DZ - Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič sprejel predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič sprejel predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Datum objave: 06.05.2021Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je v četrtek, 6. maja 2021, sprejel predsednika Vrhovnega sodišča RS mag. Damijana Florjančiča.

Ob tej priložnosti je predsednik Vrhovnega sodišča predsedniku Državnega zbora predal Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto 2020 in hkrati izrazil tudi željo, da bi matični odbor Državnega zbora, tj. Odbor za pravosodje, o ugotovitvah in priporočilih predstavljenih v letnem poročilu razpravljal še v prvem polletju letošnjega leta.
 
V predstavitvi letnega poročila predsedniku Državnega zbora je mag. Damijan Florjančič izpostavil vpliv epidemije covid-19 na delo sodišč, ki se je po njegovih besedah odrazil predvsem v upadu števila rešenih zadev na sodiščih v primerjavi s preteklimi leti. Kljub temu predsednik Vrhovnega sodišča ocenjuje, da je bilo delo sodišč glede na razmere, ki so zahtevale velike prilagoditve v načinu dela, učinkovito in uspešno. Ob tem je izrazil še prepričanje, da bi na uspešnost dela sodišč lahko pozitivno vplivala tudi sprememba nekaterih zakonov, med katerimi je navedel spremembo Zakona o sodiščih in Zakona o sodniški službi. 

Ob koncu pogovora pa sta se, tako predsednik Državnega zbora Igor Zorčič kot predsednik Vrhovnega sodišča mag. Damijan Florjančič strinjala, da pa je epidemija kljub vsemu prinesla tudi določen napredek, ki se kaže predvsem v tehnološki prilagoditvi delovanja institucij. Ob tem sta med drugim izpostavila uvedbo videokonferenc, ki bodo, kot je dodal Zorčič, pod določenimi pogoji in v določenih primerih lahko uporabne tudi v prihodnje.