Izjava o dostopnosti
Izjava o dostopnosti

 

Uvodno

Državni zbor se zavezuje omogočati vsem uporabnikom dostopnost za svoj spletni portal v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS št. 30/18) in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Enakovredna dostopnost uporabnikov do informacij je eden nujnih in temeljnih pogojev uresničevanja ustavno zagotovljene pravice javnosti do obveščenosti, ki omogoča sodelovanje v demokratičnih procesih in aktivno državljanstvo.

Stopnja skladnosti

Spletišče Državnega zbora je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Spletni portal Državnega zbora je v prenovi. Namen prenove je med drugim tudi posodobitev, nadgradnja in s tem boljša dostopnost spletišča uporabnikom, v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Nabor storitev za dostopnost

Spletno mesto vam omogoča:

- izbiro velikosti pisave (omogoča brskalnik),

- prikaz položaja, kje na spletišču se trenutno nahajamo (drobtinice),

- spletne vsebine o Državnem zboru v video obliki s slovenskim znakovnim jezikom, s podnapisi in zvokom (Pristojnosti in funkcije Državnega zbora, Sestava Državnega zbora, Državni zbor in druge institucije, Zakonodajni postopek),

- zvočni posnetek Ustave Republike Slovenije,

- navigacija po glavnem meniju je mogoča brez miške (s tipkovnico), z uporabo smernih tipk na tipkovnici:

  • premikanje po elementih (Tab),
  • premikanje nazaj po elementih (Shift + Tab),
  • klik označenega elementa (Enter),
  • premiki po strani navzdol (preslednica ali Page Down),
  • premiki po strani navzgor (Page Up),

- grafičnim elementom so dodani tekstovni oziroma besedilni opisi (v omejenem obsegu),

- prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (na primer: bralnike zaslona, Braillovo vrstico),

- ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem) – v omejenem obsegu,

- predvidljivo delovanje spletišča.

Državni zbor aktivno skrbi za različne vidike dostopnosti vsem ranljivim skupinam, tako v zgradbi Državnega zbora kot z vidika digitalne dostopnosti.

Več informacij na spletnem portalu Državnega zbora – Informacijsko središče > Dostopnost

Nedostopna vsebina na spletnem portalu

Dostopnost spletišča se redno spremlja, posodablja in nadgrajuje. Kljub temu pa nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

- nekateri dokumenti v PDF obliki zapisa,

- programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila), 

- različne kompleksne preglednice, slikovne sheme, legende, organigrami.

Dostopne alternative

Vse informacije, ki so dostopne na spletnih straneh lahko uporabniki dobijo na:

- telefonu: 01 478 94 00,

- elektronski pošti: gp@dz-rs.si,

- osebno na naslovu: Državni zbor, Šubičeva ulica 4, SI-1102 Ljubljana.

Mejniki razvoja spletnega mesta

december 1994: Državni zbor prvič na internetu,

maj 1995: sprejeti zakoni na internetu,

julij 1997: predstavitvene strani poslancev in delovnih teles na internetu,

december 1997: celostna prenova spletnih strani,

oktober 1998: zbirke zakonodajnega postopka na internetu,

september 1999: prenosi sej na internetu, prenova spletnih strani,

januar 2001: tehnična prenova spletnih strani,junij 2002: napovednik na internetu,

oktober 2005: celostna prenova spletnih strani,

april 2006: poročevalec – elektronsko glasilo,

junij 2006: predsednikova stran

januar 2007: celostna prenova neposrednih prenosov sej,

december 2007: postavitev spletnega mesta za potrebe predsedovanja Svetu EU

marec 2008: neposredni prenosi parlamentarnih vsebin v produkciji RTVSLO,

oktober 2011: tehnološka konsolidacija spletnega mesta (portalska tehnologija),

november 2012: uvedba aplikacije e-klop,

oktober 2013: sistem za objavo fotogalerij,

maj 2016: odprti podatki v obliki XML datotek,

december 2016: RSS odjemalec,

januar 2017: akreditacija novinarjev,

julij 2017: sistem za izdelavo spletnih obrazcev,

oktober 2018: sistem za datoteke s fiksnimi URL (publikacije),

marec 2021: samodejna prilagoditev spletnega portala različnim mobilnim napravam.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena septembra 2020 in posodobljena marca 2021.

Uporabljena je bila metoda iz prve alineje točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja

Povratne in kontaktne informacije

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informacijah ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive sprejemamo na elektronski naslov  soj@dz-rs.si.

Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.uiv@gov.si. 

Izvršilni organ za morebitne postopke:

Ministrstvo za javno upravo

Tržaška cesta 21

1000 Ljubljana

Telefon: 01 478 47 78