DZ - Ukrepi Državnega zbora v zvezi s preprečevanjem koronavirusa

Ukrepi Državnega zbora v zvezi s preprečevanjem koronavirusa

Datum objave: 11.09.2020

Državni zbor je zaradi zmanjševanja tveganja za širjenje okužb pri državljanih in zaposlenih v Državnem zboru spremenil način poslovanja z državljani. Od 13. 3. 2020 do preklica je državljanom onemogočeno vlaganje pošte neposredno v Državnem zboru. Pri nujni komunikaciji z nami predlagamo, da uporabite telefon 01 478 94 00, navadno pošto (Državni zbor, Šubičeva ulica 4, SI-1102 Ljubljana) ali elektronsko pošto (gp@dz-rs.si).Predsednik Državnega zbora je upoštevaje razvoj dogodkov v zvezi z novim koronavirusum, v petek, 6. marca 2020, sklical delovni posvet z vodji poslanskih skupin, na podlagi katerega je bilo med drugim izdano priporočilo, da se ogledi in obiski Državnega zbora in nenujni dogodki prestavijo za nedoločen čas ter da se na sejah Državnega zbora in delovnih teles zmanjša število sodelujočih na najnujnejše.

Na podlagi posveta z vodji poslanskih skupin o delu v Državnem zboru v prihodnje glede na epidemiološke razmere, ki je bil 10. septembra 2020, pa je dodatno opozoril na že podana priporočila, pri čemer je še posebej izpostavil obveznost uporabe zaščitnih mask, razkuževanja rok ter vzdrževanja primerne medsebojne razdalje, kjer je to mogoče. Spremljanje sej Državnega zbora in delovnih teles, ki so odprte za javnost, pa je za zunanjo nevabljeno javnost do nadaljnjega možno le preko prenosov na tretjem programu TV Slovenija https://parlamentarni.rtvslo.si/ (v živo) in spletnem portalu MMC https://4d.rtvslo.si/zivo/tvmmc.

V Državnem zboru tudi sicer redno spremljamo aktualne informacije pristojnih institucij glede novega koronavirusa in smo skladno z njihovimi priporočili sprejeli že vrsto preventivnih ukrepov. Priporočila z vsemi nujnimi informacijami, tako higienskimi ukrepi kot postopki glede ukrepanja, če zbolimo s simptomi COVID-19, nujnimi telefonskimi številkami za informacije o virusu in podobno, smo objavili na intranetu, razdelili letake, brošure, obesili plakate. Omejili smo notranje sestanke, službene poti v tujino in izdali priporočila glede odpovedi zasebnih potovanj v tujino. Do nadaljnjega je za zunanje obiskovalce zaprt dostop do osebnega pregledovanja parlamentarnega dokumentarnega gradiva v čitalnici Državnega zbora. Medknjižnična izposoja poteka normalno. Urejena je možnost dela na domu za zaposlene. 

Dodatno smo povečali frekvenco čiščenja izpostavljenih površin (tudi glasovalnih naprav, mikrofonov, dodatno čiščenje kljuk,  …), poskrbeli za redno zračenje skupnih prostorov (sejne sobe, saloni, hodniki …), zaposlene prosimo, da skrbijo za redno zračenje svojih pisarn. V toaletnih prostorih so nameščena navodila za umivanje rok, ob vstopu v poslopje in tudi v več drugih prostorih so nameščena razkužila za roke. Opozarjamo na preventivno delovanje ter na pomembnost samozaščitnega in odgovornega ravnanja vsakega posameznika.

***

Državni zbor je zaradi zmanjševanja tveganja za širjenje okužb pri državljanih in zaposlenih v Državnem zboru spremenil način poslovanja z državljani. Od 13. 3. 2020 do preklica je državljanom onemogočeno vlaganje pošte neposredno v Državnem zboru. Pri nujni komunikaciji z nami predlagamo, da uporabite telefon 01 478 94 00, navadno pošto (Državni zbor, Šubičeva ulica 4, SI-1102 Ljubljana) ali elektronsko pošto (gp@dz-rs.si).