DZ - 25 podatkov za 25 let Državnega zbora

25 podatkov za 25 let Državnega zbora

Datum objave: 06.10.2017

V tiskani obliki je brošura brezplačno na voljo obiskovalcem Državnega zbora, v elektronski obliki pa na spletnem portalu Državnega zbora.Brošura prikazuje statistične podatke o delu Državnega zbora v obdobju 1992–2017. Podatki iz dela sedmih mandatov Državnega zbora so predstavljeni  besedilno in grafično. V tiskani obliki je brošura na voljo obiskovalcem Državnega zbora, v elektronski obliki pa tule. (PDF 3,2 MB)

Brošura 25 PODATKOV ZA 25 LET DRŽAVNEGA ZBORA vsebuje naslednji nabor podatkov:
1. Mandati državnega zbora,
2. Predsedniki in generalni sekretarji Državnega zbora,
3. Poslanci Državnega zbora,
4. Poslanske skupine,
5. Število sej Državnega zbora,
6. Trajanje sej Državnega zbora v dnevih,
7. Trajanje sej Državnega zbora v urah,
8. Število točk dnevnega reda sej Državnega zbora,
9. Sprejeti zakoni, predlogi zakonov in ratifikacije,
10. Sprejeti zakoni po predlagateljih,
11. Sprejeti zakoni glede na vrsto zakonodajnega postopka,
12. Sprejeti drugi akti,
13. Predlagani in sprejeti amandmaji,
14. Kolegij predsednika Državnega zbora,
15. Poslanska vprašanja in pobude,
16. Predlogi na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi,
17. Interpelacije,
18. Parlamentarne preiskave,
19. Število dej delovnih teles,
20. Število točk na sejah delovnih teles,
21. Trajanje sej delovnih teles v urah,
22. Peticije,
23. Multilateralna mednarodna dejavnost Državnega zbora
24. Bilateralna mednarodna dejavnost Državnega zbora
25. Obiskovalci Državnega zbora

Brošura je bila pripravljena na podlagi poročil o delu Državnega zbora.

 

***

Državni zbor
Šubičeva 4, SI – 1102 Ljubljana
Služba za odnose z javnostmi

Podatke zbrali in uredili:
sodelavke in sodelavci Raziskovalnega oddelka

Fotografije na naslovnici:
arhiv Državnega zbora, Katja Bidovec,
Danijel Novakovič/STA, Borut Peršolja in Tone Stojko

Grafična obdelava in tisk:
Tiskarna Državnega zbora

Naklada: 500 izvodov