DZ - Prevoz oseb in tovora za potrebe Državnega zbora

Prevoz oseb in tovora za potrebe Državnega zbora

Datum objave:
06.11.2020

Rok za prijavo:
27.11.2020 10:00

Oznaka javnega razpisa:
416-03/20-122

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega naročila je prevoz oseb in tovora za potrebe Državnega zbora.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

ESPD

Obvestilo o naročilu je objavljeno na Portalu javnih naročil pod oznako JN006940/2020-W01