Objave prostih delovnih mest (Objave)

Razlaga pojmov:
Javni razpis
Javni natečaj
Interna objava
Datum objave Predmet objave Rok za prijavo Vrsta objave Status objave
28.04.2021 Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar v Oddelku za mednarodno dejavnost, protokol in prevajanje 10.05.2021 javni natečaj razpis
16.04.2021 Interni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec v Oddelku za organizacijo in kadre 05.05.2021 interna objava razpis
09.04.2021 Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Vodja sektorja v Informacijskem sektorju 20.04.2021 javni natečaj razpis
19.01.2021 Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec v Oddelku za organizacijo in kadre - JAVNI NATEČAJ NI USPEL, KANDIDAT NI IZBRAN 02.02.2021 javni natečaj razpis
18.01.2021 Javna objava prostega delovnega mesta Administrativni asistent V - pripravnik v Oddelku tiskarna - JAVNI RAZPIS JE KONČAN, KANDIDAT JE IZBRAN 29.01.2021 javni razpis razpis
19.10.2020 Javna objava dveh prostih delovnih mest strokovni sodelavec VII/2 (II) v notranji organizacijski enoti Projekt "Predsedovanje RS Svetu EU" - delo za določen čas - Razpis zaključen. Kandidata izbrana. 30.10.2020 javni razpis razpis
15.10.2020 Javni natečaj za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest PODSEKRETAR v Službi za odnose z javnostmi - JAVNI NATEČAJ JE KONČAN, KANDIDATA STA IZBRANA 23.10.2020 javni natečaj razpis
14.10.2020 Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC - PRIPRAVNIK v Oddelku za pripravo in izvedbo sej državnega zbora ter delovnih teles - JAVNI NATEČAJ JE KONČAN, KANDIDAT JE IZBRAN. 30.10.2020 javni natečaj razpis
15.07.2020 Objava prostega delovnega mesta Prevajalec VII/2 (II) za delo na projektu "Predsedovanje RS Svetu EU". Postopek izbire zaključen, kandidat izbran. 15.08.2020 javni razpis razpis
15.07.2020 Objava prostega delovnega mesta Prevajalec VII/2 (II) - pripravnik. Postopek izbire zaključen, kandidat izbran. 15.08.2020 javni razpis razpis
13.07.2020 Interni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta PODSEKRETAR ZPS v Zakonodajno-pravni službi (upravno pravo) - INTERNI NATEČAJ JE KONČAN. KANDIDAT JE IZBRAN. 21.08.2020 interna objava razpis
13.07.2020 Interni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta PODSEKRETAR ZPS v Zakonodajno-pravni službi (gospodarsko ali civilno pravo) - INTERNI NATEČAJ JE KONČAN. KANDIDAT JE IZBRAN. 21.08.2020 interna objava razpis
17.02.2020 Objava prostega delovnega mesta tehnik protokolarne strežbe II - Zaključeno. Kandidat izbran. 20.02.2020 javni razpis razpis
14.01.2020 Javni natečaj za prosto delovno mesto svetovalec - pripravnik. Javni natečaj zaključen. Kandidat izbran. 29.01.2020 javni natečaj razpis
06.01.2020 Javni razpis za prosto delovno mesto tehnik protokolarne strežbe II - Razpis zaključen. 16.01.2020 javni razpis razpis
   Stran 1 od najmanj 5