O Državnem zboru   Generalna sekretarka
OS134
UršulaZore Tavčar
Osebni podatki:Rojena 11. 8. 1968 v Ljubljani.Potek izobraževanja: 1994 izpit iz državne uprave1993 univerzitetno diplomsko delo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani (smer mednarodni odnosi)1987 matura na Gimnaziji Poljane v Ljubljani1983 končala Osnovno šolo TrnovoDelovne izkušnje:2018- generalna sekretarka Državnega zbora (od 29. 8. 2018)2014-2018 generalna sekretarka Državnega zbora (od 25. 8. 2014 do 29. 8. 2018)2013–2014 vodja Oddelka Državnega zbora za pripravo in izvedbo sej Državnega zbora in delovnih teles2012–2014 članica uredniškega odbora spletnega portala Državnega zbora2009–2010 sodelavka pri twinning projektu Državnega zbora IPA 2007 »Legal Harmonisation« v Črni gori2006–2008 članica Projektne skupine v Državnem zboru za pripravo na predsedovanje Republike Slovenije Evropski uniji2004–2014 sekretarka Odbora Državnega zbora za zunanjo politiko2003–2004 vodja Oddelka Državnega zbora za mednarodno sodelovanje1993–2003 strokovna sodelavka v Oddelku Državnega zbora za mednarodne dejavnosti na področju mednarodnih odnosov in sekretarka stalnih delegacij Državnega zbora v mednarodnih organizacijah
Generalna sekretarka Državnega zbora
Pristojnosti