DZ - V Državnem zboru razstava ob 25. obletnici plebiscita za samostojno Slovenijo: Milijon, 289 tisoč 369 ZA samostojno državo Slovenijo

V Državnem zboru razstava ob 25. obletnici plebiscita za samostojno Slovenijo: Milijon, 289 tisoč 369 ZA samostojno državo Slovenijo

Datum objave: 23.12.2015

23. decembra 2015 praznujemo 25. obletnico plebiscita o samostojni in neodvisni državi Republiki Sloveniji. 

V Arhivu Republike Slovenije so pred petimi leti pripravili razstavo v počastitev tega za slovensko zgodovino izjemno pomembnega  dogodka. Na povabilo Državnega zbora je razstava ponovno postavljena v prostorih Državnega zbora in bo za obiskovalce na ogled do petka, 29. januarja 2016.

S ponovno postavitvijo sporočamo, da so prelomni trenutki v življenju naše države ter v življenju vsakega izmed nas državljank in državljanov vedno priložnost za pot poguma, enotnosti in solidarnosti. Lastnosti, ki so nas kot narod povezale že pred 25 leti, ko je ob več kot 93-odstotni udeležbi na vprašanje, ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država, odgovorilo z DA milijon, 289 tisoč 369 vseh vpisanih v volilne imenike.

Na svetu je le malo narodov, ki so si na tako demokratičen in predvsem miroljuben način izborili samostojnost in neodvisnost. Zato lahko praznujemo 25. obletnico izvedbe plebiscita za samostojno in neodvisno Slovenijo z velikim veseljem in ponosom.

Zgibanka razstave v slovenskem jeziku (PDF 306 KB)

Zgibanka razstave v angleškem jeziku (PDF 312 KB)

***

Avtorji razstave so se odločili za predstavitev zelo kratkega obdobja – od novembra 1990 do januarja 1991 – in ga poskušali omejiti le na plebiscit, ker je celotno obdobje slovenske osamosvojitvene zgodovine obsežno in izredno bogato, zato ga je zelo težko objektivno predstaviti v celoti. Večina arhivskega gradiva iz tega obdobja je še vedno shranjena pri ustvarjalcih.

Pri zbiranju in izboru gradiva za razstavo so sodelovali z Muzejem novejše zgodovine v Ljubljani, Etnografskim muzejem, Narodnim muzejem Slovenije, Državnim zborom, Generalnim sekretariatom Vlade RS, Ministrstvom za zunanje zadeve RS, Ministrstvom za notranje zadeve RS, Uradom RS za komuniciranje, Državno volilno komisijo, Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani Glasbenonarodnopisnim inštitutom ZRC SAZU in RTV Slovenija. Uspelo jim je pridobiti izredno dragoceno gradivo – pravi zaklad do takrat za širšo javnost še neobjavljenih dokumentov, ki so predstavljeni na razstavi.

Plebiscit kot splošno ljudsko glasovanje oziroma odločanje je oblika neposredne demokracije. Z njim sta slovenski narod in ljudstvo v Sloveniji prvič odločala o bistvenem, izjemno pomembnem vprašanju – ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država. Udeležba na plebiscitu je bila izjemno visoka, kar 93-odstotna, izid glasovanja pa zelo prepričljiv, saj je po podatkih Republiške volilne komisije za samostojno in neodvisno državo glasovalo kar 88,5 % volivcev ali 1.289.369 volilnih upravičencev, vpisanih v volilne imenike. Plebiscit je bil izraz suverene volje slovenskega naroda oziroma ljudstva Slovenije o lastni usodi. Od odločitve do razglasitve samostojne Slovenije je preteklo samo 6 mesecev.

Arhiv Republike Slovenije je varuh arhivskega gradiva, ki ima vrednost kulturnega spomenika. V prihodnjih letih bomo začeli prevzemati gradiva, ki bo našim nadaljnjim rodovom pričalo o rojstvu slovenske države. Pomagajte nam, da bo arhivsko gradivo o tako pomembnem času za slovensko zgodovino ohranjeno čim bolj celovito in verodostojno.

Avtorici razstave:  Alenka Starman in Vesna Gotovina.

Projektna  skupina:  Jernej Križaj,  Jasmina Kogovšek,  Maja Povalej, Boštjan Smole, Gašper Šmid, Žarko Štrumbl.

Oblikovanje razstave:  Futura DDB.

Operativni postavljavec razstave:  RPS d. o. o.

***
Sprehod po razstavi:

Vhodno preddverje:
Oglaševalska stebra nas povabita v OBDOBJE PRED PLEBISCITOM, v katerem takratne politične stranke na enoten način pozivajo k udeležbi na plebiscitu za odločitev, ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država.

Preddverje velike dvorane:
Čas pred plebiscitom nas popelje skozi obdobje, ko se je sprejemala zakonodaja, ki je omogočila izpeljavo plebiscita za osamosvojitev Slovenije, in ko so politične stranke podpisale sporazum o skupnem nastopu na plebiscitu. Posebej je izpostavljena varnostna situacija ob pripravah na plebiscit in po njem. Pisma izseljencev in zdomcev so ponazorila odločno podporo osamosvojitvi Slovenije tudi pri Slovencih po vsem svetu. Javnomnenjske raziskave pa so prikazale dnevno naraščanje podpore ZA samostojno državo Slovenijo. Osrednji del prvega obdobja je bil namenjen oglaševalski kampanji, ki je z oglaševalskimi sredstvi (plakati, časopisnimi oglasi, televizijskimi spoti in drugim promocijskim materialom) uspela ustvariti vzdušje pričakovanja radostnega dogodka. Celotna pot skozi prvo obdobje vodi po časopisnih člankih kot prikaz nenehne prisotnosti plebiscita v tiskanih medijih.

V posebni vitrini razstavo tokrat bogatijo tudi nekateri dokumenti iz arhiva Državnega zbora in drugi predmeti iz tistega obdobja.

Preddverje galerije:
Osrednji del razstave – DAN PLEBISCITA, odpre vrata na volišče, kjer je mogoče ponovno glasovati, prelistati posebno izdajo časopisa Delo Most v slovensko samostojnost in si ogledati neveljavne glasovnice, na katerih so volivci izražali svoje mnenje.

Z uradno razglasitvijo rezultatov plebiscita smo zaokrožili tretje obdobje – OBDOBJE PO PLEBISCITU, ki je izžarevalo veselo vzdušje na ulicah, prežeto z idealizmom, samozavestjo in zrelostjo. Poseben sklop zavzema tudi področje numizmatike (plačilna sredstva v letu 1990 in 1991), na izpostavljenem mestu je priložnostni kovanec, izdan ob prvi obletnici plebiscita.

Rezultate glasovanja smo predstavili s pomočjo interaktivne karte, ki prikazuje porazdelitev rezultatov glasovanja.

***

Razstava je v Državnem zboru na ogled do vključno petka, 29. januarja 2016.

Posamezni obiskovalci si razstavo lahko ogledajo brez predhodne najave, skupine pa morajo svoj prihod predhodno napovedati Službi za odnose z javnostmi. Za skupine je organizirano brezplačno vodenje po razstavi s strani Arhiva Republike Slovenije.  Obisk za organizirane skupine ni mogoč v času redne seje Državnega zbora (25.–29. 1. 2016).

Ogledi so mogoči ob delavnikih ob 10. uri, razen v času sprejemov in drugih organiziranih dogodkov. Ogled bo mogoč tudi na dan odprtih vrat v soboto, 9. 1. 2016.