DZ - Nakup kombi vozila za potrebe Državnega zbora

Nakup kombi vozila za potrebe Državnega zbora

Datum objave:
18. 1. 2021

Rok za prijavo:
4. 2. 2021 10:00

Oznaka javnega razpisa:
416-03/21-20

Predmet javnega razpisa:

Predmet naročila je nakup kombi vozila za potrebe Državnega zbora.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

ESPD

Obvestilo o naročilu je objavljeno na Portalu javnih naročil pod oznako JN000211/2021-W01 .