DZ - 30. obletnica razglasitve ustavnega amandmaja XCIX k Ustavi Republike Slovenije

30. obletnica razglasitve ustavnega amandmaja XCIX k Ustavi Republike Slovenije

Datum objave: 20.02.2021

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič se je na povabilo predsednika republike Boruta Pahorja, v soboto, 20. februarja 2021, v Predsedniški palači udeležil počastitve 30. obletnice razglasitve ustavnega amandmaja XCIX k Ustavi Republike Slovenije, s katerim je Slovenija izstopila iz pravnega reda tedanje jugoslovanske federacije.


Foto: Tamino Petelinšek/STA

20. februar 1991

Skupščina Republike Slovenije je 20. februarja 1991 sprejela amandma XCIX k Ustavi Republike Slovenije, ki je omogočil prenos pravic, prenesenih na organe Socialistične federativne Republike Jugoslavije, nazaj na Republiko Slovenijo, in razveljavil določbe, ki so urejale položaj Republike Slovenije v Socialistični federativni Republiki Jugoslaviji in iz tega položaja izhajajoča razmerja. S tem je Slovenija izstopila iz pravnega reda Socialistične federativne Republike Jugoslavije.

Amandma XCIX (PDF 111 KB)

Sprejela je Resolucijo o predlogu za sporazumno razdružitev Socialistične federativne Republike Jugoslavije, s katero je predlagala razdružitev na dve ali več suverenih in neodvisnih držav, ki bi jo republike izvedle postopno, sporazumno in v razumnem roku. Nove države bi si prizadevale za trajne in institucionalizirane oblike sodelovanja v korist svojih narodov oziroma državljanov. Z resolucijo je poudarila, da se bo Republika Slovenija oblikovala kot samostojna, suverena in neodvisna država; državne meje nove države bodo mednarodno priznane državne meje dotedanje Socialistične federativne Republike Jugoslavije z Republiko Avstrijo, Italijo in Madžarsko ter meja med Republiko Slovenijo in Hrvaško v okviru Jugoslavije. Z resolucijo je Skupščina Socialistične federativne Republike Jugoslavije obvestila, da začenja postopek za razdružitev dotedanje SFRJ na dve ali več samostojnih držav.