VI. MANDAT
  • Pretekli mandati
Objavljeno14.12.2020 Posodobljeno22.10.2021

Kronologija

Obdobje mandata21.12.201101.08.2014

December 2011

23. 12.
Poslanci so na 1. izredni seji s 86 glasovi za in nobenim proti po nujnem postopku sprejeli Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012.

Ustanovljene so bile: poslanska skupina Pozitivna Slovenija (PS), poslanska skupina Državljanska lista Gregorja Viranta (DLGV) in poslanska skupina Nove Slovenije (NSi).

V Državnem zboru je potekala slavnostna seja ob Dnevu samostojnosti in enotnosti.

22. 12.
Ustanovljena je bila poslanska skupina Socialnih demokratov (SD).

21. 12.
Ustanovljene so bile naslednje poslanske skupine: Poslanska skupina slovenske demokratske stranke (SDS), poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev (DeSUS), poslanska skupina Slovenske ljudske stranke (SLS), poslanska skupina Italijanske in madžarske narodne skupnosti (NS). 1

Na prvi seji Državnega zbora je bil sprejet Odlok o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora, s katerim so bili ustanovljeni: Odbor za zadeve Evropske unije, Odbor za finance in monetarno politiko, Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje in Skupni odbor. 2

V skladu s Poslovnikom Državnega zbora se Državni zbor konstituira s potrditvijo mandatov in izvolitvijo vodstva Državnega zbora. Za predsednika Državnega zbora je bil izvoljen dr. Gregor Virant (DLGV), za podpredsednico Državnega zbora Ljudmila Novak (NSi), za podpredsednika pa Jakob Presečnik (SLS). Postopek izvolitve predsednika Državnega zbora je potekal v treh krogih. Kandidaturi za izvolitev predsednika Državnega zbora sta predložili: skupina 10-ih poslancev s prvopodpisanim Samom Bevkom, ki je za predsednika Državnega zbora predlagala Boruta Pahorja in skupina 28-ih poslancev s prvopodpisanim Jankom Janijem Möderndorferjem, ki je za predsednico Državnega zbora predlagala Mašo Kociper. Ob prvem glasovanju je bilo razdeljenih in oddanih 90 glasovnic. Neveljavnih je bilo 31, veljavnih je bilo 59 glasovnic. Maša Kociper je prejela 28 glasov, Borut Pahor 31 glasov. Ker nihče od kandidatov ni prejel ustrezne večine glasov je bilo opravljeno novo glasovanje. Izid drugega glasovanja je bil naslednji: razdeljenih in oddanih je bilo 88 glasovnic, neveljavnih je bilo 29 glasovnic, veljavnih je bilo 59 glasovnic. Borut Pahor je prejel 31 glasov in Maša Kociper 28 glasov. Nihče od kandidatov ni prejel ustrezne večine. V tretjem poizkusu je bil v postopku za izvolitev predsednika Državnega zbora podan predlog skupine 28-ih poslancev s prvopodpisanim Jankom Janijem Möderndorferjem, kjer so za predsednico Državnega zbora predlagali Mašo Kociper. Podan je bil tudi predlog skupine poslancev s prvopodpisanim dr. Rihardom Branisljem, ki je za predsednika Državnega zbora predlagal dr. Gregorja Viranta. Kandidatura Boruta Pahorja pa je bila umaknjena. Razdeljenih in oddanih je bilo 90 glasovnic, neveljavnih glasovnic ni bilo. Maša Kociper je prejela 38 glasov, dr. Gregor Virant je dobil 52 glasov in bil izvoljen za predsednika Državnega zbora.

Državni zbor se je sestal na konstitutivni seji v novi sestavi. Potrjeni so bili mandati 90-im novoizvoljenim poslancem. V začetku decembra (4. 12. 2011) so bile prvič v samostojni Sloveniji izvedene predčasne parlamentarne volitve. Rezultat volitev je bil naslednji: Lista Zorana Jankoviča - Pozitivna Slovenija - 28 poslancev, Slovenska demokratska stranka - 26 poslancev, Socialni demokrati - 10 poslancev, Državljanska lista Gregorja Viranta - 8 poslancev, Demokratična stranka upokojencev Slovenije in SLS Radovana Žerjava - Slovenska ljudska stranka po 6 poslancev, Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka - 4 poslance in poslanca italijanske ter madžarske narodne skupnosti.

December 2012

28. 12.
Na 25. izredni seji se je Državni zbor seznanil z odstopom poslanke mag. Trude Pepelnik (DL). S tem dnem ji je prenehal mandat .Dr. Ljubici Jelušič (SD) pa je bil potrjen poslanski mandat namesto Boruta Pahorja (SD), ki je nastopil funkcijo predsednika republike.

22. 12.
V veliki dvorani Državnega zbora je potekala slavnostna seja ob dnevu samostojnosti in enotnosti ter prisega novo izvoljenega predsednika republike Boruta Pahorja. Na slavnostni seji je Državni zbor obeležil tudi dvajseto obletnico delovanja

21. 12.
Sindikati javnega sektorja so umaknili pobudo za začetek postopka za razpis referenduma o Zakonu o izvrševanju proračunov za leti 2013 in 2014. Sindikati so pobudo umaknili glede na prejšnjo odločitev Ustavnega sodišča o referendumu o holdingu in o slabi banki za katere je odločilo, da bi bila izvedba referendumov protiustavna.

V Ljubljani je potekala t. i. prva vseslovenska splošna vstaja.

Državni zbor se je sestal na 24. izredni seji. Poslanci so med drugim sprejeli sklep o zahtevi Državnega zbora za presojo ustavnosti posledic, ki bi nastale z odložitvijo uveljavitve ali zaradi zavrnitve Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014 na referendumu.

20. 12.
Poslanec Branko Marinič (SDS) je napovedal svoj odstop s funkcije poslanca konec januarja prihodnje leto (2013). Glavni razlog za njegovo odločitev je bila pravnomočna obsodba.

19. 12.
Ustavno sodišče je glede zahteve za zakonodajni referendum o Zakonu o Slovenskem državnem holdingu in Zakonu o ukrepih za krepitev stabilnosti bank odločilo, da bi bila izvedba referendumov protiustavna.

Državni zbor je gostil projekt Rute, šali, rute, šali oz. dobrodelno verigo rut in šalov in rudarskega škrata Perkmandeljca, ki so jo pripravili dijaki in profesorji Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje.

18. 12.
Poslanci so razpravljali o interpelaciji o delu in odgovornosti ministra za notranje zadeve dr. Vinka Gorenaka. Dr. Vinko Gorenak ostaja minister. Navzočih je bilo 87 poslancev, za njegovo razrešitev je glasovalo 37 poslancev, proti pa 48.

17. 12.
Predstavniki Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov so v sodelovanju z Zvezo tabornikov Slovenije, nacionalno skavtsko organizacijo, Zvezo bratovščin odraslih katoliških skavtinj in skavtov ter Slovensko zamejsko skavtsko organizacijo že tradicionalno v Državni zbor prinesli plamen Luči miru iz Betlehema.

14. 12.
Začela se je 9. redna seja Državnega zbora. Poslanci so obravnavali 28 točk, med drugim tudi interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za notranje zadeve dr. Vinka Gorenaka.

V Državnem zboru je potekala predstavitev knjige Državni zbor 1992 - 2012: O slovenskem parlamentarizmu avtorja dr. Jureta Gašpariča z Inštituta za novejšo zgodovino. Knjiga je nastala kot plod ciljnega raziskovalnega projekta in pomeni svojevrstno obeležitev 20. obletnice delovanja Državnega zbora.

12. 12.
Podpredsednik Državnega zbora Jakob Presečnik se je v imenu predsednika Državnega zbora udeležil ustanovne seje Državnega sveta v V. mandatu.

Predstavniki reprezentativnih sindikatov javnega sektorja so v skladu z napovedmi v Državni zbor vložili 13.280 podpisov za začetek postopkov za referendum o Zakonu o izvrševanju proračuna za leti 2013 in 2014.

11. 12.
Predsednik Državnega zbora dr. Gregor Virant je sprejel delegacijo misije OECD za Slovenijo na področju ekonomske politike.

6. 12.
Pred zgradbo parlamenta so se že dopoldan zbrali protestniki, in sicer predstavniki univerze, profesorji in študentje. Nasprotovali so vladnim varčevalnim ukrepom, ki znižujejo tudi sredstva za delovanje fakultet.

Društvo poslancev 90 je v Državnem zboru pripravilo srečanje - Slavnostno akademijo ob 20. letnici volitev prvega sklica Državnega zbora in Državnega sveta.

4. 12.
Poslanci so se sestali na 23. izredni seji Državnega zbora. Med drugim so obravnavali dopolnjena predloga proračuna za leti 2013 in 2014. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (t. i. pokojninsko reformo) pa so sprejeli brez glasu proti.

3. 12.
V Ljubljani so ponovno potekali protesti iz enakih razlogov kot prejšnji. Protestniki so se zbrali tudi pred zgradbo parlamenta.

V Državnem zboru je bila otvoritev razstave izdelkov osnovnošolskih otrok, ki so se udeležili ustvarjalnega natečaja Povej z majico. Razstava prikazuje njihov pogled na pomanjkanja vrednot, razraščanje korupcije in drugih neetičnih ravnanj.

 

November 2012

30. 11.
V Ljubljani so na Kongresnem trgu in pred parlamentom ponovno potekali protesti. Udeleženci so izražali nezadovoljstvo z razmerami v Sloveniji. Čeprav so protesti večji del potekali mirno, je prišlo tudi do nasilja. Policisti so uporabili solzivec in vodni top.

V okviru projekta Res dijaška EU je veliki dvorani Državnega zbora potekala nacionalna simulacija delovanja Evropskega parlamenta za dijake. Poleg predsednika Državnega zbora je dijake nagovoril tudi vodja Informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji in predstavnik Kluba evropskih študentov.

28. 11.
Direktor Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto Dušan Harlander je v Državni zbor, kot prvopodpisani vložil pobudo za razpis referenduma o noveli Zakona o zdravstveni dejavnosti. Predlagatelji nasprotujejo združitvi območnih zavodov za zdravstveno varstvo in Inštituta za varovanje zdravja v Nacionalni inštitut za javno zdravje.

29. 11.
Državni zbor se je sestal na 22. izredni seji. Na dnevnem redu je bilo šest točk, med njimi obravnava zakonov s področja davčne zakonodaje, poslanci pa so odločali tudi o predlogu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - druga obravnava.

27. 11.
Pozno popoldan so v Ljubljani potekali protesti, najprej na Kongresnem trgu, kasneje tudi pred parlamentom. Udeleženci protesta so izrazili nezadovoljstvo z razmerami v Sloveniji in napovedali nove shode.

26. 11.
Slovenijo je obiskal predsednik madžarske vlade Victor Orbán z delegacijo. V Državnem zboru ga je sprejel predsednik dr. Gregor Virant.

23. 11.
Začela se je 21. izredna seja Državnega zbora. Poslanke in poslanci so obravnavali eno točko dnevnega reda, in sicer predlog sklepa o zahtevi Državnega zbora za presojo ustavnosti posledic, ki bi nastale z odložitvijo uveljavitve ali zaradi zavrnitve Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank. Poslanci so sklep sprejeli in zahteva Državnega zbora je bila posredovana Ustavnemu sodišču, ki mora o zadevi odločiti v 30-ih dneh.

16. 11. - 23. 11.
V Državnem zboru je bila na ogled razstava Projekt Človek. Razstavo je organiziralo društvo z istim imenom (Projekt Človek), ki je nevladna, humanitarna in neprofitna organizacija in izvaja programe za samopomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo oseb z različnimi oblikami zasvojenosti.

18. 11.
V Državnem zboru se je začela 8. seja Državnega zbora. Na dnevnem redu je 21 točk.

15. 11.
Ustavno sodišče je v povezavi z zahtevo o presoji ustavnosti pobude za referendum o Zakonu o slovenskem državnem holdingu odločilo, da mora Državni zbor Ustavnemu sodišču v osmih dneh sporočiti, ali je bila zahteva razpis naknadnega zakonodajnega referenduma vložena skladno z zakonom, torej ali je bilo priloženih najmanj 30 lastnoročnih podpisov poslancev.

14. 11.
Slovenijo je obiskala delegacija Vlade Republike Srbije pod vodstvom predsednika vlade Ivice Dačića. V Državnem zboru jih je sprejel predsednik dr. Gregor Virant.

13. 11.
Pred poslopjem parlamenta se je zbralo okrog dvajset predstavnikov Študentske organizacije Slovenije. S seboj so imeli nakupovalne vozičke s cimer so želeli poslance opozoriti, da študenti niso kupci in da je izobraževanje javna dobrina.

V Državnem zboru se je začela 20. izredna seja Državnega zbora. Na dnevnem redu je t. i. reformna zakonodaja, med drugim pokojninska reforma in reforma trga dela.

12. 11.
Predsednik Državnega zbora dr. Gregor Virant je razpisal 35 dnevni rok za zbiranje 40.000 podpisov za zahtevo referenduma o Zakonu o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank. Pobuda za razpis referenduma je bila v Državni zbor vložena 10. 10. 2012. Kot prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivcev se šteje 19. 11. 2012, za zadnji dan pa 23. 12. 2012.

7. 11.
Predsednik Državnega zbora je Ministrstvo za notranje zadeve zaprosil za ponovno preverbo podpisov. Generalna sekretarka Državnega zbora pa je vložila kazensko ovadbo zoper neznanega storilca.

6. 11.
Državni zbor je sprejel sklep o zahtevi Državnega zbora, da Ustavno sodišče Republike Slovenije presodi, ali bi z odložitvijo uveljavitve Zakona o slovenskem državnem holdingu ali zaradi njegove zavrnitve na referendumu lahko nastale protiustavne posledice.

V Državnem zboru je bila odrejena interna preiskava o ravnanju s podpisi zaradi domneve o številu podpisov, priloženih k pobudi za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank, ki jo je 10. 10. 2012, vložil Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije. Podpisi so bili v preverjanje poslani 25. 10. Ministrstvo za notranje zadeve je Državnem zboru 30. 10. sporočilo, da število podpisov ni zadostno. Interna preiskava je pokazala, da je postopek rokovanja s seznami podpisov v Državnem zboru potekal skladno s predpisi, z uveljavljeno prakso, ustaljenim postopkom dela ter z dolžno skrbnostjo in vestnostjo.

5. 11.
Predsednik Državnega zbora dr. Gregor Virant se je odzval na pismo Sindikata kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije v zvezi s pravilnostjo poteka postopka obravnave pobude volivcem za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o t. i. slabi banki. Po preverjanju podpisov je bilo ugotovljeno odstopanje v številu podpisov, ki so jih predložili predstavniki sindikata in številom preverjenih podpisov. Predsednik je pobudnike pozval naj se oglasijo v Državnem zboru in pogledajo v originale.

 

Oktober 2012

30. 10.
V Državni zbor sta bili vloženi dve pobudi za zakonodajni referendum, in sicer zahteva za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o Zakonu o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank in zahteva za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o Slovenskem državnem holdingu. Zahtevi so vložili poslanci opozicije. V povezavi z referendumskima pobudama poslancev se je izkazalo, da ena zahteva za razpis referenduma izpolnjuje pogoje, druga pa je pomanjkljiva. Dvom so povzročile fotokopije oziroma skeni podpisov predlagateljev referenduma k zahtevi, ki se nanaša na t.i. slabo banko.

25. 10.
Državni zbor ni priznal imunitete poslancema mag. Ivanu Vogrinu na podlagi obvestila Okrožnega sodišča v Mariboru in poslancu Dragutinu Mateju na podlagi obvestila Okrajnega sodišča v Ljubljani. Zoper navedena sta bila vložena obtožna predloga kazenskega postopka. S takšno odločitvijo je Državni zbor dovolil vodenje kazenskega postopka.

23. 10
Poslanci so ponovno odločali o Zakonu o Slovenskem državnem holdingu in o Zakonu o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank, za katera je Državni svet zahteval odložilni veto. Oba zakona sta bila po ponovnem glasovanju sprejeta z večino glasov vseh poslancev.

22. 10.
Poslanca Ljuba Žnidarja (SDS), ki je začel opravljati funkcijo državnega sekretarja na ministrstvu, je v poslanskih klopeh nadomestila Alenka Koren Gomboc (SDS). Trenutno je v parlamentu 34 poslank (37,8 %) in 56 poslancev (62,3 %).

22. 10.
V Državnem zboru se je začela 7. seja Državnega zbora. Na dnevnem redu je 19 točk, med drugim tudi predstavitev proračunskega memoranduma za leti 2013 in 2014 ter predloga proračuna Republike Slovenije za leti 2013 in 2014.

17. 10.
V Državnem zboru je potekala javna predstavitev mnenj o predlogu za začetek postopka za spremembe Ustave Republike Slovenije, ki jo je organizirala Ustavna komisija. Cilj predstavitve je bil odgovoriti na vprašanja, kot so nujnost in koristnost sprememb na področju referendumske ureditve v ustavi in smiselnost zoženja kroga ustavno določenih predlagateljev zakonodajnega referenduma.

16. 10.
Poslanci so na 18. izredni seji Državnega zbora obravnavali eno točko dnevnega reda, in sicer mirovanje mandata poslancu zaradi nezdružljivosti opravljanja funkcije po Zakonu o poslancih. Poslanec Ljubo Žnidar (SDS) je bil imenovan za državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor.

