DZ - Razpis roka za zbiranje podpisov volivcev k pobudi za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah

Razpis roka za zbiranje podpisov volivcev k pobudi za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah

Datum objave: 19.04.2021

V torek, 6. 4. 2021, je bila v Državni zbor vložena pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah. Za pobudo je razpisan rok zbiranja podpisov volivk in volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma, in sicer je bil prvi dan torek,  20. 4. 2021, in zadnji dan je v ponedeljek, 24. 5. 2021. Razpis roka za zbiranje podpisov volivcev (Pobudnik Gibanje Zdrava družba)

Pobudnik Gibanje Zdrava družba, Društvo za kakovost zdravja, zanj mag. Gregor Kos, je v torek, 6. 4. 2021, v Državni zbor vložil obvestilo o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (EPA 1634 – VIII), ki ga je Državni zbor sprejel na seji 30. 3. 2021 (Pobuda + obrazec, PDF 55 KB, PDF 36 KB).

V postopku obravnave navedene pobude je bilo ugotovljeno, da ta izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je bil na podlagi prvega odstavka 16.a člena v zvezi s tretjim odstavkom 12.a člena (ZRLI) razpisan rok za zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah.

Kot prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma je določen torek, 20. 4. 2021. Zadnji, petintrideseti dan za zbiranje podpisov je ponedeljek, 24. 5. 2021.

Zahteva za razpis referenduma je objavljena pod oznako 883, z geslom VODE NE DAMO


***

Zahtevo za razpis referenduma lahko vloži najmanj štirideset tisoč volivk in volivcev, in sicer najpozneje v sedmih dneh po preteku roka za zbiranje podpisov (tretji odstavek 12.a člena ZRLI). ZRLI v 22. členu določa, da Državni zbor razpiše referendum z odlokom v sedmih dneh po vložitvi popolne zahteve za razpis referenduma. Akt, s katerim se razpiše referendum, določa vrsto referenduma, akt, o katerem se odloča na referendumu, besedilo vprašanja, ki se daje na referendum, dan razpisa referenduma in dan glasovanja na referendumu (prvi odstavek 30. člena ZRLI).

Državni zbor referendum razpiše na zahtevo najmanj štirideset tisoč volivk in volivcev (12. člen ZRLI), ne glede na siceršnjega pobudnika postopka. Zakon v členu 16.c ZRLI izrecno določa tudi vprašanje, o katerem se odloča na referendumu, volivke in volivci pa lahko svojo podporo oddajo k eni ali obema pobudama za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah.

Glede na dva istovrstna postopka o istem predlogu zakona bo Državni zbor, ob upoštevanju izpolnjevanja zakonskih pogojev, referendum v skladu z 22. členom ZRLI razpisal na prvovloženo zahtevo za razpis referenduma, postopek v zvezi s preostalo pobudo pa štel za zaključenega.