DZ - Zasedanje Stalnega odbora PS SEECP v Državnem zboru

Zasedanje Stalnega odbora PS SEECP v Državnem zboru

Datum objave: 16.12.2017

Zasedanje Stalnega odbora PS SEECP je potekalo v Državnem zboru od 9. do 13. ure.


Foto: Anže Malovrh/STA/Arhiv Državnega zbora

V soboto, 16. decembra 2017, je v Državnem zboru potekalo zasedanje Stalnega odbora Parlamentarne skupščine SEECP (PS SEECP). Zasedanje je bilo zaprto za javnost.

S 1. julijem 2017 je Slovenija pričela enoletno predsedovanje Procesu sodelovanja v Jugovzhodni Evropi (SEECP), ki ga je 30. junija v Dubrovniku prevzela od Hrvaške. SEECP je regionalni proces, vzpostavljen leta 1996 v Sofiji, z namenom krepitve regionalnega sodelovanja in zaupanja, dobrih sosedskih odnosov, stabilnosti in varnosti, gospodarskih odnosov ter sodelovanja v človekovi dimenziji, pravosodju, boju proti organiziranemu kriminalu in boju proti terorizmu. Regionalni proces je tudi forum diplomatskega in političnega dialoga sodelujočih držav Jugovzhodne Evrope, ki ga koordinira vsakokratna predsedujoča država.

Slovenija je postala članica SEECP leta 2010 in s tem tudi članica Parlamentarne skupščine navedenega procesa. Državni zbor daje Parlamentarni skupščini SEECP velik pomen, saj gre za organizacijo, katere ambicija je postati vodilna parlamentarna organizacija v regiji in ki predstavlja najprimernejšo platformo za soočanje z zahtevnimi izzivi jugovzhodne Evrope. Več o predsedovanju SEECP na spletni strani Državnega zbora in na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve.

***

Zasedanje odbora je vodil poslanec Državnega zbora in član Stalnega odbora PS SEECP Branko Zorman. Uvodoma je udeležence zasedanja nagovoril predsednik Državnega zbora in vodja delegacije Državnega zbora v Parlamentarni skupščini SEECP dr. Milan Brglez. Med drugim je dejal:

"Z ambiciozno željo postati vodilna parlamentarna organizacija v regiji, nudi SEECP priložnost za soočanje pogledov in idej posameznih držav regije, hkrati pa tudi za oblikovanje njihove skupne volje. Državni zbor Republike Slovenije daje Parlamentarni skupščini SEECP velik pomen, saj menimo, da predstavlja najprimernejšo platformo za soočanje z zahtevnimi izzivi jugovzhodne Evrope. Mnogi izmed teh izzivov so namreč skupni nam vsem in se z njimi posamezne države zato le stežka soočajo. Prav zaradi tega je bistvenega pomena temeljito medsebojno razumevanje in konstruktivno sodelovanje, ki lahko edino prispeva k naslavljanju izzivov v dani situaciji regionalne soodvisnosti.  

Pomen vključenosti ter usmerjenosti k napredku jugovzhodne Evrope sporoča tudi moto slovenskega predsedovanja, SEE4FUTURE – South Eastern Europe for Future. V tem okviru so poglavitne teme predvsem širitev Evropske unije na zahodnobalkansko regijo, ki je tudi sicer med prioritetami slovenske zunanje politike, krepitev varnosti, omogočanje možnosti za mlade in digitalna preobrazba družbe."

Preberite govor v celoti.

***

Politični direktor/generalni direktor za skupno zunanjo in varnostno politiko pri Ministrstvu za zunanje zadeve Matej Marn je predstavil prioritete slovenskega predsedovanja SEECP in naštel prednostna področja slovenskega predsedovanja, ki so nadaljevanje podpore politiki širitve Evropske unije – povezana Evropa, varnost – varna Evropa, pozitivna perspektiva mladih – mlada Evropa in digitalna preobrazba družbe – digitalna Evropa.

Obseg in ključne projekte Regionalnega sveta za sodelovanje (RCC) je predstavil namestnik generalnega sekretarja RCC Gazmed Turdiu, udeleženci zasedanja pa so se dogovorili o vzpostavitvi sodelovanja med PS SEECP in RCC in sicer, da PS SEECP vabi strokovnjake RCC, kadar se ji za vsebinsko posvetovanje o vprašanjih s strokovnega področja RCC zdi to potrebno. Udeleženci  so razpravljali tudi o nadaljnem razvoju in prihodnosti PS SEECP ter se pri tem osredotočili predvsem na delo PS SEECP, ki še nima stalnega sekretariata, saj doslej soglasje glede sedeža sekretariata še ni bilo doseženo. Obenem so se udeleženci kratko seznanili s prioritetemi bolgarskega predsedovanja Evropsku uniji, ki bo potekalo v prvi polovici prihodnjega leta.

***

V petek, 15. decembra, je udeležence zasedanja Stalnega odbora PS SEECP sprejel v mestni hiši tudi župan Mestne občine Ljubljana Zoran Jankovič.