15. 10.
Odbor za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino je z namenom pridobitve mnenj in stališč strokovne in širše javnosti organiziral javno predstavitev mnenj o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu. Prisotni so razpravljali o novostih, ki jih prinaša predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu, o Uredbi o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov ipd.

4. 10.
Na obisku v Sloveniji je bila delegacija Nemško-slovenske parlamentarne skupine Nemškega zveznega parlamenta. Poleg predsednika Državnega zbora dr. Gregorja Viranta, so delegacijo sprejeli tudi predsednik Skupine prijateljstva z Nemčijo, skupna Delegacija Odbora za zunanjo politiko in Odbora za zadeve Evropske unije ter predsednik in člani Odbora za finance in monetarno politiko.

2. 10.
Državni zbor je obiskal predsednik Evropskega računskega sodišča Vitor Manuel da Silva Caldeira in člani Evropskega računskega sodišča.

1. 10.
Delegacija Državnega zbora je pod vodstvom predsednika dr. Gregorja Viranta obiskala češki parlament. Pogovori so tekli tudi o medparlamentarnem sodelovanju - izboljševanju kakovosti zakonodajnega postopka z vidika nadzora učinkovitosti sprejete zakonodaje in vlogi parlamentov pri premagovanju ovir ter spodbujanju kulturnega in gospodarskega sodelovanja med državama.

 

September 2012

27. 9.
Dvema nepovezanima poslancema se je pridružil tudi poslanec mag. Borut Ambrožič. Pred tem je bil član poslanske skupine Pozitivna Slovenija.

26. 9.
V preddverju velike dvorane Državnega zbora je bila otvoritev dobrodelne razstave Punčke iz cunj, ki jo je v sodelovanju z Državnim zborom organiziral UNICEF Slovenija. Na takšen način se zbirajo sredstva za cepljenje otrok proti šestim nalezljivim otroškim boleznim v državah v razvoju.

24. 9.
V Državnem zboru se je začela 6. redna seja. Poslanci so obravnavali 18 točk dnevnega reda, med drugim tudi predlog Zakona o ukrepih za krepitev stabilnosti bank. Ta zakon predvideva ustanovitev družbe za upravljanje terjatev bank in sklada za stabilnost bank na katerega bodo prenesene slabe terjatve bank.

18. 9.
Odbor za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino je na seji razpravljal o avtonomiji visokega šolstva. Približno 20 študentov je v Državni zbor vložilo peticijo z več kot 2000 podpisi in tako izrazilo nasprotovanje noveli Zakona o visokem šolstvu.

16. 9.–18. 9.
Delegacija Državnega zbora pod vodstvom predsednika dr. Gregorja Viranta se je mudila na uradnem obisku v parlamentu Estonije. V času obiska se je med drugim podrobneje seznanila z uresničevanjem projekta e-demokracije in e-volitev.

6. 9. 2012
Odbor Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide je odločil, da predlog Zakona o osebni asistenci, ki so ga vložili volivci – člani YHD - Društva za teorijo in kulturo hendikepa, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Odbor je sklenil pozvati Vlado naj do konca leta pripravi ustreznejši zakon, kjer bi bile odpravljene nekatere pomanjkljivosti, besedilo zakona pa bi bilo usklajeno tudi z reprezentativnimi društvi invalidov.

Tekači Teka svetovne harmonije so v Državni zbor prinesli plamenico. Sprejel jih je predsednik dr. Gregor Virant. Cilj te prireditve je povečanje strpnosti in razumevanja med različnimi narodi, skupnostmi in posamezniki.

3. 9.
Združenje umetnikov Paviljon je obvestilo predsednika Državnega zbora o pobudi volivcem za vložitev štirih predlogov zakonov: predloga Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, predloga Zakona o osnovnem bivanju, predloga Zakona o samozdravljenju in predloga Zakona o konoplji. Predsednik Državnega zbora dr. Gregor Virant je za navedene zakonske predloge določil kot prvi dan šestdesetdnevnega roka za zbiranje podpisov volivcev za podporo posameznemu predlogu 12. 9. 2012, kot zadnji – šestdeseti dan pa 10. 11. 2012.

V Sloveniji je bil na obisku predsednik Vlade Republike Albanije dr. Salija Berisha. V Državnem zboru ga je sprejel predsednik dr. Gregor Virant.

 

Avgust 2012

20. 8.
Predsednik Državnega zbora dr. Gregor Virant je razpisal volitve v Državni svet. Volitve predstavnikov lokalnih interesov bodo potekale 21. 11. 2012, volitve predstavnikov delodajalcev, predstavnikov delojemalcev, predstavnikov kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter predstavnikov negospodarskih dejavnosti pa 22. 11. 2012.

 

Julij 2012

27. 7.
Predsednik Državnega zbora dr. Gregor Virant je sprejel podpredsednika Državne dume Federalnega zbora Ruske federacije Sergeja V. Železnjaka z delegacijo.

25. 7.
Predsednik Državnega zbora dr. Gregor Virant je razpisal volitve za predsednika republike, ki bodo potekale 11.11.2012.

20. 7.
Državni zbor se je sestal na 17. izredni seji, kjer so ponovno odločali (suspenzivni veto Državnega sveta) o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije in Zakonu o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih. Zakona sta bila pri ponovnem glasovanju sprejeta.

Predsednik Državnega zbora dr. Gregor Virant je sprejel generalnega sekretarja Organizacije združenih narodov Ban Ki-moona. Ban Ki-moon je nagovoril tudi poslance Državnega zbora.

17. 7.
V Državnem zboru se je začela 16. izredna seja Državnega zbora. Poslanci so obravnavali 28 točk dnevnega reda. Med drugim so odločali tudi o predlogu skupine poslancev o začetku postopka za spremembo Ustave RS, s katerim bi ukinili Državni svet RS. Ta predlog ni bil sprejet. Odločanje o vnosu t. i. zlatega fiskalnega pravila v Ustavo in odločanje o predlogu Zakona o Slovenskem državnem holdingu, pa je bilo preloženo na eno izmed prihodnjih sej Državnega zbora.

13. 7.
Državni zbor se je sestal na 15. izredni seji. Poslanci so obravnavali eno točko dnevnega reda – zahtevo skupine poslancev, da Državni zbor odloči o odločitvah Kolegija predsednika Državnega zbora glede obravnave več zakonov po nujnem postopku. Državni zbor je potrdil odločitve Kolegija predsednika Državnega zbora, da se predlogi zakonov obravnavajo po nujnem postopku.

10. 7.
Predsednik Državnega zbora dr. Gregor Virant je sprejel predsednika Italijanske republike Giorgia Napolitana, ki je nagovoril tudi poslance Državnega zbora.

9. 7.
V Državnem zboru je potekal posvet z naslovom: Program evropskega teritorialnega sodelovanja - Slovenija in sosednje države: razlike v poročanju na konkretnih primerih. Posvet sta organizirala Komisija Državnega zbora za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu in Urad Vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Začela se je 5. seja Državnega zbora. Poslanci so obravnavali 15 točk dnevnega reda; predloge zakonov, predloge zakonov o ratifikaciji in mandatno-volilne zadeve.

V Državnem zboru je bila otvoritev fotografske razstave o Srebrenici avtorja Ahmeda Bajrića. Razstava je bila pripravljena ob sodelovanju z ženskim združenjem Zemzem.

5. 7.
V Državnem zboru je potekalo XII. tradicionalno Vseslovensko srečanje z naslovom Medgeneracijski dialog.

Predsednik Državnega zbora dr. Gregor Virant je sprejel generalnega sekretarja Zveze NATO Andersa Fogh Rasmussena z delegacijo. 

 

Junij 2012

22. 6.
V Državnem zboru je potekala slavnostna seja ob Dnevu državnosti. Slavnostni govornik je bil podpredsednik Državnega zbora Jakob Presečnik.

21. 6.
Odbor Državnega zbora za finance in monetarno politiko je odločal o jamstvu države (440 milijonov evrov posojila) za TEŠ 6. Pred poslopjem parlamenta je med sejo odbora potekal protest pod geslom Še je čas!. Protest je organiziralo več društev in gibanj, koordinirala pa sta ga slovenski Greenpeace in Društvo za sonaraven razvoj Focus.

20. 6.
V Državnem zboru je potekalo zaključno nacionalno srečanje projekta Dialog mladih, ki sta ga izvajali Mreža MaMa in Mladinski svet Slovenije. V okviru tega projekta so od aprila do junija potekali regijski dogodki, na katerih so mladi iz vse Slovenije s predstavniki lokalnih in regijskih oblasti, poslanci Državnega zbora in poslanci iz Evropskega parlamenta razpravljali o ukrepih za aktivnejšo udeležbo mladih v družbi in boljšo zaposljivost mladih.

19. 6.
V Državnem zboru je potekal zaključek projekta osnovnošolcev Postavi ustavo!, ki ga je ob 20. obletnici Ustave Republike Slovenije pripravil Zavod za šolstvo. Zbrane je nagovoril predsednik Državnega zbora dr. Gregor Virant. Podpredsednica Državnega zbora Renata Brunskole pa je sodelujočim predstavnikom osnovnih šol podelila plakete. Namen projekta je bil učencem približati razumevanje koncepta demokracije in državljanstva ter jim približati besedilo, namen in pomen ustave.

15. 6.
Predsednik Državnega zbora je obvestil poslance, da se je začel zakonodajni postopek za Predlog zakona o osebni asistenci. Pobuda volivcem za vložitev predloga tega zakona je bila v Državni zbor vložena 3. 5. 2012. Pobudniki so zbrali ustrezno število podpisov (najmanj 5000) in tako izpolnili pogoje po Zakonu o referendumu in ljudski iniciativi za začetek zakonodajnega postopka.

Poslanci so na 14. izredni seji sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih, ki prinaša nekaj novosti na področju prejemanja nadomestil. Poslanci bodo v skladu z novelo zakona po zaključku opravljanja funkcije poslanca prejemali nižja nadomestila, čas prejemanja nadomestila bo odslej krajši in odvisen od trajanja opravljanja funkcije poslanca.

5. 6.
Predsednik Državnega zbora dr. Gregor Virant, je skupaj s podpredsedniki Državnega zbora in vodji poslanskih skupin ter skupno delegacijo Odbora za zunanjo politiko in Odbora za zadeve Evropske unije sprejel na uradnem obisku predsednika Sobranja Republike Makedonije Trajka Veljanoskega. Pred tem je predsednik Sobranja nagovoril tudi prisotne v velikem salonu Državnega zbora.

 

Maj 2012

31. 5.
Predsednik Državnega zbora dr. Gregor Virant je sprejel na uradnem obisku predsednika Bundestaga Zvezne Republike Nemčije dr. Norberta Lammerta, ki je nagovoril tudi prisotne v veliki dvorani Državnega zbora.

30. 5.
Predsednik Sindikata policistov Slovenije Zoran Petrovič - pobudnik zahteve za razpis zakonodajnega referenduma glede uveljavitve Zakona o uravnoteženju javnih financ je predsednika Državnega zbora pisno obvestil, da umika pobudo za razpis zakonodajnega referenduma.

25. 5.
Predsednik Državnega zbora dr. Gregor Virant je sprejel predsednika Evropskega sveta Hermana Van Rompuya. Herman Van Rompuy je prisotne nagovoril v veliki dvorani Državnega zbora.

17. 5.
Predsednik Sindikata policistov Slovenije Zoran Petrovič je na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, vložil pobudo volivcem za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu za uravnoteženje javnih financ, ki ga je Državni zbor sprejel 11. 5. 2012.

14. 5.
V Državnem zboru je potekala 3. redna seja Državnega zbora. Poslanci so obravnavali 9 točk dnevnega reda. Seja je trajala dva dni.

11. 5.
Državni zbor je na 13. izredni seji sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (za je glasovalo 48, proti 16), Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (za je glasovalo 48, proti 27) in Zakon za uravnoteženje javnih financ (za je glasovalo 49, proti 31). Gre za vrsto novosti na področju znižanja plač javnim uslužbencem, spremembe glede izplačila regresa in druge varčevalne ukrepe.

10. 5.
Aktivisti Gibanje 15o so se protestno zbrali pred parlamentom v znamenje protesta proti sprejetju varčevalnih ukrepov.

9. 5.
Študentje, profesorji in delavci AGRFT so pred parlamentom ponovno brali delo Ivana Cankarja: Hlapci.

8. 5.
Predsednik Državnega zbora dr. Gregor Virant je v Državnem zboru sprejel predsednico Parlamenta Republike Albanije Jozefino Topalli.

7. 5.
Predsednik Državnega zbora dr. Gregor Virant je v Državnem zboru sprejel predsednika Vlade Republike Turčije Recepa Tayyipa Erdoğana.

3. 5.
Študentje, profesorji in delavci AGRFT so pred parlamentom 12 ur brali delo Ivana Cankarja: Hlapci. Za to so se odločili zaradi nasprotovanja varčevalnim ukrepom na področju visokega šolstva.

V Državni zbor je bila vložena pobuda volivcem za vložitev predloga za začetek postopka za sprejem Zakona o osebni asistenci. Predsednik Državnega zbora dr. Gregor Virant je kot prvi dan šestdesetdnevnega roka za zbiranje podpisov volivk in volivcev za podporo predlogu določil sredo, 16. 5. 2012 za zadnji dan zbiranja podpisov pa 14. 7. 2012. 

 

April 2012

25. 4.
Državni zbor je obiskal prinašalec pomladi, sreče, veselja in obilja Zeleni Jurij. Spremljali so ga otroci iz folklorne skupine Tonček Plut iz Semiča in predstavnice Društva kmečkih žena iz Metlike.

Državni zbor je na 12. izredni seji obravnaval eno točko dnevnega reda, in sicer: zahtevo skupine poslancev, da Državni zbor odloči o odločitvi Kolegija predsednika Državnega zbora, da se Predlog zakona za uravnoteženje javnih financ obravnava po nujnem postopku. Državni zbor je potrdil odločitev Kolegija predsednika Državnega zbora.

24. 4.
Državni zbor se je na 11. izredni seji seznanil s sklepom, da je bila na zakonodajnem referendumu o Družinskem zakoniku, ki je bil 25. 3. 2012 sprejeta odločitev volivcev, kot izhaja iz Poročila Državne volilne komisije o izidu glasovanja in o izidu zakonodajnega referenduma o Družinskem zakoniku, in sicer, da se je večina volivcev, izrekla proti uveljavitvi Družinskega zakonika.

20. 4.
Predstavniki sindikatov policije so v Državni zbor predložili podpise za začetek postopka za razpis zakonodajnega referenduma o noveli Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012.

19. 4.
Državni zbor je ob obravnavi Obvestila Okrožnega sodišča v Ljubljani o uvedbi kazenskega postopka zoper poslanca mag. Marka Pogačnika sprejel sklep, da poslancu ne prizna imunitete in dovoli vodenje kazenskega postopka.

Alenki Bikar (PS) je bil potrjen poslanski mandat namesto Zorana Jankoviča (PS).

18. 4.
Poslanec Ivan Simčič od danes dalje opravlja funkcijo poslanca kot nepovezani poslanec. Izvoljen je bil na listi DeSUS in bil do 18. 4. 2012 član PS DeSUS.

V Sloveniji je potekala stavka javnih uslužbencev – tudi pred parlamentom. Razlog so vladni protikrizni ukrepi (zmanjšanje plač, regresa za letni dopust itn.) s katerimi se javni uslužbenci ne strinjajo. Republiški odbor Sindikata državnih organov Slovenije je zavzel stališče, da je Vlada s predlogi ukrepov za uravnoteženje javnih financ in z rebalansom proračuna, močno posegla v pravice vseh državljank in državljanov ter javnih uslužbencev zato je bil sprejet Sklep o začetku stavke Sindikata državnih organov.

17. 4.
Državni zbor je na 2. redni seji po nujnem postopku sprejel Predlog zakona o spremembi Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012. Novela zakona določa zamik in omejitev izplačila regresa v javnem sektorju. Za je glasovalo 46 poslancev, šest jih je bilo proti.

16. 4.
V preddverju velike dvorane Državnega zbora je bila otvoritev razstave v počastitev svetovnega dneva Zemlje od 16. do 20. aprila 2012 z naslovom: Delfini v slovenskem morju.

Poslancu Zoranu Jankoviću je prenehal mandat poslanca zaradi nezdružljivosti opravljanja funkcije (izvoljen je bil za župana mestne občine Ljubljana).

11. 4.
Državni zbor je na 10. izredni seji odločal in podprl začetek postopka za vnos fiskalnega pravila o uravnoteženih javnih financah v Ustavo RS. Predlog za začetek postopka za spremembo 148. člena Ustave Republike Slovenije z osnutkom Ustavnega zakona, ki uvaja t. i. zlato fiskalno pravilo je dobil zadostno 2/3 podporo (70 glasov za in trije proti).

10. 4.
Poslanec mag. Ivan Vogrin od danes dalje opravlja funkcijo poslanca kot nepovezani poslanec. Izvoljen je bil na listi: Državljanska lista Gregorja Viranta in bil član poslanske skupine DLGV.

4. 4.
Predsednik Državnega zbora dr. Gregor Virant je ob bližnjem svetovnem dnevu Romov sprejel predstavnike Romov v Sloveniji.

2. 4.
V Državnem zboru se je odvijal 22. nacionalni otroški parlament. Razpravljali so na temo: Junaki našega časa, kdo so in zakaj? Zbrane so nagovorili predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk, predsednik Državnega zbora dr. Gregor Virant, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije Darja Groznik in minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport dr. Žiga Turk.

