki, ali URL povezave na vsebine na portalu Državnega zbora.

Interval posodabljanja: 24 ur za tekoči mandat oz. v primeru popravka za starejše mandate.

XML shema: pz.xsd


 

PZ8.xml

PZ7.xml

PZ6.xml

PZ5.xml

PZ4.xml

PZ3.xml

PZ2.xml

- Sprejeti zakoni

Podatki o sprejetih zakonih, ki jih je Državni zbor sprejel od osamosvojitve 25. 6. 1991 dalje in so bili objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije. Zajeti so evidenčni podatki in povezave na vsebine v PDF ali TIFF obliki, ali URL povezave na vsebine na portalu Državnega zbora.


Interval posodabljanja: 24 ur

XML shema: sz.xsd


 

SZ.xml

- Predlogi aktov

Podatki o
-    vloženih predlogih aktov v tekočem mandatu Državnega zbora in
-    sprejetih aktih, ki se objavljajo, vendar še niso objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zajeti so evidenčni podatki pripadajočih dokumentov in povezava na vsebino v PDF obliki.

Interval posodabljanja: 24 ur

XML shema: pa.xsd


 

PA.xml

- Akti - konec postopka

Podatki o obravnavanih predlogih aktov, ki so bili vloženi v Državni zbor od 28. 11. 1996 dalje. Zajeti in razvrščeni po mandatih (posamezne xml datoteke so označene z zaporedno številko mandata) so evidenčni podatki pripadajočih dokumentov v fazi obravnave in povezave na vsebine v PDF ali TIFF obliki, ali URL povezave na vsebine na portalu Državnega zbora.

Interval posodabljanja: 24 ur za tekoči mandat oz. v primeru popravka za starejše mandate.

XML shema: pa.xsd


 

PA8.xml

PA7.xml

PA6.xml

PA5.xml

PA4.xml

PA3.xml

PA2.xml

- Sprejeti akti

Podatki o sprejetih aktih, ki jih je Državni zbor sprejel od osamosvojitve 25. 6. 1991 dalje. Zajeti so evidenčni podatki in povezave na vsebine v PDF ali TIFF obliki, ali URL povezave na vsebine na portalu Državnega zbora.

Interval posodabljanja: 24 ur

XML shema: sa.xsd


 

SA.xml

 

- Prečiščena besedila

Podatki o
-    uradno prečiščenih besedilih zakonov, ki jih je Državni zbor sprejel po 29. 11. 2002 in so bili objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije in
-    neuradna prečiščena besedila od 17. 7. 2007 dalje.
Zajeti so evidenčni podatki in povezave na vsebine v PDF ali TIFF obliki, ali URL povezave na vsebine na portalu Državnega zbora.

Interval posodabljanja: 24 ur

XML shema: pb.xsd


 

PB.xml

 

 

- Zadeve Evropske unije

Zbirka zadev EU z vsemi pripadajočimi dokumenti v postopku
obravnave v Državnem zboru.

Interval posodabljanja: 24 ur

XML shema: zeu.xsd


 

ZEU.xml

 

 

 

Seje

- Seje Državnega zbora

Podatki o sejah Državnega zbora od 28. 11. 1996 dalje. Zajeti in razvrščeni po mandatih (posamezne xml datoteke so označene z zaporedno številko mandata) so evidenčni podatki pripadajočih dokumentov in povezave na vsebine v PDF obliki, ali URL povezave na vsebine na portalu Državnega zbora.

Interval posodabljanja: 24 ur za tekoči mandat oz. v primeru popravka za starejše mandate.

XML shema: sdz.xsd


 

SDZ.xml

SDZ7.xml

SDZ6.xml

SDZ5.xml

SDZ4.xml

SDZ3.xml

SDZ2.xml

 

- Seje delovnih teles

Podatki o sejah delovnih teles in kolegija Državnega zbora od 28. 11. 1996 dalje. Zajeti in razvrščeni po mandatih (posamezne xml datoteke so označene z zaporedno številko mandata) so evidenčni podatki pripadajočih dokumentov in povezave na vsebine v PDF obliki, ali URL povezave na vsebine na portalu Državnega zbora.

Interval posodabljanja: 24 ur za tekoči mandat oz. v primeru popravka za starejše mandate.

XML shema: sdt.xsd


 

SDT.xml

SDT7.xml

SDT6.xml

SDT5.xml

SDT4.xml

SDT3.xml

SDT2.xml

 

Vprašanja poslank in poslancev

Podatki o poslanskih vprašanjih in pobudah Vladi od 28. 11. 1996 dalje. Zajeti in razvrščeni po mandatih (posamezne xml datoteke so označene z zaporedno številko mandata) so evidenčni podatki pripadajočih dokumentov in povezave na vsebine v PDF obliki, ali URL povezave na vsebine na portalu Državnega zbora.

Interval posodabljanja: 24 ur za tekoči mandat oz. v primeru popravka za starejše mandate.

XML shema: vpp.xsd


 

VPP.xml

VPP7.xml

VPP6.xml

VPP5.xml

VPP4.xml

VPP3.xml

VPP2.xml