Sejne dvorane in prostori

Državni zbor uporablja številne prostore, tako za protokolarne namene, kot tudi za zasedanja in delovna srečanja.

Poslanke in poslanci v veliki dvorani Državnega zbora razpravljajo ter sprejemajo  zakone.

Velika dvorana, v kateri zaseda Državni zbor, je bila prenovljena leta 2000 (dela so potekala od 25. julija 2000 do 5. decembra 2000). Prenovo so zasnovale arhitektke Sonja Miculinić, Albina Kindlhofer in Darja Valič.

Barvne kombinacije in izbor materialov (tla so obložena s sivim tapisonom in sivim pohorskim granitom, strop in stene so bele, stenske obloge in poslanske klopi so iz češnjevega furnirja, medtem ko so poslanski sedeži in sedeži na balkonu iz sivega usnja) dajejo prostoru rafinirano eleganco, lahkotnost in ubranost. Stena za sedeži predsedstva Državnega zbora je iz hotaveljskega marmorja.

Velika dvorana je krožno zasnovana in meri 422 m². Krog, ki je v središču poudarjen s kamnitim tlakom, označuje središče zakonodajne oblasti, sedež najvišje demokratične inštitucije. Krožna zasnova je v skladu s slovenskim arhetipom v krog zbranih starešin ob kamniti mizi pod vaško lipo. Kamniti centralni krog se povezuje s simboliko knežjega kamna, ki se plete skozi vso slovensko zgodovino. Ustvarjanje kroga v prenovi sledi tudi ideji Jožeta Plečnika (1872-1957), ki je leta 1947 ustvaril zasnovo slovenskega parlamenta v obliki stožca s krožno osnovo (neuresničen projekt Katedrala svobode). Prenovo velike dvorane Državnega zbora, preddverja velike dvorane, preddverja balkona in stropa male dvorane je izvajalo podjetje Vegrad d. o. o., dobavo in montažo telekomunikacijske opreme pa je zagotovilo podjetje TSE d.o.o., Ljubljana. Stroški prenove so znašali: 388.263.845 SIT oz. 1.620.196,32 € (Vegrad d.o.o.), 122.566.772 SIT oz. 511.462,08 € (TSE d.o.o ). Skupaj torej 2.131.658,4 €.

Demokratični krog skupnosti poudarja prostor pogovora, dogovora, odločanja.

V dvorani se 150 sedežev krožno in v obliki amfiteatra spušča proti osrednjemu krogu in govorniškemu odru, ki je delno vrtljiv. Vsako poslansko mesto je opremljeno z mikrofonom, glasovalno napravo z identifikacijsko kartico, sistemom za prevajanje, električnim priključkom ter dostopom do računalniškega omrežja Državnega zbora. Sedeži so vrtljivi, premakljivi in nastavljivi po višini.

Sedeži, ki gledajo proti glavnemu vhodu v dvorano, so namenjeni predsedstvu Državnega zbora in Vladi. Mesto predsedujočega Državnemu zboru je opremljeno s centralno glasovalno napravo in zaslonom. Na marmorni steni za predsedstvom je bronasti relief slovenskega grba, delo akademskega kiparja Marka Pogačnika. Izdelan je bil ob osamosvojitvi Slovenije leta 1991.

Na stenah velike dvorane so trije prikazovalniki. Med sejo prikazujejo čas, ki ga imajo poslanci oziroma poslanske skupine ter Vlada na voljo za razpravo, prisotnost poslancev ob glasovanju in izide glasovanj, po potrebi pa tudi druge informacije.

 

 

V decembra 2019 prenovljeni mali dvorani zaseda Državni svet, namenjena pa je tudi javnim predstavitvam mnenj, seminarjem, posvetom, konferencam, izobraževanju in drugim dogodkom.

V pritličju parlamentarne stavbe na Šubičevi ulici je mala dvorana. Pred prenovo je imela dvorana 120 sedežev, danes jih ima 90 in lahko služi tudi kot rezervna dvorana za zasedanje Državnega zbora.