 

Marec 2012

30. in 31. 3.
V Državnem zboru je bilo srečanje Stalnega odbora Parlamentarne skupščine NATO. Razpravljali so o programu dela skupščine za tekoče leto. Srečanje sodi med redne aktivnosti skupščine, enkrat letno ga gosti parlament države članice atlantskega zavezništva.

30. 3.
V Državnem zboru je potekala predstavitev dokumentarnega filma Toma Križnarja in Maje Weiss: Oči in ušesa boga - videonadzor Sudana.

28. 3.
V Državnem zboru je potekala javna predstavitev mnenj o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Javno predstavitev mnenju je organiziral Odbor za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo z namenom pridobiti mnenja in stališča strokovne in širše javnosti k navedenemu predlogu zakona, kot podlago za njegovo obravnavo na matičnem delovnem telesu.

25. 3.
V Sloveniji je potekal zakonodajni referendum o Družinskem zakoniku, ki je bil razpisan na podlagi zahteve več kot 40.000 volivcev, ki jo je Državni zbor prejel 4. 2. 2012. Zakon je bil sprejet 16. 6. 2011. Zakonik ni dobil podpore, za je glasovalo 45,45 % volilnih upravičencev, proti pa 54,55 %.

22. 3.
V Državnem zboru je potekala 9. izredna seja, kjer so poslanci obravnavali tri točke dnevnega reda. Poleg obravnave dveh sprememb zakonov s področja davčne zakonodaje so večji del posvetili mandatno volilnim zadevam.

21. 3.
Potekala je novinarska konferenca predsednika Državnega zbora in vodij poslanskih skupin na temo varčevalnih ukrepov v Državnem zboru. Z novelo zakona naj bi med drugim skrajšali čas prejemanja nadomestila plače po preteku mandata z 12 na največ 6 mesecev. Višina nadomestila bi se znižala s 100 % plače na 80 %.

9. 3.
Na 8. izredni seji Državnega zbora je bila za podpredsednico Državnega zbora izvoljena poslanka Romana Tomc (na tajnem glasovanju je za glasovalo 73, proti 3).

7. 3.
V Državnem zboru je potekal redni volilni zbor Društva poslancev 90, kjer so potekale volitve na funkcije in v organe društva za nov mandat. Prisotne je nagovoril predsednik Državnega zbora dr. Gregor Virant. Novi predsednik društva je postal dr. Mitja Slavinec, ki je bil poslanec v mandatnem obdobju 2004-2008. Po zaključku seje je bilo družabno srečanje s Parlament Dixie Band-a (ansambel, ki ga sestavljajo nekdanji ali aktualni poslanci, op. p.).

5. 3.
Predsednik Državnega zbora dr. Gregor Virant je sprejel predsednico Društva Integriteta - Transparency International Slovenia Simono Habič.

 

Februar 2012

29. 2.
Predsednik Državnega zbora dr. Gregor Virant je sprejel predstavnike Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, predstavnike Zveze Slovencev na Madžarskem in Državne slovenske samouprave ter predstavnike Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Sveta slovenskih organizacij v Italiji.

28. 2.
Predsednik Državnega zbora dr. Gregor Virant je sprejel predstavnike Narodnega sveta koroških Slovencev, Zveze slovenskih organizacij na Koroškem, Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk ter Kulturnega društva člen 7 za avstrijsko Štajersko-Pavlova hiša.

17. 2.
V Državnem zboru je potekala javna predstavitev mnenj o podpisu Trgovinskega sporazuma za boj proti ponarejanju (ACTA) med Evropsko unijo in njenimi članicami, Avstralijo, Kanado, Japonsko, Republiko Korejo, Združenimi mehiškimi državami, Kraljevino Maroko, Novo Zelandijo, Republiko Singapur, Švicarsko konfederacijo in Združenimi državami Amerike. Javno predstavitev mnenj je organiziral Odbor za zadeve Evropske unije z namenom pridobitve dodatnih informacij.

15. 2.
Predsednik Državnega zbora dr. Gregor Virant in predsednik Društva poslancev 90 Marko Pavliha sta se v Državnem zboru pogovarjala o statusu in vlogi društva poslancev. Dogovorila sta se, da bodo poizkusili najti rešitev za ustrezno pravno podlago, na podlagi katere bi društvu omogočili pogoje za delo. Dotaknila pa sta se tudi vprašanje etičnega kodeksa poslancev, ki zaenkrat ni bil sprejet.

14. 2.
Državni zbor je sprejel Sklep o t. i. nadomestnih poslancih, ki bodo opravljali funkcijo poslanca v času, ko njihovi kolegi opravljajo funkcijo ministra. To so naslednji poslanci: Roman Žveglič (namesto Franca Bogoviča), Patricija Šulin (namesto Zvonka Černača), Marija Plevčak (namesto Karla Viktorja Erjavca), Ivan Pišek (namesto dr. Vinka Gorenaka), Janez Vasle (namesto Ljudmile Novak), mag. Damjana Petavar Dobovšek (namesto mag. Andreja Vizjaka) in Jasmina Opec (namesto mag. Radovana Žerjava). 2

Državni zbor je sprejel Sklep o imenovanju generalne sekretarke Državnega zbora. Za generalno sekretarko je bila imenovana Mojca Prelesnik.

10. 2
Državni zbor je sprejel Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Družinskem zakoniku, ki je bil sprejet junija 2011. Za dan glasovanja na referendumu je bil določen 25. 3. 2012.

Državni zbor je na 7. izredni seji sprejel Sklep o imenovanju ministrov. Za ministre so bili imenovani: Franc Bogovič, za ministra za kmetijstvo in okolje, Zvonko Černač, za ministra za infrastrukturo in prostor, Karl Viktor Erjavec, za ministra za zunanje zadeve, Tomaž Gantar, dr. med., za ministra za zdravje, dr. Vinko Gorenak, za ministra za notranje zadeve, Aleš Hojs, za ministra za obrambo, Ljudmila Novak, za ministrico brez resorja za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, dr. Senko Pličanič, za ministra za pravosodje in javno upravo, dr. Janez Šušteršič, za ministra za finance, dr. Žiga Turk, za ministra za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, mag. Andrej Vizjak, za ministra za delo, družino in socialne zadeve, mag. Radovan Žerjav, za ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo.

7. 2.
V Državnem zboru je potekala kulturna prireditev v počastitev slovenskega kulturnega praznika in otvoritev razstave Slovenija v nas.

2.2.
Za podpredsednico Državnega zbora je bila na 6. izredni seji izvoljena Renata Brunskole (na tajnem glasovanju je za glasovalo 74, proti 5).

Državni zbor je potrdil mandat poslancu Robertu Hrovatu, ki bo opravljal funkcijo poslanca namesto Janeza Janše, ki opravlja funkcijo predsednika Vlade Republike Slovenije.

 

Januar 2012

28. 1.
Na 5. izredni seji Državnega zbora je bil za predsednika vlade izvoljen Ivan (Janez) Janša. Njegovo kandidaturo je 25. 1. 2012 predlagala skupina 50-ih poslancev s prvopodpisanim Jožetom Tankom. Ob glasovanju je bilo razdeljenih in oddanih 90 glasovnic. Neveljavna ni bila nobena glasovnica. Za je glasovalo 51 poslancev, proti pa 39 poslancev.

Državni zbor je ob obravnavi obvestila Višjega sodišča v Ljubljani o kazenskem postopku zoper poslanca Karla Viktorja Erjavca in zoper dr. Gregorja Viranta sprejel sklep, da jima ne prizna imunitete in dovoli vodenje kazenskega postopka.

Državni zbor je sprejel Odlok o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora. Ustanovljena so bila naslednja delovna telesa: Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, Ustavna komisija, Odbor za gospodarstvo, Odbor za infrastrukturo in prostor, Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje, Odbor za finance in monetarno politiko, Odbor za zunanjo politiko, Odbor za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo, Odbor za notranje zadeve, Odbor za obrambo, Odbor za zdravstvo, Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide, Odbor za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino ter Odbor za zadeve Evropske unije.

26. 1.
Državni zbor je na 4. izredni seji sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vladi republike Slovenije, ki določa, da vlado sestavljajo naslednja ministrstva: Ministrstvo za finance, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za zdravje ter Ministrstvo za zunanje zadeve. Poleg navedenih ministrstev deluje tudi minister brez resorja za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu.

19. 1.
V Državnem zboru je potekala 3. izredna seja. Poslanci so obravnavali dve točki dnevnega reda: Predlog odloka o spremembi in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora in Predlog sklepa o imenovanju predsednika, podpredsednice in podpredsednika Ustavne komisije. 

11. 1.
Državni zbor je ob obravnavi obvestila Okrajnega sodišča v Kranju o kazenskem postopku zoper poslanca Branka Mariniča in ob obravnavi obvestila Okrajnega sodišča v Ljubljani o kazenskem postopku zoper poslanca Ivana Janšo Janeza sprejel sklep, da jima ne prizna imunitete in dovoli vodenje kazenskega postopka.

V Državnem zboru je na 2. izredni seji potekalo glasovanje o izvolitvi predsednika vlade. Predsednik republike je Državnemu zboru 5. 1. 2012 predlagal, da za predsednika Vlade izvoli Zorana Jankovića (PS). Razdeljenih je bilo 54 glasovnic, oddanih je bilo 47 glasovnic. Veljavnih je bilo 43 glasovnic, štiri so bile neveljavne. Za je glasovalo 42 poslancev, proti je glasoval 1 poslanec. Kandidat ni prejel večine glasov vseh poslancev, zato ni bil izvoljen za predsednika Vlade.

December 2013

24. 12.
V Državni zbor so bili vloženi naslednji predlogi zakonov: predlog zakona o osnovnem bivanju, predlog zakona o samozdravljenju in predlog zakona o konoplji. Predlogi so bili vloženi na podlagi zadostnega števila zbranih podpisov volivk in volivcev (najmanj 5000).

23. 12.
Na novinarski konferenci je predsednik Državnega zbora Janko Veber na osnovi statističnih podatkov za leto 2013 predstavil delo Državnega zbora v tem letu.

20. 12.
Zvečer je potekala slavnostna seja ob Dnevu samostojnosti in enotnosti. Slavnostna govornica je bila podpredsednica Državnega zbora Renata Brunskole.

Poslanci so se sestali na 52. izredni seji. Obravnavali so predlog Priporočila v zvezi s sanacijo milijardne bančne luknje v slovenskih bankah. Predlog priporočila je v obravnavo predložila skupina poslancev, s prvopodpisanim Jožetom Tankom (SDS).

16. 12.
V počastitev Dneva samostojnosti in enotnosti je bila v preddverju velike dvorane postavljena razstava ilustracij Damijana Stepančiča iz knjige Zdravljica Franceta Prešerna.

Začela se je 20. redna seja. Na dnevnem redu je bilo 17 točk, med drugim več sprememb in dopolnitev zakonov.

13. 12.
Na nadaljevanju 50. izredne seje, ki se je pričela 12. 12., so poslanci razpravljali o interpelaciji zoper ministra za notranje zadeve dr. Gregorja Viranta. Interpelacija ni bila sprejeta, za je glasovalo 36 poslancev proti pa 47. Obravnavali in sprejeli so tudi nekaj zakonov, med njimi dopolnitev Zakona o graditvi objektov, novelo Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah in druge.

12. 12.
Poslanci so se sestali na 51. izredni seji, kjer so se seznanili z Informacijo o rezultatih neodvisnih pregledov kakovosti sredstev in obremenitvenih testov bank ter izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank.

11. 12.
Poslanci PS SDS in PS NSi so vložili interpelacijo zoper ministra za infrastrukturo in prostor Sama Omerzela.

V Državnem zboru je bila otvoritev razstave z naslovom Pisma poslancem. Natečaj oziroma razstavo je pripravila Komisija za preprečevanje korupcije. Osnovnošolci so napisali 433 pisem, posebna natečajna komisija pa je izbrala 12 najboljših, ki so bile na ogled v preddverju velike dvorane Državnega zbora.

Odbor za kulturo je organiziral javno predstavitev mnenj o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Sodelujoči so se ukvarjali z vprašanjem javnosti dokumentov nekdanje Službe državne varnosti, z vprašanjem o tem, ali je pravna osnova za kakršnokoli omejitev dostopa do gradiva v zvezi z bivšo SFRJ ipd.

Poslanci so na 49. izredni seji obravnavali predlog Priporočila v zvezi s problematiko upravljanja državnega premoženja. Seznanili so se tudi z obvestilom predsednice Vlade, da bo funkcijo ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo namesto mag. Stanka Stepišnika začasno opravljal minister za finance dr. Uroš Čufer, funkcijo ministra za zdravje pa namesto Tomaža Gantarja minister za zunanje zadeve Karl Viktor Erjavec. Mag. Stanko Stepišnik pa s tem dnem ponovno opravlja funkcijo poslanca.

5. 12.
Predsednik hrvaškega Sabora Josip Leka z delegacijo je uradno obiskal Državni zbor, kjer ga je sprejel predsednik Državnega zbora. Z gosti se je srečala tudi skupna delegacija Odbora za zunanjo politiko in Odbora za zadeve Evropske unije.

 

November 2013

 

29. 11.
V preddverju velike dvorane Državnega zbora je bila otvoritev fotografske razstave Nedotakljivi Zavoda 13, katere avtorja sta Petra Greiner in Rene Gomolj. Zbrane je nagovoril predsednik Državnega zbora.

Poslanci so se sestali na 48. izredni seji, kjer so med drugim ponovno potrdili Zakon o davku na nepremičnine in Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015, na katera je Državni svet vložil veto. Poslanci so se tudi seznanili z obvestilom predsednice Vlade o odstopu mag. Stanka Stepišnika s funkcije ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo in z odstopom s funkcije ministra za zdravje Tomaža Gantarja.

27. 11.
V Državnem zboru se je nadaljevala 19. redna seja. Poslanci so med drugim sprejeli novelo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ki zagotavlja pogoje za učinkovitejše finančno prestrukturiranje velikih in srednjih družb in pa predlog Zaključnega računa državnega proračuna za leto 2012.

22. 11.
Umetnica Jasmina Cibic, ki se je uspešno predstavila na 55. Beneškem bienalu s projektom Za naše gospodarstvo in kulturo, je predsedniku Državnega zbora predala svoje umetniško delo v zahvalo za uspešno sodelovanje. Na razstavi so bila predstavljena nekatera likovna dela, izposojena iz umetniške zbirke Državnega zbora, film Plodovi naše zemlje pa je bil posnet v prostorih Državnega zbora. 

21. 11.
Mag. Milan M. Cvikl, član Evropskega računskega sodišča, je predsedniku Državnega zbora predal letni poročili Evropskega računskega sodišča – o proračunu EU in o evropskih razvojnih skladih za proračunsko leto 2012. 

Poslanci so na nadaljevanju novembrske redne seje med drugim sprejeli novelo Zakona o političnih strankah in Zakon o odškodninski shemi za izbrisane. Razpravljali so tudi o interpelaciji zoper finančnega ministra Uroša Čuferja, ki jo je vložila PS SDS v začetku oktobra. Interpelacija ni bila sprejeta; za je glasovalo 28 poslancev, 48 pa proti. 

19. 11.
Poslanci so v okviru 19. redne seje sprejeli novelo Zakona o volilni in referendumski kampanji. Temeljni cilj novele je zagotovitev večje preglednosti financiranja volilne in referendumske kampanje in uresničitev priporočil GRECO. 

18. 11.
V Državnem zboru se je začela 19. redna seja. Na dnevnem redu je bilo 35 točk.

15. 11.
Državni zbor se je pridružil projektu Dan slovenske hrane. V restavraciji Državnega zbora so pripravili jedi iz živil slovenskih pridelovalcev in predelovalcev.

Odbor za infrastrukturo in prostor je organiziral javno predstavitev mnenj o predlogu energetskega zakona. Poizkusili so odgovoriti na vprašanja, kot so: kakšni so razlogi in cilji za sprejem novega Energetskega zakona, katere so prednosti in pomanjkljivosti na področju energetike Sloveniji, kako zagotoviti bolj učinkovito črpanje evropskih sredstev za investicije na področju energetike ipd.

Poslanci so izglasovali zaupnico premierki Alenki Bratušek, ki jo je vezala na spremembe državnega proračuna za leto 2014. Poslanci so potrdili tudi proračun za leto 2015 ter sprejeli Zakon o davku na nepremičnine. Novi davek bo uveden s 1. 1. 2014. Poslanci SDS so to točko dnevnega reda obstruirali.

14. 11.
Nadaljevala se je 47. izredna seja. Poslanci so ponovno odločali o novelah zakonov o dohodnini in o bančništvu, na katera je Državni svet prejšnji teden izglasoval odložilni veto. Poslanci so ob ponovnem glasovanju oba zakona podprli.

13. 11.
Predsednik Državnega zbora je sprejel predsednika makedonskega predsednika vlade Nikolo Gruevskega.

Državni zbor je obiskala delegacija iz srbskega parlamenta – člani Odbora za finance, državni proračun in kontrolo izdatkov javnih sredstev, člani Odbora za administrativno-proračunska in mandatno imunitetna vprašanja ter strokovni sodelavci Narodne skupščine Republike Srbije. Z delegacijo so se med drugim srečali člani Komisije za nadzor javnih financ Državnega zbora in člani Odbora za finance in monetarno politiko.

12. 11.
Opozicijske stranke (SDS, SLS in NSi) so v Državni zbor na predlog NSi vložile interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za notranje zadeve Gregorja Viranta. Ministru med drugim očitajo škodovanje občinam z zmanjševanjem sredstev in z zagovarjanjem njihovega združevanja (zmanjševanje števila občin).

