DZ - Slavnostna akademija Državnega zbora in Društva poslancev 90 ob 25. obletnici Državnega zbora

Slavnostna akademija Državnega zbora in Društva poslancev 90 ob 25. obletnici Državnega zbora

Datum objave: 04.12.2017

Slavnostna akademija je bila ob 17. uri v veliki dvorani Državnega zbora.Državni zbor in Društvo poslancev 90 sta v veliki dvorani Državnega zbora pripravila slavnostno akademijo ob 25. obletnici Državnega zbora.

Zbrane sta uvodoma nagovorila predsednik Društva poslancev 90 dr. Mitja Slavinec in predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez. Govorci na slavnostni akademiji so bili tudi poslanci in poslanka prvega sklica Državnega zbora Rudi Moge, Nada Skuk, Sašo Lap in Ivo Hvalica.

Pred začetkom akademije so se poslanci poklonili z minuto molka preminulim kolegom, med njimi tudi nekaterim velikanom slovenske osamosvojitve.

Za kulturni program je tradicionalno poskrbel Parlament Dixie band.

***

Predsednik Društva poslancev 90 dr. Mitja Slavinec je uvodoma predstavil delovanje društva in poudaril, da se Društvo od samega začetka zavzema za demokratične vrednote. Kot je povedal, Društvo 90 vrednote neguje, na različne načine, med drugim tudi z vsakoletno slavnostno akademijo, ki je posvečena dogodkom, ki so bili ključni za slovensko državo. Dr. Slavinec je izrazil prepričanje, da so poslanci prvega sklica Državnega zbora, današnji govorci, v svojem mandatu gotovo imeli velika pričakovanja, v kolikšni meri so le ta izpolnjena, bodo povedali sami, ko bodo predstavili svoje izkušnje. Menil je, da je 25 let za utečene demokracije zelo kratko obdobje, za človeško življenje pa kar dolgo, zato je tem bolj pomembno, kako živimo in za kaj se zavzemamo. Pred 25. leti je bil čas entuziazma, tudi enotnosti, zavzemali pa smo se tudi za vitko administacijo in izpostavljali pomen individualne odgovornosti, je dejal in obenem poudaril, da je prevzemanje lastne odgovornosti velika stvar, ki se ji večina izogiba. Zato tem bolj cenimo odgovornost, ki so jo znali prevzeti naši odločevalci pred 25. leti in se jim na tem mestu zahvaljujem, je povedal. Dr. Slavinec je ob koncu izpostavil moč odločanja in ugled, katerega se premalo zavedajo poslanci, saj Državni zbor ni le zakonodajno telo, temveč tudi simbol demokracije in slovenske države.

Predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez je med drugim dejal: "Nekateri od vas ste bili takrat zraven, ko je naša mlada država vzpostavljala demokratične inštitucije, drugi ste bili poslanci v prvem sklicu, tretji v naslednjih sklicih. Mnogi celo v več sklicih. A ne glede na to, kdaj in koliko časa ste opravljali to odgovorno funkcijo, moram poudariti, da sem vam hvaležen za vaš doprinos k nastanku in razvoju demokracije v Sloveniji, predvsem pa sem hvaležen, da ste tudi danes podpora razvoju demokracije pri nas – vsak na svoj način.

Naj ob tem poudarim, da je 25-letnica Državnega zbora zagotovo pomembna obletnica, predvsem pa je čas, ko se moramo ozreti nazaj in pogledati naprej. Je torej čas za »inventuro«, za pregled, kaj smo in česa nismo storili, kaj bi morali storiti, kaj bomo morali narediti, predvsem pa, kako bomo vsi skupaj pripomogli k večji veljavi in večjemu ugledu tako politike kot Državnega zbora. Slednje je predvsem odgovornost  nas, aktualnih poslank in poslancev, a hkrati je to tudi naloga za vse vas, članice in člane Društva poslancev 90. Kajti to društvo ni samo društvo, ampak je z vidika demokracije, državljanskih vrednot in promocije svobode, enakosti, solidarnosti, pravne države ter vrednost sobivanja in medsebojnega spoštovanja izjemno pomembno. Vsi vi imate namreč parlamentarno izkušnjo. Kot taki lahko v svojem krogu spodbujate razprave in (o)vrednotenje tega, kar se je dogajalo v našem Državnem zboru, kar se dogaja in kar se bo dogajalo. Na vseh nas je torej, da skrbimo za dvig politične kulture, predvsem pa, da skrbimo za večjo vključenost državljank in državljanov v politični proces. Ta je trenutno v izredno šibki poziciji tudi zato, ker v 25 letih naših državljank in državljanov, kot vse kaže, nismo uspeli prepričati, da so volitve velika odgovornost."

Preberite govor v celoti.

***

Rudi Moge je med drugim dejal: "Velika enotnost ljudi ob osamosvajanju in po njem je zagotovo pripomogla, da se v DZ nismo lotili lustracije. Državljani v majhni državi so bili potrebni, da so se lahko izvedli številni zahtevni projekti in da se zaradi prepirov ob lustraciji ne bi ponavljale napake iz preteklosti, ko je brat moril brata. Tako pa smo bili priča, da so v dani situaciji tudi desničarji podprli na volitvah za predsednika države člana CK-ZKS. Danes so na obeh polih političnega prostora nekateri člani političnih strank bivši komunisti in to dejstvo moti le še peščico ljudi. Prav je, da se je DZ prenehal ozirati v preteklost in na strpnejši način išče rešitve za kvalitetno življenje državljanov. Preroška vizija Franceta Prešerna v Zdravljici. ki govori o tem, da bo prepir s sveta pregnan, nam mora biti vodilo tudi v našem delu. Ko smo opravili z začetnimi težavami in izpolnili plebiscitni program pa so poskušali podrediti poslance močni finančni lobiji in strankarska oligarhija. Naj navedem nekaj primerov, ko smo bili neuspešni."

Preberite govor v celoti.