DZ - Ob 25. obletnici Državnega zbora predavanje avtorja slovenskega grba Marka Pogačnika

Ob 25. obletnici Državnega zbora predavanje avtorja slovenskega grba Marka Pogačnika

Datum objave: 09.11.2017

Predavanje o konceptualnem ozadju nastanka grba in o tem, kako se v njem zrcali bistvo slovenskega prostora in identitete, je potekalo v mali dvorani Državnega zbora.V sklopu obeležitve 25. obletnice Državnega zbora je avtor slovenskega grba in Unescov umetnik za mir Marko Pogačnik imel predavanje z naslovom Državni grb v razmerju do Slovenije kot več razsežnostne celote. Uvodoma je predavatelja in udeležence predavanja nagovoril predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez. Poudaril je, da je državni grb varuh identitete določene dežele in zatorej izjemnega pomena. Izrazil je prepričanje, da je za nas, Slovenke in Slovence, državljane in državljanke nove, mlade države, zlasti v tistih prelomnih osamosvojitvenih letih, nov grb predstavljal tudi prelom s preteklostjo in s tem nov začetek. Zahvalil se je za to izjemno priložnost, da se lahko v Državnem zboru ponovno spomnimo konceptualnega ozadja nastanka grba in tega, kako se v njem zrcali bistvo slovenskega prostora in slovenske identitete.

 

Marko Pogačnik se je udeležencem predavanja predstavil kot umetnik, ki se ukvarja z zdravljenjem prostora, pokrajin in mest. Skozi svoje umetniško delovanje je temeljito spoznal Slovenijo in njeno identiteto, zato se je tudi odzval na tedanji razpis za pripravo državnih simbolov. Povedal je, da je slovenski grb oblikovan kot kozmogram in da torej grb ni samo običajen oblikovalski znak, logotip, ampak je v njem energijsko kodirana vsebina, ki izhaja in utrjuje slovensko identiteto. Grb tako deluje aktivno, kot energijsko polje, ki varuje Slovenijo oziroma spodbuja njene notranje potenciale. Pri oblikovanju grba se je Pogačnik sicer naslonil na dva slovenska umetnika, to je na pesnika Franceta Prešerna in njegovo vizijo v Krstu pri Savici ter na arhitekta Jožeta Plečnika in njegov grb, ki ga je izklesal na plašču Matere Božje na stebru, ki stoji pred župnijsko cerkvijo na Bledu.

 

Več o 25. obletnici Državnega zbora.