11. 11.
Začela se je 47. izredna seja. Poslanci so med drugim odločali o predlogu sprememb proračuna RS za leto 2014, o dopolnjenem predlogu proračuna za leto 2015 in o predlogu zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015.

Pred začetkom 47. izredne seje so pobudniki peticije proti predlogu davka na nepremičnine predsedniku Državnega zbora predali zbrane podpise. V enem tednu so jih zbrali skoraj 58.000. Franc Bogovič (SLS) se je skupaj z ostalimi podporniki peticije zavzel, da bi nepremičninski zakon začel veljati leta 2015.

Člani Odbora za obrambo in Mandatno-volilne komisije so sprejeli delegacijo Bosne in Hercegovine – Skupne komisije za obrambo in varnost in Komisije za izbor in spremljanje dela Agencije za preprečevanje korupcije in koordinacije boja proti korupciji.

7. 11.
V veliki dvorani Državnega zbora je potekal posvet: Demokratična legitimnost in odgovornost – koliko je slišan glas državljanov Evropske unije? Posvet so pripravili: predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji, Ministrstvo za zunanje zadeve, Urad Vlade za komuniciranje in Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij. Udeležence je nagovoril tudi predsednik Državnega zbora.

5. 11.
Predsednik Državnega zbora je sprejel ministra za zunanje zadeve Romunije Titusa Corlăţeana.

4. 11.
Predsednik Državnega zbora je ob koncu meseca požarne varnosti sprejel udeležence gasilske olimpijade, ki je potekala julija letos v Franciji. Od trinajstih tekmovalnih enot so slovenske ekipe osvojile kar pet prvih mest, dve drugi mesti in dve tretji mesti.

 

Oktober 2013

30. 10.
Predsednik Skupine prijateljstva s Kitajsko Samo Bevk je skupaj s člani sprejel delegacijo Mestnega ljudskega kongresa Shanghaja.

25. 10.
Državni zbor se je sestal na 46. izredni seji. Seja se je nadaljevala in končala 29. 10. 2013. Poslanci so obravnavali in sprejeli predlog sprememb in dopolnitev Zakona o dohodnini in odločali o načinu obravnave predloga Zakona o davku na nepremičnine. Odločili so, da se predlog Zakona o davku na nepremičnine obravnava po nujnem postopku.

Predsednik Odbora za finance in monetarno politiko Bojan Starman je skupaj s člani odbora sprejel delegacijo Mednarodnega denarnega sklada.

24. 10.
Državni zbor je na podlagi obvestila Okrožnega sodišča v Mariboru glede dovoljenja za začetek kazenskega postopka zoper poslanca mag. Ivana Vogrina zaradi suma storitve kaznivega dejanja poslovne goljufije sprejel sklep, da poslancu ne prizna imunitete in dovoli vodenje kazenskega postopka. Državni zbor je sprejel sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Krpan. Gre za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri prodaji podjetja Sistemska tehnika podjetju Viator Vektor in pri nadaljnjih aktivnostih, ki so se zaključile s podpisom pisma o nameri za dobavo pehotnih bojnih oklepnih vozil - srednjih oklepnih kolesnih vozil 8x8 med Ministrstvom za obrambo in Sistemsko tehniko 20. 8. 2004.

22. 10.
Predsednik Državnega zbora je sprejel namestnika predsedujočega Sveta ministrov in ministra za zunanje zadeve Bosne in Hercegovine dr. Zlatka Lagumdžijo. 

21. 10.
Začela se je 18. redna seja. Poslanci so obravnavali več kot 20 točk. Večino predlogov zakonov so obravnavali po nujnem oziroma skrajšanem postopku.

Predsednik Odbora za finance in monetarno politiko Bojan Starman in predsednik Odbora za zadeve Evropske unije Jožef Horvat sta sprejela vodjo Evroskupine in ministra za finance iz Nizozemske Jeroena Dijsselbloema.

18. 10.
Predsednik Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino Jožef Kavtičnik in predsednica Odbora za kulturo mag. Majda Potrata sta skupaj s člani odborov sprejela delegacijo parlamentarnega Odbora za izobraževanje, znanost, kulturo iz Črne gore.

V Državnem zboru je potekal mednarodni simpozij na temo priznavanja in vloge neformalnega izobraževanja. Posvet je organiziral Mladinski svet Slovenije. Na posvetu so bili predstavljeni primeri dobrih praks s področja izvajanja, beleženja in ureditve neformalnega izobraževanja v tujini in Sloveniji, delo in prizadevanja mednarodnih institucij in organizacij na področju neformalnega izobraževanja idr.

11. 10.
Predsednik in člani Skupine prijateljstva z Nemčijo so se v Državnem zboru srečali z delegacijo združenja Tarper Europa-Union iz Nemčije.

Člani Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo pod vodstvom predsednika Jerka Čehovina in člani Odbora za zdravje pod vodstvom predsednice Alenke Jeraj so sprejeli Lorda Alana Howartha, vodjo delegacije Britanskega parlamentarnega odbora za reformo politike nadzora nad drogami.

9. 10.
Predsednik Državnega zbora je razpisal rok za zbiranje podpisov volivcev za vložitev predloga za začetek zakonodajnega postopka za sprejetje treh zakonov: Zakon o samozdravljenju, Zakon o konoplji in Zakon o osnovnem bivanju. Jaka Bitenc je predsednika o pobudi obvestil 24. 9. 2013. Pobuda je bila podana skladno z Zakonom o referendumu in o ljudski iniciativi zato je predsednik kot prvi dan šestdesetdnevnega roka za zbiranje podpisov volivcev v podporo zakonom, določil 14. 10. 2013, za zadnji šestdeseti dan za zbiranje podpisov pa 12. 12. 2013.

Predsednik Državnega zbora je sprejel delegacijo Črne gore, ki je bila na obisku v Sloveniji – podpredsednika vlade in ministra za zunanje zadeve in evropske integracije dr. Igorja Lukšića.

8. 10.
Na 45. izredni seji so se poslanci seznanili s proračunskim memorandumom 2014–2015, s predlogom sprememb proračuna za leto 2014 in predlogom proračuna za leto 2015.

3. 10.
V Državnem zboru je dva dni potekalo Regionalno srečanje generalnih sekretarjev parlamentov. Srečanja so se udeležili predstavniki sedmih držav. Uvodoma je spregovorila generalna sekretarka Mojca Prelesnik, zatem so sledile predstavitve nekaterih parlamentarnih služb, s poudarkom na delovanju raziskovalnih služb parlamentov.

1. 10.
Poslanska skupina SDS je vložila interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za finance Uroša Čuferja.

Poslanci so se sestali na 44. izredni seji, kjer so razpravljali o predlogu priporočila v zvezi s problematiko nadzora in ugotavljanja odgovornosti po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Izredno sejo je zahtevala poslanska skupina SDS.

 

September 2013

30. 9.
V veliki dvorani Državnega zbora je potekalo srečanje ob svetovnem dnevu starejših, ki ga je organizirala Zveza društev upokojencev Slovenije. Osnovna tema srečanja je bila, kako starejšim zagotoviti možnosti za zdravo in aktivno staranje. Zbrane je nagovoril predsednik Državnega zbora.

26. 9.
Ob svetovnem dnevu turizma, ki ga obeležujemo 27. septembra sta Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma ob sodelovanju z Državnim zborom pripravila srečanje, na temo: Turizem in vode – varovanje naše skupne prihodnosti.

25. 9.
Državni zbor je odredil parlamentarno preiskavo za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri prodaji podjetja Sistemska tehnika podjetju Viator Vektor in pri nadaljnjih aktivnostih, ki so se zaključile s podpisom pisma o nameri za dobavo pehotnih bojnih oklepnih vozil - srednjih oklepnih kolesnih vozil 8X8 med MORS in Sistemsko tehniko 20.8.2004 in sicer zaradi suma, da je šlo za politično dogovorjen, negospodaren posel, ki ga spremlja tudi sum klientelizma in korupcije, saj njegov namen ni bil zaščita interesov države ter doseganje najnižje cene pri dobavi osem kolesnikov, pač pa zagotovitev več sto milijonov evrov vrednega posla z osem kolesniki posameznikom, ki so bili povezani s takrat vladajočo stranko in to brez razpisa, brez preverbe cene in brez predhodne preverbe konkurenčnih ponudb in izdelkov.

23. 9.
V Državnem zboru se je začela 17. redna seja Državnega zbora. Poslanci so obravnavali vrsto zakonskih predlogov, sprejeli pa so tudi novelo Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2013 in 2014 ter spremembe oziroma dopolnitev Poslovnika Državnega zbora. Odslej je obvezna sestavina predloga zakona tudi presoja posledic (npr. administrativnih posledic, posledic na okolje, gospodarstvo, socialno področje ipd.).

Državni zbor so obiskali predstavniki Kosovske skupščine. Udeležili so se strokovne razprave o vlogi Državnega zbora v evropskem in slovenskem pravnem sistemu - izkušnje Slovenije. Sprejela jih je dr. Ljubica Jelušič, pozdravil pa jih je tudi predsednik Državnega zbora.

20. 9.
Na zahtevo PS SDS so se poslanci sestali na 43. izredni seji Državnega zbora. Na dnevnem redu sta bili dve točki: Predlog priporočila o problematiki reševanja zasebnih bank Probanke in Factor banke z denarjem slovenskih državljanov in Mandatno-volilne zadeve. Slednje se nanašajo na spremembe v povezavi z opravljanjem poslanske funkcije (prenehanje funkcije državnega sekretarja Gašpar Gašpar Mišiča in njegov odstop s funkcije poslanca).  Državni zbor je potrdil poslanski mandat za preostanek mandata Državnega zbora Aljoši Jeriču (ki sedaj opravlja funkcijo poslanca namesto Tine Komel) in pravico do opravljanja funkcije poslanke namesto Tine Komel mag. Mirjam Bon Klanjšček. Aljoša Jerič in mag. Mirjam Bon Klanjšček tako ostajata poslanca.

Predsednik Državnega zbora je sprejel predsednika Vlade Republike Litve Algirdasa Butkevičiusa, ki je na delovnem obisku v Sloveniji.

Predsednik Odbora za zadeve Evropske unije Jožef Horvat, predsednica Odbora za gospodarstvo Alenka Pavlič, predsednik Odbora za infrastrukturo in okolje Samo Bevk in predsednica Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide Andreja Črnak Meglič so sprejeli Evropskega komisarja za regionalno politiko Johannesa Hahna. Pri pogovoru s komisarjem so sodelovali tudi člani odborov.

19. 9.
V Državnem zboru je potekala proslava v počastitev združitve Prekmurskih Slovencev z matičnim narodom in vrnitve Primorske k matični domovini. V ta namen je bila tudi otvoritev razstave pomurskega akademskega slikarja Vladimirja Potočnika in primorske avtorice Ksenije Krivec.

18. 9.
Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino je organiziral javno predstavitev mnenj o predlogu Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013–2022. Namen predstavitve je bil pridobiti mnenja strokovne in širše javnosti in pridobiti odgovore na vprašanja ali resolucija ustrezno določa cilje in merila za razvoj izobraževanja, zaposlovanja, podjetništva, bivanjskih razmer mladih, zdravja in dobrega počutja ipd.

16. 9.
V Državnem zboru je bila na obisku delegacija Islamske posvetovalne skupščine Iran. Poleg predsednika Državnega zbora so v sklopu obiska delegacijo sprejeli tudi predsednik skupine prijateljstva z Iranom mag. Ivan Vogrin, člani Odbora za zunanjo politiko pod vodstvom predsednice Janje Klasinc, članica Komisije za peticije ter za človekove pravice mag. Majda Potrata, ki se je pogovarjala s članico delegacije Halimeh Ali ter člani Odbora za gospodarstvo pod vodstvom predsednice Alenke Pavlič.

14. 9.
Državljani so v Državni zbor prinesli peticijo za znižanje poslanskih plač na minimalno plačo. Peticijo je doslej prek spleta podpisalo že več kot 20.000 ljudi.

13. 9.
Umrl je nekdanji poslanec dr. Jože Zagožen. Funkcijo poslanca je opravljal v mandatnem obdobju 1996-2000.

10. 9.
Predsednik Državnega zbora je sprejel ukrajinskega ministra za zunanje zadeve Leonida Kozharo. Izrazil je prepričanje, da bo obisk ministra dobra popotnica za poglobitev že tradicionalno dobrih odnosov med Slovenijo in Ukrajino.

9. 9.
Predsednik Odbora za obrambo Franc Jurša je skupaj s člani odbora sprejel ministra za obrambo Republike Makedonije Talata Xhaferija z delegacijo.

Predsednik Državnega zbora je sprejel muftija Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji dr. Nedžada Grabusa. Govorila sta o svečanem polaganju temeljnega kamna za Islamski kulturni center v Ljubljani.

5. 9.
Pozno popoldan se je pred Državnim zborom – na Trgu Republike zbralo več sto protestnikov, ki so izrazili nasprotovanje političnemu kadrovanju. Zahtevali so tudi odstop klientelističnih elit.

4. 9.
V Državnem zboru je ob svetovnem dnevu cerebralne paralize potekalo odprtje dobrodelne razstave likovnih del v organizaciji Društva za pomoč osebam z motnjami v razvoju Vesele nogice z naslovom: Naš svet je drugačen.

2. 9.
Predsednik Državnega zbora je sprejel zveznega predsednika Republike Avstrije dr. Heinza Fischerja. Predsednika sta se strinjala, da so odnosi med državama zelo dobri; avstrijski predsednik je poudaril, da ti obstajajo že iz časa Jugoslavije in da intenzivnost stikov po osamosvojitvi Slovenije ni popustila.

 

Avgust 2013

27. 8.
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje je organiziral javno predstavitev mnenj na temo: Kako najustrezneje zagotoviti in zavarovati pravico do (pitne) vode? Predstavitev mnenj je potekala na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni.

 

Julij 2013

26. 7.
Državni zbor je obiskal poslanec Dume iz Rusije. Poleg predsednika Državnega zbora sta poslanca sprejela še podpredsednik Odbora za zunanjo politiko dr. Jožef Kunič in predsednik Skupine prijateljstva z Rusijo Franc Pukšič. 

25. 7.
Predsednik Državnega zbora je sprejel predsednika Francije Françoisa Hollanda. Predsednika sta izrazila zadovoljstvo, ker so odnosi med Slovenijo in Francijo na visoki ravni in se še razvijajo. Zavzela sta se tudi za tesnejše sodelovanje med parlamentoma.

18. 7.
V Državnem zboru je potekala 42. izredna seja Državnega zbora. Poslanci so po vloženih vetih Državnega sveta ponovno odločali o Zakonu o davku od srečk in o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah. Oba zakona sta bila ponovno izglasovana.

17. 7.
Predsednik Državnega zbora je imel ob zaključku spomladanskega zasedanja novinarsko konferenco, kjer je na podlagi statističnih podatkov predstavil delo parlamenta v obdobju od 1. 1. do 16. 7. 2013.

16. 7.
Poslanci so se sestali na 41. izredni seji, kjer so obravnavali eno točko dnevnega reda - Predlog priporočila o problematiki investicije v Blok 6 Termoelektrarne Šoštanj in slovenske energetike. Predlog priporočila je v obravnavo predložila skupina poslancev s prvopodpisanim Jožetom Tankom. Poslanci so opravili razpravo in sprejeli dopolnjen predlog priporočila.

9. 7.
Začela se je 16. redna seja Državnega zbora. Poslanci so med drugim obravnavali in sprejeli Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2013 in Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014.

5. 7.
V preddverju velike dvorane Državnega zbora je potekal pogovor s predsednikom Državnega zbora Jankom Vebrom, s predsednikom Komisije za poslovnik Francem Pukšičem, prvim predsednikom Komisije za poslovnik Miranom Potrčem in strokovnim svetovalcem pri pripravi Poslovnika Državnega zbora dr. Albinom Igličarjem. Pogovor je bil namenjen obeležitvi 20. obletnice prvega Poslovnika Državnega zbora.

V Državnem zboru je potekala 40. izredna seja. Poslanci so opravili splošno razpravo o predlogu priporočila v zvezi s stanjem demokracije v Sloveniji v povezavi z izhodišči Resolucije Sveta Evrope št. 1096. Predlog priporočila je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslancev s prvopodpisanim Jožetom Tankom (PS SDS).

4. 7.
Zveza policijskih veteranskih društev Sever in Zveza veteranov vojne za Slovenijo je v Državni zbor dostavila več kot 6200 podpisov za vložitev novele zakona, ki bi vojnim veteranom vrnila pravico do dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

V Državnem zboru je pod okriljem Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu potekalo XIII. Vseslovensko srečanje z naslovom Odslikave slovenstva.

 

Junij 2013

27. 6.
Predsednik Državnega zbora Janko Veber je sprejel visoka predstavnika japonske cesarske družine, princa in princeso Akishino. Visoki obisk je bil posvečen 20. obletnici vzpostavitve diplomatskih odnosov, ki sta ju državi praznovali lansko leto.

26. 6.
V Državnem zboru je potekala javna predstavitev mnenj o predlogu Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018, ki jo je organiziral Odbor za kulturo. Namen predstavitve je bil pridobiti mnenja in stališča strokovne in širše javnosti k navedenemu predlogu ter odgovoriti na vprašanja, ali je jezikovnopolitična vizija dokumenta v skladu s pričakovanji skupnosti in s stanjem sodobne družbe, ali so jezikovnopolitična prizadevanja ustrezno formalizirana, ali je v resoluciji posvečena ustrezna pozornost slovenščini in Slovencem v tujini ipd.

