DZ - Prvomajska poslanica predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča (video)

Prvomajska poslanica predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča (video)

Datum objave: 01.05.2021Prvomajska poslanica predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča (video nagovor)

Delo je pravica, ne privilegij 

Spoštovane državljanke in državljani, drage delavke in delavci!

Danes je 1. maj, praznik dela in delavskih pravic. Praznik, ko se spominjamo gibanja in bojev industrijskih delavcev s konca 19. stoletja za višje mezde in krajši delovni čas - pravic, ki so temelj današnje pravne zaščite delavcev. 

Več kot sto let kasneje ni vprašanje pravic delavcev nič manj aktualno. Nasprotno. Globalizacija, gospodarski in družbeni napredek, globalno segrevanje, naravne nesreče, gospodarske krize,  v zadnjem letu pa tudi epidemija COVID nepovratno spreminjajo koncept dela in zaposlovanja.

Epidemija je najbrž bolj kot karkoli drugega doslej v 30-letni zgodovini naše Slovenije pri nas spodbudila zavedanje o pomenu dela. O tem, kako pomembno je delo za zadovoljevanje osnovnih človekovih potreb,  za blaginjo in vsesplošni napredek družbe ter osmišljanje življenja vsakega od nas. 

V obdobju zaustavitve družbe smo spoznali, da omejitev svobode dela povzroča posledice onkraj posameznikovih ekonomskih težav, ki jih država bolj ali manj uspešno blaži s posameznimi ukrepi.
 
Epidemija nas je tudi posedla za računalnike, nas privajala na oddaljeno delo, oddaljeno izobraževanje, spletne nakupe in podobno. Ta nova,  praktična znanja in uporabne izkušnje sodobne tehnologije nam zato odpirajo nove možnosti ekonomskega in družbenega okrevanja v obdobju po epidemiji.

Pred nami je edinstvena priložnost, da skupaj ustvarimo trajnostna in digitalizirana delovna mesta, po meri ljudi in okolja in hkrati z visoko dodano vrednostjo. Prednosti digitalizacije in avtomatizacije ne gre iskati zgolj v večji konkurenčnosti, temveč tudi v nadomeščanju delovno intenzivnih in nevarnih, pogosto slabo plačanih del. 

A digitalno gospodarstvo ne sme odpirati poti podrejanju človeškega dela. Osem urni delovnik, ki se ga ob 1. maju spominjamo kot ene temeljnih pridobitev delavskih gibanj, v dobi digitalizacije grobo načenja delo “na zahtevo”, osebne stike pa elektronska komunikacija. Zato je trajni izziv tudi za nas, predstavnike zakonodajne veje oblasti, da bliskoviti razvoj človeške družbe spremljamo z aktivnim iskanjem novih, primernih oblik zaščite dela in delavcev. 

1. maj, mednarodni praznika dela, tudi v digitalni družbi ne izgublja svoje zgodovinske pomembnosti! In čeprav ga zaradi epidemioloških razmer že drugo leto praznujemo zgolj simbolično in brez tradicionalnih kresov in sindikalnih zborovanj, je prav, da ob današnjem prazniku še glasneje zadoni: »Naj živi 1. maj, praznik dela!«