Ustavni zakon o spremembi 50. člena Ustave Republike Slovenije
Kratica:    UZ50
Datum sprejema:    23.06.2004
Objava v UL RS:    69/2004, stran 8462, dne 24. 06. 2004
SOP:                      2004-01-3091


 

USTAVNI ZAKON
O SPREMEMBI 50. ČLENA USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (UZ50)


 

 
I


V Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91, 42/97, 66/2000 in 24/03) se prvi odstavek 50. člena spremeni tako, da se glasi:

"Državljani imajo pod pogoji, določenimi z zakonom, pravico do socialne varnosti, vključno s pravico do pokojnine."

 

II


Ta Ustavni zakon začne veljati z razglasitvijo v Državnem zboru Republike Slovenije.Številka: 001-02/04-20/1
Ljubljana, dne 15. junija 2004
 

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor