DZ - Predsednik Državnega zbora nagovoril člane Društva 90 na slavnostni akademiji ob 25. obletnici plebiscita

Predsednik Državnega zbora nagovoril člane Društva 90 na slavnostni akademiji ob 25. obletnici plebiscita

Datum objave: 03.12.2015

Slavnostna akademija Društva poslancev 90 je bila ob 17. uri v veliki dvorani Državnega zbora.V četrtek, 3. decembra 2015, je bila ob 17. uri v veliki dvorani Državnega zbora slavnostna akademija, ki sta jo ob 25. obletnici plebiscita o samostojnosti Slovenije organizirala Državni zbor in Društvo poslancev 90.

Za kulturni program je skrbel Parlament Dixie Band.

Udeležence akademije je uvodoma nagovoril predsednik Društva poslancev 90 dr. Mitja Slavinec, slavnostni govornik pa je bil predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez. Predsednik Državnega zbora je med drugim dejal:

"Naša država je po mednarodnem priznanju hitro napredovala – ne samo v ekonomskem, ampak tudi v politično-pravnem smislu. Predvsem pa je postajala vse pomembnejši akter v mednarodni skupnosti. Tako je v letu 1998 predsedovala Varnostnemu svetu OZN, v letu 2005 Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi, leta 2008 Svetu Evropske unije in leta 2009 Svetu Evrope. A ti zunanjepolitični projekti, ki so gotovo bili smeli, niso mogli zakriti naših notranjepolitičnih težav, kjer je vse pogosteje prihajalo do velikih in nepotrebnih razprtij med pozicijami in opozicijami, predvsem pa do pomanjkanja sodelovanja med političnimi strankami. Sredi 90-ih let se je tako že videlo umanjkanje notranjepolitične enotnosti, ko gre za nacionalne projekte, predvsem pa, ko gre za državne teme, kjer ne bi smelo biti ne pozicije ne opozicije, ampak moramo vsi delovati skupaj in aktivno. Duh enotnosti, strpnosti in pripravljenosti za sodelovanje, ki je vladal leta 1990, je tako ob vsakodnevnih političnih dejavnostih počasi izpuhtel, namesto strinjanja je prevladovalo nestrinjanje, namesto združevanja ločevanje. Kljub temu smo pregovorno sprti Slovenci uspeli skupaj narediti vse, da smo postali člani Evropske unije in Zveze NATO, nato pa je enotnost – kot bi država zapadla v brezciljnost – izginila, izpuhtela."

Preberite govor v celoti.

Zbrane člane Društva 90 sta nagovorila nekdanja predsednika zborov Skupščine Republike Sloveniije; predsednik Zbora občin Ivo Bizjak in predsednik Družbenopolitičnega zbora dr. Ludvik Toplak.

Vabljena govorca na akademiji sta bila tudi prvi predsednik Državnega sveta dr. Ivan Kristan in član upravnega odbora Društva 90 Ivo Hvalica.

Program slavnostne akademije (PDF 26 KB).