25. 6.
Na Kongresnem trgu v Ljubljani je potekal protestni shod. Protestniki so zahtevali socialno pravičen zdravstveni sistem.  Protestni shod so končali pred Državnim zborom na Trgu republike.

24. 6.
V Državnem zboru je potekala slavnostna seja v počastitev dneva državnosti. Slavnostni govornik je bil predsednik Državnega zbora Janko Veber.

21. 6.
Poslanci so se sestali na 39. izredni seji, kjer so obravnavali sklep Vlade Republike Slovenije o odtujitvi naložb države v nekaterih gospodarskih družbah, s katerimi upravljajo Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Slovenska odškodninska družba, d. d., Modra zavarovalnica, d. d., DSU, družba za svetovanje in upravljanje, d. o. o., in Posebna družba za podjetniško svetovanje, d. d. Poslanci so s predlaganim sklepom soglašali.

17. 6.
Poslanci so se z minuto molka poklonili preminulemu poslancu Bogomirju Špiletiču, ki je bil poslanec v mandatnem obdobju 1996–2000.

Začela se je 15. redna seja Državnega zbora. Poslanci so obravnavali 19 točk, med drugim tudi o noveli Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah ter dopolnitev Zakona o prevzemih, s katerima se ob spremenjenih pogojih želi pomagati podjetjem v težavah.

V preddverju velike dvorane Državnega zbora je bila predstavitev tradicionalne prireditve Srečanje državnikov Slovenije pod Najevsko lipo.

15. 6.
V Državnem zboru je že tretjič potekala t. i. Poletna muzejska noč. Obiskovalci so si lahko ogledali fresko Zgodovina Slovencev od naselitve do danes, razstavo na steklu Zgodovina slovenskega parlamentarizma in priložnostno razstavo Svečani pogrinjki, ki vključuje izbran skupščinski protokolarni jedilni pribor, krožnike, servirno posodo in kristal.

14. 6.
Predsednik Državnega zbora je sprejel predsednika Estonije Toomasa Hendrika Ilvesa, ki se je mudil na delovnem obisku v Sloveniji.

10. 6.
Predsednik Državnega zbora je sprejel ministra za zunanje zadeve Demokratične socialistične republike Šrilanke Gaminija Lakshmana Peirisa.

7. 6.
Ob koncu razstave Dan brez vode, ki je bila v Državnem zboru na ogled od 3. 6. do 7. 6. 2013, je predsednik Državnega zbora sprejel predstavnike Amnesty International Slovenije.

V Državnem zboru je potekala 38. izredna seja Državnega zbora, kjer so poslanci razpravljali o stanju v pravosodju. Seja je bila sicer sklicana že za 5. 6., a ker matično delovno telo še ni uspelo končati z delom, se je nadaljevala 7. 6. Seja je bila sklicana na pobudo PS SDS.

6. 6.
Predsednik Državnega zbora je sprejel predstavnike Civilne iniciative S (Slovenija) R (resnica) P (poštenje). Predstavniki SRP so med drugim predstavili predlog zakonske pobude o vrnitvi nezakonito pridobljenega premoženja.

V preddverju velike dvorane Državnega zbora je potekala kulturna prireditev ob dnevu Primoža Trubarja, ki jo je organiziral Odbor za kulturo.

5. 6.
Predsednik Državnega zbora je sprejel in nagovoril udeležence Teka miru in svetovne harmonije, ki so v Državni zbor prinesli plamenico. Namen teka je povečanje strpnosti in razumevanja med različnimi narodi, skupnostmi in posamezniki.

V okviru projekta Medparlamentarni dialog in projekt izmenjav je bila na delovnem obisku v Državnem zboru delegacija Velike narodne Skupščine Republike Turčije.

3. 6.
V preddverju velike dvorane je bila odprtje razstave izdelkov učencev ljubljanskih šol na temo Dan brez vode, ki jo je organiziral Amnesty International Slovenije.

 

Maj 2013

31. 5.
Začela se je 37. izredna seja Državnega zbora, kjer so poslanci sprejeli Odlok o razglasitvi Ustavnega zakona o spremembah 90., 97. in 99. in 148. člena Ustave RS. Ustavne spremembe je Državni zbor sprejel že prejšnji teden in se nanašajo na spremembe ureditve referenduma in na vnos zlatega fiskalnega pravila v ustavo, z razglasitvijo ustavnega zakona pa so začele veljati.

29. 5.
Predsednik Državnega zbora Janko Veber je sprejel člane predsedstva Zveze zvez kulturnih društev konstitutivnih narodov in narodnosti nekdanje Jugoslavije v Sloveniji.

27. 5.
Predsednik Državnega zbora Janko Veber je sprejel predsednico Spodnjega doma indijskega parlamenta Meiro Kumar, ki je bila z delegacijo na obisku v Sloveniji.

24. 5.
Državni zbor je na nadaljevanju preložene 32. izredne seje sprejel Predlog ustavnega zakona o spremembi 148. člena Ustave Republike Slovenije in s tem vpis t. i. zlatega fiskalnega pravila v Ustavo. Za vnos fiskalnega pravila v Ustavo je glasovalo 78 poslancev, proti jih je bilo 8.

Poslanci so na 36. izredni seji sprejeli predlog Ustavnega zakona o spremembah 90., 97. in 99. člena Ustave - spremembe referendumske ureditve. Spremembe je potrdilo 86 poslancev, proti je bil en poslanec.

23. 5.
Državni zbor je ob obravnavi obvestil Okrožnega sodišča v Mariboru o dovoljenju za začetek kazenskega postopka zoper poslanca mag. Ivana Vogrina zaradi suma storitve kaznivih dejanj poslovne goljufije odločil, da poslancu ne prizna imunitete in dovolil vodenje kazenskega postopka.

22. 5.
V preddverju velike dvorane je skupaj z ekipo 3. programa Televizije Slovenija potekala obeležitev 5. obletnice neposrednih TV prenosov iz Državnega zbora. V ta namen je bila posneta posebna oddaja, v kateri se je odgovorna urednica TV SLO3 dr. Ljerka Bizilj pogovarjala s predsednikom Državnega zbora Jankom Vebrom, predsednico Odbora za kulturo mag. Majdo Potrata, predstavniki poslanskih skupin in generalno sekretarko Mojco Prelesnik.

21. 5.
V Državnem zboru je bila otvoritev razstave z naslovom Otroci rišejo ljubezen. Gre za mednarodni projekt, ki je namenjen povezovanju otrok različnih veroizpovedi, ras in narodov.

Predsednik Državnega zbora Janko Veber je sprejel predsednika Madžarske Jánosa Áderja, ki je bil na uradnem obisku v Sloveniji.

20. 5.
Začela se je 14. redna seja Državnega zbora. Poslanci so obravnavali več kot 10 točk, med drugim tudi poročilo Varuha človekovih pravic. Sprejeli so predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, s katerim so se znižali prejemki funkcionarjev in javnih uslužbencev. Sprejeli so tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju državnega proračuna v letih 2013 in 2014. Novost je tudi dvig DDV-ja (z 9 na 9,5 % oziroma z 20 na 22 %).

17. 5.
Predsednik Državnega zbora Janko Veber in predsednica ter člani Odbora za zunanjo politiko so sprejeli delegacijo poslancev Azerbajdžana ter ministra za industrijo in energetiko.

16. 5.
Predsednik Državnega zbora Janko Veber je sprejel predstavnike slovenske skupnosti iz Hrvaške in iz Madžarske. Sodeloval je tudi predsednik Komisije za Slovence v zamejstvu in po svetu Danijel Krivec.

15. 5.
Predsednik Državnega zbora Janko Veber je sprejel predstavnike slovenske manjšine v Avstriji in predstavnike slovenske manjšine v Italiji. Na pogovorih je sodeloval tudi predsednik Komisije za Slovence v zamejstvu in po svetu Danijel Krivec.

14. 5.
Predsednik Državnega zbora Janko Veber je sprejel delegiranega ministra za evropske zadeve Francoske republike Thierryja Repentina. Predsednik je v pogovoru poudaril, da je sodelovanje med državama zelo uspešno in izrazil željo po še intenzivnejšem parlamentarnem sodelovanju.

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo in Mandatno-volilna komisija sta organizirala javno predstavitev mnenj o predlogih za spremembe šestih zakonov: Zakona o volitvah v Državni zbor, Zakona o poslancih, Zakona o volitvah predsednika republike, Zakona o Vladi Republike Slovenije, Zakona o lokalnih volitvah in Zakona o lokalni samoupravi. Udeleženci so poizkusili odgovoriti na vrsto vprašanj, ki se vsebinsko nanašajo na predloge sprememb, na primer ali so predlagane rešitve v skladu z ustavnim načelom volilne pravice idr. Medtem so se pred Državnim zborom zbrali predstavniki gibanja Socialna opcija ljudstva Slovenije. V Državni zbor so prinesli peticijo z več kot pet tisoč podpisi, s katero zahtevajo vrnitev nepošteno pridobljenega premoženja v zadnjih 20 letih in nelegalno odtujenega denarja iz države.

Predsednik Državnega zbor Janko Veber je sprejel predsednika Velike narodne skupščine Republike Turčije Cemil Çiçeka z delegacijo, ki se je mudil na dvodnevnem uradnem obisku v Sloveniji. Sestal se je tudi z vodji poslanskih skupin.

V Državnem zboru je potekala 35. izredna seja Državnega zbora. Poslanci so se seznanili z dopolnjenim vladnim poročilom o Programu stabilnosti 2013 in o Nacionalnem reformnem programu 2013 - 2014. Dokumenta je predstavila predsednica vlade mag. Alenka Bratušek.

10. 5.
V Državnem zboru je potekalo srečanje v okviru izobraževalnega projekta MinglEU. Udeležence je nagovoril predsednik Državnega zbora Janko Veber.

8. 5.
Predsednik Državnega zbora je določil rok za zbiranje podpisov za podporo predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uravnoteženju javnih financ.  Zveza policijskih veteranskih društev Sever in Zveza veteranov vojne za Slovenijo sta namreč 23. 4. 2013 obvestila predsednika Državnega zbora Janka Vebra o podani pobudi volivcem za vložitev predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uravnoteženju javnih financ. Pobuda je bila 29. 4. 2013 ustrezno dopolnjena in tako podana skladno z Zakonom o referendumu in o ljudski iniciativi. Predsednik je za  navedeni zakonski predlog kot prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev določil 8. 5. 2013, za zadnji dan pa 6. 7. 2013.

7. 5.
V Državnem zboru se je nadaljevala 32. izredna seja Državnega zbora, ki je bila 11. 4. 2013 prekinjena. Na dnevnem redu je bila obravnava vnosa t. i. fiskalnega pravila v ustavo. Do odločanja o tem ni prišlo, obravnava tega predloga je bila preložena na naslednji dan po zaključku 14. redne seje Državnega zbora.

 

April 2013

27. 4.
V Ljubljani je potekala t. i. 5. vseslovenska vstaja. Protestniki so se zbrali tudi na Trgu Republike.

26. 4.
V Državnem zboru je potekala 33. izredna seja. Poslanci so podali soglasje k odtujitvi kapitalske naložbe D.S.U., družbe za svetovanje in upravljanje, d. o. o., v družbi Peko, tovarni obutve.

22. 4.
Državni zbor se je sestal na 13. redni seji. Poslanci so obravnavali predlog sprememb in dopolnitev Zakona o slovenskem državnem holdingu in Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, klasifikacijo naložb Slovenskega državnega holdinga ter predlog smernic upravljanja naložb. Na predlog predsednika republike so za predsednika Računskega sodišča imenovali Tomaža Vesela.

V preddverju velike dvorane Državnega zbora je bila predstavitev razstave kopij olimpijskih medalj ter razstava športnih in olimpijskih znamk. Poleg predsednika Državnega zbora Janka Vebra je zbrane nagovoril tudi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez dr. Janez Kocijančič. Sledil je pogovor z nekaterimi športniki.

Predsednik Državnega zbora Janko Veber je sprejel člana Evropskega računskega sodišča mag. Milana M. Cvikla.

17. 4.
V Državnem zboru je potekala javna predstavitev mnenj o problematiki plagiatorstva pri izdelavi diplomskih del, strokovnih ter znanstvenih magisterijev in doktoratov. Razpravljali so o tem, kaj je plagiat, ali se je število plagiatov pri izdelavi diplomskih del, strokovnih in znanstvenih magisterijev ter doktoratov povečalo, kakšen je vpliv sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologija na število plagiatov ipd.? Javno predstavitev je organiziral Odbor za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino

11. 4.
Podpredsednica Državnega zbora Renata Brunskole je sprejela državnega sekretarja Zveznega ministrstva za evropske in mednarodne zadeve Republike Avstrije dr. Reinholda Lopatko.

Na 32. izredni seji Državnega zbora, sklicani na zahtevo skupine poslancev s prvopodpisanim Jožetom Tankom (PS SDS), so poslanci obravnavali predlog Ustavnega zakona o spremembi 148. člena Ustave Republike Slovenije, s katerim bi v ustavo zapisali t.i. zlato pravilo. Pred samo sejo Državnega zbora so potekali intenzivni pogovori predsednika Državnega zbora in vodij poslanskih skupin, dan pred sejo pa so se sešli tudi predsedniki parlamentarnih strank s predsednico Vlade ter razpravljali o posledicah sprejetja oz. nesprejetja ustavnih sprememb. Obravnavo te točke in odločanje so soglasno prenesli na 7. 5. 2013.

Potrdili so tudi mandat novima poslancema PS mag. Mirjam Bon Klanjšček in dr. Jožefu Kuniču, ki sta nadomestila nekdanja poslanca PS Gašpar Gašpar Mišiča in Tamaro Vonta. Slednja sta bila imenovana za državna sekretarja v kabinetu predsednice Vlade.

9. 4.
V Državnem zboru so se na rednem letnem zboru sestali člani Društva poslancev 90. Zbrane je nagovoril predsednik Državnega zbora Janko Veber.

8. 4.
V veliki dvorani Državnega zbora je potekal tradicionalni, že 23. nacionalni otroški parlament. Mlade parlamentarke in parlamentarce je nagovoril predsednik Državnega zbora Janko Veber.

Pod vodstvom generalne sekretarke Mojce Prelesnik je potekala okrogla miza na temo: Sobivanje ustavnih pravic in razmejitve med njimi (pravica do svobode izražanja, varstvo tajnosti pisem in občil, varstvo osebnih podatkov, ter etika medijskega delovanja).

5. 4.
Predsednik Državnega zbora Janko Veber je sprejel predstavnike romskih organizacij v Sloveniji. V okviru obeležite svetovnega dneva Romov (8. 4.) so bili ob sodelovanju Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti predvajani nagrajeni kratki filmi na temo enakost. Filmi so nastali v produkciji Društva zaveznikov mehkega pristanka, ki se ukvarja z medijskim usposabljanjem mladih in znotraj katerega so še posebej aktivni mladi pripadniki romske skupnosti.

3. 4.
V Državnem zboru je na pobudo predsednika Janka Vebra potekal pogovor s predstavniki civilne družbe o vprašanjih neposredne demokracije. Udeleženci so se zavzeli za zaustavitev postopka spreminjanja ureditve referenduma. Medtem se je pred Državnim zborom zbralo nekaj protestnikov na temo: Politiki nimajo pravice izbirati, kdo predstavlja ljudstvo.

2. 4.
Državni zbor je z 49 glasovi za in 29 proti imenoval Sama Omerzela za ministra za infrastrukturo in prostor. Nadomestil je Igorja Maherja, ki je s funkcije ministra odstopil.

Podpredsednik Državnega zbora Jakob Presečnik (SLS) je odstopil s funkcije podpredsednika Državnega zbora. Za novo podpredsednico Državnega zbora je bila izvoljena Polonca Komar (DL). Poslanci so se seznanili tudi z mirovanjem mandatov poslancev PS Gašpar Gašpar Mišica in Tamare Vonta, ki sta bila imenovana za državna sekretarja v kabinetu predsednice Vlade. V okviru mandatno-volilnih zadev so na novo določil predsednike in podpredsednike 21 delovnih teles.

Dr. Boštjan Jazbec je bil z visoko podporo poslancev (za je glasovalo 77 poslancev) imenovan za novega guvernerja Banke Slovenije.

Državni zbor je soglasno (z 82 glasovi za) sprejel predlog Zakona o ratifikaciji pogodbe med državami članicami Evropske unije in Republiko Hrvaško o pristopu Republike Hrvaške k Evropski uniji s sklepno listino. Za ratifikacijo je bila potrebna dvotretjinska podpora poslancev. Sejo Državnega zbora sta pri tej točki spremljala tudi predsednik Vlade Republike Hrvaške Zoran Milanović in hrvaška zunanja ministrica Vesna Pusić.

 

Marec 2013

28. 3.
Poslanci so obravnavali in sprejeli predlog novele Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora. Odlok sledi spremembam Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi, ki je spremenil nazive nekaterih ministrskih funkcij in na novo opredelil delovna področja ministrstev. Odbor za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo je bil preimenovan v Odbor za pravosodje, Odbor za notranje zadeve v Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, Odbor za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino pa v Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino. Na novo je bil ustanovljen Odbor za kulturo.

Državni zbor je na zahtevo Državnega sveta ponovno odločal o zakonu o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona in ga sprejel.

