DZ - Razstava publikacij Državnega zbora

Razstava publikacij Državnega zbora

Datum objave: 06.10.2017

Razstava je na ogled do konca leta 2017.Razstava obsega izbor publikacij Državnega zbora (Sejni zapisi Državnega zbora, Parlamentarec, Poročevalec, Poslanske pisarne, zborniki itd.), publikacij drugih slovenskih avtorjev in  inštitucij, ki opisujejo nastanek in razvoj slovenskega parlamentarizma ter nekaterih izbranih starejših izvodov publikacij, ki jih hrani knjižnica Državnega zbora. Na razstavo smo postavili le nekaj izbranih primerov publikacij in gradiva lastne produkcije, ki jih hrani knjižnica.

Razstava v preddverju balkona velike dvorane Državnega zbora je na ogled do konca leta 2017.

 

Specialna Knjižnica Državnega zbora deluje znotraj Dokumentacijsko-knjižničnega oddelka, ki s svojo dejavnostjo podpira delovni in raziskovalni proces ter prispeva k razvoju in uresničevanju ciljev in programov dela matične organizacije. Predhodnica današnje knjižnice s čitalnico je na različnih lokacijah republiškega zakonodajnega telesa delovala že od konca štiridesetih let prejšnjega stoletja.

Storitve knjižnice so primarno namenjene notranjim uporabnikom (vodstvo Državnega zbora, poslanke in poslanci, strokovne službe Državnega zbora in ostali zaposleni). Knjižnica je zaprtega tipa, zato izposoja knjižnega gradiva z zunanjimi uporabniki poteka po medknjižnični izposoji.

Knjižnična zbirka obsega gradivo iz posameznih znanstvenih, strokovnih in problemsko orientiranih področjih, na katerih deluje Državni zbor (pravo, politologija, sociologija, ekonomija, Evropska unija …). V knjižnici hranimo tudi nekatere zbirke serijskih publikacij, med njimi posebno zbirko sejnih zapisov od Krajnskega deželnega zbora do Državnega zbora in posebno zbirko, ki zajema vse tiskane izdaje glasila Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije.

Knjižnica je pridružena članica sistema vzajemne katalogizacije COBISS.SI od konca leta 1999, s čimer je tudi javnosti omogočen vpogled v zbirko gradiva, ki ga hrani.