DZ - Slavnostna seja Državnega zbora ob dnevu državnosti

Slavnostna seja Državnega zbora ob dnevu državnosti

Datum objave: 24.06.2016

Slavnostna seja se je začela ob 19.30 v veliki dvorani Državnega zbora. Slavnostni govorec je bil predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez.


TV prenos

V petek, 24. junija 2016, je ob 19.30 v veliki dvorani Državnega zbora potekala slavnostna seja ob dnevu državnosti. Slavnostni govornik je bil predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez. Med drugim je dejal:

"Trenutek, ko »rojak prost bo vsak«, smo dosegli v prelomnem letu 1991, ključni pogoji zanj oziroma za našo državnost pa so se pripravljali že vse od konca leta 1989. Pot do naše samostojnosti so tlakovali premnogi pomembni dogodki, dejanja in aktivnosti, od delovanja novih družbenih gibanj do Nove revije in Mladine, procesa proti četverici, podpisa Majniške deklaracije, pa nastanka novih slovenskih političnih strank ter volitev slovenskega člana predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije. Prav tako izjemnega pomena je bilo sprejetje številnih amandmajev k ustavi, najprej socialistične in potem zgolj republike Slovenije, ki so zagotovili nujno potrebno podlago za kasnejši osamosvojitveni proces in poskrbeli za ne le legitimni, temveč tudi legalni temelj, na katerem smo postavili samostojno državo. Pomemben korak so bile tudi prve svobodne, demokratične in večstrankarske volitve leta 1990, s katerimi se je politični prostor odprl tudi prej utišanim in neslišanim glasovom, idejam in prepričanjem. Lahko bi rekli, da so te volitve v ljudeh s koalicijsko zmago Demosa zbudile nov zanos in novo upanje za prihodnost. Istega leta je bil nenazadnje izveden tudi plebiscit, ki je ob podpori več kot 88 odstotkov vseh volilnih upravičenk in upravičencev le še utrdil naše zahteve za nadaljevanje naše poti k samostojni in neodvisni državi. Prišlo je tudi do poskusa razorožitve Teritorialne obrambe in ustanovitve Manevrske strukture narodne zaščite. A vse navedeno, spoštovani visoki gostje, nikakor niso vsi dogodki in dejanja, s katerimi bi lahko popolnoma odrazili duh takratnega dogajanja, vzdušja, hotenj in odločenosti, ampak le nekaj izmed njih, s čimer pa ostalim nikakor ne odvzemam ali želim odvzeti teže njihovega pomena."

Preberite govor v celoti.

Govor v slovenskem, italijanskem, madžarskem in angleškem jeziku  (PDF 682 KB)

***

Na slavnostno sejo so bili vabljeni poslanci Državnega zbora, predstavniki Državnega sveta, drugi predstavniki Republike Slovenije, predstavniki drugih držav in drugi visoki predstavniki političnega, družbenega in verskega življenja.

Na slavnostni seji so sodelovali zastavonoše veteranskih in domoljubnih organizacij. V okviru kulturnega programa so nastopili otroci in mladostniki, predstavniki slovenske skupnosti iz vseh sosednjih držav: Mladinski zbor JAMzi iz Kulturnega društva ICS ZMAJ v Celovcu, član in članica Društva porabske mladine, slovenski otroci iz Splita in učenci Glasbene matice ter Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel.

 


POTEK SLAVNOSTNE SEJE

ob 19.30
prihod zastavonoš veteranskih in domoljubnih organizacij

***
prihod pihalnega orkestra Kulturnega društva Ivan Kaučič Ljutomer in izvedba skladb Pozdravljena Slovenija in Prleška

