Vhodni portal

Glavni poudarek na pročelju parlamentarnega poslopja je namenjen portalu, ki se vzpenja do polovice prvega nadstropja, in s svojim zaključkom prevzame funkcijo balkona. Pred vhodno arhitekturo sta akademska kiparja Karel Putrih (1910-1959) in Zdenko Kalin (1911-1990) namestila svoje kiparske simbolne kompozicije.

Kiparski okras portala

Putrihov figuralni friz

Portal počiva na petih pilastrih, obloženih s pohorskim granitom. Zgornji del portala obvladuje Putrihova plastika. Na levi strani so upodobljene tri ženske figure, katerih dvignjene roke se prepletajo v obliko Triglava. Proti desni alegorično bogat plastičen friz predstavlja žensko postavo s knjigo v roki, ki se ljubeznivo sklanja k otroku, mater, ki se igra z otrokom, ter figure delavcev, ki opravljajo različne dejavnosti. 

V središču kompozicije stojita dve ženski postavi: ena z liktorskim svežnjem v rokah in druga s tehtnico – pravičnost in harmonija. Nato sledijo: žena s tkalskim čolničem, mož z zobatim kolesom ter alegorije sadjarstva, kmetijstva, gozdarstva, ladjedelništva in ribištva. Skupino sklenejo tri moške figure s podobno dvignjenimi rokami, kot tri ženske figure na levi strani. 

Vse te prispodobe pa niso nanizane togo druga ob drugi, marveč so med seboj povezane, tako da nam pričarajo košček resničnega življenja in nas hkrati opozarjajo na našo vseobsežno medsebojno povezanost. Vse figure na portalu so gole – v duhu starega klasičnega kiparskega jezika – vse so polne življenja in imajo za Putriha tako značilen možat in nekoliko hrapav videz.

Vhodni portal

Vhodni portal

 

Kalinovi pilastri

Kipar Zdenko Kalin je svojo plastiko namestil na pilastre. Vsebinsko jedro njegove kiparske razvrstitve nosi osrednji pilaster. Spodaj je prijel mož otroka za roke in ga uči hoditi: prispodoba razvoja Slovencev in njihove poti v prihodnost. Nad njim drži sedeča žena grozdje v naročju – sreča in blaginja prihajata v deželo. Zgoraj stoji ženska postava z golobom v rokah – da bomo zaživeli srečno življenje, je treba ohraniti mir; na vrhu stojita dva putta z vencem – slava in čast vsem tistim, ki se trudijo za lepše in polnejše življenje.

Levi in desni pilaster je kipar namenil lepim umetnostim, ki se ne morejo nemoteno razvijati, če niso za to izpolnjeni pogoji. Levo zgoraj stoji ženska z masko – gledališka umetnost, spodaj pa moški z geometrijskimi telesi v rokah – arhitektura. Desno zgoraj je upodobljena ženska v plesnem gibu – plesne umetnosti, spodaj pa stoječa moška figura s plastiko v rokah – kiparstvo. V likih otrok v vmesnih poljih so upodobljene otroške igre, in to je srečna spremljava resnega dela odraslih. Toda kiparjeva misel seže še dlje: na zunanjih pilastrih so upodobljene plastike mož in žena, pripravljenih na odpor; tu so tudi vdove in plašni otroci. Mir in blaginja nista nikoli podarjena, zato sta potrebni nenehna čuječnost in pripravljenost. 

 

Vhodni portal

Vhodni portal

Vhodni portal

 

NAJAVA OGLEDOV

Služba za odnose z javnostmi
soba 81/Š, telefon: 478 9788, e-naslov: obiski@dz-rs.si

Razstave si individualni obiskovalci lahko ogledajo brez predhodne najave, skupine pa morajo svoj prihod napovedati Službi za odnose z javnostmi.

Ogledi so mogoči ob delavnikih, v uradnem času od 9. do 15. ure, razen v času sprejemov in drugih organiziranih dogodkov v preddverju velike dvorane.

Ob vstopu je potrebno opraviti varnostni pregled.

Fotografiranje je mogoče.

Parkiranje pred Državnim zborom ni mogoče.

Dostopnost.

Že pred obiskom se lahko virtualno sprehodite po poslopju Državnega zbora.

Več:

Vovk, M. (2012): Likovna oprema palače Ljudske skupščine. (PDF 19,5 MB)

Figure so iz bronaste litine RG5 (Cu 85 %, Sn 5%, Pb 5 % in Zn 5 % - iz poročila Restavratorskega centra Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2004)

Preberite esej o portalu (PDF 4,6 MB)

(iz knjige Poslanke Državnega zbora: uradno in osebno od prvega do sedmega mandata (1992–2017) (PDF 12,5 MB))