DZ - Poslanica predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča ob državnem prazniku, dnevu upora proti okupatorju

Poslanica predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča ob državnem prazniku, dnevu upora proti okupatorju

Datum objave: 27.04.2021POSLANICA PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA IGORJA ZORČIČA OB DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJU

27. april 2021

 

Spoštovane državljanke, spoštovani državljani, drage Slovenke in Slovenci,

dan upora proti okupatorju je priložnost za obujanje spominov na zgodovinsko pomembne odločitve in dejanja predstavnikov našega naroda, ki so v težkih, prelomnih časih zbrali pogum in modrost za enoten upor proti grozečemu terorju, nacizmu in fašizmu, ki sta prinašala smrt in razdejanje, načrtovala razkosanje našega ozemlja, nas, Slovence, pa obsodila na izbris iz narodnostnega zemljevida Evrope z razselitvijo, ponemčenjem in poitalijančenjem.

Ob današnjem prazniku se spominjamo poguma in odločnosti, ki sta ključno zaznamovala našo novejšo zgodovino. Spominjamo se vseh Slovenk in Slovencev, herojev, ki so se v partizanskih enotah ali kot podporniki borili in žrtvovali svoja življenja za svobodo. Pred 80 leti je bila v Ljubljani, v hiši književnika Josipa Vidmarja, pod okriljem slovenskih politikov in kulturnikov različnih političnih in svetovnih nazorov ustanovljena Protiimperialistična fronta, kasneje preimenovana v Osvobodilno fronto slovenskega naroda. To dejanje je za seboj pustilo močna zgodovinska sporočila. Najprej o tem, kako pomembna je bila enotnost predstavnikov različnih politik in družbenih skupin ob soočanju z bližajočo se fašistično pošastjo. In drugo, da je za tovrstne odločilne premike potrebna izjemna hrabrost, saj smo se uprli veliko močnejšemu sovražniku, pred katerim je trepetal ves svet. S temi odločitvami in dejanji smo se Slovenci nedvomno postavili na pravo stran zgodovine, med tiste države in narode, ki so prepoznali vso monstruoznost fašistične ideologije in njenih načrtov o urejanju sveta, utemeljenih na rasizmu, ksenofobiji, antisemitizmu ter uničevanju vsega drugačnega.

Zgodovina, tudi naša, slovenska, je polna izjemnih zgodb, ki nam sporočajo, kako pomembne so prave odločitve ob pravem času. To se je nenazadnje v polni meri izkazalo tudi pred 30 leti, ko smo si Slovenke in Slovenci odločno in samozavestno utirali pot k lastni državnosti, kljub vsem nevarnostim in tveganjem, ki so jih prinesle takratne naše odločitve. Tudi zaradi tega smo lahko Slovenci še toliko bolj ponosni na svoje pravilne ocene, pravočasne odločitve in osvobodilna dejanja.

Toda velika in prelomna zgodovinska dogajanja, kakršna sta bila druga svetovna vojna in osvobodilni boj proti okupatorju na naših tleh, na žalost, nimajo samo pozitivnih plati. Hitra, nepredvidljiva in dramatična vojna dogajanja so izzvala, žal, tudi prenekatere odločitve in izbire, s katerimi se je tudi del naših rojakov znašel na strani, ki je bila obsojena na poraz. A le zavedanje o lastni zgodovini, njenih dobrih in slabih plateh, je lahko temelj prijazne in spoštljive družbe ter prihodnosti, ki vseh nas, posebej pa mlajših generacij, ne bo obremenjevala z delitvami.

Pri tem pa nikakor ne smemo pozabiti dejstva, da sta bila slovensko partizansko gibanje in Osvobodilna fronta sestavni del tistih progresivnih svetovnih sil, ki so porazile fašizem, in evropskim narodom, s katerimi si danes Slovenci delimo skupno usodo, zagotovile temelje svobodne in demokratične evropske skupnosti.

Danes se slovenski državljani soočamo z drugačnimi izzivi in drugimi nevarnostmi. Okoliščine, ki jih do zdaj nismo poznali, spreminjajo naš način življenja, in od nas vsak dan zahtevajo presojanje o tem, kaj je prav in kaj ni. Kaj je dobro za posameznika in družbo.  Do katere meje lahko začasno omejimo temeljne človekove pravice, kadar je ogroženo zdravje in življenja ljudi. Za pravilnost odločitev je pomembno zavedanje, da moramo pri upravljanju države zasledovati cilje in politike, ki stavijo na dolgoročno stabilnost in blaginjo državljanov, ščitijo naše temeljne pravice in svoboščine ter krepijo ugled naše Slovenije v mednarodni skupnosti – ne glede na to, kako zahtevne in zapletene so okoliščine, v katerih trenutno živimo.

Današnji praznik, dan upora proti okupatorju, je vnovična priložnost, da se skupaj ponovno spomnimo na našo trajno in brezpogojno zavezanost temeljnim vrednotam sodobne evropske demokratične družbe, za katero smo se Slovenci odločno in enotno opredelili.