Tudi po prenovi se dvorana spušča proti predsedniški mizi, na obeh straneh dvorane ostajata balkona; eden je namenjen obiskovalcem in novinarjem, drugi prevajalcem. Značilnost male dvorane, opuščanje ostrih kotov, je ohranjena tudi po prenovi, prav tako so ohranjeni izvirni elementi dvorane: celotna lupina dvorane, v največji možni meri pa so s konservatorsko-restavratorskimi deli ohranjeni leseni deli dvorane – opaži in vrata iz jesena, okrasne letve in pokončne obloge s kanelurami ob oknih iz lesa hruške. Nove mize so obložene s hrastovim furnirjem, sedeži so iz bež usnja. V dvorani so nameščeni tudi nov konferenčno-glasovalni sistem, televizijske kamere in zasloni.

Prenovljena dvorana sledi trem motivom: klasju, zorenju žita in rešetu. Motiv “sita in rešeta” ponazarjajo okrogle odprtine v stropu dvorane, Državni svet, ki deluje kot korektiv, pa simbolično predstavlja kot presejalnico v Državnem zboru sprejetih zakonov.

 

Preddverje male dvorane

Preddverje male dvorane je namenjeno sprejemom, izjavam, razstavam in drugim dogodkom.

V preddverju so obnovljeni opaži iz jesena in vrata iz orehovega lesa, nov garderobni pult je iz hrasta, prenovljeni niši pa sta obloženi s sivo luženim furnirjem. Tla so novo obložena s sivo rožnatim hotaveljskim apnencem.

V stekleni vitrini ob garderobi je razstavljena zbirka vzorcev štirinajstih vrst slovenskega kamna, ki krasijo parlamentarno poslopje in prihajajo iz kamnolomov različnih slovenskih pokrajin. Vzorce kamnov je posebej za Državni zbor ob praznovanju 60. obletnice stavbe izklesal in ročno obdelal kamnosek Gabrijel Jeram iz Štorij pri Sežani, ki je še kot vajenec sodeloval pri gradnji skupščinske palače.

 

 

Sejni prostori so namenjeni zasedanjem delovnih teles, delovnim pogovorom in protokolarnim obiskom.

Delovna telesa in službe Državnega zbora za svoje delo uporabljajo tudi malo dvorano ter sejne sobe in salone v poslopju na Šubičevi ulici 4; veliki salon (soba 113) ter sejne sobe 110, 209, 212 in 217.


 

Mali salon (soba 112) je namenjen protokolarnim obiskom.


 

V salonu 117 v prvem nadstropju je bilo novinarsko središče, namenjeno novinarskim konferencam in izjavam za javnost, ki jih podajo predsednik in podpredsedniki Državnega zbora, predsedniki delovnih teles, predstavniki poslanskih skupin ob skupni izjavi in izjemoma predstavniki tistih poslanskih skupin, ki nimajo svojih prostorov za podajanje izjav.

Od začetka leta 2020, po izbruhu koronavirusa, se je novinarsko središče premestilo v preddverje male dvorane (Šubičeva 4).

V pritličju Tomšičeve ulice 5 sta velika in mala dvorana, od koder Televizija Slovenija neposredno prenaša seje delovnih teles.


 

Varnostno območje ("tiha soba") Državnega zbora se nahaja v kletnih prostorih Tomšičeve ulice 5 in je namenjeno zaprtim sejam ter obravnavi gradiv, ki so v skladu z Zakonom o tajnih podatkih označena s stopnjo tajnosti zaupno (Z), tajno (T) in strogo tajno (ST).

 

Že pred obiskom se lahko virtualno sprehodite po parlamentarnem poslopju. Virtualni sprehod je delo Boštjana Burgerja.

Balkon oziroma galerija nad veliko dvorano je namenjena predvsem javnosti, ob protokolarnih dogodkih pa tudi diplomatskemu zboru in vabljenim gostom. Na galeriji je 106 v temno sivo usnje oblečenih sedežev, ki so nameščeni v štiri vrste. Tu so štiri prevajalske kabine, ki lahko ob neposrednih prenosih sej Državnega zbora  služijo radijskim in televizijskim poročevalcem.

V preddverju galerije je osrednji prostor namenjen razstavi protokolarnih daril.

Preddverje balkona

 

Vitrina

Več:
Grabar, N. (2012): Arhitektura parlamenta po načrtih Vinka Glanza. (PDF 10 MB)

Že pred obiskom se lahko virtualno sprehodite po poslopju Državnega zbora.