DZ - Zagotavljanje operativnega delovanja transportnega nivoja informacijskega sistema

Zagotavljanje operativnega delovanja transportnega nivoja informacijskega sistema

Datum objave:
04.03.2021

Rok za prijavo:
25.03.2021 10:00

Oznaka javnega razpisa:
416-04/21-7

Predmet javnega razpisa:

Zagotavljanje operativnega delovanja transportnega nivoja informacijskega sistema 

 

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Predračun

ESPD

 

Obvestilo o naročilu je objavljeno na Portalu javnih naročil pod oznako JN001222/2021-W01