V preddverju velike dvorane Državnega zbora  je potekala predstavitev Ustanove Hiša eksperimentov. Sodelavci Hiše eksperimentov so na zanimiv način predstavili eksperimentalne dogodivščine z naslovom Malovelikologija oziroma nekaj naravnih zakonitosti in pojavov iz vsakdanjega življenja.

27. 3.
Državni zbor se je sestal na 12. redni seji. Najprej so odločali o potrditvi mandatov poslancev namesto tistih, ki so odstopili s funkcije ali le- te v skladu z zakonom ne morejo več opravljati. Namesto poslanca mag. Radovana Žerjava (SLS) so mandat potrdili Jasmini Opec (SLS), namesto Janeza Janše (SDS) pa Robertu Hrovatu (SDS). Ker so bili Roman Jakič (PS), Tina Komel (PS), mag. Stanko Stepišnik (PS), dr. Gregor Virant (DL) in mag. Dejan Židan (SD) imenovani za ministre in funkcije poslanca začasno ne morejo opravljati, so jih v poslanskih klopeh nadomestili naslednji poslanci: Aleksandra Osterman (PS), Aljoša Jeric (PS), Peter Oder (PS), Marko Pavlišič (DL), Branko Smodiš (SD).

20. 3.
Državni zbor je 31. izredni seji z 52 glasovi ZA in 35 PROTI imenoval enajsto slovensko vlado, ki jo bo prvič vodila ženska. Ministrsko ekipo Alenke Bratušek sestavlja 11 ministrov in dve ministrici, od tega ena brez resorja.

Državni zbor je imenoval dr. Uroša Čuferja za ministra za finance, Karla Viktorja Erjavca za ministra za zunanje zadeve, Tomaža Gantarja za ministra za zdravje, dr. Uroša Grilca za ministra za kulturo, Igorja Maherja za ministra za infrastrukturo in prostor, Romana Jakiča za ministra za obrambo, Tino Komel za ministrico brez resorja za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, dr. Anjo Kopač Mrak za ministrico za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, dr. Jerneja Pikala za ministra za izobraževanje, znanost in šport, dr. Senka Pličaniča za ministra za pravosodje, mag. Stanka Stepišnika za ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, dr. Gregorja Viranta za ministra za notranje zadeve in javno upravo in mag. Dejana Židana za ministra za kmetijstvo in okolje.

Z imenovanjem nove Vlade je funkcija ministra oz. državnega sekretarja prenehala tudi nekaterim poslancem, ki so skladno z Zakonom o poslancih ponovno pričeli opravljati funkcijo poslancev: mag. Andrej Vizjak, dr. Vinko Gorenak, Zvonko Černač, Ljudmila Novak, Franc Bogovič, mag. Andrej Šircelj in mag. Marko Pogačnik.

S funkcije poslanca Državnega zbora Republike Slovenije sta odstopila mag. Radovan Žerjav in Janez Janša.

Funkcijo poslank in poslancev so prenehali opravljati tudi: Robert Hrovat, Jasmina Opec, mag. Damjana Petavar Dobovšek, Ivan Pišek, Patricija Šulin, Janez Vasle in Roman Žveglič, ki so jo opravljali namesto poslank in poslancev, ko so ti opravljali funkcijo v Vladi..

Odbor Državnega zbora za zunanjo politiko je soglasno podprl ratifikacijo pristopne pogodbe Hrvaške z EU. Pred tem sta državi podpisali memorandum o reševanju vprašanja nekdanje Ljubljanske banke. Državni zbor bo o zakonu o ratifikaciji pristopne pogodbe odločal na 12. redni seji.

19. 3.
Pred pristojnimi odbori Državnega zbora so potekale predstavitve kandidatov za ministre.

18. 3.
Pred pristojnimi odbori Državnega zbora so potekale predstavitve kandidatov za ministre.

15. 3.
V organizaciji Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti je potekala javna predstavitev mnenj. Razpravljavci so poizkusili odgovoriti na vprašanja, kot so: kaj je sovražni govor, kakšne so njegove pojavne oblike in posledice, ali je sovražni govor mogoče omejiti, ali je na voljo ustrezna zakonodaja ipd.

14. 3.
Predsednica Vlade Alenka Bratušek je v Državni zbor vložila listo kandidatov za ministre in ministrice.

13. 3.
Stranke PS, SD, DL in DeSUS so pozno ponoči (okrog 23. ure) v Državnem zboru podpisale dogovor o sodelovanju v vladi - t. i. koalicijsko pogodbo. Med 12 prioritetami je na prvem mestu umiritev političnih strasti v državi, zagon gospodarstva, konsolidacija javnih financ itn.

5. 3.
Poslanci so soglasno podprli zakona s področja delovnopravne zakonodaje in tako uresničili napovedi o nujnosti sprejetja reforme trga dela.

Državni zbor se je sestal na 30. izredni seji. Poslanci so obravnavali predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije. V okviru priprave na sestavo nove Vlade je bila pripravljena dopolnitev zakona, ki spreminja število in sestavo ministrstev.

4. 3.
Začela se je 11. seja Državnega zbora. Poslanci so med drugim potrdili mandat novemu poslancu PS Branetu Goluboviću, ki je nadomestil mag. Alenko Bratušek - novoizvoljeno predsednico Vlade.

V preddverju velike dvorane Državnega zbora je bila na ogled razstava ob 120. obletnici ustanovitve Slovenskega planinskega društva – Planinske zveze Slovenije.

 

Februar 2013

28. 2.
Na 29. izredni seji so poslanci razpravljali o predlogu Zakona o delovnih razmerjih - druga obravnava in o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela - druga obravnava.

27. 2.
V Državnem zboru je potekala 28. izredna seja. Poslanci so za predsednika Državnega zbora z 52 glasovi za in 34 glasovi proti izvolili Janka Vebra (SD). Sejo so nadaljevali z odločanjem o konstruktivni nezaupnici Vladi Janeza Janše (SDS). Po večurni razpravi so za novo mandatarko s 55 glasovi za in 33 proti izvolili mag. Alenko Bratušek (PS).

22. 2.
Poslanci PS so vložili konstruktivno nezaupnico Vladi pod vodstvom Janeza Janše (SDS). Za mandatarko za sestavo nove vlade so predlagali mag. Alenko Bratušek (PS).

19. 2.
Poslanci PS SD so v Državni zbor vložili interpelacijo zoper ministra za izobraževanje, znanost, kulturo in šport dr. Žigo Turka.

8. 2.
V Ljubljani sta na kulturni praznik potekala dva shoda. Dopoldan so se zbrali člani Zbora za republiko v podporo Vladi, popoldan pa je potekala t. t. tretja vseslovenska vstaja, ki nasprotuje tako delovanju vlade kot vsej politični eliti.

7. 2.
Državni zbor se je na 27. izredni seji seznanil s prenehanjem mandata poslanke SDS Alenke Koren Gomboc. V poslanskih klopeh jo je nadomestil Ljubo Žnidar, ki je doslej opravljal funkcijo državnega sekretarja.

6. 2.
Pobudniki, ki so se zavzemali za razpis referenduma o noveli Zakona o zdravstveni dejavnosti, niso uspeli zbrati dovolj podpisov. Pobuda volivcem je bila podana novembra lani. Prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma je bil 3. 1. 2013, zadnji, petintrideseti dan za zbiranje podpisov pa je potekel 6. 2. 2013.

5. 2.
V preddverju velike dvorane Državnega zbora je potekala prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, ki jo je organiziral Odbor za izobraževanje, znanost, kulturo, šport. Nastopili so otroški pevski zbor Osnovne šole Blaža Kocena iz Ponikve ter mladi plesalci Kulturno umetniškega društva Trta iz Dolge Gore.

Kurenti s Ptuja so v predpustnem času tradicionalno obiskali Državni zbor. Sprejel jih je podpredsednik Državnega zbora Jakob Presečnik.

4. 2.
Državni zbor se je sestal na 26. izredni seji in se opredelil do dopolnitve Predloga memoranduma v zadevi arbitraže po Arbitražnem sporazumu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške, podpisanim 4. novembra 2009. Državni zbor je sprejel sklep, s katerim Vladi predlaga, da na arbitražno sodišče pošlje Memorandum, kot je pripravljen s strani Ministrstva za zunanje zadeve v sodelovanju z mednarodno odvetniško ekipo. Naloga arbitražnega sodišča je med drugim tudi določitev ozemeljskega stika Slovenije z odprtim morjem, ki ga je imela na dan osamosvojitve 25. junija 1991.

Poslancem so se pridružili trije novi poslanci iz stranke SDS. Andrej Čuš je zamenjal Branka Mariniča, ki je odstopil. Saša Ciglar in Rado Likar pa sta nadomestila mag. Andreja Širclja in mag. Marka Pogačnika, ki sta bila imenovana za državna sekretarja.

1. 2.
Poslanci so z veliko večino (82 glasovi za in 4 proti) izvolili novo varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer. Nova varuhinja je prisegla pred Državnim zborom.

Državni zbor se je seznanil z obvestilom predsednika Vlade glede opravljanja funkcij ministrov, ki sta odstopila. Namesto ministra za finance dr. Janeza Šušteršiča je funkcijo prevzel predsednik Vlade Janez Janša. Funkcijo ministra za pravosodje in javno upravo pa je namesto dr. Senka Pličaniča prevzel Zvonko Černač, minister za infrastrukturo in prostor.

Državni zbor je na 10. seji obravnaval obvestilo Okrožnega sodišča v Mariboru, o dovoljenju za začetek kazenskega postopka zoper poslanca mag. Ivana Vogrina. Državni zbor je sprejel sklep, da se poslancu ne prizna imunitete in tako dovoli vodenje kazenskega postopka.

Branko Marinič je v skladu z napovedjo odstopil s funkcije poslanca.

Državni zbor je odredil parlamentarno preiskavo za ugotovitev odgovornosti nosilcev javnih funkcij v povezavi z ugotavljanjem zlorab bančnega sistema.

 

Januar 2013

31. 1.
Državni zbor je odredil parlamentarno preiskavo za ugotovitev in oceno dejanskega stanja v zvezi s pojavom in delovanjem ekstremističnih skupin in gibanj v Republiki Sloveniji, za katere obstaja sum, da delujejo v nasprotju z zakonodajo in spodbujajo k nasilju ter razpihujejo narodno, rasno, versko ali drugo nestrpnost in sovraštvo in aktivnostmi teh ekstremističnih skupin, ki so domnevno sodelovale na protestih v novembru in decembru leta 2012 v Ljubljani in Mariboru.

Državni zbor se je seznanil z odstopom ministra za pravosodje in javno upravo dr. Senkom Pličaničem in odstopom ministra za finance dr. Janezom Šuštaršičem. Do njunih odstopov je prišlo zaradi izstopa Državljanske liste iz vladne koalicije.

28. 1.
Začela se je 10. redna seja Državnega zbora. Poslanci so obravnavali več kot 20 točk dnevnega reda. Med drugim so potrdili mandat novemu poslancu Branku Kurnjeku (DL) namesto mag. Trude Pepelnik (DL), ki je odstopila s funkcije poslanke, seznanili pa so se tudi z odstopom dr. Gregorja Viranta s funkcije predsednika Državnega zbora.

23. 1.
V Sloveniji je potekala splošna stavka javnega sektorja. Javni uslužbenci nasprotujejo vladnim ukrepom, ki zmanjšujejo sredstva za izplačilo plač javnim uslužbencem.

Slovenijo je obiskal podpredsednik parlamenta Kirgizije Bakit Torobajev z delegacijo. V Državnem zboru jih je sprejela podpredsednica Državnega zbora Renata Brunskole.

22. 1.
Zveza društev upokojencev Slovenije je predsednika Državnega zbora dr. Gregorja Viranta obvestila o podani pobudi volivcem za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v Državni zbor. Pobuda je bila podana skladno z Zakonom o referendumu in o ljudski iniciativi (predlog zakona lahko predloži najmanj pet tisoč volivcev), zato je predsednik določil rok za zbiranje podpisov volivcev za podporo predlogu. Temeljno sporočilo predlagateljev spremembe je: S spremembo volilnega zakona do odločilnega glasu volivcev.

14. 1.–18. 1.
V preddverju velike dvorane Državnega zbora je bila na ogled fotografska razstava o posebnih otrocih Look at me avtorice Petre Greiner.

14. 1.
V počastitev mednarodnega dneva invalidov je v Državnem zboru potekal posvet pod geslom Aktivno sodelovanje invalidov v javnem življenju, s poudarkom na medijih, politiki in športu. Posvet je gostil predsednik Državnega zbora dr. Gregor Virant.

11. 1.
V Ljubljani je potekala t. i. druga vseslovenska ljudska vstaja pod geslom Zahtevamo odstop politične elite.

Predsednik Državnega zbora dr. Gregor Virant je sprejel komisarja Evropske unije za okolje, dr. Janeza Potočnika.

10. 1.
Ustavna komisija je obravnavala predlog za začetek postopka za spremembe Ustave republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona. Spremembe se nanašajo na novo ureditev zakonodajnega referenduma. Pred poslopjem parlamenta se je zbralo nekaj protestnikov, ki se s predlaganimi spremembami ne strinjajo.

Odbor za gospodarstvo je organiziral javno predstavitev mnenj o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona. Razpravljali so o konkurenčnosti slovenskih obrtnikov, o odpravi obveznega članstva v zbornici in drugo. 

7. 1.
Državni zbor so obiskali koledniki iz slovenskega Misijonskega središča, ki po starodavnih običajih prinašajo mir in pogum ter sprejemajo darove za dobrodelne namene. Sredstva, zbrana z letošnjo akcijo pod geslom Mladim po svetu hudo se godi, z darovi jim radi pomagajmo vsi, bodo namenili za gradnjo ceste, šole in otroškega vrtca na Madagaskarju, internata v Braziliji, osnovne šole v Ruandi, sirotišnice v Beninu in šole za dekleta v Kambodži.

4. 1.
Poslanska skupina Pozitivne Slovenije in nekateri drugi poslanci so vložili zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave za ugotovitev in oceno dejanskega stanja v zvezi s problematiko ekstremističnih oziroma skrajnih skupin in gibanj v Republiki Sloveniji, ki spodbujajo k nasilju ter razpihujejo narodno, rasno, versko ali drugo nestrpnost in sovraštvo in aktivnostmi ekstremističnih skupin na novembrskih in decembrskih protestih v Ljubljani in Mariboru.

 

 

Julij 2014

 

28. 7.
Predsednik Državnega zbora Janko Veber je z začasnimi vodji poslanskih skupin določil predlog dnevnega reda ustanovne seje Državnega zbora VII. mandata.

24. 7.
Državna volilna komisija je objavila uradne rezultate predčasnih volitev poslancev v Državni zbor.  Iz poročila o izidu predčasnih volitev izhaja (Ur. List RS, štev. 56/2014), da so posamezne liste kandidatov dobile naslednje število glasov: SMC Stranka Mira Cerarja 301.563 oz. 34,49%; Slovenska demokratska stranka – SDS 181.052 oz. 20,71%; DeSUS – Demokratična stranka upokojencev 88.968 oz. 10,18%; SD – Socialni demokrati 52.249 oz. 5,98%; Koalicija Združena levica  (DSD, IDS in Stranka TRS 52.189 oz. 5,97%; Nova Slovenija – Krščanski demokrati 48.846 oz. 5,59%; Zavezništvo Alenke Bratušek 38.293 oz. 4,38%. Navedene liste so prestopile »volilni prag« in pridobile ustrezno število mandatov v Državnem zboru. V Državni zbor sta bila izvoljena tudi predstavnika madžarske in italijanske narodnostne skupnosti. Kandidatne liste SLS – Slovenska ljudska stranka (3,95%), Pozitivna Slovenija (2,97%), Slovenska nacionalna stranka – SNS (2,20%), Piratska stranka Slovenije (1,34%), Stranka Verjamem (0,78%), Državljanska lista (0,64%), Zeleni Slovenije (0,53%), Enakopravni deželani – Naprej Slovenija (0,24%), Liberalni gospodarska stranka (0,05%) in Stranka Humana Slovenija (0,01%) niso zbrale dovolj glasov za vstop v Državni zbor.

Predsednik republike Borut Pahor je izdal ukaz o sklicu prve – konstitutivne seje Državnega zbora VII. mandata. Sejo je sklical za 1. avgust 2014.

22. 7.
Predsednik skupine prijateljstva z Nemčijo Jožef Horvat je sprejel predsednico skupine prijateljstva s Slovenijo v nemškem parlamentu Mirie-Luise Dött.

13. 7.
Potekale so predčasne parlamentarne volitve v Državni zbor. Volitev se je udeležilo 886.124 oz. 51,73% volivcev, ki so imeli pravico voliti.

4. 7.
Poslanci so se zbrali na 71. izredni seji. V okviru mandatno-volilnih zadev so sedanjo generalno sekretarko Državnega zbora Mojco Prelesnik imenovali na položaj informacijske pooblaščenke. Romanu Žvegliču (SLS) in  mag. Anžetu Logarju (SDS) so potrdili poslanski mandat za preostanek mandatnega obdobja. Francu Bogoviču (SLS) in Romani Tomc (SDS) je namreč z dnem potrditve mandata v Evropskem parlamentu prenehal mandat v Državnem zboru. Poslanci so na podlagi obvestila Okrožnega sodišča v Mariboru, odločali tudi o imuniteti poslancu mag. Ivanu Vogrinu (NeP) in sprejeli sklep, da se poslancu imunitete ne prizna in dovoli vodenje kazenskega postopka.

Komisija Državnega zbora za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu je organizirala XIV. Vseslovensko srečanje z naslovom: Mladi kot ustvarjalci skupnega slovenskega prostora? Zbrane je nagovorila tudi podpredsednica Državnega zbora Polonca Komar.

2. 7.
Predsednik Državnega zbora je sprejel varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer. Varuhinja mu je predala poročilo o svojem delu za leto 2013.

 

Junij 2014

 

30. 6.
Predsednik in člani Odbora Državnega zbora za obrambo so sprejeli predsednika vojaškega odbora Evropske unije generala Patricka de Rousiersa z delegacijo, ki je bila na obisku v Državnem zboru.

Zaradi pridobitve mnenj in stališč strokovne in širše javnosti k predlogu za začetek postopka za spremembo Ustave RS z osnutkom ustavnega zakona  je Ustavna komisija Državnega zbora organizirala javno predstavitev mnenj. Osrednja tema je bila: Pravica do pitne vode. Poizkusili so odgovoriti na vprašanja, kot so: ali Zakon o vodah, ki ureja oskrbo prebivalstva s pitno vodo dopušča privatizacijo pitne vode oziroma zasebno lastnino vode in njeno upravljanje s strani tujih oseb, ali 70. člen Ustave določa zadostne varovalke pred privatizacijo vodnih virov, preprečuje trgovanje s pitno vodo in preprečuje upravljanje oziroma oskrbo s pitno vodo s strani tujih oseb, ali je predlagana sprememba 70. člena Ustave nujna in potrebna ipd.

24. 6.
Ob dnevu državnosti je v Državnem zboru potekala slavnostna seja Državnega zbora. Slavnostna govornica je bila podpredsednica Državnega zbora Polonca Komar.

V počastitev dneva državnosti je bila v Državnem zboru odprta razstava likovnih del kraškega slikarja Marjana Miklaveca. Razstava je odprta do 3. 7. 2014.

Predsednik Državnega zbora je za 5. 10. 2014  razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov.

21. 6.
V okviru prireditve Poletna muzejska noč se je tudi Državni zbor – tokrat že četrtič, vključil v program z vodenimi ogledi. Zvrstilo se je več kot 800 obiskovalcev, ob 20. uri je obiskovalce pozdravil predsednik Državnega zbora. Na priložnostni razstavi Elektronska dediščina Državnega zbora je bil javnosti prvič predstavljen skupščinski in državnozborski glasovalni sistem, avdio-video sistem, konferenčna tehnika in snemalne naprave.

20. 6.
Poslanci so sprejeli sklep o potrditvi izvolitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament. Funkcija poslanca v Evropskem parlamentu ni združljiva s funkcijo poslanca Državnega zbora zato je s tem dnem prenehal mandat poslancu Francu Bogoviču (SLS) in poslanki Romani Tomc (SDS).

11. 6.
Na zahtevo poslanske skupine SDS s prvopodpisanim Jožetom Tankom je bila sklicana 69. izredna seja, kjer so poslanci razpravljali o predlogu Priporočila v zvezi z izvajanjem okoljskih projektov, sofinanciranih iz kohezijskih sredstev finančne perspektive 2007-2013. Na dnevni red je bilo uvrščenih tudi nekaj predlogov sprememb in dopolnitev zakonov.

5. 6.–6. 6.
V Državnem zboru je potekal mednarodni seminar Evropskega centra za parlamentarne raziskave in dokumentacijo (European Centre for Parliamentary Research and Documentation - ECPRD) na temo Stenografski zapisi: zapisi sej v 21. stoletju. Udeležence sta nagovorila tudi predsednik Državnega zbora Janko Veber in generalna sekretarka Mojca Prelesnik.

5. 6.
V preddverju velike dvorane Državnega zbora je potekala proslava ob dnevu Primoža Trubarja, ki ga obeležujemo 8. 6. Govor je imela predsednica Odbora Državnega zbora za kulturo mag. Majda Potrata. V kulturnem programu pa so nastopile profesorice glasbene šole Slovenj Gradec v sestavi: sopranistka Vanja Mori, pianistka Maja Kastratovik in violinistka Nina Grošelj Bricman.

Člana Komisije za poslovnik Zvonko Lah in Polonca Komar sta sprejela delegacijo Komisije za delovna področja urada Senata Češke republike.

3. 6.
Na 68. izredni  seji so poslanci razpravljali o predlogu Priporočila v zvezi z izvajanjem načela pravne države z vidika učinkovitosti, nepristranskosti in neodvisnosti pravosodja. Sejo so zahtevali poslanci SDS, ki so tudi predložili predlog priporočila.

2. 6.
Predsednik republike je razpustil Državni zbor in za 13. 7. 2014 razpisal predčasne volitve poslancev v Državni zbor.

1. 6.
Na nadaljevanju 67. izredne seje Državni zbor ni odločil, da se izvedejo volitve predsednika Vlade. Nihče od kvalificiranih predlagateljev namreč ni vložil predloga sklepa za izvedbo volitev predsednika Vlade.

 

Maj 2014

 

30. 5.
Državni zbor se je sestal na 67. izredni seji. Poslanci so s sklepom ugotovili, da Državnemu zboru ni bil predlagan kandidat za predsednika Vlade (v skladu s postopkom in roki kot jih določata Ustava in Poslovnik Državnega zbora).

28. 5.
Predsednica Skupine prijateljstva z Veliko Britanijo Maša Kociper je skupaj s člani sprejela delegacijo Vsestrankarske britansko-slovenske parlamentarne skupine. Delegacijo je sprejel tudi predsednik Državnega zbora.

27. 5.
Poslanci so se sestali na 66. izredni seji, kjer so obravnavali predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka in predlog Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov.

26.–28. 5.
V Sloveniji je bila na uradnem obisku delegacija Odbora za kmetijstvo Poslanske zbornice Češke republike pod vodstvom predsednika odbora Jaroslava Faltýneka. Predsednik Državnega zbora se je z delegacijo srečal v sredo 28. 5, prav tako člani Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje.

20.–21. 5.
V Državnem zboru sta se sestali skupini prijateljstva z Republiko Srbijo in z Republiko Bosno in Hercegovino. Povod so bile katastrofalne poplave v obeh državah in želja poslancev, da bi se v pomoč vključili tudi poslanci Državnega zbora. Zato so na oglasni deski Državnega zbora objavili številke bančnih računov, ki sta jih odprli veleposlaništvi obeh držav v ta namen. Srbski veleposlanik Aleksandar Radovanović in veleposlanik Bosne in Hercegovine Željko Jerkić sta se zahvalila za odzivnost Slovenije in za obsežno humanitarno pomoč.

19. 5.
S poslanskimi vprašanji in pobudami se je začela 25. redna seja Državnega zbora.

15. 5.
V Državnem zboru je potekala 65. izredna seja, na kateri je predsednik republike Borut Pahor poslance obvestil, da Državnemu zboru ne bo predlagal kandidata za predsednika Vlade.

14. 5.
Poslanci so na 64. izredni seji obravnavali predlog  priporočila v zvezi s previsokimi kaznimi v kmetijstvu. Sejo je zahtevala skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Jožetom Tankom (SDS). V okviru mandatno-volilnih zadev so se poslanci seznanili z odstopom poslanca Državnega zbora Petra Vilfana (NP). V poslanskih klopeh ga je nadomestila Alenka Lampe (PS).

Skupna delegacija Odbora za zdravstvo in Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino pod vodstvom predsednice Odbora za zdravstvo Alenke Jeraj je sprejela delegacijo Skupine prijateljstva s Slovenijo v parlamentu Kraljevine Savdske Arabije.

13. 5.
Slovenijo je obiskala delegacija Skupine prijateljstva s Slovenijo v parlamentu Kraljevine Savdske Arabije. Delegacijo so sprejeli podpredsednica Državnega zbora Polonca Komar, člani Odbora za zunanjo politiko pod vodstvom predsednice Janje Klasinc in skupna delegacija Odbora za finance in monetarno politiko ter Odbora za gospodarstvo pod vodstvom predsednika Odbora za finance in monetarno politiko Bojana Starmana.

9.5.
V Državnem zboru je ob 10. obletnici članstva Republike Slovenije v Evropski uniji in počastitvi dneva Evrope, potekala 1. slavnostna seja Odbora za zadeve Evropske unije.

8. 5.
Na 63. izredni seji so se poslanci seznanili z odstopom mag. Alenke Bratušek s funkcije predsednice Vlade in z odstopom Romane Tomc s funkcije podpredsednice Državnega zbora. Z odstopom premierke je prenehala tudi funkcija ministrov. V skladu z Ustavo morajo predsednica vlade in ministri opravljati tekoče posle do izvolitve novega predsednika Vlade oziroma imenovanja novih ministrov.

5. 5.
Ustavna komisija in Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo sta organizirala javno predstavitev mnenj o volilnih sistemih. Razpravljali so o Predlogu za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona (UZ80-1, EPA 1568-VI), Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v Državni zbor (ZVDZ-D, EPA 988-VI) in Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v Državni zbor (ZVDZ-E, EPA 1082-VI). Razpravljali so o vprašanjih, kot so: ali v Sloveniji potrebujemo ustavno spremembo volilnega sistema, ali je za izboljšanje stanja v državi sprememba volilnega sistema ključna, ali naj se morebitne spremembe volilnega sistema uveljavijo že pred naslednjimi volitvami v Državni zbor ipd.

 

April 2014

 

29. 4.
Na 62. izredni seji so poslanci razpravljali o predlogu priporočila v zvezi z zaustavitvijo izplačil kohezijskih sredstev. Sejo je zahtevala skupina poslancev s prvopodpisanim Jožetom Tankom PS SDS.

25. 4.
V Državnem zboru je potekala javna razprava o volitvah v Evropski parlament - Za in proti, zavod za kulturo dialoga. Razprava je bila namenjena predvsem mladim.

24. 4.
Predsednik Odbora za obrambo Franc Jurša je skupaj s člani sprejel načelnika Združenega Štaba vojske Bosne in Hercegovine generalmajorja Anta Jeleća z delegacijo.

Predsednik Državnega zbora je sprejel vodstvo Slovenske manjšinske koordinacije SLOMAK.

Poslanci so se sestali na 61. izredni seji, kjer so obravnavali Predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Za nov datum referenduma so določili 8. 6. 2014.

23. 4.
Predsednik Državnega zbora je sprejel ministra za zunanje zadeve Bolgarije Kristiana Vigenina.

22. 4.
Ob deseti obletnici vstopa Slovenije v Evropsko unijo je bila v Državnem zboru - v sodelovanju z Uradom Vlade Republike Slovenije za komuniciranje - postavljena razstava fotografij uveljavljenih slovenskih fotografov. Razstava Doma v Evropi. 10 let v EU. bo na ogled do 9. 5. 2014. Slovenija je postala članica Evropske unije 1. 5. 2004.

V Državnem zboru se je začela 24. redna seja. Na dnevnem redu je bilo 17 točk.

17. 4.
Parlamentarna skupina GLOBE Slovenija je organizirala posvet na temo Upravljanje z vodami ter ukrepi za preprečevanje poplav in negativnih vplivov suš.

Ustavno sodišče je razveljavilo Odlok o referendumu o arhivski noveli in Državnemu zboru naložilo, naj v sedmih dneh sprejme nov odlok z novim datumom izvedbe referenduma. Po mnenju Ustavnega sodišča bi izpeljava referenduma 4. maja, takoj po praznikih, otežila učinkovito izvajanje pravice glasovanja na referendumu.

15. 4.
Na 60. izredni seji so poslanci obravnavali predlog sklepa v zvezi s politiko zaposlovanja v pravnih osebah, ki so v večinski državni lasti ter v zvezi z naraščajočo sistemsko korupcijo. V okviru mandatno-volilnih zadev pa so v izbirno komisijo za imenovanje namestnikov predsednika Komisije za preprečevanje korupcije imenovali generalno sekretarko Državnega zbora Mojco Prelesnik.

10. 4.
Predsednica Odbora za zunanjo politiko Janja Klasinc in podpredsednika Jožef Jerovšek in dr. Jožef Kunič so sprejeli sekretarja za zunanje in evropske zadeve Vlade Katalonije Rogerja Albinyana.

Ustavno sodišče je do dokončne odločitve zadržalo izvrševanje Odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih in s tem vsa referendumska opravila. Pobudo za oceno ustavnosti Odloka in zadržanje do dokončne odločitve je v imenu predlagateljev referenduma vložila poslanka Eva Irgl (SDS. Predlagatelji menijo, da bi moral referendum potekati skupaj z volitvami v Evropski parlament 25. 5. in ne 4. 5., kot je odločil Državni zbor na 59. izredni seji.

8. 4.
Člani Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter Komisijo za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti so se pod vodstvom podpredsednice Državnega zbora Polonce Komar sestali s posebno predstavnico OZN za problematiko nasilja nad otroki Marto Santos Pais.

Podpredsednica Državnega zbora Polonca Komar je sprejela Li Yonga, generalnega direktorja UNIDO (Organizacija Združenih narodov za industrijski razvoj/United Nations Industrial Development Organization).

7. 4.
Otroci iz celotne Slovenije so se zbrali na 24. nacionalnem otroškem parlamentu v Državnem zboru, kjer so razpravljali na temo Razmere v družbi. Zbrane je nagovorila podpredsednica Državnega zbora Polonca Komar, pridružila pa se jim je tudi posebna predstavnica generalnega sekretarja OZN za problematiko nasilja nad otroki Marta Santos Pais.

4. 4.
Poslanci so razpravljali in odločali  o interpelaciji o delu in odgovornosti ministra za notranje zadeve dr. Gregorja Viranta. Interpelacija ni bila sprejeta, za je glasovalo 39 poslancev, proti pa 23 poslancev.

3. 4.
Predsednik Državnega zbora je sprejel predstavnike romskih skupnosti. Pogovarjali so se o težavah in izzivih, s katerimi se soočajo pripadniki romskih skupnosti.

Na uradnem obisku v Sloveniji je bil predsednik Češke republike Miloš Zeman. Sprejel ga je tudi predsednik Državnega zbora Janko Veber.

2. 4.
Na nadaljevanju redne seje so poslanci obravnavali predlog Zakona o osnovnem bivanju, ki so ga v obravnavo predložil volivci. Odločili so, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

1. 4.
Poslanci so se sestali na 59. izredni seji, kjer so za datum referenduma o arhivski noveli (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih) določili 4. maj 2014. Za izvedbo referenduma je bilo zbranih 40.000 podpisov volivcev s prvopodpisano poslanko Evo Irgl (SDS). Poslanska skupina SDS je sicer izvedbo referenduma predlagala na dan volitev v Evropski parlament 25. maja 2014.

 

Marec 2014

 

31. 3.
Na nadaljevanju redne seje so poslanci razpravljali o interpelaciji o delu in odgovornosti ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala. Interpelacijo je podprlo 30 poslancev, proti jih je bilo 43.

V preddverju velike dvorane Državnega zbora je bila ob svetovnem dnevu Romov postavljena fotografska razstava Romi nekoč in danes. Razstavo sta pripravila  Zveza Romov Slovenije in Evropski muzej romske kulture in zgodovine.

28. 3.
Ustavno sodišče je v celoti razveljavilo Zakon o davku na nepremičnine. Razglasitev odločitve Ustavnega sodišča se je udeležila podpredsednica Državnega zbora Polonca Komar.

Predsednik Državnega zbora je podpisal Odlok o razpisu nadomestnih volitev v Državni svet zaradi prenehanja mandata Francu Kanglerju in odstopa Milana Medveda.

27. 3.
Poslanci so na redni seji med drugim obravnavali in sprejeli spremembe na področju nepremičninske zakonodaje. Za vse stanovanjske nepremičnine so določili enotno 0,15 % stopnjo, presečni datum za odmero davka pa so premaknili na 1. 5. 2014.

26. 3.
Začela se je 23. redna seja Državnega zbora. Poleg poslanskih vprašanj in pobud je bilo na dnevnem redu več kot 20 točk.

25. 3.
Predsednik Državnega zbora je sprejel predsednico Računske komore Ruske federacije Tatjano Golikov.

24. 3.
Začela se je 58. izredna seja Državnega zbora. Poslanci so obravnavali predlog zakona o dopolnitvi Zakona o davku na nepremičnine, ki ga je vložila skupina poslancev s prvopodpisanim Jožefom Horvatom (NSi) in predlog sklepa v zvezi s postopki imenovanja novega vodstva Komisije za preprečevanje korupcije, organiziranostjo in njenim delom, ki ga je predlagala skupina poslancev s prvopodpisanim Jožetom Tankom (SDS). Poslanci so tudi ponovno odločali in sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, na katerega je Državni svet izglasoval odložilni veto.

20. 3.
Potekal je redni volilni letni Zbor članov Društva poslancev 90. Uvodoma je spregovoril predsednik Državnega zbora, ki je svojim nekdanjim kolegom izrazil dobrodošlico in jim zaželel uspešno razpravo. Za predsednika društva je bil ponovno izvoljen dr. Mitja Slavinec.

19. 3.
Predsednica Mandatno volilne komisije mag. Melita Župevc je sprejela skupno delegacijo poslancev Narodne skupščine Republike Koreje in članov Nacionalne volilne komisije Republike Koreje.

13. 3.–14. 3.
Na uradnem obisku v Sloveniji je bil predsednik Evropskega parlamenta Martin Schulz. Predsednik Evropskega parlamenta in predsednik Državnega zbora sta izmenjala poglede o prihodnosti delovanja in sodelovanja nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta. Predsednik Evropskega parlamenta je nagovoril tudi poslance Državnega zbora ter se sestal s predstavniki največje opozicijske poslanske skupine SDS.

