DZ - Interna objava

Interna objava

Objave za zasedbo prostih delovnih mest pod rubriko interne objave, bodisi interni natečaji bodisi interni razpisi, so po Zakonu o javnih uslužbencih objavljene zaradi možnosti premeščanja javnih uslužbencev v okviru državne uprave ter pravosodnih organov, drugih državnih organov in uprav lokalnih skupnosti, ki so pristopili k "Dogovoru o vključitvi v interni trg dela", torej se na objavljene interne objave, ob izpolnjevanju tudi v objavi določenih zahtev, lahko prijavijo le že zaposleni v teh organih.