Kolofon

Spletno mesto Državnega zbora http://www.dz-rs.si

Glavni urednik:

Karmen Uglešić (Služba za odnose z javnostmi)

Oblikovanje in realizacija:

ZZI d.o.o.

Zaledne aplikacije v okolju Lotus Notes:

SRC d.o.o