Ustavni zakon o spremembi 14. člena Ustave Republike Slovenije
Kratica:    UZ14
Datum sprejema:    23.06.2004
Objava v UL RS:    69/2004, stran 8461, dne 24. 06. 2004
SOP:                      2004-01-3087


USTAVNI ZAKON
O SPREMEMBI 14. ČLENA USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (UZ14)


 

 
I


V Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91, 42/97, 66/2000 in 24/03) se v prvem odstavku 14. člena za besedama "družbeni položaj" doda vejica in beseda "invalidnost".
 

II


Ta Ustavni zakon začne veljati z razglasitvijo v Državnem zboru Republike Slovenije.Številka: 001-02/04-19/1
Ljubljana, dne 15. junija 2004
 

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor