DZ - Slavnostna akademija Društva poslancev 90 ob 30. obletnici samostojnosti Slovenije

Slavnostna akademija Društva poslancev 90 ob 30. obletnici samostojnosti Slovenije

Datum objave: 22. 6. 2021

Slavnostna seja je potekala v veliki dvorani Državnega zbora.V torek, 22. 6. 2021, je v veliki dvorani Državnega zbora potekala Slavnostna akademija Društva poslancev 90 ob 30. obletnici samostojnosti Slovenije.

Zbrane sta uvodoma nagovorila predsednik Državnega zbora Igor Zorčič in dr. Ernest Petrič. Ob koncu je zbrane nagovoril še predsednik Društva poslancev 90 Marjan Podobnik. Za kulturni program je poskrbel Oto Pestner.

Ob tej priložnosti je zbrane nagovoril tudi predsednik Državnega zbora Igor Zorčič, ki je pohvalil takratne delegate in vse prisotne za izkazano odločnost, vizionarstvo in za uspešno opravljeno delo, kljub temu, da se nismo popolnoma zavedali vseh izzivov, ki so nas čakali in nas še čakajo. Poudaril je, da smo po 30 letih del skupnosti, ki spada med najbolj razvite države in smo enakopravna ter odgovorna članica v mednarodni skupnosti. Predsednik Zorčič je med drugim dejal: »Verjamem, da lahko k temu svoje prispeva tudi Društvo poslancev 90. Slednje namreč predstavlja dragocen potencial za krepitev konstruktivnega družbeno-civilnega dialoga ter za širjenje vrednot parlamentarizma in demokracije. Članice in člani razpolagate z znanjem in bogatimi izkušnjami. Nekateri ste bili del osamosvojitvenega procesa. Sodelovali ste pri rojstvu slovenske države in vzpostavljanju njenih demokratičnih institucij. Spet drugi ste sodelovali pri uresničevanju drugih pomembnih ciljev nacionalnega pomena. Nekateri ste bili člani enega sklica, drugi ste bili člani več sklicev. A prav vsi ste sooblikovali podobo naše države in našega vsakdana.«

Ob koncu nagovora je predsednik Zorčič izpostavil, da ne smemo pozabiti, da je bila samostojnost težko prigarana in da ne smemo pozabiti, da je imeti svojo državo odgovornost.

Celoten nagovor predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča lahko preberete tukaj.

V nadaljevanju je z zgodovinskim orisom razvoja slovenskega naroda nagovoril dr. Ernest Petrič, ki je v uvodu poudaril srčnost in povezanost vseh državljanov okrog 30. obletnice samostojnosti Republike Slovenije. Spomnil se je dogodkov izpred 30 let in povedal, da smo skozi vsa ta leta dozoreli kot narod. Danes smo narod, ki sam odloča o svoji usodi, političnih in gospodarskih usmeritvah in o vseh drugih odločitvah. Izrazil je hvaležnost, da danes živimo v varni, svobodni, enakopravni in pravični državi, za kar so zaslužni tudi vsi, ki so se udeležili slavnostne akademije. Ob koncu je vse pozval k grajenju skupne zavesti o skupni odgovornosti, kar nam bo pomagalo premagovati vse izzive v nadaljnjem razvoju.

Ob koncu slavnostne akademije je predsednik Društva poslancev 90 Marjan Podobnik med drugim dejal: »Nikoli ne smemo ravnati pohlepno, krivično, poželjivo ali nezmerno. Tudi kadar sta v konfliktu etika in pravo, se je treba prikloniti prvi, ker izhaja iz naravnega zakona«. Kako drugačni bi bili naši medsebojni odnosi, kako drugačen bi bil utrip celotne slovenske družbe, če bi se držali teh vrednot, ki so jih kot temelj prepoznali velikani človeške misli. Naj bo odločitev vsakega od nas, da si bomo prizadevali delovati v skladu s temi vrednotami, naše skupno darilo Sloveniji ob njeni 30-letnici.«

Celoten nagovor predsednika Društva poslancev 90 lahko preberete tukaj.