DZ - Ob 25. obletnici Državnega zbora jutranje srečanje z diplomatskim zborom

Ob 25. obletnici Državnega zbora jutranje srečanje z diplomatskim zborom

Datum objave: 11.10.2017

Srečanje je potekalo ob 8.30 v preddverju velike dvorane Državnega zbora.Danes je v Državnem zboru v okviru obeležitev 25. obletnice Državnega zbora potekalo neformalno jutranje srečanje poslank in poslancev z diplomatskim zborom. V priložnostnem nagovoru je predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez med drugim izpostavil, da današnji slavnostni dogodek sovpada z aktualno razpravo, ki poteka tako v Državnem zboru kot tudi širše v Evropski uniji. Ob tem je izrazil svoje trdno prepričanje, da bo na koncu vedno in povsod prevladalo edino smiselno stališče, to je, da je pravno državo in vladavino prava treba spoštovati na vseh ravneh: nacionalni, evropski in mednarodni ter da je to temeljno izhodišče tudi slovenske ustave in ustavne ureditve. Temu in pa načelom, ki veljajo v mednarodni skupnosti, nameravamo slediti tudi v naslednjih petindvajsetih in še več letih, je zaključil, in se veleposlanicam in veleposlanikom - skupaj s povabilom na naslednje dogodke - zahvalil za počastitev z obiskom.