DZ - Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je zagnal projekt »Šolska ura s predsednikom parlamenta« 

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je zagnal projekt »Šolska ura s predsednikom parlamenta« 

Datum objave: 05.05.2021

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je zagnal projekt virtualna »Šolska ura s predsednikom parlamenta«, ki je namenjen seznanjanju osnovnošolcev s parlamentarizmom in spodbujanju njihove aktivne udeležbe v procesih družbenega odločanja.Pri izvedbi današnje prve šolske ure je sodelovala Zveza prijateljev mladine Krško in osem šol iz Občine Brežice. Predsednik Zorčič je otrokom med drugim predstavil delovanje Državnega zbora Republike Slovenije, najvišje predstavniške in zakonodajne institucije v državi. V osrednjem delu druženja je predsednik z učenci tretje triade razpravljal na temo »Glas otrok v politiki«, v kateri so iskali možnosti za njihovo vključevanje v procese odločanja tako na ravni šole in lokalnega okolja kot na nacionalni ravni. Razpravljali so tudi o znižanju starostne meje za pridobitev volilne pravice na 16 let in o tem, kako mladi vidijo prihodnost Slovenije.  

»Projekt smo zasnovali z zavedanjem, da je za nadaljnji razvoj demokratičnih procesov odločanja in legitimnost politike v Sloveniji pomembno zgodnje seznanjanje otrok in mladostnikov s parlamentarizmom ter njihovo vključevanje v procese odločanja«, je ob prvem druženju z osnovnošolci dejal predsednik Državnega zbora Igor Zorčič in jih pozval: »Če želite, da se nekatere vaše ideje uresničijo, včasih ni druge poti, kot da se udejstvujete. Začnete lahko že v svoji razredni skupnosti in lokalnem okolju. Ko odrastete, pa se morda odločite tudi za to, da kandidirate v občinski svet ali celo v nacionalni parlament«.  

Predsednik je odgovoril tudi na vrsto zanimivih in aktualnih vprašanj osnovnošolcev, iz katerih je bilo moč zaznati, tako Zorčič, da otroke in mladostnike politika in soodločanje precej zanimata, vendar se počutijo izključene in neupoštevane in počasi obupujejo nad neodzivnostjo politike. V tej luči je po oceni Zorčiča tudi razumeti zaskrbljujoči trend naraščajoče volilne abstinence med mladimi. »Trudili se bomo, da s »Šolsko uro s predsednikom parlamenta« in tudi z drugimi projekti Državnega zbora, kot je Aktivno državljanstvo, ta trend obrnemo«. 

Projekt »Šolska ura s predsednikom parlamenta« je zastavljen nacionalno. Predvideva vzpostavitev spletne platforme za prijavljanje šol oziroma razredov na »šolsko uro«. Načrtovano je tudi, da »Šolska ura s predsednikom parlamenta« postane redna komunikacijska praksa predsednika Državnega zbora s šolarji po vsej državi.