12. 3.
Skupina 40 poslancev s prvopodpisano Majo Dimitrovski (PS) je v Državni zbor vložila pobudo za spremembo Ustave, s katero bi omejili poslansko imuniteto za kazensko odgovornost za izrečene besede na sejah Državnega zbora ali njegovih delovnih teles. Po mnenju predlagateljev sovražni govor ni opravičljiv pod krinko svobode govora.

11. 3.
Predsednik Državnega zbora Janko Veber je sprejel ministra za zunanje zadeve Španije Joséja Manuela García-Margalla.

6. 3.
Na nadaljevanju redne seje so poslanci sprejeli novelo Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, s katero se znižuje prag za gotovinsko poslovanje s sedanjih 15.000 EUR na 5000 EUR. Glede predlogov zakonov, ki so jih vložili volivci – predlog Zakona o samozdravljenju in predlog Zakona o konoplji, so poslanci odločili, da nista primerna za nadaljnjo obravnavo.

3. 3.
Začela se je 22. redna seja Državnega zbora. Poslanci so postavili več vprašanj in pobud. Premierki mag. Alenki Bratušek je bilo največ vprašanj zastavljenih glede Zakona o davku na nepremičnine.

 

Februar 2014

 

27. 2.
Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino je organiziral javno predstavitev mnenj o predlogu Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023. Želeli so pridobiti mnenja in stališča strokovne in širše javnosti glede predloga resolucije. Ukvarjali so se z vprašanji, kot so: ali je v predlogu resolucije upoštevana večina predstavnikov športa in športnikov, ali resolucija upošteva notranjo politiko na področju športa v Evropski uniji, ali so upoštevane analize in raziskave oziroma ali le-te pomenijo realen vpogled v aktualne razmere na področju slovenskega športa ipd.

26. 2.
Poslanci so se sestali na 57. izredni seji, kjer so obravnavali in sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih, Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 in Zakon o dopolnitvi zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

25. 2.
Predsednik Odbora za obrambo Franc Jurša in predsednik Skupine prijateljstva z Nemčijo Jožef Horvat sta sprejela parlamentarnega državnega sekretarja nemškega Zveznega ministrstva za obrambo Markusa Grübela.

Predsednik Državnega zbora Janko Veber je sprejel predsednika Vlade Velikega vojvodstva Luksemburg Xavierja Bettela.

24. 2.
Na 56. izredni seji so poslanci potrdili tri nove kandidate za ministre. Ministrica za zdravje je postala prim. dr. Alenka Trop Skaza, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo je postal Metod Dragonja, minister brez resorja za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu pa Gorazd Žmavc. 

Na isti seji so poslanci ponovno odločali o dveh zakonih na katera je Državni svet vložil veto, in sicer o Energetskem zakonu in o Zakonu o zdravilih. Oba zakona sta bila sprejeta. Obravnavali so tudi predlog priporočil za odpravo posledic ledene ujme, ki je Slovenijo prizadela ob koncu januarja oziroma v začetku februarja.

V noči na 23. 2. je umrl dr. Franc Zagožen, ki je opravljal funkcijo poslanca v mandatnem obdobju 1992–1996 in 1996–2000. Bil je nekdanji predsednik Slovenske ljudske stranke in idejni oče Slovenske kmečke zveze. Poslanci so se z minuto molka poklonili njegovemu spominu pred začetkom 56. izredne seje. 

20. 2.
Na 55. izredni seji so poslanci obravnavali mandatno-volilne zadeve. Med drugim so se seznanili z odstopom ministrice brez resorja za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu Tine Komel.

Skupina poslancev s prvopodpisanim Ivanom Vogrinom je vložila drugo interpelacijo zoper ministra za notranje zadeve dr. Gregorja Viranta. Podpise za interpelacijo so prispevali tudi nekateri poslanci SDS.

14. 2.
Predsedniki koalicijskih strank PS, SD, DL in DeSUS so v preddverju velike dvorane Državnega zbora podpisali dogovor o sodelovanju v Vladi za obdobje 2014–2015. Podpisniki koalicijskega dogovora so se med drugim zavezali, da bo Vlada krepila gospodarski razvoj in socialno državo. Tako naj ne bi bilo posegov v minimalno plačo, pokojnine in regres za upokojence, zviševanja ali uvajanja novih davkov in dajatev razen, če bi se o tem dogovorili s socialnimi partnerji.

13. 2.
Odbor za infrastrukturo in prostor in Odbor za zdravstvo sta organizirala javno predstavitev mnenj o predlogih treh zakonov, ki so jih vložili volivci: o Zakonu o osnovnem bivanju, Zakonu o samozdravljenju in Zakonu o konoplji. Zainteresirana strokovna javnost in drugi udeleženci so iskali odgovore na vprašanja, ali je sistem upravljanja z državnimi in lokalnimi kmetijskimi zemljišči ustrezen, ali in kako samozdravljenje prispeva k zaščiti in višanju kakovosti zdravja posameznika in družbe kot celote, kakšne so neizkoriščene možnosti gojenja, predelave in nadaljnje obdelave konoplje v industrijske in prehrambne namene, na kakšen način bi bilo treba to področje pri nas ustrezneje urediti ipd.

11. 2.
Predsednik Državnega zbora je tradicionalno sprejel kurente s Ptuja.

7. 2.
Na pobudo SDS je stekel postopek za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Predsednik Državnega zbora je kot prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev v podporo zahtevi za razpis določil 13. 2. 2014 za zadnji, petintrideseti dan za zbiranje podpisov pa 19. 3. 2014. V skladu z zakonom lahko zahtevo za razpis referenduma vloži najmanj 40.000 volivcev. 

Poslanci so se sestali na 54. izredni seji, kjer so razpravljali o predlogu sklepa v zvezi s stanjem na Vrhovnem državnem tožilstvu, v zvezi s pregonom najhujših oblik gospodarsko finančnega kriminala in v zvezi z odkrivanjem osumljencev kaznivih dejanj nekdanje SDV. Sejo so zahtevali poslanci SDS.

6. 2.
V Državnem zboru je bila organizirana proslava ob slovenskem kulturnem prazniku. Slavnostni govor je imela predsednica Odbora Državnega zbora za kulturo mag. Majda Potrata. Predsednik Državnega zbora pa je med drugim izrazil posebno zadovoljstvo, da na prireditvi sodelujejo mladi, ki poskrbijo za prijetno vzdušje v parlamentu. Za kulturni program sta poskrbela otroški in mladinski pevski zbor Osnovne šole Lesično.

3. 2.
Predsednik Državnega zbora je sprejel predsednika Evropskega sveta Hermana Van Rompuya, ki je na uradnem obisku v Sloveniji.

 

Januar 2014

 

30. 1.
Poslanci so odločali o interpelaciji zoper ministra za infrastrukturo in prostor Sama Omerzela. Interpelacija ni uspela; zahtevo za razrešitev ministra je podprlo 28 poslancev, proti jih je glasovalo 47. Ministru so med drugim očitali zavajanje javnosti glede poslov njegovega podjetja z Družbo za avtoceste Dars pa tudi nepravilnosti v avtošolah idr. Poslanci so sprejeli tudi Energetski zakon, ki uvaja novosti na področju energetske učinkovitosti ter krepi pravice potrošnikov in pristojnosti Agencije za energijo.

28. 1.
Predsednik Državnega zbora je pred nadaljevanjem redne seje nagovoril poslance in javnost ter spomnil, da je Državni zbor pred desetimi leti (28. 1. 2004) ratificiral pristopno pogodbo Slovenije z EU in tako opravil zadnji korak na poti k polnopravnemu članstvu v uniji.

27. 1.
Mednarodna skupnost od leta 2006 obeležuje 27. januar kot mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta. V Državnem zboru je bila v poklon žrtvam holokavsta in vseh drugih žrtev druge svetovne vojne v preddverju velike dvorane odprtje razstave Zadnji pričevalci - spomini internirancev italijanskih fašističnih taborišč. Avtorice razstave so novinarka Saša Petejan, fotografinja Manca Juvan in zgodovinarka dr. Urška Strle, skupaj s partnerskimi ustanovami, in sicer Muzejem novejše zgodovine Slovenije, Znanstvenoraziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti in Zavodom APIS.

Državni zbor se je pridružil akciji zbiranja oblačil in drugih dobrin za socialno ogrožene. V ta namen je bil v prostorih Državnega zbora organiziran zbirni center. Akcija je potekala pod okriljem Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje.

Začela se je 21. redna seja. Poleg vrste predlogov zakonov je bila na dnevnem redu tudi interpelacija o delu in odgovornosti ministra za infrastrukturo in prostor Sama Omerzela.

24. 1.
Predsednik Državnega zbora je sprejel generalnega sekretarja Zveze NATO Andersa Fogha Rasmussena.

23. 1.
Člani Kluba poslancev 90 so se zbrali na posvetu, kjer so razpravljali o razvoju parlamentarne demokracije v Sloveniji.

Na javni predstavitvi mnenj: Aktualni problemi na področju zdravstva, ki je potekala v organizaciji Odbora za zdravstvo, so udeleženci iskali odgovore na vprašanja, kot so: kako učinkovito organizirati delovanje zdravstvenega sistema, kako ustrezneje urediti in razmejiti javno in zasebno dejavnost v zdravstvu, kako rešiti problematiko zaposlovanja mladih zdravnikov ipd. Zbrana mnenja in stališča strokovne javnosti lahko služijo kot podlaga za pripravo reforme na področju zdravstva.

17. 1.
Na Prešernovem trgu v Ljubljani je potekal protest, ki se je končal pred poslopjem Državnega zbora. Približno 200 protestnikov je opozorilo na pomanjkljiv boj proti korupciji, na ureditev zaposlovanja in spremembe v zdravstvu. Protestniki so svoja mnenja izražali z vzkliki in različnimi transparenti.

10. 1.
V Državnem zboru je bila na pobudo DARS d. d. postavljena razstava fotografij posameznih odsekov slovenskih avtocest avtorjev: Sandija Radovana, Mirana Kambiča in Studia 71.

7. 1.
Na študijski obisk je prišla delegacija služb albanskega parlamenta pod vodstvom generalne sekretarke Albane Shtylla. Sprejela jo je generalna sekretarka Državnega zbora Mojca Prelesnik in skupaj s sodelavci predstavila delo in organiziranost služb Državnega zbora.

6. 1.
Predsednik Državnega zbora je tradicionalno sprejel kolednike iz Misijonskega središča Slovenije

Legenda - pomen kratic (po abecednem vrstnem redu):

PS DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
PS DLGV - Državljanska lista Gregorja Viranta, od 24. 4. 2012 Državljanska lista (DL)
PS NS - Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti
PS NSi - Nova Slovenija
PS PS - Pozitivna Slovenija
PS SD - Socialni demokrati
PS SDS - Slovenska demokratska stranka
PS SLS - Slovenska ljudska stranka
PS NeP - nepovezani poslanec
 

Besedo "poslanec" uporabljamo enakovredno za oba spola.

Poslanke in poslanci

Državni zbor se je po predčasnih volitvah 4. decembra 2011 sestal na konstitutivni seji 21. decembra 2011. Državni zbor je bil razpuščen 2. junija 2014.

  Ime Stranka  
1 Ambrožič Borut NeP, prej PS  
2 Battelli Roberto ITAL. NAR. SK.  
3 Bevk Samo  SD  
4 Bikar Alenka PS  
5 Bogovič Franc SLS  
6 mag. Bon Klanjšček Mirjam PS  
7 Bosnić Dragan NeP, prej PS  
8 Braniselj Rihard DL  
9 mag. Bratušek Alenka PS  
10 Breznik Franc SDS  
11 Brulc Mirko SD  
12 Brunskole Renata PS  
13 Ciglar Saša SDS  
14 Čehovin Jerko PNeP, prej PS  
15 Černač Zvonko SDS
16 dr. Črnak Meglič Andreja SD
17 Čuš Andrej SDS
18 Dimic Iva NSi
19 Dimitrovski Maja PNeP, prej PS
20 Erjavec Karl Viktor DeSUS
21 Ficko Branko PS
22 Frangež Matevž SD
23 Gašpar Mišič Gašpar PS
24 Golubovič Brane NeP, prej PS
25 dr. Göncz László MAD. NAR. SK.
26 dr. Gorenak Vinko SDS
27 Grill Ivan SDS
28 mag. Grims Branko SDS
29 Han Matjaž SD
30 mag. Hercegovac Lejla PS
31 mag. Hočevar Katarina DL
32 Horvat Jožef NSi
33 Hrovat Robert SDS
34 Hršak Ivan DeSUS
35 Irgl Eva SDS
36 Jakič Roman PS
37 Janković Zoran PS
38 Janša Ivan Janez SDS
39 Jazbec Darko PNeP, prej PS
40 dr. Jelušić Ljubica SD
41 mag. Jenko Jana DeSUS
42 Jeraj Alenka SDS
43 Jerič Aljoša PNeP, prej PS
44 Jerovšek Jožef SDS
45 Jurša Franc DeSUS
46 Kavtičnik Jožef PS
47 Klasinc Janja PS
48 Kociper Maša PNeP, prej PS
49 Komar Polonca DL
50 Komel Tina PS
51 Koren Gomboc Alenka SDS
52 Kos Saša PS
53 Kotnik Poropat Marjana DeSUS
54 Krivec Danijel SDS
55 dr. Kunič Jožef PNeP, prej PS
56 Kurnjek Branko DLGV
57 Lah Zvonko SDS
58 Lampe Alenka PS
59 Likar Rado SDS
60 Lisec Tomaž SDS
61 mag. Logar Anže SDS
62 Marinič Branko SDS
63 Mate Dragutin SDS
64 Meh Srečko SD
65 Meršol Mitja PNeP, prej PS
66 Möderndorfer Janko Jani PNeP, prej PS
67 Napast Janja SDS
68 Novak Ljudmila NSi
69 Oder Peter PS
70 Opec Jasmina SLS
71 Osterman Aleksandra PS
72 Pahor Borut SD
73 Pavlič Alenka PNeP, prej PS
74 Pavlišič Marko DL
75 mag. Pepelnik Truda DL
76 mag. Petavar Dobovšek Damjana SDS
77 Pišek Ivan SDS
78 Plevčak Marija DeSUS
79 Pogačnik Mag. Marko SDS
80 Pojbič Marijan SDS
81 Potočnik Alojzij PNeP, prej PS
82 mag. Potrata Majda SD
83 Presečnik Jakob SLS
84 Prevc Mihael SLS
85 Pučnik Mateja SDS
86 Pukšič Franc SLS
87 Ramšak Sonja SDS
88 Ribič Janez SLS
89 Simčič Ivan NeP, prej DeSUS
90 Smodiš Branko SD
91 Starman Bojan DL
92 mag. Stepišnik Stanko PS
93 mag. Šircelj Andrej SDS
94 Šulin Patricija SDS
95 Tanko Jože SDS
96 Tavčar Irena  SDS
97 mag. Tisel Štefan SDS
98 Tomc Romana  SDS
99 mag. Tonin Matej NSi
100 Valenčič Kristina DL
101 Vasle Janez NSi
102 Veber Janko SD
103 Velikonja Jože PS
104 Vilfan Peter PS
105 dr. Virant Gregor DL
106 mag. Vizjak Andrej SDS
107 mag. Vogrin Ivan NeP, prej DL
108 Vonta Tamara PS
109 Zanoškar Matjaž NeP, prej PS
110 mag. Žerjav Radovan SLS
111 mag. Žgajner Tavš Barbara PS
112 mag. Židan Dejan SD
113 Žnidar Ljubo SDS
114 mag. Župevc Melita PS
115 Žveglič Roman SLS
       
 

VODSTVO

DRŽAVNEGA ZBORA

PREDSEDNIK
dr. Gregor Virant je bil izvoljen na konstitutivni seji Državnega zbora 21. 1. 2011. Funkcijo predsednika je opravljal do 28. 1. 2013.

Ker je predsedniku Državnega zbora prenehala funkcija, ga je v skladu s tretjim odstavkom 20. člena Poslovnika Državnega zbora do izvolitve novega predsednika od 28. 1. 2013 nadomeščal Jakob Presečnik, najstarejši podpredsednik Državnega zbora.

Janko Veber je bil za predsednika Državnega zbora izvoljen na 28. izredni seji Državnega zbora 27. 2. 2013.

PODPREDSEDNIKI
Jakob Presečnik (od 21. 12. 2011 do 2. 4. 2013)
Ljudmila Novak (od 21. 12. 2011 do 10. 2. 2012)
Renata Brunskole (od 2. 2. 2012)
Romana Tomc (od 9. 3. 2012 do 8. 5. 2014)
Polonca Komar (od 2. 4. 2013)
 

GENERALNA SEKRETARKA
Mojca Prelesnik je bila imenovana na 7. izredni seji Državnega zbora 14. 2. 2012. To funkcijo je opravljala tudi v mandatu 2008-2011.

 
   

Legenda - pomen kratic (po abecednem vrstnem redu):

DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
DL - Državljanska lista, do 24. 4. 2012 se je stranka imenovala Državljanska lista Gregorja Viranta (DLGV)
NS - Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti
NSi - Nova Slovenija
PS - Pozitivna Slovenija
SD - Socialni demokrati
SDS - Slovenska demokratska stranka
SLS - Slovenska ljudska stranka
PNeP - Poslanska skupina nepovezanih poslancev
NeP - nepovezani poslanec

Besedo "poslanec" uporabljamo enakovredno za oba spola.