DZ - Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič sprejel predstavnike Mladinskega parlamenta Alpske konvencije

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič sprejel predstavnike Mladinskega parlamenta Alpske konvencije

Datum objave: 13.05.2021Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je v četrtek, 13. maja 2021, sprejel dijake in mentorici iz II. gimnazije Maribor ter Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, ki so se marca udeležili srečanja Mladinskega parlamenta Alpske konvencije (YPAC). 

Mladinski parlament Alpske konvencije vključuje deset srednjih šol iz sedmih alpskih držav, Avstrije, Francije, Italije, Lihtenštajna, Nemčije, Slovenije in Švice, ki na letnem zasedanju, vsakič pri drugem gostitelju, obravnavajo aktualno problematiko v alpskem prostoru. Srečanje, ki je letos potekalo preko video povezave, je organizirala ekipa iz švicarske gimnazije Kantonsschule Trogen. 

Osrednja tema tokratnega zasedanja so bile otrokove pravice. Dijaki so bili razdeljeni v štiri komiteje, v okviru katerih so poglobljeno razpravljali na teme: 1. osebni razvoj in izobraževanje, 2. zdravstveni sistem, 3. svoboda izražanja in participacija ter 4. enakost, integriranost in migracije.

Ob koncu so sprejeli osem sklepov, ki so jih danes predsedniku Državnega zbora predali in mu jih podrobneje tudi predstavili. Tako so izpostavili predlog o znižanju praga volilne pravice na 16 let, s čimer bi se po njihovih besedah lahko povečalo zanimanje za politiko med mladimi, predlagali so večji delež ur v šolskem učnem programu, ki bi bil namenjen izobraževanju mladih o parlamentarni demokraciji in seznanitvi mladih s temelji različnih religij, spregovorili so o dvigu ravni ozaveščenosti in sprejetosti LGBTQ+ skupnosti, o večji informiranosti učencev in učiteljev o težavah v duševnem zdravju, predstavili pa so tudi predlog o večji vključenosti otrok s posebnimi potrebami v družabno življenje.  

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je izrazil zadovoljstvo, da so se mladi organizirali v aktivnosti, ki je podobna delu poslank in poslancev v Državnem zboru in ob tem dodal, da tudi v parlamentu posvečamo veliko pozornosti promociji parlamentarizma pri mladih. Izpostavil je dva projekta, s katerima želimo šolarje vključiti v proces demokratičnega odločanja, in sicer »Aktivno državljanstvo« ter projekt virtualna »Šolska ura s predsednikom parlamenta«. 

Z mladimi se je predsednik Državnega zbora Igor Zorčič strinjal, da je aktivno udeležbo mladih v procesih družbenega odločanja vsekakor dobro spodbujati, mladim pa hkrati omogočiti tudi več priložnosti, da bodo slišani. Ob koncu je še dejal, da  bo sprejete sklepe Mladinskega parlamenta Alpske konvencije posredoval tudi pristojnim delovnim telesom Državnega zbora v seznanitev.