DZ - Zasedanje Stalnega odbora PS SEECP na Bledu

Zasedanje Stalnega odbora PS SEECP na Bledu

Datum objave: 17. 3. 2018

Zasedanje je potekalo danes na Bledu.Danes, 17. marca 2018, je na Bledu potekalo zasedanje Stalnega odbora Parlamentarne skupščine jugo-vzhodnega evropskega procesa sodelovanja (PS SEECP).  Zasedanje Stalnega odbora je vodil poslanec Državnega zbora in predsedujoči  Stalnemu odboru PS SEECP Branko Zorman. Zasedanje je bilo zaprto za javnost.

Zasedanje je bilo namenjeno pripravi dokumentov za plenarno zasedanje PS SEECP, ki bo potekalo aprila letos v Ljubljani in se ga bodo udeležili predsedniki parlamentov PS SEECP. Udeleženke in udeleženci so pripravili osnutek besedila skupne deklaracije ter osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja ter osnutek programa dela za naslednje enoletno predsedovanje. Udeleženci so razpravljali tudi o zastoju glede odločitve o sedežu sekretariata PS SEECP in iskali možnosti za izhod iz nastalega položaja. Seznanili so se tudi s platformo za sodelovanje pri upravljanju interneta SEEDIG, saj je digitalna Evropa ena od vsebinskih prioritet slovenskega predsedovanja SEECP.

 

***

Od 1. julija 2017 do 30. junija 2018  Slovenija predseduje jugo-vzhodnemu evropskemu procesu sodelovanja. SEECP je regionalni proces, vzpostavljen leta 1996 v Sofiji, z namenom krepitve regionalnega sodelovanja in zaupanja, dobrih sosedskih odnosov, stabilnosti in varnosti, gospodarskih odnosov ter sodelovanja v človekovi dimenziji, pravosodju, boju proti organiziranemu kriminalu in boju proti terorizmu. Regionalni proces je forum diplomatskega in političnega dialoga sodelujočih držav Jugovzhodne Evrope, ki ga koordinira vsakokratna predsedujoča država (v tem obdobju Slovenija).

Slovenija je postala članica SEECP leta 2010 in s tem tudi članica Parlamentarne skupščine. Državni zbor daje Parlamentarni skupščini SEECP velik pomen, saj gre za organizacijo, katere ambicija je postati vodilna parlamentarna organizacija v regiji in ki predstavlja najustreznejšo platformo za soočanje z zahtevnimi izzivi Jugovzhodne Evrope.

 

Več o slovenskem enoletnem predsedovanju SEECP.