DZ - Predsednik in generalna sekretarka Državnega zbora sprejela nekdanje predsednike in generalne sekretarje Državnega zbora

Predsednik in generalna sekretarka Državnega zbora sprejela nekdanje predsednike in generalne sekretarje Državnega zbora

Datum objave: 9. 10. 2017

Sprejem je bil ob 13. uri v Vili Podrožnik v Ljubljani.Predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez in generalna sekretarka Državnega zbora Uršula Zore Tavčar sta v sklopu obeležitev 25. obletnice prvega oblikovanja Državnega zbora v ponedeljek, 9. oktobra 2017, ob 13. uri v Vili Podrožnik v Ljubljani sprejela nekdanje predsednike Državnega zbora in generalne sekretarje Državnega zbora.

Odkar je bil leta 1992 konstituiran prvi Državni zbor, je njegovo delo v sedmih mandatih doslej vodilo deset predsednikov: mag. Herman Rigelnik, Jožef Školč, Janez Podobnik, Borut Pahor, Franc (Feri) Horvat, France Cukjati, dr. Pavel Gantar, Ljubo Germič, dr. Gregor Virant in Janko Veber.

Letošnjega srečanja se niso mogli udeležiti mag. Herman Rigelnik, Janez Podobnik, Borut Pahor, Franc (Feri) Horvat, France Cukjati, dr. Gregor Virant in Janko Veber.

 

V petindvajsetih letih so Državni zbor vodili:

Mandat

Predsedniki

Generalni sekretarji

I.

(1992–1996)

mag. Herman Rigelnik

(od 23. decembra 1992 do 14. septembra 1994)

Jožef Školč
(od 16. septembra 1994 do 28. novembra 1996)

Jožica Velišček
Sekretarka Državnega zbora

Bogdan Biščak
Generalni sekretar

II.

(1996–2000)

Janez Podobnik
(od 3. decembra 1996
do 27. oktobra 2000)

Jožica Velišček

III.

(2000–2004)

Borut Pahor
(od 10. novembra 2000
do 9. julija 2004)

Franc (Feri) Horvat
(od 12. julija 2004
do 22. oktobra 2004)

Jožica Velišček

IV.

(2004–2008)

France Cukjati
(od 22. oktobra 2004
do 15. oktobra 2008)

mag. Lovro Lončar

V.

(2008–2011)

dr. Pavel Gantar
(od 15. oktobra 2008
do 2. septembra 2011)

Ljubo Germič
(od 2. septembra 2011
do 21. decembra 2011)

Mojca Prelesnik

VI.

(2011–2014)

dr. Gregor Virant
(od 21. decembra 2011
do 28. januarja 2013)

Janko Veber
(od 27. februarja 2013
do 1. avgusta 2014)

Mojca Prelesnik