Objave prostih delovnih mest (Objave)

Razlaga pojmov:
Javni razpis
Javni natečaj
Interna objava
Datum objave Predmet objave Rok za prijavo Vrsta objave Status objave
15. 12. 2021 Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Sekretar DZ v Sekretariatu DZ 23. 12. 2021 javni natečaj razpis
8. 12. 2021 Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Podsekretar v Oddelku za pripravo in izvedbo sej državnega zbora ter delovnih teles 16. 12. 2021 javni natečaj razpis
23. 11. 2021 Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec - pripravnik v Zakonodajno-pravni službi 1. 12. 2021 javni natečaj razpis
18. 11. 2021 Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec v Oddelku za pripravo in izvedbo sej državnega zbora ter delovnih teles 26. 11. 2021 javni natečaj razpis
18. 11. 2021 Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Referent KNOVS v Oddelku za pripravo in izvedbo sej državnega zbora ter delovnih teles 26. 11. 2021 javni natečaj razpis
18. 10. 2021 Javna objava prostega delovnega mesta Prevajalec - tolmač VII/2 (I) v Oddelku za mednarodno dejavnost, protokol in prevajanje - JAVNI RAZPIS ZAKLJUČEN. KANDIDAT IZBRAN: 21. 10. 2021 javni razpis razpis
8. 10. 2021 Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec - pripravnik v Oddelku za organizacijo in kadre - JAVNI NATEČAJ JE KONČAN, KANDIDAT JE IZBRAN 20. 10. 2021 javni natečaj razpis
17. 9. 2021 Javna objava prostega delovnega mesta Svetovalec - pripravnik v Zakonodajno-pravni službi - JAVNI RAZPIS JE KONČAN, KANDIDAT JE IZBRAN 22. 9. 2021 javni razpis razpis
25. 8. 2021 Javna objava prostega delovnega mesta Strokovni sodelavec VII/2 (I) za IS/IT v Oddelku za razvoj informacijskega sistema - JAVNI RAZPIS JE KONČAN, KANDIDAT JE IZBRAN 30. 8. 2021 javni razpis razpis
6. 7. 2021 Javna objava za prosto strokovno-tehnično delovno mesto PREVAJALEC VII/2 (II) (m/ž) v NOE Projekt »Predsedovanje RS Svetu EU« za določen čas za opravljanje nalog v okviru projekta preds.RS Svetu EU - Razpis zaključen, kandidat izbran. 9. 7. 2021 javni razpis razpis
4. 6. 2021 Javni natečaj za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest Svetovalec - pripravnik v Oddelku za pripravo in izvedbo sej državnega zbora ter delovnih teles - JAVNI NATEČAJ JE KONČAN, KANDIDATA STA IZBRANA 15. 6. 2021 javni natečaj razpis
1. 6. 2021 Javna objava prostega delovnega mesta Strokovni sodelavec VII/2 (II) za odnose z javnostmi v Službi za odnose z javnostmi - JAVNI RAZPIS JE KONČAN, KANDIDAT JE IZBRAN 8. 6. 2021 javni razpis razpis
27. 5. 2021 Javna objava prostega delovnega mesta Hišnik IV v Oddelku za investicije in vzdrževanje - JAVNI RAZPIS JE KONČAN, KANDIDAT JE IZBRAN 3. 6. 2021 javni razpis razpis
26. 5. 2021 Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Podsekretar v Splošnem sektorju - JAVNI NATEČAJ NI USPEL, KANDIDAT NI IZBRAN 6. 6. 2021 javni natečaj razpis
14. 5. 2021 Javna objava prostega delovnega mesta Administrator V - pripravnik v Oddelku za delo z gradivi in pošto - JAVNI RAZPIS JE KONČAN, KANDIDAT JE IZBRAN 19. 5. 2021 javni razpis razpis
   Stran 1 od najmanj 6