Spremljanje seje

OBVEŠČAMO VAS, DA SPREMLJANJE SEJ DO NADALJNJEGA NI MOGOČE

Zasedanjem Državnega zbora lahko z balkona velike dvorane prisostvuje vsakdo. Zainteresirani obiskovalci lahko prisostvujejo tudi sejam delovnih teles, ki so odprte za javnost. 

Ob prihodu v poslopje Državnega zbora se mora obiskovalec z veljavnim dokumentom registrirati na recepciji, opraviti varnostni pregled in spoštovati Notranji red. 

Število sedežev na balkonu velike dvorane Državnega zbora je omejeno (100 sedežev), zato lahko organizirane skupine spremljajo seje Državnega zbora po predhodnem dogovoru s Službo za odnose z javnostmi. Glede na sejno sobo, število vabljenih in interes javnosti so omejene tudi prostorske možnosti za spremljanje sej delovnih teles, zato je to mogoče le v skladu z navodili služb Državnega zbora. Več o spremljanju sej delovnih teles si lahko preberete v priročniku Sodelovanje zunanjih javnosti na sejah delovnih teles Državnega zbora.

Datume zasedanj Državnega zbora si oglejte v letnem programu dela Državnega zbora, datume zasedanj delovnih teles pa v koledarju. 

 

Zainteresirana javnost ima v okviru prostorskih možnosti pravico prisostvovati javnim sejam Državnega zbora in delovnih teles.

Služba za odnose z javnostmi
soba 81/Š, telefon: 478 9788, e-naslov: obiski@dz-rs.si

Najava spremljanja seje
Skupine morajo spremljanje seje predhodno najaviti.

Ob vstopu je potrebno opraviti varnostni pregled.

Obiskovalci morajo spoštovati Notranji red Državnega zbora.

Dogodki v Državnem zboru so praviloma javni in se lahko snemajo in/ali fotografirajo, posnetki obiskovalcev pa javno objavijo ter arhivirajo.

Pogovor z izbranim poslancem si skupine organizirajo same.

Informacije za invalide

Parkiranje pred Državnim zborom ni mogoče.

Že pred obiskom se lahko virtualno sprehodite po poslopju Državnega zbora.

Kako do nas?