Knjižnica in čitalnica

Specialna parlamentarna knjižnica zagotavlja ter posreduje poslancem in uslužbencem raznovrstne informacije, ki jih potrebujejo pri parlamentarnem delu.

Knjižnica poslankam, poslancem, vodstvu in uslužbencem Državnega zbora zagotavlja potrebne informacije za izvajanje zakonodajne, nadzorne in volilne funkcije. Javnosti dokumente in gradiva, povezane z delom Državnega zbora in Državnega sveta, posredujemo po elektronski pošti ali jih za pregled pripravimo v čitalnici. Ostalo knjižnično gradivo si je mogoče izposoditi po medknjižnični izposoji.

Knjižnica hrani posebno zbirko zapisov sej Državnega zbora in zakonodajnih organov preteklih obdobij.

Zakonodajo in pravno prakso Republike Slovenije, Evropske unije in držav članic, pomembnejše družbene in strokovne informacije, statistične podatke in podobne informacije DKO posreduje iz različnih virov, kot so uradni listi, institucije v Republiki Sloveniji, Evropski uniji in državah članicah, zlasti drugi parlamenti, podatkovne zbirke, portali, drugi elektronski viri in bibliografske zbirke.

Vprašanje o knjižničnih in čitalniških storitvah lahko naslovite na knjiznica@dz-rs.si.

Dostopnost številnih domačih in tujih knjig, revij, časnikov in časopisov je razvidna v elektronskem katalogu Cobiss.