DZ - Javni razpis

Javni razpis

V skladu z Zakonom o javnih uslužbencih se izvajajo postopki za nove zaposlitve za prosta strokovno-tehnična delovna mesta in za uradniška delovna mesta za določen čas oz. javni razpisi po Zakonu o delovnih razmerjih. Po tem zakonu se javni razpisi objavljajo na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje oz. v sredstvih javnega obveščanja.

Javni razpis je odprt za vse kandidate, edina omejitev za prijavo je izpolnjevanje v razpisu določenih zahtev.