Organizirani ogledi

OBVEŠČAMO VAS, DA OGLEDI PARLAMENTA DO NADALJNJEGA NISO MOGOČI

 

Organizirane skupine (do 37 oseb) lahko s predhodno prijavo s spletnim obrazcem obiščejo Državni zbor ob delavnikih, ob 9., 10. in 14. uri. Ogled Državnega zbora je brezplačen.

Obiskovalci v preddverju velike dvorane

Obvezna predhodna elektronska prijava vsebuje podatke o imenu skupine, oziroma inštitucije, ki prihaja na ogled, izbrani termin ogleda (leto, mesec, dan, ura), okvirno število obiskovalcev ter ime in gsm kontaktne osebe, ki skupino spremlja.

Na prejeto elektronsko prijavo bomo odgovorili čim bo mogoče in izbrani termin, če bo le mogoče, pisno potrdili.

Delo Državnega zbora ima prednost pred drugimi dogodki, torej tudi pred ogledi in obiski, zato lahko že rezerviran ogled, celo na dan obiska, odpovemo. Prednost za določen termin imajo prej prijavljene skupine.

Državni zbor praviloma sprejme istočasno, ob isti uri, največ dve organizirani skupini. Pregled prostih in zasedenih terminov za ogled poiščite na koledarju dela (dogodkov) Državnega zbora.

V času zasedanja Državnega zbora ni vodenih ogledov (oglejte si letni program dela Državnega zbora), mogoče je le spremljati sejo z balkona velike dvorane. Izjema so uradne delegacije.

V času parlamentarnih počitnic, poleti od 15. julija do 1. septembra, pozimi od 20. decembra do 10. januarja, ogledov Državnega zbora ni.

 

Obiskovalci na balkona velike dvorane

 

Do pet dni pred dogovorjenim ogledom je treba na uradnem dopisu organizatorja posredovati poimenski seznam (ime in priimek) vseh obiskovalcev.

Na seznamih otrok, starih do devet let, so ob imenih otrok potrebni podpisi staršev, da soglašajo z obiskom Državnega zbora.

Najavljene organizirane skupine so dolžne vsako spremembo sporočiti Službi za odnose z javnostmi.

Skupinam, ki vstopajo v poslopje Državnega zbora na osnovi vnaprej posredovanega seznama, se ni potrebno registrirati na recepciji Državnega zbora.

Vodja skupine je dolžan vnaprej poslani seznam obiskovalcev na uradnem dopisu inštitucije, ažuriran na dan prihoda natisniti, tik pred vstopom skozi rentgen vse udeležence, vključno s spremljevalci, s seznama odkljukati in morebitne manjkajoče osebe prečrtati. Ažuriran seznam vodja skupine podpiše in s tem jamči, da je seznam identičen skupini obiskovalcev, ki jo spremlja. Podpisan seznam po opravljenem varnostnem pregledu vodja skupine preda predstavniku Recepcije oziroma Enote za varovanje Državnega zbora.

Vsi obiskovalci Državnega zbora morajo ob vstopu opraviti varnostni (rentgenski) pregled; torbe in osebne predmete odložiti na trak, kovinske predmete odstraniti iz žepov in obleke, ter jih odložiti v plastično posodo.

Varnostni pregled fotoaparatov in kamer ne poškoduje ter ne škodi srčnim spodbujevalcem.

Vsak obiskovalec po opravljenem varnostnem pregledu prejme nalepko Obiskovalec, ki jo je dolžan v času obiska v Državnem zboru nositi na vidnem mestu. Prosto gibanje obiskovalcev ni dovoljeno.

Vodene oglede v slovenskem, angleškem, francoskem in srbohrvaškem jeziku opravljajo uslužbenci Državnega zbora. Ogledi trajajo od 30 do 60 minut, odvisno od dela Državnega zbora ter od interesa in časa obiskovalcev. V času ogleda vodiči obiskovalcem praviloma predstavijo zgodovinsko fresko Slavka Pengova v preddverju velike dvorane ter zgodovino poslopja Državnega zbora, veliko dvorano pa si obiskovalci ogledajo z balkona velike dvorane. Vodiči obiskovalcem na balkonu ali v preddverju balkona  predstavijo delovanje Državnega zbora.

Vsi obiskovalci morajo spoštovati Notranji red Državnega zbora.

Fotografiranje oz. snemanje v preddverju velike dvorane in z balkona velike dvorane je v času ogledov mogoče, v času zasedanj Državnega zbora pa je mogoče fotografiranje z balkona le v času petnajst minutnega fototemina ob pričetku seje.

 

Obiskovalci v preddverju balkona velike dvorane

 

V notranjih prostorih Državnega zbora kajenje ni dovoljeno. Prav tako in dovoljeno pred glavnim vhodom v poslopje Državnega zbora na Šubičevi ulici.

Za pogovor z izbranim poslancem se skupine dogovorijo same, Službo za odnose z javnostmi le obvestijo kdaj in kje se s poslancem srečajo. Z izbranim poslancem lahko stopijo v stik preko e-naslova, oz preko poslanske skupine (kontakt sekretar poslanske skupine). Poslanci lahko obiskovalce nagovorijo ob pričetku ogleda v preddverju velike dvorane ali ob zaključku ogleda na balkonu velike dvorane. Glede na dogovor s poslansko skupino, lahko pogovor s poslancem poteka tudi v drugih prostorih Državnega zbora.

Parkiranje pred Državnim zborom ni mogoče (primerno je parkirišče Tivoli), ustavljanje avtobusa pred poslopjem Državnega zbora, oziroma nasproti Državnega zbora na Šubičevi ulici pa je mogoče le za čas izstopanja in vstopanja v avtobus.


 

 

Služba za odnose z javnostmi organizira brezplačne oglede Državnega zbora in spremljanje sej Državnega zbora za vnaprej napovedane skupine obiskovalcev. Ogled lahko vključuje tudi pogovor z izbranim poslancem ali poslanko.

Služba za odnose z javnostmi
soba 81/Š, telefon: 478 9788, e-naslov: obiski@dz-rs.si

NAJAVA OGLEDA
Ogled je potrebno predhodno najaviti s spletnim obrazcem.

Delo Državnega zbora ima prednost pred drugimi dogodki.

Ob vstopu je potrebno opraviti varnostni pregled.

Obiskovalci morajo spoštovati Notranji red Državnega zbora.

Dogodki v Državnem zboru so praviloma javni in se lahko snemajo in/ali fotografirajo, posnetki obiskovalcev pa javno objavijo ter arhivirajo.

Obiskovalci lahko fotografirajo in snemajo, razen v času seje.

Pogovor z izbranim poslancem si skupine organizirajo same.

Dostopnost.

Parkiranje pred Državnim zborom ni mogoče.

Že pred obiskom se lahko virtualno sprehodite po poslopju Državnega zbora.

Kako do nas?