DZ - Predsednik Državnega zbora je sprejel zagovornika načela enakosti Miho Lobnika

Predsednik Državnega zbora je sprejel zagovornika načela enakosti Miho Lobnika

Datum objave: 05.05.2021

Sprejem se je začel ob 14. uri v preddverju velike dvorane Državnega zbora.Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je danes, 5. maja 2021, v Državnem zboru sprejel zagovornika načela enakosti Miho Lobnika, ki je predsedniku Zorčiču ob tej priložnosti tudi predal redno letno poročilo.

Zagovornik načela enakosti Lobnik je izrazil zadovoljstvo, da lahko najprej predstavi lansko poročilo prav v Državnem zboru. Poročilo je obsežno; vanj so vključeni statistični podatki in predstavljen širok razpon delovanja organa v letu 2020. Povzetki obravnavanih primerov so pregledno predstavljeni po osebnih okoliščinah, ki so jih prijavitelji diskriminacije zatrjevali kot razlog za diskriminacijo, po oblikah diskriminacije, po družbenih področjih in po ministrstvih. Kot družbeno področje, na katerem se diskriminacija zgodi najpogosteje, je v raziskavi navedeno področje zaposlovanja in dela. V letu 2020 je tudi na delo Zagovornika načela enakosti pomembno vplivala epidemija. Zaradi stisk prebivalcev je zagovornik načela enakosti opravil veliko več svetovanj in prejel tudi občutno več predlogov za oceno diskriminatornosti predpisov. Ob predstavitvi poročila je zagovornik izpostavil tudi njegovi lani vloženi ustavni presoji, ki se tičeta enakopravnosti parov istega spola in "prisilnega upokojevanja".

Predsednik Zorčič se je ob koncu srečanja zagovorniku načela enakosti zahvalil za predstavitev poročila in dosedanje uspešno delo, oba sogovornika pa sta se zavzela tudi za neformalne oblike ozaveščanja javnosti, še posebej otrok, glede spoštovanja različnosti.  Priložnost za to vidita tudi v prireditvah kot je Otroški bazar in v projektu Državnega zbora z naslovom Aktivno državljanstvo.