DZ - Peto zasedanje Parlamentarne skupščine Procesa sodelovanja v Jugovzhodni Evropi

Peto zasedanje Parlamentarne skupščine Procesa sodelovanja v Jugovzhodni Evropi

Datum objave: 13.04.2018

Zasedanje je potekalo v petek, 13. aprila in v soboto, 14. aprila 2018 v Ljubljani.V petek, 13. aprila, in v soboto, 14. aprila 2018, je Državni zbor gostil peto plenarno zasedanje Parlamentarne skupščine Procesa sodelovanja v Jugovzhodni Evropi (PS SEECP).

Plenarnega zasedanja, ki ga je vodil predsednik Državnega zbora in predsedujoči PS SEECP dr. Milan Brglez, se je udeležilo trinajst delegacij parlamentov PS SEECP, med vodji delegacij tudi predsednica Narodne skupščine Srbije Maja Gojković, predsednik Skupščine Republike Kosovo Kadri Veseli, predsednik Sobranja Republike Makedonije Talat Xhaferi, predsednik Predstavniškega doma Parlamentarne skupščine  Republike Bosne in Hercegovine Mladen Bosić, podpredsednik Hrvaškega sabora Željko Reiner in podpredsednik Velike narodne skupščine Republike Turčije Yaşar Tüzün, ter predstavniki mednarodnih in regionalnih organizacij Baltske skupščine, Baltske pomorske parlamentarne konference (BSPC), Parlamentarne skupščine sredozemskih držav (PAM), Parlamentarne skupščine za črnomorsko gospodarsko sodelovanje (PASBSEC), Sveta za regionalno sodelovanje (RCC). Zasedanja sta se udeležila predstavnika Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije državni sekretar Andrej Logar in koordinator predsedovanja Slovenije SEECP Damijan Sedar.

Program petega plenarnega zasedanja PS SEECP (PDF 346 KB)

***

V petek, 13. aprila 2018, so v Državnem zboru potekala zasedanja splošnih odborov PS SEECP - Splošnega odbora PS SEECP za gospodarstvo, infrastrukturo in energetiko, Splošnega odbora PS SEECP za pravosodje, notranje zadeve in varnostno sodelovanje in Splošnega odbora za socialni razvoj, izobraževanje, raziskave in znanost, ki jim je sledilo zasedanje Stalnega odbora PS SCEEP.
 

 

***

V soboto, 14. aprila 2018, je v hotelu Intercontinental Ljubljana potekalo peto plenarno zasedanje PS SEECP. V otvoritvenem nagovoru je predsedujoči zasedanju PS SEECP dr. Milan Brglez med drugim izpostavil, da 5. plenarno zasedanje Parlamentarne skupščine SEECP tokrat prvič poteka pod predsedovanjem Državnega zbora in da s pomenljivim motom slovenskega predsedovanja  »SEE4FUTURE« partnerjem v regiji sporočamo, da podpiramo in spodbujamo razprave ter se zavzemamo za vsevključujoče sodelovanje, ki je usmerjeno v prihodnost. "Prav zato", je še menil, "so vsebinske prioritete, za katere smo se odločili, usmerjene na področja širitve Evropske unije, varnosti, pozitivne perspektive mladih in digitalne preobrazbe družbe". Kot je še dejal, "širitvena politika Evropske unije zagotovo potrebuje dodaten zagon, njena dinamika pa mora biti podprta in zagotovljena v okviru individualnega pristopa, ki mora vzajemno temeljiti na izpolnjevanju pogojev na eni strani ter ustreznemu napredku kandidatk in potencialnih kandidatk na drugi." Dr. Brglez je povedal še, da je "Državni zbor zato med ključne cilje svojega predsedovanja postavil tudi napredek pri institucionalizaciji Parlamentarne skupščine" in izrazil prepričanje, da je "preboj na tem področju ne le potreben, ampak absolutno nujen za nadaljnji razvoj organizacije, katere ambicija je postati vodilna parlamentarna regionalna organizacija."

Preberite uvodni nagovor predsedujočega zasedanju PS SEECP dr. Milana Brgleza v celoti:

Govor Brglez uvodni (261 KB)

 

Predstavitev slovenskega predsedovanja SEECP je predstavil državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve Andrej Logar.

Osrednja tema pogovora predsednikov parlamentov in drugih vodij delegacij SEE4FUTURE: perspektiva PS SEECP v luči novih geopolitičnih odnosov v Evropi se je osredotočala na položaj in perspektivo regionalnih organizacij v Jugovzhodni Evropi (s poudarkom na PS SEECP) ter na evropsko perspektivo posameznih držav, sodelujočih v SEECP (zlasti tistih, ki še niso članice Evropske unije) v luči nedavnih dogodkov v Uniji (izstop Velike Britanije, Katalonija itd.).

