DZ - 30. obletnica Manevrske strukture narodne zaščite

30. obletnica Manevrske strukture narodne zaščite

Datum objave: 17.05.2020

17. maja mineva 30 let od začetka nastajanja Manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ), ki je pomembno prispevala k zavarovanju osamosvojitvenih procesov Slovenije. Pomembno vlogo v ključnih trenutkih osamosvajanja pa so kot pripadniki Manevrske strukture narodne zaščite in Narodne zaščite v skupščini RS imeli tudi nekateri sodelavci in sodelavke Državnega zbora oz. takratne Skupščine. V sklop tridesete obletnice dogodkov, ki jih letos obeležujemo in so odločilno vplivali na uresničevanje samostojnosti in neodvisnosti Slovenije ter razvoj parlamentarne demokracije, sodi tudi obletnica oblikovanja Manevrske strukture narodne zaščite.

Manevrska struktura narodne zaščite je začela nastajati 17. maja 1990 kot odgovor na zahtevo Jugoslovanske ljudske armade o premestitvi orožja Teritorialne obrambe iz lastnih skladišč v skladišča pod nadzorom JLA. Tako so preprečili popolno razorožitev takratne Teritorialne obrambe in vzpostavili obrambne sile novo nastajajoče države Slovenije. 

Oblikovanje je sprva potekalo v tajnosti. Uradna odločba o oblikovanju je bila izdana v začetku septembra 1990, zakonsko podlago pa je Manevrska struktura dobila  konec septembra 1990, ko je tedanja slovenska skupščina sprejela dopolnilo k ustavi, s katerim je Slovenija dobila popolno oblast nad vodenjem lastnih oboroženih sil. Oktobra 1990 je Manevrska struktura prešla pod okrilje Teritorialne obrambe, ki se je pozneje preimenovala v Slovensko vojsko.

Šlo je za usklajeno in enotno sodelovanje takratnih vojakov in policistov s ciljem, da zavarujejo Slovenijo pred kakršnim koli oboroženim napadom in ji omogočijo nadaljnje uresničevanje zastavljenih osamosvojitvenih korakov. 

Kot pripadniki Manevrske strukture narodne zaščite in Narodne zaščite v Skupščini RS so imeli pomembno vlogo v ključnih trenutkih osamosvajanja tudi nekateri sodelavke in sodelavci Državnega zbora oziroma takratne Skupščine. S svojim pogumom in odločnostjo so prispevali k  ubranitvi procesa osamosvajanja in varovanju hiše demokracije – tedanjega skupščinskega poslopja, njenih delegatov, delegatk ter vseh zaposlenih. 

Cenimo njihova dejanja in smo na njih izredno ponosni!