DZ - Razstava "Evropa in Evropejci 1950-2020"

Razstava "Evropa in Evropejci 1950-2020"

Datum objave: 07.05.2021

Državni zbor z odprtjem razstave obeležuje Dan Evrope.Državni zbor v sodelovanju z Arhivom Slovenije ob letošnjem Dnevu Evrope in skorajšnjemu prevzemu predsedovanja Svetu EU na ogled postavlja razstavo "Evropa in Evropejci 1950–2020", ki obeležuje 70. obletnico nastanka Schumanove deklaracije.

 

Odprtje razstave bo v petek, 7. maja 2021, ob 9.30, ko si jo bodo v spremstvu dr. Bojana Cvelfarja, direktorja Arhiva Slovenije, in sodelavke Arhiva mag. Natalije Glažar, ogledali predsednik Državnega zbora Igor Zorčič, evropski komisar Janez Lenarčič in mag. Marko Pogačnik, predsednik Odbora za zadeve EU.

Zaradi epidemioloških okoliščin bo razstava širši javnosti na ogled na spletni strani Državnega zbora od petka, 7. maja, do vključno 24. maja 2021.

Vljudno vabljeni k ogledu!

*************************************************

Razstava "Evropa in Evropejci 1950–2020"

Razstavo z naslovom "Evropa in Evropejci 1950–2020" je pripravil Zgodovinski arhiv Evropske unije v Firencah, ki deluje v sklopu tamkajšnjega Inštituta Evropske univerze. Z izjemo nekaterih izjav najpomembnejših tvorcev Evropske skupnosti je bila prevedena v več jezikov, med drugim tudi v slovenskega.

Razstava, ki vključuje zbrane dokumente, fotografije in zapise, je namenjena ozaveščanju javnosti o pomembnosti Schumanove deklaracije za evropsko povezovanje in spodbujanju k razmišljanju o njenem pomenu v današnji Evropi. Prvi del razstave je razdeljen na pet tematskih sklopov, katerih vodilo so ključna gesla Schumanove deklaracije – mir, solidarnost, združevanje, odprtost in sodelovanje. Drugi del pa omogoča stik s posamezniki, ki so bili vključeni v proces evropskega povezovanja ali so kako drugače povezani z njim. Predstavlja njihov vpogled na to, kaj pomeni biti Evropejec danes in kaj je to pomenilo v preteklosti.

Nenazadnje razstava opozarja tudi na pomen arhivskega gradiva in ustreznost njegovega hranjenja.

 

70. obletnica Schumanove deklaracije

Evropska unija je v letu 2020 obeležila 70. obletnico Schumanove deklaracije, ki pomeni prelomnico v zgodovini Evrope. Na predlog francoskega zunanjega ministra Roberta Schumana in industrialca Jeana Monneta je 9. maja 1950 v povojni Evropi nastal dokument, ki je predvidel sodelovanje francoske in nemške proizvodnje premoga in jekla. Schuman in Monnet sta pri snovanju tega dokumenta izhajala iz prepričanja, da lahko gospodarsko sodelovanje in snovanje skupnega trga pripomoreta k preporodu po vojni opustošene Evrope. Kmalu so zgledu Nemčije in Francije sledile tudi druge evropske države (Belgija, Luksemburg, Nizozemska, Italija). Leta 1951 je tako nastala Evropska skupnost za premog in jeklo (ESPJ), s katero so države članice prvič prenesle nekatere svoje suverene pravice na novo nadnacionalno institucijo. Tovrstno sodelovanje je postopoma preraslo prvotne gospodarske in tržne okvire. Povezalo je domala vse evropske države in se razširilo na številna druga področja kot so sociala, delo, okolje, človekove pravice, politika...

Po grozotah in bridki izkušnji dveh svetovnih vojn, ko sta bila Evropa in svet razdeljena ter zavita v črnino, je prav Schumanova deklaracija s procesom zbliževanja in medsebojnega sodelovanja evropskih držav, kot projekt miru, predstavljala svetlo pot in temelj, na katerem se je v naslednjih desetletjih oblikovala Evropska unija, ki danes šteje 27 držav članic.