DZ - Nakup, najem in vzdrževanje licenčne programske opreme

Nakup, najem in vzdrževanje licenčne programske opreme

Datum objave:
24.04.2020

Rok za prijavo:
04.06.2020 10:00

Oznaka javnega razpisa:
416-04/20-9

Predmet javnega razpisa:

Predmet naročila je nakup, najem in vzdrževanje licenčne programske opreme

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

 

Predračun

 

ESPD

 

Obvestilo o naročilu je objavljeno na Portalu javnih naročil pod oznako JN002630/2020-B01.

Sprememba razpisne dokumentacije

Predračun - NOV

 

Sprememba razpisne dokumentacije je objavljena na Portalu javnih naročil pod oznako JN002630/2020-K01