DZ - Zagotavljanje operativnega delovanja uporabniškega nivoja informacijskega sistema

Zagotavljanje operativnega delovanja uporabniškega nivoja informacijskega sistema

Datum objave:
24.06.2020

Rok za prijavo:
13.07.2020 10:00

Oznaka javnega razpisa:
416-04/20-19

Predmet javnega razpisa:

Zagotavljanje operativnega delovanja uporabniškega nivoja informacijskega sistema

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Predračun

ESPD

Obvestilo o naročilu je objavljeno na Portalu javnih naročil pod oznako JN004036/2020-W01

 

Sprememba razpisne dokumentacije 

Sprememba razpisne dokumentacije je objavljena na Portalu javnih naročil pod oznako JN004036/2020-K01