DZ - Sprejem poslank in poslancev nekdanje Komisije za ustavna vprašanja in nagovor predsednika Državnega zbora ob 30. obletnici sprejetja ustavnih amandmajev IX do XC

Sprejem poslank in poslancev nekdanje Komisije za ustavna vprašanja in nagovor predsednika Državnega zbora ob 30. obletnici sprejetja ustavnih amandmajev IX do XC

Datum objave: 26. 9. 2019

Sprejem se je začel ob 8.30 v velikem salonu. Predsednik je poslanke in poslance nagovoril ob 9. uri, ob začetku redne seje Državnega zbora.Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je danes, 26. septembra 2019, ob prihajajoči jutrišnji 30. obletnici sprejetja amandmajev IX do XC k Ustavi Socialistične republike Slovenije, ki so tlakovali pot samostojni in demokratični državi, sprejel člane takratne Komisije za ustavna vprašanja: Valentina Dvojmoča, Milana Kučana, dr. Mirana Mihelčiča, Antona Peršaka, dr. Cirila Ribičiča in sekretarja komisije Jerneja Rovška. 

Predsednik je nekdanjim delegatom povedal, da se v Državnem zboru zavedamo pomena sprejetja 81 amandmajev, ki so omogočili mirno pot za prehod v parlamentarno demokracijo in tržno ekonomijo. Poudaril je, da to v evropskem prostoru do danes ostaja edinstven primer razvojne spremembe političnega in gospodarskega sistema, saj je izpostavil suverenost slovenskega naroda ter pravico, da demokratično izvoljeni državni organi odločilno vplivajo na naše položaj, pravice in dolžnosti v okviru takratne zvezne republike.

Tedanji predsednik ustavne komisije Miran Potrč se je predsedniku zahvalil za vabilo in obeležitev dogodkov, ki so pomenili resen začetek slovenskega osamosvajanja in omogočili konkretno ločitev od federativne republike Jugoslavije, kot so na primer odpoved materialnim obveznostim, ukinitev volitev ter delegatskega sistema. Nekdanji delegati so predsedniku povedali, da so odločitve, ki so bile v tem pomembnem obdobju večinoma soglasne, pomenile simbolen prehod iz defenzive v ofenzivo in omogočile, da se nova slovenska ustava sprejme šele po osamosvojitvi.

Predsednik Državnega zbora je na začetku redne seje Državnega zbora ob 30. obletnici sprejetja ustavnih amandmajev IX do XC nagovoril poslanke in poslance. Med drugim je dejal:

"Želim si, da bi bila politična enotnost ob sprejemanju in izvajanju amandmajev k Ustavi Socialistične republike Slovenije, poleg njihove vsebine, vodilo tudi za današnje delovanje Državnega zbora in politike splošno. Znanje, napredne misli in napor takrat vpetih v procese je nenazadnje pripeljalo tudi do sprejetja Ustave Republike Slovenije ter prvega sklica Državnega zbora Republike Slovenije".

Preberite nagovor v celoti.