Dr. Milan Brglez je v svoji razpravi med drugim poudaril, da se je v času, ko se Evropska unija sooča z najbolj perečimi izzivi, kot so Brexit, počasno oblikovanje jasne skupne migracijske politike, naraščajoča terorostična grožnja in porast ektremizma ter zaskrbljujoč odnos nekaterih držav do spoštovanja uveljavljenih temeljnih pravic in svoboščin ter postulatov vladavine prava, prav regionalno sodelovanje in z njim pomen spoštovanja medsebojnih zavez in razumevanja, dobrososedskih odnosv ter sodelovanja vseh partnerjev na enakovredni osnovi, pokazalo kot uspešna alternativa iskanju skupnih usklajenih odgovorov. "Zato", je dejal dr. Brglez, "bi želel posebej izpostaviti pomembnost in nujnost nadaljevanja aktivnosti regionalnih pobud v smislu podpore nečlanicam EU v reformnem procesu evrointegracije." Kot pomemben vidik povezovanja je dr. Brglez izpostavil tudi "možnosti in pomen učinkovitega upravljanja, koordinacije in sodelovanja z drugimi organizacijami in regionalnimi mehanizmi." Dejal je še, da  "to sodelovanje, pa naj bo čezmejno, regionalno ali medregionalno, namreč na eni strani vodi v večjo makroekonomsko stabilnost, pospešitev strukturnih reform in zagotavljanje ugodnega investicijskega okolja, hkrati pa na drugi tudi krepi združena prizadevanja v boju proti terorizmu, organiziranemu kriminalu in trgovini z ljudmi, neregularnim migracijam in korupciji. Večstopenjsko povezovanje in sodelovanje torej ne temelji ali rezultira zgolj na maksimizaciji skupnih gospodarskih koristi, temveč tudi na deljenju in vzpostavljanju skupnih vrednot," je povedal in dodal, da verjame, "da je naš skupni interes in cilj predvsem razvoj in napredek celotne jugovzhodne Evrope, naših  gospodarstev, predvsem pa blaginja naših ljudi. Učinkovit mehanizem za uresničevanje skupnih zavez in pričakovanj lahko predstavljajo prav regionalne organizacije." Ob koncu svojega prispevka je izrazil prepričanje, da "imamo le mi, parlamentarci, možnost, da vzpostavimo in oblikujemo Parlamentarno skupščino SEECP kot gonilno silo napredka in razvoja v naši regiji."

Preberite govor dr. Milana Brgleza v celoti:

Govor Brglez perspektiva (227 KB)

V nadaljevanju zasedanja je predsedujoči Stalnemu odboru PS SEECP Branko Zorman podal poročilo o sodelovanju delegacije PS SEECP na zasedanju Baltske skupščine in Baltskega sveta v Talinu (Estonija) ter o sodelovanju delegacije PS SEECP na zasedanju PABSEC v Kijevu (Ukrajina). Zorman je povedal, da so udeleženci Baltske skupščine opozorili na rusko razkazovanje moči in pomen delovanja zveze Nato v regiji za varnost evropskih in baltskih držav ter poudarili potrebo po povečanju sredstev za nadgradnjo obrambnih sistemov. V Kijevu pa so udeleženci izpostavili globalno gospodarsko krizo in njene posledice za države članice PABSEC ter potrebo po okrepitvi prizadevanj za ohranjanje stabilnosti in demokracije v regiji. Predsednik Stalnega odbora Zorman je poudaril velik pomen regionalnega sodelovanja in soodgovornost parlamentarcev za krepitev regionalne stabilnosti ob spodbujanju političnega, gospodarskega in varnostnega sodelovanja.

Poročilo predsedujočega Stalnemu odboru PS SEECP Branka Zormana:

Govor Zorman (197 KB)

Sledile so predstavitve poročil in sprejem resolucij, ki so jih pripravili trije splošni odbori, ter program naslednjega enoletnega predsedovanja. Sodelujoči so se v razpravi dotaknili tudi vprašanja sedeža stalnega sekretariata PS SEECP, o čemer pa dogovor ostaja še nadalje odprt, zato je na podlagi poteka razprave predsedujoči PS SEECP dr. Milan Brglez napovedal oblikovanje svoje posebne izjave. Ob zaključku je bila s konsenzom sprejeta tudi sklepna deklaracija PS SEECP.

Sklepna deklaracija PS SEECP (PDF 227 KB)

Sklepna deklaracija PS SEECP v angleškem jeziku (PDF 265 KB)

 

***

Sprejeti dokumenti

Resolution Social (PDF 334 KB)

Report Social (PDF 972 KB)

Resolution Justice (PDF 425 KB)

Report Justice (PDF 240 KB)

Resolution Economy (PDF 333 KB)

Report Economy (PDF 314 KB)

***

Ob robu zasedanja se je predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez na ločenih bilateralnih srečanjih sestal s predsednico Narodne skupščine Srbije Majo Gojković in predsednikom Skupščine Republike Kosovo Kadrijem Veselijem ter podpredsednikom Hrvaškega sabora Željkom Reinerjem. Srečanja so bila zaprta za javnost.

 

***

S 1. julijem 2017 je Slovenija pričela enoletno predsedovanje Procesu sodelovanja v Jugovzhodni Evropi (SEECP), ki ga je 30. junija v Dubrovniku prevzela od Hrvaške. SEECP je regionalni proces, vzpostavljen leta 1996 v Sofiji, z namenom krepitve regionalnega sodelovanja in zaupanja, dobrih sosedskih odnosov, stabilnosti in varnosti, gospodarskih odnosov ter sodelovanja v človekovi dimenziji, pravosodju, boju proti organiziranemu kriminalu in boju proti terorizmu. Regionalni proces je tudi forum diplomatskega in političnega dialoga sodelujočih držav Jugovzhodne Evrope, ki ga koordinira vsakokratna predsedujoča država.

Več o predsedovanju Republike Slovenije SEECP.