***
himna Republike Slovenije
(v skupni izvedbi vseh skupin otrok in mladostnikov iz vseh sosednjih držav)

***
predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez začne slavnostno sejo
(s predsedniškega mesta)

***
slavnostni govor predsednika Državnega zbora dr. Milana Brgleza
(izza govornice)

***
praporščak pozdravi predsednika Državnega zbora,
odhod zastavonoš iz dvorane

***
kulturni program
(v izvedbi otrok in mladostnikov, predstavnikov slovenske skupnosti iz vseh sosednjih držav):
•    Avstrija: Skladba Venček treh dolin v izvedbi Mladinskega zbora JAMzi Kulturnega društva ICS ZMAJ v Celovcu.
Skladbo je iz treh ljudskih pesmi (To ja nəščir kann vi v rožanskem narečju, Miedvad sə je tresu v ziljskem narečju in V Plibərci, v jormaci v podjunskem narečju) sestavil in priredil pevovodja Eduard Oraže.
•    Hrvaška: igrani prizor Če dedek ne zna pripovedovati pravljic v izvedbi dveh slovenskih otrok iz Splita (avtor Gianni Rodari, prevedla Evelina Umek)
•    Italija: Mili kraj v izvedbi učencev Glasbene matice in Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel (besedilo Andrej Praprotnik, glasba Patrick Quaggiato; za visoke glasove, flavto, violino in čelo)
•    Madžarska: recitacija in na harmoniki zaigrani dve porabski ljudski pesmici v izvedbi člana in članice Društva porabske mladine (Micika v püngradi, Pesem o Porabju, Kauli stola)

****
ob cca. 20.25 uri
predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez sklene slavnostno sejo,

sledi sprejem v preddverju velike dvorane Državnega zbora.

***
FOTOTERMINI

Na slavnostni seji bo fototermin v dvorani potekal ves čas seje. Z balkona snemanje in fotografiranje ne bo mogoče. Prosimo, da med izvajanjem himne ne fotografirate oziroma ne snemate in se ne premikate po dvorani.

Vhod v dvorano za fotoreporterje in snemalce bo skozi desna vrata pet minut pred začetkom seje. V dvorani in v preddverju velike dvorane bo označen prostor za fotografiranje in snemanje. Prosimo, da označene omejitve upoštevate in sledite napotkom uslužbencev Državnega zbora.

Po koncu seje bosta v preddverju velike dvorane dva fototermina:

Fototermin 1 (preddverje velike dvorane, po koncu seje):

Predsednik Državnega zbora

dr. Milan Brglez

Predsednik Republike Slovenije

Borut Pahor

Predsednik Vlade RS

dr. Miro Cerar

Fototermin 2 (preddverje velike dvorane, po koncu seje):

Predsednik Državnega sveta

Mitja Bervar

Predsednik Državnega zbora

dr. Milan Brglez

Predsednik Republike Slovenije

Borut Pahor

Predsednik Vlade RS

dr. Miro Cerar

Predsednik Vrhovnega sodišča

Branko Masleša

VSTOP

Vstop v zgradbo Državnega zbora bo omogočen vsem akreditiranim predstavnikom medijev, možna bo tudi začasna akreditacija. Predstavnike medijev, ki boste poročali s slavnostne seje, prosimo, da ste oblečeni dogodku primerno.

Opremo, ki je pri svojem delu ne boste neposredno uporabljali, prosimo odložite v novinarski sobi (pritličje, soba 83) ali v prostorih Službe za odnose z javnostmi (pritličje, soba 81). V preddverju velike dvorane oblačil in opreme ni dovoljeno odlagati. Prosimo, da upoštevate navodila pooblaščenih uslužbencev Državnega zbora.

SPREMLJANJE SEJE

Slavnostno sejo bo v celoti na svojem tretjem programu prenašala Televizija Slovenija.

Novinarji boste slavnostno sejo lahko spremljali v novinarski sobi prek neposrednega televizijskega prenosa in v radijski sobi. Mesta za novinarje na balkonu niso predvidena. Vstop v dvorano je dovoljen samo fotoreporterjem in snemalcem. Novinarji v dvorano ne smejo vstopati.

BREZŽIČNO OMREŽJE

V novinarski in radijski sobi deluje brezžično omrežje Državnega zbora. Geslo za dostop dobite na recepciji Državnega zbora.

GRADIVA

Govor predsednika Državnega zbora dr. Milana Brgleza bo pred začetkom slavnostne seje medijem posredovan po elektronski pošti. Govor bo preveden v italijanski, madžarski in angleški jezik. Govor bo na voljo tudi v Službi za odnose z javnostmi in objavljen na spletnem portalu Državnega zbora, kjer bodo dostopne tudi fotografije s slavnostne seje.